Fadern och sonen

Jesus: Guds utvalde Son

I den här samlingen funderar vi på vem Jesus egentligen är och vilken betydelse han har för våra liv idag. Samlingen behandlar frågor som vem Bibeln säger att Jesus är och vad det innebär att Han är Guds utvalde Son. Temat är definitivt evangelistiskt, men det fungerar lika bra för barn som redan är avgjort kristna som för dem som inte tagit det steget ännu.

Bibelverser: 
Joh 1:29–34, Joh 14:12–14, 23-27, Gal 2:20

Samlingens längd: 68 min

Mål

 • Att fundera på vem Jesus är och att han förändrade världen och förändrar människors liv än idag.
 • Att barnen ska bli inspirerade att tjäna Gud.
 • Att ge möjlighet till att bjuda in Jesus i våra liv.

Beskrivning

I den här samlingen funderar vi på vem Jesus egentligen är och vilken betydelse han har för våra liv idag. Samlingen behandlar frågor som vem Bibeln säger att Jesus är och vad det innebär att Han är Guds utvalde Son. Temat är definitivt evangelistiskt, men det fungerar lika bra för barn som redan är avgjort kristna som för dem som inte tagit det steget ännu.

Bibelverser: 
Joh 1:29–34, Joh 14:12–14, 23-27, Gal 2:20

Material till samlingen

 • Biblar
 • After Eight choklad
 • Bibel
 • elektrisk apparat
 • Biblar
 • klistermärken
 • blädderblock
 • pennor
 • priser

Samlingens moduler

Två i en

Fika
10 mins

Mål: Att illustrera att det är möjligt att vara två saker samtidigt.

Fika
Servera saft och syltmunkar som start på dagens samling. Sitt ned och fika tillsammans med barnen och hör hur de har haft det den senaste veckan. Medan ni fikar tillsammans kan ledaren påpeka att den munk de äter innehåller två helt olika substanser: själva munken och syltfyllningen.

Fråga
Kan ni gissa vad dagens samling kommer att handla om?

Modul material
Syltmunkar

Vittnesbörd 1

Tänkvärt
5 mins

Mål: Att introducera temat och ge ut ev. viktig information för den kommande veckan.

Förberedelser: Be en av dina hjälpledare förbereda ett vittnesbörd (1–2 minuter) om hur Jesus förvandlat deras liv. (Om du bara har en hjälpledare kan du spara dennes vittnesbörd till senare i samlingen.)

Säg
Idag kommer vi att prata om vem Jesus är. Precis som syltmunkarna som vi just åt bestod av två olika delar (sylt och munk) så har Jesus två naturer: han är både människa och Gud på samma gång.

Alternativ
Om du tror att din grupp klarar av att tänka lite mer abstrakt kan du förklara att Jesus var både Gud och människa på samma gång, medan munkarna bara innehåller sylt men inte helt och hållet är sylt. Jesus är helt och hållet Gud och samtidigt helt och hållet människa.

Vittnesbörd
Be en hjälpledare ge sitt vittnesbörd.
Uppmuntra denne att hålla det kort, personligt men rakt på sak.

Be
Be för samlingen och fortsätt med nästa aktivitet.

Modul material
förberett vittnesbörd

Den utvalde

Lek
5 mins

Mål: Att bli den som håller i bollen när tiden är ute.

Lek

 • Be barnen ställa sig i en cirkel.
 • Sätt en timer på en valfri tid (antingen en längre match på ca: 3 minuter eller två kortare matcher på ca: 2 minuter vardera).
 • Kasta bollen till ett av barnen.
 • Förklara att målet med leken är att vara den som håller i bollen när tiden är ute.
 • Man får bara hålla i bollen i 5 sekunder innan man kastar den vidare till nästa person.
 • Man får kasta bollen till vem som helst men inte tillbaka till den man fick den av.
 • Vinnaren är dagens "utvalde" och kommer att behandlas lite speciellt under resten av samlingen: ge denne en extra skön stol att sitta i, extra fika, etc.
Modul material
Boll
Timer

Vilken superhjälte?

Lek
6 mins

Mål: Att välja samma superhjälte pose som ledaren.

Lek

 • Be baren ställa sig framför dig så att de kan se vad du gör.
 • Förklara att du kommer att imitera tre olika superhjältar: Stålmannen, Spindelmannen och Wonderwoman.
 • Visa dina poser och låt barnen öva dem tillsammans med dig (se poser nedan).
 • Kör sedan igång leken.
 • Förklara att du kommer att räkna till tre och att alla sedan ska välja att göra en av dessa poser. Den som har valt samma superhjälte-pose som ledaren är kvar i leken och de övriga får sätta sig ned.
 • Fortsätt likadant tills det bara finns en person kvar.
 • Dela ut ett litet pris till vinnaren.

Poser (om du är osäker på hur dessa ska göras kan du studera bilder av superhjältarna på internet.)

 1. Superman - stå med utsträckta armar (en framåt och en bakåt och med knutna nävar) i klassisk Superman pose.
 2. Spindelmannen - sträck ut handen framför dig med handflatan uppåt som om du skulle skicka iväg ett spindelnät.
 3. Wonderwoman – sätt händerna på höfterna, stå med fötterna brett i sär och se heroisk ut.
Modul material
priser

Vem är Jesus

Aktivera
6 mins

Aktivitet

 • Dela in barnen i grupper med två till tre personer i varje.
 • Ge varje grupp ett vitt pappersark och en penna.
 • Be barnen rita en bild av Jesus.
 • Förklara att de inte bara ska rita hans fysiska utseende utan att målningen ska beskriva hans karaktär och gärningar.
 • Låt sedan grupperna hålla upp sina målningar och berätta om dem.
Modul material
blädderblock
pennor

Han tog våra synder

Lek
5 mins

Mål: Att bli av med sina klistermärken (stickers).
 
Förberedelser: Förbered ett par ark med små klistermärken (t.ex. guldstjärnor eller färgkodningsprickar). Klipp arken i delar och dela ut lika många till varje deltagare. 

Lek

 • Förklara för barnen att de ska försöka bli av med sina klistermärken genom att sätta fast dem på någon av de andra i gruppen.
 • Målet är att ha så få klisterklappar som möjligt vid lekens slut.
 • Man får inte flytta klistermärken förrän man gjort sig av med de man fått i handen av ledaren.
 • Låt en ledare hoppa in i leken och förklara att denne inte har några egna klistermärken och inte får inte ta bort klistermärken han får.
 • Låt leken pågå i ca: 2 minuter och räkna sedan vem som har färst klistermärken.
 • Kontrollera även hur många klistermärken ledaren fått. Hur många tog möjligheten att sätta sina klisterlappar på denne?
Modul material
klistermärken

Vet du vad jag menar Johannes?

Tankar från Bibeln
5 mins

Mål: Att titta på vad Johannesevangeliet säger omJesus.

Läs
Joh 1:29–34

Fråga

 1. Vad säger Johannes om Jesus?
 2. Vem säger han att Jesus är och att han gör?
 3. Vad innebär det att Jesus "tar bort världens synd" (vers 29)?

Säg
Vi har alla gjort dåliga val någon gång i livet. Tillfällen då vi valt att ignorera Guds vilja och istället gjort det som vi själva ville. Det är detta som Bibeln kallar för synd. Synden skadar oss och vår relation med Gud. Jesus tar bort vår synd, sätter oss fria och ger oss möjlighet att lära känna Gud och följa honom. I den här leken var ledaren tvungen att ta emot allas klisterlappar och kunde inget göra. Men Jesus var inget offer utan han valde frivilligt att bära allas synder. Detta gjorde han eftersom han älskar oss och vill att vi ska vara fria.

Fråga

 1. Vad innebär det att Jesus är den utvalde (vers 34)?
 2. Innebär det att han blir behandlad på ett speciellt sätt som vår utvalde blev (se modul "Den utvalde")?

Säg
Jesus får speciell behandling av Gud. Han regerar över hela skapelsen tillsammans med Gud. Men han gör detta för att han har gjort sig förtjänt av det. Att vara Guds utvalde innebar att utföra Guds plan att rädda världen. Det var detta som Jesus gjorde när han dog på korset och uppstod igen: han tog Guds plan till världen för att rädda de människor han älskar. Eftersom Jesus gjorde detta förtjänar han att bli behandlad på ett särskilt sätt av Gud. Han förtjänar också att vi människor tackar och lovar Honom!

Modul material
Biblar

Vem är det som bestämmer här?

Lek
4 mins

Mål: Att gissa vem det är som leder gruppen.

Lek

 • Be barnen sätta sig i en cirkel på golvet.
 • Be om en frivillig som får lämna rummet.
 • Låt under tiden gruppen välja en person som sin ledare. 
 • Förklara att de övriga måste imitera allt som ledaren gör (utan att avslöja vem de imiterar). 
 • De måste med andra ord imitera ledarens rörelser så snabbt som möjligt!
 • Låt ledaren fundera på vilka rörelser den ska göra.
 • Låt den frivillige sedan komma tillbaka in i rummet och förklara att uppgiften är att gissa vem som är gruppens ledare. 
 • Om den frivillige gissar rätt får denne byta plats med ledaren som får lämna rummet för nästa omgång. Låt gruppen välja en ny ledare och upprepa leken. 
 • Om den frivillige gissar fel får denne lämna rummet igen medan gruppen väljer en ny ledare.

Jesu kraft

Tankar från Bibeln
5 mins

Mål: Att illustrera att Jesu kraft bor i oss.

Förberedelser: Välj en elektrisk apparat som fungerar okej när den inte är inpluggad, men ännu bättre när den pluggas in (t.ex. en elektrisk gitarr).

Aktivitet
Demonstrera hur den elektriska apparaten fungerar när den inte är inpluggad och att den fungerar mycket bättre när den pluggas i.

Säg 
Det kan vara likadant med oss människor. Vi tycker ibland att vi klarar oss okej på egen hand, men är inte skapta för att göra det. När vi är sammankopplade med vår källa (Jesus) kan vi göra mycket mer och fungera mycket bättre. Jesus räddade inte bara världen och lämnade den att klara sig själv. Han lever idag  och kan förändra våra liv och ge oss kraft att fungera som vi ska.

Läs
Joh 14:12–14

Fråga

 1. Vad innebär detta?
 2. Hur kan vi göra större saker än de som Jesus gjorde?
 3. Vad skulle det kunna vara för något?

Säg
Om vi följer Jesus och hans kraft är verksam i oss kan Jesus använda oss för att förändra situationer precis som han gjorde när han vandrade på jorden.

Läs
Joh 14:23–27

Fråga

 1. Vem är den helige Ande?
 2. Vad gör han?
 3. Hur påverkar den helige Ande våra liv?

Säg
Jesus bor i oss genom den helige Ande. Den helige Ande (Guds Ande) undervisar, uppmuntrar, hjälper och ger oss frid. Det är på grund av honom som vi kan förändras och bli mer lik Jesus.

Modul material
Bibel
elektrisk apparat

Vittnesbörd 2

Inspirera
5 mins

Mål: Att berätta om hur Jesus kan förvandla liv.

Förberedelser: Be en eller två ledare förbereda ett kort vittnesbörd om hur Jesus har förvandlat deras liv. 

Aktivitet
Sammanfatta det som ni sagt i samlingen upp till denna punkt och poängtera att Jesus faktiskt förvandlar människors liv även idag, precis som han alltid har gjort. Uppmuntra barnen att fundera på om Jesus har förvandlat deras liv på något sätt. 

Vittnesbörd

 • Låt en av dina hjälpledare ge sitt vittnesbörd.
 • Uppmuntra sedan de som vill att berätta vad Jesus gjort i deras liv.
 • Låt alla som vill få chans att berätta något. (Använd ditt omdöme: om du på något sätt är orolig för vad någon ska berätta kan du låta denne berätta för en ledare först innan de berättar för hela gruppen).

Alternativ: Om det känns enklare kan barnen skriva ned sina upplevelser på ett papper och låta en av ledarna läsa upp dem för gruppen. 

En ny chans

Uppdrag
5 mins

Mål: Att vända ett After Eight-papper ut och in.
 
Förberedelser: Öva på att vända After Eight-papperet ut och in så att du kan demonstrera detta för barnen.

Lek

 • Ge varje deltagare en After Eight och låt dem äta upp chokladen.
 • Utmana dem sedan att vända pappret ut och in.
 • Visa genom att vända ditt eget papper.
 • Förklara att de måste vara försiktiga så att pappret inte går sönder för att lyckas.
 • Om de misslyckas med sitt första papper får de ta en choklad till och göra ett nytt försök.
Modul material
After Eight choklad

Det är inte längre jag som lever...

Inspirera
5 mins

Mål: Att utmana barnen att överlåta sina liv till Jesus.

Läs
Gal 2:20a "...och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig." NUB

Säg

 • Förklara att Jesus vill vara delaktiga i våra liv, men att han inte tränger sig på någon utan väntar på en inbjudan från oss.
 • Låt baren fundera på detta ett ögonblick.
 • Läs eventuellt Gal 2:20 igen.
 • Fråga barnen om de skulle vilja bjuda in Jesus i sina liv. 
 • Säg att de kan knäböja om de vill och led dem sedan i en kort bön. 

Be 
Tacka Gud för hans kärlek och omsorg om oss. Be Gud särskilt välsigna och hjälpa var och en av dem som böjt knä inför honom.

Avslutning
Ge tid till samtal med var och en som tagit ett beslut att följa Jesus. Ta reda på om de skulle kalla sig själva för kristna nu eller om de gjorde det redan innan. Be för varje person individuellt. Ge även möjlighet för dem som kanske inte valde att böja knä att prata med någon och ställa frågor om de vill.

Modul material
Biblar

Din tur

Sammanfattning
1 mins

Mål: Avsluta samlingen med att sammanfatta de viktigaste punkterna i dagens tema.

Säg
Jesus lever idag och han förändrar liv precis som han alltid har gjort. Om du vill att han ska förändra ditt liv så behöver du bara komma till honom och bjuda honom att vara del av ett liv. Stanna gärna kvar om du har fler frågor om detta.