Julkrubba

En julberättelse

De flesta av oss känner säkert till berättelsen om Jesu födelse. Jesusbarnet som sover i krubban omgiven av herdarna och de tre vise männen medan änglarna vaktar över dem. Men, vad var det som verkligen hände? I denna samling talar vi om vår bild av julberättelsen och hur Bibeln beskriver händelsen. Vi går till botten med detta och de grundläggande sanningar som julberättelsen bygger på.

Samlingens längd: 85 min

Mål

 • Att prata om julen och dess betydelse.
 • Att hjälpa barnen förstå julens innebörd.
 • Att göra roliga julaktiviteter tillsammans.

Beskrivning

De flesta av oss känner säkert till berättelsen om Jesu födelse. Jesusbarnet som sover i krubban omgiven av herdarna och de tre vise männen medan änglarna vaktar över dem. Men, vad var det som verkligen hände? I denna samling talar vi om vår bild av julberättelsen och hur Bibeln beskriver händelsen. Vi går till botten med detta och de grundläggande sanningar som julberättelsen bygger på.

Material till samlingen

 • Papper och pennor
 • En klädd julgran
 • Papper och pennor
 • Biblar
 • något att klä ut sig med (t.ex. soppåsar
 • diskhanddukar
 • aliminiumfolie)
 • Papper och pennor
 • Bärbar dator med Internet Projektor Högtalare
 • bilagan Vad är och vad är inte del 1
 • sax
 • färgade pappersremsor
 • pennor
 • Tejp
 • pennor
 • Papperstallrikar
 • julkort
 • sax

Samlingens moduler

Det är jul!

Intro
4 mins

Till ledaren: Försäkra dig om att alla är okej med att bli fotograferade och låt vid behov även föräldrar ge sitt godkännande till detta.

Förberedelser: Be barnen komma till samlingen klädd i något som har med julen att göra t.ex. en röd tröja med ett rådjur eller en mysig jumpsuit. De kan även ta med något föremål som har med julen att göra (juldiadem, tomteluva etc.) Förklara att ni kommer att ta ett roligt julfoto av hela gruppen.

Aktivitet
Ta ett par julfoton av gruppen. T.ex. vid kyrkans julgran om den har en sådan eller utomhus om det är finns snö och är julstämning.

Modul material
kläder med jultema
mobil med kamera

Vill du bygga en snögubbe?

Lek
10 mins

Lek

 • Dela in barnen i mindre grupper.
 • Dela ut en toalettpappersrulle till varje grupp.
 • Placera hattar, halsdukar och grenar i en hög mitt på golvet. 
 • Be varje grupp utse en i gruppen som ska vara snögubbe.
 • Förklara att de har tre minuter på sig att skapa en så fin snögubbe som möjligt genom att snurra in personen i toalettpapper. Påpeka att de även kan använda sig av det material som finns på golvet.
 • Sätt en timer på ca: 3-5 min. 
 • När tiden är ute ber du hjälpledarna avgöra vems snögubbe som är finast. 
 • Du kan även ge ett pris till den grupp som skapat den "mest kreativa snögubben".
Modul material
toarullar
Tejp
halsdukar
grenar
runda svarta papperslappar
A timer

Julpussel

Lek
5 mins

Förberedelser: Klipp innan samlingen isär några julkort i mindre bitar så att det blir små julpussel.

Lek

 • Dela in barnen i mindre grupper (3–4 personer i varje).
 • Ge varje grupp ett "julpussel" var. 
 • Den grupp som först lyckas sätta ihop sitt julpussel vinner.
Modul material
julkort
sax

Uppochnedvänd julberättelse

Aktivera
10 mins

Lek
Ge varje deltagare en papperstallrik och en penna och be dem placera tallriken upp och ned på sina huvuden. Förklara att de måste följa alla dina anvisningar utan att tappa tallriken:

1. Rita en linje som representerar marken.
2. Rita ett stall med två väggar och tak.
3. Rita Jesusbarnet som sover i stallet.
4. Rita Maria och Josef bredvid Jesusbarnet.
5. Rita en stjärna på himlen ovanför stallet.
6. Rita en åsna bredvid Maria.
7. Be dem lägga till något valfritt till teckningen.

Låt sedan barnen ta ned tallriken från huvudet och byta tallrik med någon annan.
Låt dem ta en titt på konstverket och förklara att de ska betygsätta målningen enligt följande:

Poängskala
1. En poäng om stallet verkar stå stadigt - står väggarna på marken?
2. En poäng om Jesusbarnet är i säkerhet - inget vidrör honom.
3. En poäng om de ritat en krubba.
4. En poäng om stjärnan faktiskt är ovanför stallet.
5. En poäng om det är mindre än fyra saker som vidrör varandra. 
6. En poäng om de har gett Josef och Maria ansikten.
7. En poäng om de ritat en vis man, oxe, fåraherde, får eller ängel.

Säg
De flesta känner nog till berättelsen om Jesusbarnet och en del av oss har kanske till och med någon gång haft en roll i ett julspel. I dagens samling kommer vi att titta lite närmare på just denna berättelse.

Modul material
pennor
Papperstallrikar

Julkedjan

Aktivera
7 mins

Aktivitet

 • Ge varje deltagare några pappersremsor och en penna.
 • Be dem fundera på vad julen betyder för dem. Till exempel familj, presenter, Jesus, roliga aktiviteter etc. 
 • Be dem skriva en sak på varje pappersremsa. 
 • Förklara sedan att ni kommer att skapa en lång papperskedja. 
 • Låt först barnen tejpa ihop sina egna pappersremsor till en kedja och sätt sedan ihop allas kedjor till en jättelång juldekoration och häng upp den i rummet.
 • Låt barnen berätta vad de skrivit på sina remsor (om de vill).
Modul material
färgade pappersremsor
pennor
Tejp

Vad är och vad är inte ?

Uppdrag
5 mins

Förberedelser: Skriv ut bilagan och klipp ut de olika julkategorierna. Gör ett set till varje grupp.

Säg
Som ni säkert ofta hört så handlar julen om Jesu födelse, men hur väl känner ni egentligen till julberättelsen?

Aktivitet

 • Dela in barnen i grupper och ge varje grupp ett set av kategorier från bilagan. 
 • Be dem sortera kategorierna i två olika högar: det som inte kommer från Bibeln och det som kommer från Bibeln.
 • (Be barnen fundera på varför eller varför de inte tror att det kommer från Bibeln.)
 • När alla är klara får grupperna berätta hur de resonerat och vilka saker de tror kom från Bibeln. 
 • Har grupperna resonerat olika?
 • Låt barnen behålla lapparna för att kunna reflektera över dem i nästa aktivitet.

(Svaren hittar ni när ni i kommande modulen läser texten tillsammans.)

Modul material
bilagan Vad är och vad är inte del 1
sax

Klassisk julberättelse

Videoklipp
8 mins

Videoklipp
Sätt på och titta på följande videoklipp tillsammans medan ni gör aktiviteten nedan:
https://www.youtube.com/watch?v=S42szZFGmZw (starta vid minut 1:40).
(The Nativity on the ‘Bible Series’)
Detta klipp är på engelska men det borde gå bra att använda i alla fall. En svensk version finns på DVD – The Bible. 

Aktivitet

 • Låt barnen arbeta i grupper och be dem skriva ned saker som de ser i videoklippet, men som de inte tror beskrivs i Bibeln.
 • Låt grupperna läsa upp sina listor och berätta hur de resonerat.
 • Låt barnen titta på hur de har sorterat sina ord (från den förra aktiviteten - Vad är det och vad är det inte) och se om det är något som de vill ändra på.
 • Vilka tror de är de vanligaste missuppfattningarna?

Säg
Det är ingen överraskning att de flesta tänker sig att Jesusberättelsen innehåller tre vise män, ett stall, en åsna. Oftast är det så julberättelsen beskrivs i t.ex. julkort, julkrubbor och adventskalendrar. Även i det här klippet var det just så berättelsen återberättades.

Modul material
Bärbar dator med Internet Projektor Högtalare

Skriv, rita, skicka vidare

Aktivitet
10 mins

Aktivitet

 • Dela ut penna och papper till varje deltagare.
 • Förklara att alla ska skriva en mening som handlar om julen (t.ex. vad julen betyder för dem, vad julen är etc.) längst upp på pappret.
 • Ge dem 60 sekunder att utföra detta och be dem sedan skicka pappret vidare till den person som sitter på deras högra sida.
 • Denne ska nu rita en bild av det som står på det papper de fick.
 • Låt sedan alla vika sina papper så att det bara är bilden som syns.
 • Skicka pappret vidare igen.
 • Nu får alla skriva en mening som beskriver bilden på pappret.
 • Vik pappret igen så att det bara är texten som syns.
 • Fortsätt likadant tills pappret har gått runt till alla eller de flesta i gruppen.
 • Låt barnen öppna upp sina papper och visa upp resultaten.
 • Var slutresultatet annorlunda än början?

Säg
Det som skrevs på pappret i början och i slutet var förmodligen två olika saker eller hur? Alla såg uppfattade orden och bilderna annorlunda och varje gång pappret skickades vidare fick det en ny mening. Ingen kunde titta på originalet för att få en bättre förståelse av vad som först skrivits. På samma sätt har julberättelsen över tid kommit att se annorlunda ut allt eftersom den gått från person till person och generation till generation. Varje person har tagit vad de såg i berättelsen och fört detta vidare. Ofta kan det vara så att vi inte bryr oss om att gå tillbaka och titta på originalversionen för att se vad som egentligen stod skrivet. Men, även om vi tycker att vi hört julberättelsen massor av gånger är det alltid värt att läsa den själva och se vad Bibeln faktiskt säger. På så vis kan vi upptäcka den sanna meningen bakom berättelsen.

Modul material
Papper och pennor

Den första julen

Tankar från Bibeln
12 mins

Säg
Vi har idag talat mycket om vad som inte finns med i Bibelns julberättelse.  Nu ska vi kolla upp vad som faktiskt finns med i Bibelns version.

Aktivitet

 • Den följande aktiviteten är ett drama.
 • Välj några till barn att spela följande roller: berättare, änglar, vise män, kung Herodes rådgivare, herdar (beroende på antal barn kan varje person ha flera roller)
 • Låt barnen få 2–3 minuter på sig att göra kostymer av det material du lagt fram.
 • (Om du vill kan du låta barnen byta karaktärer för varje bibeltext eller om du har en stor grupp låta olika grupper spela de olika berättelserna.)
 • Be berättaren läsa följande bibelavsnitt, ett i taget. 
 • Medan berättaren läser ska barnen agera ut berättelsen. 
 • Uppmuntra dem som känner sig osäkra över sina "skådespelartalanger". Det är okej om det inte blir ett helt seriöst drama utan en lite lustigare version.
 • Diskutera efter varje avsnitt frågorna nedan.

Bibeltexter:

 1. Luk 1:28–36
 2. Matt 1:18–25
 3. Luk 2:1–20
 4. Matt 2:1–12

Samtala

 1. Vad hände i berättelsen du just såg?
 2. Hur tror du att personerna i berättelsen kände sig?
 3. Hur förändrades det när de fick veta och förstod mer?
 4. Vad gjorde de?
 5. Varför gjorde de så och vad tyder det på?

Säg
Vi har tittat på hur julberättelsen beskrivs i två bibelböcker: Matteusevangeliet och Lukasevangeliet. Böckerna är skrivna av olika personer och ger olika information om julhistorien. Om vi bara hade en av böckerna så skulle vi inte veta så mycket som vi faktiskt gör. Därför är det en bra idé att läsa berättelsen i båda böckerna. Anledningen till att de säger olika saker är för att författarna skrev dem för olika ändamål. Matteus var skriven för det judiska folket som redan visste mycket om förutsägelsen av Jesu födelse, medan Lukas skrev för romarna som visste mycket mindre om detta.

Modul material
Biblar
något att klä ut sig med (t.ex. soppåsar
diskhanddukar
aliminiumfolie)

Vad handlar det om?

Inspirera
3 mins

Aktivitet

 • Dela in barnen i mindre grupper och ge varje grupp en penna och ett papper.
 • Förklara att de just stött på en utomjording och de inte vet särskilt mycket om vår värld. De är särskilt intresserade i varför vi firar jul.
 • Förklara att de har två minuter på sig att komma på en förklaring till vad julen egentligen handlar om.
 • Låt några av grupperna berätta hur de skulle förklara detta.
Modul material
Papper och pennor

Du kära gran

Visa
5 mins

Till ledaren: Använd dig om möjligt av en klädd julgran för denna aktivitet, om detta inte är möjligt kan du istället måla en julgran på ett stort pappersark. 

Säg
Vi har idag sett att hur vi ofta fått höra julberättelsen skiljer sig lite från hur den berättas i Bibeln. Detta kan kanske verka lite förvirrande men det beror på hur människor har berättat vidare berättelsen genom tiderna.

Aktivitet

 • Be en frivillig komma fram.
 • Be denne ta av en julgransdekoration och fråga sedan om det fortfarande är ett träd.
 • Låt denne fortsätta ta av dekorationer och upprepa frågan lite då och då tills det inte finns några dekorationer kvar på granen.

Säg
Även om vi tog av dekorationerna så är det fortfarande ett träd. På samma sätt är julberättelsen fortfarande en julberättelse även om den inte innehåller allt det vi trodde den gjorde. Jesu födelse har fortfarande samma kraft och vi kan fortfarande förundras över vad Jesus gjort för oss. Berättelsens kärna är fortfarande densamma.

Modul material
En klädd julgran

Julutmaningen

Be
6 mins

Säg
Ibland kan det vara så att vi bara accepterar saker som vi hör istället för att själva ta reda på hur det ligger till.

Aktivitet

 • Be barnen tänka på personer i deras liv som kanske inte känner till, eller kanske inte bryr sig om det verkliga meningen med julen.
 • Be dem skriva personens namn på ett papper.
 • Ge dem sedan tid att be en kort bön för denne.
 • Be dem fundera på hur de skulle kunna förklara för den personen vad julen egentligen innebär.
Modul material
Papper och pennor