Bibeln

Bibeln - en berättelse (1)

Guds berättelsen (Bibeln) är den mest centrala och viktiga berättelsen som någonsin har berättats. Den handlar om hur Gud i sin kärlek väljer att rädda sitt folk. Det är viktigt att komma ihåg att denna berättelse utspelas under en väldigt lång tidsperiod. Den börjar i skapelsen och fortsätter ända in i evigheten. Den bibliska berättelsen är EN bok (även om Bibeln är uppbyggd av 66 böcker). Bibeln är uppdelad i böcker och kapitel för att göra det lättare att hitta, men samtidigt kan det dock hindra oss från att förstå att det handlar om EN berättelse och att det finns en röd tråd som går genom hela Bibeln, från skapelsen ända till slutet. Gamla testamentet är alltså inget som är separat från Nya testamentet. Den röda tråden som börjar i Edens lustgård fortsätter in i Nya testamentet. Den lever vidare även idag, genom våra liv, tills dagen när Gud skapar en ny himmel och en ny jord. 

Denna samling är den första av totalt två samlingar som förhoppningsvis ska hjälpa barnen att få en större förståelse och uppskattning för den bibliska berättelsen, samt hur en röda tråd löper från början till slut. Under den första samlingen tittar vi närmare på hur Bibeln är EN lång berättelse, som även är aktuell för oss i
dag. I den andra samlingen ska vi fokusera på hur Jesus är den centrala personen genom hela berättelsen, inte bara i det Nya testamentet.

Samlingens längd: 94 min

Mål

 • Att förstå Guds berättelse som går genom hela Bibeln.
 • Att förstå hur Nya testamentet är en naturlig fortsättning på det Gamla testamentet.
 • Att fundera över hur våra liv passar in i Guds berättelse.

Beskrivning

Guds berättelsen (Bibeln) är den mest centrala och viktiga berättelsen som någonsin har berättats. Den handlar om hur Gud i sin kärlek väljer att rädda sitt folk. Det är viktigt att komma ihåg att denna berättelse utspelas under en väldigt lång tidsperiod. Den börjar i skapelsen och fortsätter ända in i evigheten. Den bibliska berättelsen är EN bok (även om Bibeln är uppbyggd av 66 böcker). Bibeln är uppdelad i böcker och kapitel för att göra det lättare att hitta, men samtidigt kan det dock hindra oss från att förstå att det handlar om EN berättelse och att det finns en röd tråd som går genom hela Bibeln, från skapelsen ända till slutet. Gamla testamentet är alltså inget som är separat från Nya testamentet. Den röda tråden som börjar i Edens lustgård fortsätter in i Nya testamentet. Den lever vidare även idag, genom våra liv, tills dagen när Gud skapar en ny himmel och en ny jord. 

Denna samling är den första av totalt två samlingar som förhoppningsvis ska hjälpa barnen att få en större förståelse och uppskattning för den bibliska berättelsen, samt hur en röda tråd löper från början till slut. Under den första samlingen tittar vi närmare på hur Bibeln är EN lång berättelse, som även är aktuell för oss i
dag. I den andra samlingen ska vi fokusera på hur Jesus är den centrala personen genom hela berättelsen, inte bara i det Nya testamentet.

Material till samlingen

 • Papper och pennor
 • Biblar
 • Munkar
 • Papper och pennor
 • Projektor
 • äpplen
 • apelsiner
 • 3 skålar
 • Projektor
 • Biblar
 • pennor
 • Tapet eller lång pappersremsa
 • bilaga Lev ut
 • Biblar
 • bilaga Seriestripp
 • pennor
 • Projektor

Samlingens moduler

En pågående berättelse

Aktivera
7 mins

Förberedelser
Skriv ut (innan samlingen börjar) ett antal helt orelaterade ord på var sina papperslappar. Det kan vara vilka ord som helst: Rymdskepp, Katastrof, Dinosaurie,  Armhåla, Tråkigt, Boende, Solnedgång

Lek

 • Låt barnen sätta sig i en cirkel och ge en eller två papperslappar (med ord) till varje barn. Se till att ingen tittar på sina papper förrän du säger till. 
 • Förklara att barnen kommer att skapa en berättelse med hjälp av de ord som är skrivna på papperslapparna. 
 • Välj ut en person som ska börja. Den får nu titta på ett av sina papper och sedan får den personen max 10 sekunder att fundera ut hur de ska använda detta ord för att skapa en början på berättelsen. 
 • Ge sedan en signal att personen ska börja sin berättelse och när 10 sekunder har gått säger du “Nästa” och personer som sitter bredvid fortsätter nu berättelsen utifrån vad den första personen sa med hjälp av det ord som de har på sitt papper.
 • Fortsätt på detta sätt runt ringen och skapa den berättelse utifrån orden som de har.  
 • Du kan om du önskar införa regeln att man får ett “straff” om man väntar för länge innan man berättar sin del, eller att man inte kommer på något att säga. 
 • Straffet kan till exempel vara att personen under 10 minuter inte får använda sin händer. 

Säg
Idag ska vi titta på den största berättelsen som någonsin skrivits eller berättats, nämligen berättelsen om Bibelns Gud. Bibeln är en stor bok som har en berättelse som utspelar sig under flera tusen år. Det kan vara en utmaning att ta sig an denna berättelse och att fullt ut förstå den. Idag ska vi dock titta på just detta och hur denna berättelse i Bibeln går från skapelsen till evigheten.

Modul material
papper med ord

Bibeln är…

Samtala
5 mins

Samtala/Diskutera

 • Be barnen tänka ut en analogi (bild) av Bibeln. Ett exempel kan vara att Bibeln är som en symfoni (eller orkester). Den har många olika delar men tillsammans skapar den ett gemensamt ljud. Ett annat förslag kan vara att Bibeln är ett kärleksbrev som Gud har skrivit till oss människor.
 • Om barnen har svårigheter att komma på något kan du hjälpa dem genom att ge förslag på analogier (bilder) t.ex. att Bibeln är som ett bibliotek, en dikt, ett hus, en pjäs.
 • Låt dem sedan fundera över analogin och förklara hur detta är en bra bild av vad Bibeln egentligen är. 

Pjäs med fem delar

Videoklipp
8 mins

Visa
https://youtu.be/S_gMgPrUALk  (Skapa en svensk version)

Fråga

 • När du tittar i din Bibel ser du en berättelse eller många separata berättelser?
 • Vet du vad den centrala berättelse i Bibeln handlar om? Hur skulle du förklara den?
Modul material
Projektor

Tecknad seriestripp (Bibeln)

Aktivera
10 mins

Aktivitet

 • Ge alla barnen en penna och en kopia av bilagan. 
 • Uppmuntra barnen att rita en sex-delars seriestripp om Bibeln och dess handling. 
 • Om barnen har svårt att själva komma på delar, kan du ge förslag som: Skapelsen, Syndafallet, Abraham, Israels folk, Moses, Kungarna, Jesus, Kyrkan, Paulus, Himlen. 
 • Låt barnen sedan visa sin seriestripp och samtala om de delar som de valt att beskriva. 
Modul material
bilaga Seriestripp
pennor

Lev ut

Aktivera
12 mins

Aktivitet

 • Dela in barnen i grupper med max fyra i varje och ge varje grupp en av de två berättelserna från bilagan. (Det är upp till dig om du ger alla grupper samma berättelse eller om du använder dig av båda för att variera mellan grupperna.)
 • Varje grupp ska sedan skapa ett kort två minuters slut på den berättelse som de fått. 
 • Ge grupperna 5–10 minuter att slutföra uppgiften. 

Säg
I den här aktiviteten fick ni möjligheten att avsluta berättelsen precis som ni önskade. Ni hade dock fått början av berättelsen och skulle skapa slutet utifrån det. Teologen och historikern N. T. Wright sa en gång att det är som att vi bygger vidare på Bibelns berättelse. Bibeln ger oss nämligen inte alla svar på livets många olika svåra situationer, men Bibeln ger oss en grund att stå på, en utgångspunkt för vår berättelse. Bibeln ger oss även en berättelse som vi kan lära oss ifrån. 

Läs
(Välj något/några av följande bibelord):

 • Matteus 22:34-39
 • Filipperbrevet 2:1-4
 • 1 Johannesbrev 4:7-8

Fråga 
Om ni skulle behöva leva era liv enligt dessa bibelord, hur skulle det se ut?

Säg
Vi har här bara valt några bibelverser, men det är lika viktigt att ställa samma fråga när det gäller den stora, centrala berättelsen i Bibeln. Hur borde vi leva våra liv när vi tänker på den berättelse som Gud har gett oss i Bibeln?

Modul material
bilaga Lev ut
Biblar

Översiktsbild

Aktivitet
20 mins

Förberedelser
Skapa ett långt papper genom att klippa från en tapetrulle eller liknande. Du kan även dela A3 papper på längden och klistra ihop delarna till ett långt papper. Det ska fungera som en tidslinje.

Aktivitet

 • Dela ut en Bibel och en penna till alla barnen i gruppen. 
 • Lägg ut det långa papperet på golvet (för att kunna skapa tidslinjen).
 • Förklara för barnen att du kommer att ge en mycket enkel översikt av Bibeln genom att referera till några utvalda bibelord. 
 • Barnen ska sedan markera varje bibelord/berättelse på pappret för att skapa en tidslinje. 
 • (Om du vill kan ni först dela in papperet i Gamla och Nya testamentet för att få referenspunkter för dem. Det är även upp till dig vilken ordning ni tar dessa bibelord. Ni kan t.ex. välja att först sätta in skapelsen och tidsålderns slut för att få en början och slut på tidslinjen. Bygg tidslinjen tillsammans som grupp på det sätt som fungerar bäst för er, baserat på det antal barn och personligheter ni har i gruppen). 

Här är de olika bibelorden som du ska läsa upp:

 1. Skapelsen: Okänt datum. 1 Mos 1:1-5.
 2. Syndafallet: Okänt datum. 1 Mos 2:7 och 3:6
 3. Syndafloden: Någon gång innan 1800 f.Kr. 1 Mos 6:5–8
 4. Abraham och nationen “Israels” födelse: Runt 1800 f.Kr. 1 Mos 12:1–3
 5. Guds folk i Egypten samt uttåget: Runt 1500–1400 f.Kr. 2 Mos 14:30–31
 6. Ökenvandringen: Runt 1400–1300 f.Kr. 4 Mos 14:20–24
 7. Intåget i det förlovade landet och domartiden: Runt 1300 f.Kr. Josua 11:16
 8. David and kungatiden: Runt 900–850 f.Kr. 1 och 2 Samuelsböckerna, 1 Kungaboken 1–11, 2 Krönikeboken 1–9. 1 Samuel 16:13
 9. Det delade riket: 1 Kung 12–13, 2 Krön 10–12. Runt 850 f.Kr. 1 Kung 12: 16–17
 10. Profet (och kungatiden), exilen till Babylon och återkomsten. Cirka år 850–400 f.Kr. 2 Kung till Malaki. Ezra 2:1
 11. Tystnad: År 400-0 f.Kr. Inga profeter hörs längre.
 12.  Frälsaren: Cirka åren 6 f.Kr. till 27 e.Kr. Matteus till Johannes. John 1:10–13.
 13. Apostlagärningarna och den första kyrkan: Runt år 27–100 e.Kr.  Apg 2:40–47
 14. Paulus och hans missionsresor: Runt åren 35–65 e.Kr. Apg 9–28; Apg 9:21–22
 15. Breven: Runt år 40–100. Romarbrevet till och med Judas brev. 1 Kor 13:12–13
 16. Tidsålderns slut: Okänt datum. Uppenbarelseboken samt oss människor. Upp 22:18–21
Modul material
Biblar
pennor
Tapet eller lång pappersremsa

Vad handlar Bibeln om?

Videoklipp
3 mins

Till ledaren: Detta är ett mycket kort videoklipp och du kan gärna visa hela. Om du vill kan du dock starta från minut 1:10 och endast visa vad Bibeln handlar om och att det rör sig om en berättelse.


Visa
https://www.youtube.com/watch?v=K4AdSS_cokE
(Vad är Bibeln?)

Modul material
Projektor

Äpplen och apelsiner del 1

Lek
7 mins

Förberedelser: För den här leken behöver du två skålar med lika många äpplen och apelsiner. Det totala antalet frukter måste vara minst lika många som antalet deltagare. 

Lek

 • Dela in barnen i två lag.
 • Ställ fram en skål med äpplen och apelsiner framför varje lag. 
 • Ställ ytterligare en tom skål på andra sidan rummet.
 • Målet för lagen är att så snabbt som möjligt förflytta sina frukter till den tomma skålen. 
 • Detta är en stafett där deltagarna en efter en förflyttar endera ett äpple eller en apelsin. De får dock endast flytta en frukt per gång och person. 
 • Barnen kan själv välja om de vill förflytta ett äpple eller en apelsin (så länge det finns ett val). 
 • Om de väljer ett äpple ska de balansera det på sitt huvud och gå fram till den tomma skålen utan att stödja äpplet med sina händer.
 • Om de väljer en apelsin ska de bära den under hakan. 
 • Om de tappar frukten på vägen fram till skålen, måste de gå tillbaka och börja om. 
 • Det första laget som har förflyttat all sin frukt vinner. 
Modul material
äpplen
apelsiner
3 skålar

Äpplen och apelsiner del 2

Videoklipp
6 mins

Visa
https://youtu.be/v4puvoT9Q0k  (Skapa svensk variant)

Fråga

 • Skulle du likna Bibeln och vår bibelläsning som äpplet eller apelsinen?
 • Har det här videoklippet förändrat hur du ser på din bibelläsningen?
Modul material
Projektor

Din plats i Guds berättelse

Tänkvärt
6 mins

Till ledaren: Innan du börjar denna modul ska du välja ut några kända berättelser. Det kan vara från böcker eller filmer, som Hungerspelen, Star Wars, Marvel filmerna, Narnia, Härskarringen, osv. 

Samtala/Diskutera

 • Ge barnen papper och pennor.
 • De ska skapa en ny karaktär/person (vilken de vill) som passar in i en av berättelserna som du har nämnt. De väljer själv vilken berättelse de vill utgå från. 
 • Uppmuntra även barnen att beskriva vilken roll karaktären kommer att ha i berättelsen. Om de har tid kan de även skapa en bakgrundsberättelse till sin karaktär. 
 • När de är klara, låt barnen beskriva sin karaktär/person samt hur den passar in i berättelsen. 

Säg
Det är ibland både roligt och spännande att föreställa sig att man är med i en berättelse, och fantisera om vilken roll man skulle spela i den sagan/berättelsen. Det intressanta är att vi är en del av Guds berättelse och vi kan vara med och påverkar den. Även om Bibeln är ett avslutat verk (inget kommer att läggas till i Bibeln), lever du och jag idag mitt i denna berättelse. Det är som om vi är någonstans mellan den näst sista och sista boken i Bibeln. Vi kan föreställa oss att det finns en tom sida där som är gjord precis för dig. Vad skulle du vilja att det stod där? Vi är alla en del av Guds berättelse och det som händer just nu. 

Modul material
Papper och pennor

Ny person - samma ande

Aktivera
5 mins

Till ledaren: Du kan naturligtvis byta ut munkarna mot godis eller använda frukt och uppnå samma budskap som med munkarna. 

Aktivitet

 • Visa barnen några munkar och förklara att de är dina. 
 • Fråga barnen varför de tycker om munkar och vad som är så bra med dem. 
 • Ge sedan munkarna till barnen. Fråga dem dock (innan de börjar äta dem) om något har förändrats med munken eller hur de ser på munkar jämför med när du nyss ställde frågan.
 • Efter att de har svarat, förklara att munkarna är exakt likadana som innan och det enda som skiljer sig är vem som har dem. De är samma munkar, de är bara i andra händer. 

Läs
Och om Guds Ande, som uppväckte Jesus från de döda, bor i er, kommer han att göra era dödliga kroppar levande igen sedan ni dött, genom samme helige Ande som bor i er. (Romarbrevet 8:11)

Säg
När vi tänker på de karaktärer/personer som vi läser om i Bibeln är det lätt att vi ser på dem annorlunda än vi ser på oss själva. De är en del av Guds berättelse (en del av Bibeln). För oss kristen finns det dock något som sammankopplar oss med dessa stora och viktiga personer i Bibeln - nämligen Guds Ande. Den Ande som var verksam i Jesus, i lärjungarna, i Paulus, samt även i Gamla testamentets personer som Abraham, Josef och Elia, finns och är verksam även i oss kristna idag. Precis som munken ni åt inte förändrades när ni fick den av mig, är Guds Ande den samma genom hela berättelsen (Bibeln) och även idag. Anden talade och verkade genom de olika personerna i Bibeln och nu kan han verka genom dig också! Du är en ny karaktär/person i Guds berättelse, men Anden i dig är den samma Ande som funnit med genom hela berättelsen i Bibeln. 

Modul material
Munkar

Lev i berättelsen

Uppdrag
5 mins

Utmaning

 • Ge varje barn ett papper och en penna.
 • Påminn barnen att en del av vår roll som kristna är att förstå berättelsen i Bibeln och försöka att leva ut den i våra liv. 
 • Förklara att det är viktigt att förstå hela berättelsen och vad Gud har gjort. Det är också viktigt förstå delar av böcker i Bibeln och även enskilda verser. 
 • Uppmuntra barnen att ta några bibelverser med sig under veckan och försöka leva enligt dessa i deras dagliga liv. 
 • De kan välja en egen vers eller du kan rekommendera några till dem.

Här är några möjliga alternativ: 

 • Rom 1:16
 • Fil 2:3-4
 • 1 Petrus 3:15
 • Rom 12:9-10
 • Ef 4:32
 • 3 Mos 19:18
Modul material
Papper och pennor
Biblar