händer

Vilket uppdrag!

Vi har alla ett uppdrag. Gud kallar oss att gå ut med det glada budskapet till alla nationer. Vi är kanske inte alla kallade till evangelister men vi är kallade att vittna om Jesus och sprida hans rike. I dagens samling fokuserar vi på att förstå denna kallelse,

Samlingens längd: 79 min

Mål

 • Att tala om det uppdrag Jesus gav till sina lärjungar.
 • Att tala om att vi kan vara med och utföra detta uppdrag här och nu.
 • Att barnen ska förstå att Jesus alltid är med dem.

 

Beskrivning

Vi har alla ett uppdrag. Gud kallar oss att gå ut med det glada budskapet till alla nationer. Vi är kanske inte alla kallade till evangelister men vi är kallade att vittna om Jesus och sprida hans rike. I dagens samling fokuserar vi på att förstå denna kallelse,

Material till samlingen

 • pennor
 • bilagan Mun och händer
 • Papper och pennor
 • Biblar
 • stol
 • rep
 • blädderblock
 • markeringspennor
 • Biblar
 • 100 kronors sedel
 • gummianka
 • tidningsbatonger
 • ögonbindlar

Samlingens moduler

Antar du uppdraget?

Fika
10 mins

Förberedelser: Ställ fram en skål med olika fruktsorter innan barnen kommer till samlingen.

Fika

 • Bjud barnen att välja en frukt var.
 • Utmana dem att skala sin frukt genom att bara använda en hand.
 • Iaktta hur de reagerar på utmaningen.
 • Tar de sig direkt an uppgiften eller ignorerar de den och använder båda sina händer för att skala frukten?

Fråga
Hur skulle du reagera på en tuff utmaning? Gör du direkt ett försök? Eller försöker du inte ens?

Modul material
Bananer
apelsiner
kiwi

Omöjligt uppdrag

Lek
5 mins

Mål: Att skicka vidare en apelsin så snabbt som möjligt.

Lek

 • Dela in barnen i två jämngoda lag.
 • Låt lagen ställa sig på var sitt led och dela ut en apelsin till den förste i varje lag.
 • Förklara att de ska skicka apelsinen från person till person tills den når den siste i ledet. 
 • Svårigheten ligger i att de måste placera apelsinen under hakan och skicka vidare den till nästa person utan att använda sig av händerna.
 • Det lag som först är klar med uppgiften vinner.
 • (Om du inte har så många deltagare kan du låta barnen skicka tillbaka apelsinen till den förste personen igen.)
Modul material
apelsin

Mission: Impossible

Inspirera
4 mins

Mål: Att introducera temat mission.

Förberedelser: Förbered teknisk utrustning och pausa filmen vid utvalt avsnitt.
(Om du inte har tillgång till Mission Impossible filmen kan du använda dig av någon liknande film som t.ex. The Italian job eller en Bond film.)

Videoklipp
Försök om möjligt hitta ett klipp i filmen som innehåller orden "Ditt uppdrag- om du väljer att anta det"

Säg
Det ni nyss såg var naturligtvis bara en påhittad berättelse med ett väldigt svårt och farligt uppdrag. Men Gud har gett oss ett uppdrag också, ett uppdrag att sprida hans rike här på jorden.

Modul material
dator
Projektor
Högtalare
internet
filmen Mission impossible
Veckans meddelanden

Ditt uppdrag- om du väljer att anta det

4 mins

Mål: Att läsa upp viktig information för den kommande veckan med en riktig  "Mission Impossible" känsla.

Förberedelser: Om du har möjlighet kan du förbereda ett inspelat meddelande som börjar med orden "Ditt uppdrag- om du väljer att anta det" och avslutas med orden "Det här meddelandet kommer att förstöra sig självt inom fem sekunder". Be någon med en auktoritär och passande röst hjälpa dig spela in meddelandet. Om du inte har möjlighet att förbereda detta skriv ned meddelandet och läs upp det för barnen på  plats.

Meddelanden

 • Spela upp det inspelade meddelandet eller läs upp den nedskrivna versionen.
 • Om du på något sätt kan få meddelandet att "förstöra sig självt" kan detta ge extra effekt.
Modul material
veckans meddelanden inspelade eller nedskrivna

Vakta ankan

Lek
6 mins

Mål: Att stjäla ankan utan att vakterna märker det.

Förberedelser: Skapa två batonger med hjälp av några dagstidningar. De ska vara tillräckligt tjocka för att ge ifrån sig ett högt ljud när någon blir träffad, men inte så hårda att de orsakar verklig smärta.

Lek

 • Be barnen sätta sig i en cirkel på golvet.
 • Låt två frivilliga ställa sig i mitten av cirkeln.
 • Sätt på dem ögonbindlar och låt dem snurra fem varv så att de blir disorienterade.
 • Ge dem därefter var sin "batong" och placera en gummianka på golvet i mitten av cirkeln.
 • Förklara att deras uppgift är att vakta gummiankan till varje pris medan de övriga försöker stjäla den.
 • Peka sedan på någon av barnen som ska försöka stjäla ankan.
 • Denne ska tyst smyga in i cirkeln, ta ankan och smyga tillbaka till sin plats igen.
 • Om detta lyckas får personen byta plats med en av vakterna.
 • Lägg tillbaka ankan i mitten av cirkeln och låt nästa person försöka.
 • Om vakten lyckas träffa personen med sin batong måste denne sätta sig ned igen och ledaren pekar på en ny person som får försöka.
 • Kör leken så länge som barnen har kul.
Modul material
gummianka
tidningsbatonger
ögonbindlar

Omöjligt

Uppdrag
6 mins

Mål: Att barnen ska fundera på vilket uppdrag Jesus gav sina lärjungar (och oss).

Lek

 • Placera en hundralapp på golvet.
 • Förklara att den som kan hoppa över den får behålla den. 
 • MEN det finns förstås en hake: de måste hålla i sina tår med händerna när de hoppar. Om de släpper sina tår räknas inte hoppet.
 • Låt alla som vill försöka.

Läs
Låt barnen sätta sig ned i en soffa eler runt ett bord.
Läs Matt 28:16–20 tillsammans.

Fråga

 1. Vilket uppdrag gav Jesus sina lärjungar?
 2. Vad innebär det att göra alla folk till lärjungar?

Säg
Jag var lite orättvis med er i leken tidigare eller hur? Jag gav er en utmaning som var omöjlig (eller nästan omöjlig) att utföra.

Fråga

 1. Var det ett omöjligt uppdrag som Jesus gav till sina lärjungar?
 2. Hur lätt är det att utföra det uppdrag han gav?
 3. OK, det är förmodligen inte omöjligt, men det är definitivt en utmaning. Finns det något som kan hjälpa oss? (Det finns en ledtråd i vers 20- Jesus sa: Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.)
Modul material
Biblar
100 kronors sedel

Att följa någon

Tankar från Bibeln
10 mins

Mål: Att illustrera hur viktigt det är att följa rätt person och att man måste vara en lärjunge själv först för att kunna göra andra till lärjungar.

Aktivitet

 • Be barnen sprida ut sig i längs sidorna av rummet.
 • Låt dem sedan börja gå i sakta takt runt rummet (i enkelt led).
 • Förklara att de ska imitera den person som går framför dem.
 • Efter någon minut borde alla gå på precis samma sätt.

Säg
Ibland bluffar vi oss igenom livet. Vi följer bara dem som finns runtomkring oss och hoppas att de vet vart de ska. Det krävs inget geni för att förstå att detta inte är någon bra plan. Då börjar vi till slut bara följa varandra precis som i leken som vi nyss lekte. Vi borde istället ha som mål att följa Jesus. Han är mycket bättre på att leda oss!

Fråga
Vad innebär det att följa Jesus?

Läs
Joh 6:66–69

Säg
Personerna i berättelsen hade följt Jesus på grund av de mirakel han gjorde, men de hade svårt att acceptera hans undervisning. Många  av dem lämnade därför Jesus och valde att gå sin egen väg. Jesus frågade sina närmaste lärjungar om de också ville lämna honom. Peter svarade då: "Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord..."

Fråga

 1. Vad tror du att Petrus menade med detta?
 2. Varför tror du att lärjungarna valde att stanna med Jesus även fast det var svårt?
 3. Vilken innebörd får detta för oss?
 4. Varför borde vi stanna med Jesus även om det kanske känns svårt?

Säg
Det är inte alltid lätt att följa Jesus, men det är det bästa alternativet eftersom det bara är Jesus som kan ge oss evigt liv.  Om vi vill hjälpa andra människor att följa Jesus måste vi först själva lära känna och följa Honom. 

Bara frågor

Lek
6 mins

Mål: Att bara tala genom att ställa frågor.

Lek

 • Förklara att ni kommer att utför en drama-lek.
 • Be två frivilliga komma fram.
 • Förklara att de kommer att få ett tema som de ska skapa ett kort drama om genom att improvisera, MEN de får bara tala genom att ställa frågor. (Om temat t.ex. är att landa på månen kan de ställa frågor till varandra som "Är det här månen?" "Har du inte sett foton av månen?" "Är det där en krater?" "Var har du utbildat dg till astronaut?"
 • Om någon säger något som inte är en fråga är de ute ur leken. De får då sätta sig ned och någon annan får komma fram och försöka i dennes ställe.
 • Kör ett par omgångar eller så länge barnen tycker det är roligt.

Exempel på teman:

 1. Ni har just landat på månen
 2. Ni är bilmekaniker och håller på att laga en bil.
 3. Ni tittar på en fotbollsmatch mellan Barcelona och Real Madrid.
 4. Ni är på en klädesaffär och provar kläder.

 

Varför då?

Fundera
6 mins

Mål: Att fundera på vilka frågor människor brukar ställa om tro.

Aktivitet

 1. Ställ frågorna till barnen (se nedan).
 2. Skriv ned barnens svar på ett blädderblock eller en whiteboard.
 3. Välj ut ett par frågor som ni kan prata om mer på djupet.
 4. Arbeta tillsammans i helgrupp och se om ni kan komma på några bra svar på dessa frågor.

Fråga

 1. Vilken sorts frågor brukar människor ställa om den kristna tron? (Vilka frågor brukar t.ex. dina vänner ställa?)
 2. Vilka anledningar brukar människor ha för att inte tro på Gud eller följa Jesus?
Modul material
blädderblock
markeringspennor

Lögnare

Tänkvärt
5 mins

Mål: Att fundera på hur viktigt det är att ha både ord och gärningar.

Lek

 • Be barnen ställa sig i en cirkel.
 • Utse en frivillig som får stå eller sitta i mitten av cirkeln.
 • Förklara att denne ska mima något.
 • Någon annan i gruppen ska sedan gå fram till denne och säga "vad gör du?"
 • Den som mimat ska då ge ett helt annat svar än det de just mimat. (Om de t.ex. mimat att de fiskar kanske de svarar att de spelar fotboll).
 • Den andre personen säger då "lögnare!"
 • Därefter tar denne plats i mitten och börjar mima något varefter ytterligare en annan person kommer fram och frågar vad denne gör.
 • Fortsätt så ett par gånger.
 • Avsluta med att prata om hur viktigt det är att våra ord och våra gärningar stämmer överens och kommunicerar samma sak.

Till ledaren: Du kan även välja att utföra denna aktivitet genom att låta dina hjälpledare spela upp detta som ett litet drama medan barnen tittar på.

Ord och gärning

Tankar från Bibeln
6 mins

Mål: Att fundera på vikten av att våra ord och gärningar stämmer överens när vi vittnar om Jesus.

Illustration

 • Be en av dina hjälpledare sätta sig på en stol.
 • Låt andra hjälpledare ta ett snöre/rep och surra fast denne vid stolen.
 • Samtala med ledaren på stolen på ungefär detta sätt:

Ledare 1: Nej, men oj! Vad har hänt med dig?
Ledare 2: Det var en kille som band fast mig här. Jag har ingen aning om varför. Jag höll på med mina egna grejer och plötsligt så tog han bara tag i mig och band fast mig.
Ledare 1:Usch vad hemskt! Stackars dig. Du skulle nog gärna vilja bli fri.
Ledare 2: Såklart jag vill!
Ledare 1: Ja, jag har en vän som skulle kunna hjälpa dig bli fri. Du skulle gilla honom. Han är fantastisk. Jag lärde känna honom för några år sedan och han har verkligen förvandlat mitt liv...
Ledare 2: Okej...kan du knyta loss mig då?
Ledare 1: Jag var själv fastbunden en gång och min vän hjälpte mig att bli fri. Det var fantastiskt...
Ledare 2: Jamen, hjälp mig loss då........(efter en stund av frustration) Äsch, glöm det bara...

Fråga

 1. Varför tror du att (den fastknytne personen) inte var intresserad av att träffa en ny vän?
 2. Vad skulle jag ha kunnat göra för att få honom/henne mer intresserad?

Läs
Joh 9:13–25, 35–38

Fråga

 1. Vad gjorde Jesus för den här mannen?
 2. Varför tror du att mannen till slut säger att han tror på Jesus?
 3. Hur stämmer Jesu ord överens med Hans gärningar?

Säg
Jesus använder sig inte bara av ord när han hjälper den här mannen. Han lägger märke till mannens fysiska behov och gör något åt det.  Detta får mannen att stanna till och bli intresserad i vad Jesus har att säga. Om vi vill att människor ska lyssna på vad vi har att säga om Jesus så måste vi också börja möta människors praktiska behov. Jesus bryr sig faktiskt om hur människor har det och vad som pågår i deras vardag. Det är viktigt att vi också visar att vi bryr oss om andra människor.

Modul material
Biblar
stol
rep

Mitt uppdrag

Be
5 mins

Mål: Att be för ditt uppdrag.

Be

 • Ställ fram pennor på ett bord och ge varje deltagare ett A4-ark.
 • Förklara att barnen ska rita av sig själva mitt på pappret.
 • Runt omkring bilden ska de sedan skriva in namn på personer de känner.
 • Ju bättre de känner dessa personer desto närmare mitten av pappret ska de skriva namnen.
 • Ge barnen ett par minuter att slutföra uppgiften.
 • Förklara att vårt uppdrag att vittna om Jesus börjar här och nu och med de människor vi möter varje dag.

Säg
De personer som du skrivit på ditt papper är de första som du kan vittna om Jesus till. Be barnen att byta papper med någon annan. Låt dem be för den person de fått och för att denne ska få vara ett ljus för de personer som finns runtomkring dem.

Alternativ 2
Om du vill kan du välja ett enklare alternativ. Dela in barnen i grupper med 2–3 personer och låt dem be för varandra i gruppen. Förklara att de kan be att de genom sina ord och gärningar ska få vittna om Jesus till andra människor. Förklara precis som ovan att vårt uppdrag att vittna om Jesus börjar där vi är och med de människor vi möter varje dag.

Modul material
Papper och pennor

Mun och händer

Aktivera
5 mins

Mål: Att prata om hur vårt uppdrag kan möta människors behov.

Förberedelser: Skriv ut bilagan "Mun och händer" (skriv ut dem så stora som möjligt).

Samtala

 • Placera bilderna av munnen och händerna på ett bord eller på golvet.
 • Uppmana barnen att tänka på vilken hjälp människor behöver för att bli intresserade av Jesus och vilka sanningar de skulle behöva lära sig om Honom.
 • Låt barnen skriva sina idéer på munnen (sanningar de behöver höra) och händerna (hjälp de behöver).
 • Ge barnen ett par minuter att slutföra uppgiften och låt dem sedan läsa upp vad de skrivit.
 • Hur skulle vi kunna använda oss av dessa idéer?
Modul material
pennor
bilagan Mun och händer

Här och nu

Avslutning
1 mins

Mål: Att påminna barnen om de viktigaste tankarna från dagens samling.

Säg
Gud har gett oss ett uppdrag: att vittna för andra om Jesus och hjälpa dem följa honom. Det är inget lätt uppdrag, men det är spännande! Vad som än händer så lovar Jesus att han är med oss hjälper oss. Vårt uppdrag börjar här och nu, med de människor vi träffar varje dag. Är du redo?