Profetior i Bibeln

Bibeln - EN berättelse (2)

Guds berättelsen (Bibeln) är den mest centrala och viktiga berättelsen som någonsin har berättats. Den handlar om hur Gud i sin kärlek väljer att rädda sitt folk. Det är viktigt att komma ihåg att denna berättelse utspelas under en väldigt lång tidsperiod. Den börjar i skapelsen och fortsätter ända in i evigheten. Den bibliska berättelsen är EN bok (även om Bibeln är uppbyggd av 66 böcker). Bibeln är uppdelad i böcker och kapitel för att göra det lättare att hitta, men samtidigt kan det dock hindra oss från att förstå att det handlar om EN berättelse och att det finns en röd tråd som går genom hela Bibeln, från skapelsen ända till slutet. Gamla testamentet är alltså inget som är separat från Nya testamentet. Den röda tråden som börjar i Edens lustgård fortsätter in i Nya testamentet. Den lever vidare även idag, genom våra liv, tills dagen när Gud skapar en ny himmel och en ny jord.

Denna samling är den andra av totalt två samlingar som förhoppningsvis ska hjälpa barnen att få en större förståelse och uppskattning för den bibliska berättelsen. Målet är även att de ska upptäcka den röda tråd som löper från början till slut. Vi tittar närmare på några av de mer än 300 messianska profetior i Gamla testamentet, vilka kom att uppfylldas i Nya testamentet. I denna samling ska vi titta närmare på dessa profetior och hur Jesus uppfyllde dem. Dessa profetior hjälper oss att förstå att Jesus är Guds Son, samt världens frälsare. De bekräftar vem Jesus var och vem han själv påstod sig vara. Dessa profetior visar även att Gud hela tiden haft en frälsningsplan och att Han har makten och kraften att styra våra liv. 
Bibelverser i fokus: Jes 53; Johannes 3:16–17; Filipperbrevet 2:5–11

Samlingens längd: 76 min

Mål

 • Att titta närmare på de många profetior om Jesu födelse, liv och död, vilka uttalades hundratals år före Jesu födelse.
 • Att från dessa profetior bättre förstå vem Jesus är samt ge oss större större övertygelse om att Jesus är den han sa att han är. 
 • Att lära oss att lita på Guds plan för våra liv och förstå att Gud inte gör några misstag.

 

Beskrivning

Guds berättelsen (Bibeln) är den mest centrala och viktiga berättelsen som någonsin har berättats. Den handlar om hur Gud i sin kärlek väljer att rädda sitt folk. Det är viktigt att komma ihåg att denna berättelse utspelas under en väldigt lång tidsperiod. Den börjar i skapelsen och fortsätter ända in i evigheten. Den bibliska berättelsen är EN bok (även om Bibeln är uppbyggd av 66 böcker). Bibeln är uppdelad i böcker och kapitel för att göra det lättare att hitta, men samtidigt kan det dock hindra oss från att förstå att det handlar om EN berättelse och att det finns en röd tråd som går genom hela Bibeln, från skapelsen ända till slutet. Gamla testamentet är alltså inget som är separat från Nya testamentet. Den röda tråden som börjar i Edens lustgård fortsätter in i Nya testamentet. Den lever vidare även idag, genom våra liv, tills dagen när Gud skapar en ny himmel och en ny jord.

Denna samling är den andra av totalt två samlingar som förhoppningsvis ska hjälpa barnen att få en större förståelse och uppskattning för den bibliska berättelsen. Målet är även att de ska upptäcka den röda tråd som löper från början till slut. Vi tittar närmare på några av de mer än 300 messianska profetior i Gamla testamentet, vilka kom att uppfylldas i Nya testamentet. I denna samling ska vi titta närmare på dessa profetior och hur Jesus uppfyllde dem. Dessa profetior hjälper oss att förstå att Jesus är Guds Son, samt världens frälsare. De bekräftar vem Jesus var och vem han själv påstod sig vara. Dessa profetior visar även att Gud hela tiden haft en frälsningsplan och att Han har makten och kraften att styra våra liv. 
Bibelverser i fokus: Jes 53; Johannes 3:16–17; Filipperbrevet 2:5–11

Material till samlingen

 • Bibeln
 • play-doh
 • Biblar
 • bilaga Profetior
 • pennor och papper
 • Projektor
 • Mynt
 • filtar
 • bilaga Vems röst är det
 • Projektor

Samlingens moduler

Lycka eller olycka

Videoklipp
10 mins

Till ledaren: Titta igenom videoklippet och bestäm hur många episoder du vill visa.

Aktivitet

 • Förklara för barnen att du kommer att visa ett antal videoklipp av katter som kommer att försöka göra svåra hopp. 
 • Videoklippet kommer att stanna innan katten gör hoppet och barnen ska försöka förutse (gissa) om det blir lycka (katten klarar hoppet) eller olycka (katten kraschar). 
 • Låt barnen ställa sig på endera sida av rummet beroende på om de tror att det blir “lycka” eller “olycka”. 
 • Spela upp så många videoklipp som känns intressant för din grupp.

Visa
https://youtu.be/FK0Ly-woIoc
(Nailed It or Failed It Cats Youth Game)

Säg
I den här aktiviteten skulle ni försöka förutse vad som skulle hända. Idag ska vi titta på Gamla testamentets profetior om en kommande Messias. Dessa profeter förutsade vad som skulle hända i framtiden. Profetiorna om en kommande Messias handlar om förutsägelser (påståenden) om den person som Gud skulle komma och skicka för att rädda världen. Dessa profetior/påståenden gjordes flera hundra år innan Jesus föddes. Trots det uppfylldes alla dessa genom det Jesus gjorde och sa. 

Modul material
Projektor

Vems röst är det?

Aktivera
8 mins

Till ledaren: Välj ut vilka av skämten nedan du vill använda. Du kan använda bilagan för att skriva ut skämten eller om du vill arbeta om dokumentet och göra så att olika grupper får olika skämt. Du kan också anpassa tillvägagångssättet på denna aktivitet baserat på hur många barn du har i din grupp. Du kan genomföra aktiviteten som två grupper, eller dela upp barnen i fyra grupper och jobba vid två olika stationer. Om du har få barn kan du sätta en ögonbindel på ett av barnen, låta någon i gruppen berätta ett av skämten och sedan låta barnet med ögonbindeln gissa vem i gruppen som berättade skämtet. Lå sedan någon annan ta på sig ögonbindeln och gissa. 

Lek

 • Den här leken går ut på att barnen ska försöka att identifiera någon från en grupp genom att endast lyssna till rösten. 
 • Dela in barnen i två lag och håll upp en filt eller liknande i t.ex. en dörr öppning.
 • Låt lagen ställa sig på var sin sida om filten. 
 • Det ena laget väljer ut en person som ska berätta ett kort skämt. Personen ska försöka att göra till sin röst för att det ska blir svårare för det andra laget att gissa vem det är. 
 • Det andra laget ska efter att de har hört skämtet komma överens om vem de tror att det är och sedan säga svaret. 
 • Ge en poäng för varje rätt svar. 
 • Turen går sedan över till det andra lagets att berätta ett skämt. 

Korta skämt

 1. Har du hört om älgen som duschade så att han blev ren?
 2. Det var en gång två myror och en stack.
 3. Har du hört om den trötta grisen som åkte till England och blev pig(g)?
 4. Vad sa den ena vägen till den andra? – Vi möts på hörnet!
 5. Vilket djur är coolast? – Svalan
 6. Vakna pappa! Du har glömt att ta dina sömntabletter!
 7. Vet du varför fransmän äter så mycket sniglar? – De har inte råd med snabbmat!
 8. Vilket bilmärke kör Tiger Woods? – Golf!
 9. Vad är en groda utan ben? – Hopplös
 10. Vad blir man om man äter upp ett elskåp? – Proppmätt.
 11. Allan kunde inte hitta E6:an så han körde E3:an två gånger istället.
 12. Vad hände när du svalde glödlampan? – Lös i magen.
 13. Vad gör tandläkaren på lunchen?  – Käkar.
 14. Vilka är mest aktiva i skogen? – Träna.
 15. Det viktigaste när du köper fotbollsskor är att de passar bra.
 16. Har du tänkt på att dykare är de enda personerna som är lediga när de är upp-tagna?
 17. Varför ramlar de där ungarna hela tiden? – De är ju trillingar!
 18. Var kan man köpa kor billigast i världen? – Korea.
 19. Hörde du om fallskärmshopparen som överlevde fritt fall på 4000 meter? – Han hade ju fallskärm.
 20. Vilket djur lämnar festen sist? – Gåsen.

Säg
I den här aktiviteten försökte ni att identifiera vem det var som talade utan att ni fick se personen. Det kan vara svårt ibland att veta vem det är när vi endast har begränsat med information. För att kunna lista ut vem det är gäller det att vi har hört rösten förut och att vi känner personen väl. Idag ska vi titta på profetior från Gamla testamentet om Jesus. Dessa profetior är viktiga för oss eftersom de hjälper oss att få veta vem Jesus är. Det är som att Gud under århundraden har lagt ut ledtrådar för att vi människor skulle vara redo att känna igen Jesus och förstå vem han är när han kom till jorden.

Modul material
filtar
bilaga Vems röst är det

Krona eller klave

Lek
5 mins

Lek

 • I den här leken ska barnen försöka att förutse (gissa) om det kommer att bli krona eller klave. 
 • Låt barnen ställa sig upp och välja endera krona eller klave. 
 • Om de väljer krona ska de lägga sina händer på huvudet. Om de väljer klave ska de sätta händerna på höfterna. 
 • Singla slant och se om det blir krona eller klave. 
 • De barn som hade rätt är kvar i leken de andra får sätta sig ner. 
 • Fortsätt på detta sätt tills du har en slutlig vinnare.

Säg
Det är svårt att förutse framtiden. Vet vet aldrig vad som kommer att hända. Gud vet dock och hundratals år innan Jesus föddes berättade Gud genom profeterna detaljerat om Jesu liv och död. Dessa profetior finns att läsa i det Gamla testamentet och vi kommer idag att titta närmare på några av dessa profetior om Jesus (Messias). 

Modul material
Mynt

Tillbaka till framtiden

Videoklipp
5 mins

Visa
Visa detta videoklipp från Tillbaka till framtiden 2. Det är på engelska men förklara för barnen att denna film gjordes 1989 och detta var hur filmen “gissade” att det skulle se ut år 2015.
https://www.youtube.com/watch?v=d68yRIE9OvQ
(Back to the Future Part 2 (2/12) Movie CLIP - Hill Valley, 2015 (1989) HD)

Fråga
Tycker ni att de lyckade bra med att beskriva hur 2015 skulle komma att se ut?

Säg
Det är svårt att förutse framtiden vilket gör det mycket fascinerande att så många profetior i Gamla testamentet, skriva flera hundra år innan Jesu födelse, blev uppfyllda i en enda person – nämligen Jesus

Modul material
Projektor
CORE

År 2035

Fundera
7 mins

Aktivitet

 • Dela in barnen i mindre grupper och ge varje grupp ett papper och några pennor.
 • Be barnen fundera över hur det tror att världen kommer att se ut år 2035. Vad kommer att vara på mode då? Hur kommer vi att bo? Hur kommer vi att resa? Vilken är den senaste teknologin? Vilken regering kommer vi att ha?
 • När de är klara ska det dela med sig av sina tankar kring framtiden. 

Säg
Vi kan alla försöka att förutse framtiden. Vi kan drömma om den, vi kan försöka att använda logiskt tänkande och forskning för att gör så bra antaganden som möjligt. I vissa fall kommer vi att få rätt, i andra kommer vi att ha fel. Ingen av oss kan riktigt förutse framtiden. Det kan dock Gud och Han har visat det genom att ge människor information om Jesu liv flera hundra år innan Jesus föddes. 

Modul material
pennor och papper
CORE

Profetior

Aktivitet
10 mins

Till ledaren: Skriv ut bilagan med profetior om Jesus och bibelställen där dessa profetior uppfylldes. Klipp ut de olika delarna och förbered en bilaga (ett set) för varje grupp.

Aktivitet

 • Dela in barnen i grupper och ge varje grupp ett set av profetior och bibelställen där profetior uppfylldes i Nya testamentet.
 • Ge dem i uppgift att para ihop profetior i Gamla testamentet med rätt plats (där de uppfylldes) i Nya testamentet. 

Rätt svar:
Jesaja 40:3  –– Johannes 1:23
Jeremia 23:5  –– Matteus 1:1-16
Mika 5:2 –– Lukas 2:4-6
Jesaja 7:14 ––  Matteus 1:18-23 
Sakarja 9:9 –– Lukas 19:30-35
Psalm 41:10  ––Johannes 13:21 & 27
Jesaja 53:3 –– Lukas 23:20-23
Psalm 22:17 –– Johannes 19:18
Psalm 22:19 –– Lukas 23:24
Psalm 34:21 –– Johannes 19:32-33
Psalm 110:1 –– Markus 16:19

Modul material
bilaga Profetior

Varför profetior om Frälsaren?

Diskussion
10 mins

Diskutera

 • Dela in barnen i grupper med en hjälpledare i varje grupp.
 • Vi har ett stort antal profetior om Jesus från flera hundra år innan han föddes. Varför är det betydelsefullt/viktigt?
 • Vad säger dessa profetior om Jesus?
 • Tror du att det var Guds original plan att skicka Jesus som en frälsare eller var det något som Gud var tvungen att göra när människorna valde att synda?

Läs
Johannes 3:16–17
För Gud älskade människorna så mycket att han gav dem sin ende Son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Gud sände inte sin Son till världen för att döma dem utan för att rädda dem. (Levande Bibeln)

Diskutera
Stämmer profetiorna om Jesus med det som vi läste i Johannesevangeliet 3:16–17?

Läs
Filipperbrevet 2:5–11
Ni bör vara sådana som Jesus Kristus var. Fast han var Gud, krävde han inte att få ha kvar sina rättigheter som Gud, utan avstod sin stora makt och härlighet för att komma till jorden och betjäna oss. Han blev en människa bland människor. Han gick så långt i sin ödmjukhet att han till och med var villig att dö som en brottsling på ett kors. Och det var därför som Gud gav honom tillbaka allt det han varit villig att offra, både liv och gudomlighet, och också gav honom ett namn med större makt än alla andra namn. Han gjorde det för att alla knän ska böjas inför detta namn, i himlen, på jorden och under jorden, och för att alla utan undantag ska bekänna att Jesus Kristus är Herre, och därmed ära vår Gud och Far. (Levande Bibeln)

Diskutera
Stämmer profetiorna om Jesus med det som vi läste i Filipperbrevet 2:5–11?

Säg
Det finns två anledningar till varför profetiorna är viktiga. För det första hjälper det oss att identifiera vem Jesus är och veta att Jesus är den han säger sig vara. Gud talade till oss genom profeterna och lämnade många vägvisare (profetior) för att visa att Jesus verkligen är Guds Son och världens frälsare. För det andra visar profetiorna att Jesus inte bara var Guds B-plan. Det var inte så att människorna ställde till det för sig när det syndade och Gud var tvungen att fixa det som människorna hade ställt till med. Profetiorna visar istället att Jesus hela tiden har varit Guds plan. Båda dessa saker hjälper oss att kunna lita på Gud och att Jesus är den han säger att han är. 

Modul material
Biblar

Inga misstag

Aktivitet
8 mins

Säg
Profetiorna om Jesus visar att Han är frälsaren och att Gud har en plan. Det betyder att Gud älskar dig och dina vänner väldigt mycket. Du är inget misstag eller en plan B. Gud valde att skapa dig och han älskar dig så mycket att han innan tidens begynnelse bestämde att skicka sin Son hit till jorden och låta honom dö för dig och mig på ett kors. 

Läs
(Om ni inte redan har läst Joh 3:16 och Fil 2:5–11 borde ni göra det nu.)

Tänkvärt

 • Ge varje barn en bit Play-doh. Be dem tänka på någon kompis/familjemedlem som inte känner Jesus, eller de kan även tänka på någon som behöver förstå att de är älskade och inte ett misstag (detta kan även gälla dem själva). 
 • Be barnen att modelera något från Play-doh som representerar denna person.
 • Medan de gör detta be dem fundera över varför och hur de väljer att forma Play-doh leran. 
 • Sättet vi formar leran är en fråga om ett val från vår sida. Så är det även med Gud. Han skapade oss eftersom att han ville det och han skapade oss med ett syfte i livet. 
 • Vi kanske gör något misstag när vi formar vår lera i vår hand men Gud gör inga misstag. 
 • Be barnen sedan visa upp det som de har format och be till sist tillsammans för varje person som är representerade i det som har formats från Play-doh. 
Modul material
play-doh

Jesaja 53

Tänkvärt
8 mins

Säg

 • Be barnen sätta sig bekvämt och på en plats där det inte blir störda av någon annan.
 • Förklara att du kommer att läsa Jesaja 53, vilket är ett bibelord från Gamla testamentet som talar om Jesus och hans död.
 • Säg också att de ska få några frågor efter att du har läst bibelordet klart, frågor som de sedan ska besvara tyst för sig själva. 
 • Under tiden jag läser detta bibelord ber jag er fundera över Jesus, vilka val Han gjorde, Hans karaktär, Hans liv och Hans död. 

Läs
Jesaja 53 (Nya levande bibeln)
1 Men vem vill tro vårt budskap! Vem vill lyssna? För vem ska Gud uppenbara sin frälsande kraft?

2 För Gud var han som ett färskt, grönt skott, som sköt upp från en rot i en torr och steril mark. Men i våra ögon var han inte på något sätt tilldragande. Det fanns ingenting hos honom som behagade oss.

3 Vi föraktade honom och övergav honom, han var en sorglig syn, drabbad av lidande! Vi vände honom ryggen och såg åt ett annat håll när han gick förbi. Vi avskydde honom och förstod inte vem han var.

4 Ändå var det vårt lidande han bar och våra sorger som tyngde honom. Vi trodde att hans lidande var ett straff från Gud för hans egna synder,

5 men det var för vår skull han blev sårad och slagen. Han blev misshandlad för att vi skulle få frid. Han blev straffad, men vi blev friade! I hans sår finns det helande för oss!

6 Det var vi som gick vilse som får. Det var vi som lämnade Guds stigar för att gå våra egna vägar. Ändå lade Gud alla våra skulder och synder på honom!

7 Han var pressad och plågad, men ändå sa han inget till sitt försvar. Han var som ett lamm, som förs bort för att slaktas. Och som ett får står tyst när man klipper det, så stod han tyst framför dem som dömde honom.

8 Från anklagelser och rättegång förde de bort honom för att dödas. Men vilka bland folket insåg den dagen att det var deras synder han dog för? Vem förstod att han led i deras ställe?

9 Han begravdes som en brottsling i en rik mans grav, men han hade inte gjort något brottsligt, och han hade aldrig sagt ett ont ord.

10 Men det var ändå Herrens plan att krossa honom och lägga detta lidande på honom. När han väl har offrats för synden, ska han få många arvingar. Han ska få liv igen, och Guds plan ska ha framgång genom honom.

11 När han ser resultatet av sitt lidande ska han känna sig tillfreds. På grund av vad han, min rättfärdige tjänare, har gjort ska många bli rättfärdiga inför Gud. Han ska bära alla deras synder.

12 Därför ska jag ge honom all den ära som tillkommer den som är stor och mäktig, för han har gett sitt liv i döden. Han betraktades som en syndare när han bar mångas synder och ingrep för deras skull och bar fram deras sak inför Gud.

(Paus)

 • Vilka känslor får du när du hör detta bibelord?
 • Vad får det dig att tänka på?

(Paus – låt barnen fundera över frågorna tysta)

 • Vad önskar du säga till Jesus när du hör det?

(Be barnen kommunicera sina tankar i tysta böner till Jesus).

Modul material
Bibeln

Be och berätta

Uppdrag
5 mins

Säg
I den här samlingen har vi tittat på profetior om Jesus, vilka stärker vår tro att Jesus verkligen är Guds Son och världen frälsare. Tänk på en person som behöver få uppleva och förstå att Jesus är Gud Son. Fundera på hur du skulle kunna dela med dig av dig tro till denna person. Det kan ske genom att de mycket enkel berättar för dem att du ber för dem. Det kan vara en berättelse om varför du tror på Gud och vad Han har gjort för dig. Eller det kan vara något som du har lärt dig under den här samlingen. 

Bön
Om barnen är redo för detta, dela in dem i par och låt dem berätta för varandra om den person som de har valt. Låt dem sedan (i par) be för dessa två personer som de har utvalt.