Helping hands

Kallelsen att tjäna: Tabita (Dorkas)

I Apostlagärningarna 9:36 står det att Tabita hade gjort mycket gott mot andra människor och särskilt mot de fattiga. Hon hade sytt skjortor och mantlar till människor i staden. Hon var mycket omtyckt och människor sörjde henne när hon hade dog i sviterna av en sjukdom. Petrus kom då och bad för henne och Tabita blev uppväckt från de döda. Hennes liv blev ett föredöme och ett vittnesbörd på Guds mäktiga kraft! I den här samlingen vill vi uppmuntra barnen att fundera över hur de kan betjäna och hjälpa andra människor så att de blir till välsignelse i skolan och det område där de bor.

Bibelverser: Apostlagärningarna 9:36–42, Filipperbrevet 2:3–5, Galaterbrevet 5:13

Samlingens längd: 95 min

Mål

 • Att tala om att Jesus är Guds son och att han förändrade världen och förändrar människors liv än idag.
 • Att inspirera barnen till att tjäna Gud.
 • Att utmana barnen att bjuda in Jesus i sina liv.

Beskrivning

I Apostlagärningarna 9:36 står det att Tabita hade gjort mycket gott mot andra människor och särskilt mot de fattiga. Hon hade sytt skjortor och mantlar till människor i staden. Hon var mycket omtyckt och människor sörjde henne när hon hade dog i sviterna av en sjukdom. Petrus kom då och bad för henne och Tabita blev uppväckt från de döda. Hennes liv blev ett föredöme och ett vittnesbörd på Guds mäktiga kraft! I den här samlingen vill vi uppmuntra barnen att fundera över hur de kan betjäna och hjälpa andra människor så att de blir till välsignelse i skolan och det område där de bor.

Bibelverser: Apostlagärningarna 9:36–42, Filipperbrevet 2:3–5, Galaterbrevet 5:13

Material till samlingen

 • lovsångsmusik
 • Högtalare
 • bokmärken
 • material för pyssel
 • Papper och pennor
 • oöppnad glasburk
 • öppnad glasburk
 • A5 färgat papper (röd
 • grön
 • lila
 • gul
 • orange)
 • post-it lappar
 • skittles
 • 5 skålar
 • A3-ark och färgpennor
 • Biblar
 • Biblar
 • pennor och papper
 • Bibel

Samlingens moduler

Picknick

Fika
8 mins

Förberedelser: Förbered rummet för en picknick genom att lägga ut lite mattor, filtar och kuddar på golvet. Förbered även något att dricka samt lite snacks.

Aktivitet

 • Välkomna barnen och be dem hitta en skön plats i picknick-hörnan.
 • Fråga om någon skulle vilja hjälpa till med att servera något att dricka.
 • Låt de frivilliga hjälpa ledarna att förbereda dryckerna och även servera dem.
 • Låt barnen sätta sig ner tillsammans i picknick-hörnan och umgås runt lite snacks.
 • Be sedan barnen fundera på om det finns något som de är tacksamma till Gud för. (Kanske något som har hänt just den här veckan.)
 • Låt sedan den som vill berätta vad de är tacksamma för.

Säg
Det är nyttigt att påminna sig om saker som vi är tacksamma till Gud för. Att tänka på hur välsignade vi är i livet. Hur kändes det när någon valde att servera dig något att dricka? Jag blir alltid glad och tacksam när någon är villig att servera mig något att dricka eller bara tar tid att prata med mig. Idag ska vi samtala kring vad det betyder att leva ett liv som fokuserar på att hjälpa människor i vår närhet och vad det betyder att betjäna andra. 

Modul material
mattor
filtar
kuddar
Snacks
Dricka
muggar

Istappen

Lek
10 mins

Lek

 • Det här är en klassisk version av leken “Istappen”.
 • Utse en person som jagar och resten blir jagade.
 • Till skillnad mot traditionella kullekar byter man inte den som jagar när någon blir tagen. Istället stannar den som blivit kullad upp, ställer sig brett isär med benen och sträcker armarna upp i luften. Han eller hon har blivit en istapp!
 • De som fortfarande springer har nu chansen att rädda sin kompis genom att krypa mellan kamratens ben.
 • Lek så länge det passar eller tills alla har blivit en istapp. Välj sedan någon ny som ska jaga och “frysa” personer till istappar. 

Säg
I den här leken kunde du bara bli räddad om någon kom och hjälpte dig. Det kan vara frustrerande att bara stå och vänta tills någon kommer och hjälper. Dagens tema är att betjäna (hjälpa) andra människor. Vi vill uppmuntra varandra och ta tillfället i akt att hjälpa människor runt omkring oss, precis som en kvinna i Bibeln som hette Tabita gjorde. Vi ska strax läsa berättelsen om henne tillsammans.

CORE

Berättelsen om Tabita

Tankar från Bibeln
7 mins

Läs

 • Låt barnen sätta sig i mindre grupper.
 • Placera en hjälpledare i varje grupp.
 • Dela ut Biblar och be någon läsa berättelsen om Tabita från Apg 9:36–42.

Samtala

 1. Vilka fem saker kan vi lära oss om Tabita från detta bibelställe?
 2. Vilka gåvor (förmågor) tror du att Tabita hade?
 3. Varför tror du att Tabita tillbringade all sin tid till att hjälpa de fattiga och göra goda gärningar?
 4. Hur reagerade människor när Tabita dog?
 5. Vad tror du att de kände när Tabita blev uppväckt från de döda?
 6. Vad kan vi lära oss från Tabitas liv (hur hon levde sitt liv)?

Säg
Tabita berörde många människor med sina goda gärningar. Gud uppmuntrar oss att vara osjälviska och hjälpa människor på liknande sätt som Tabita hjälpte människor. Både för henne och oss är det Jesus som är föredömet. Han kom till jorden och gav sitt liv för oss. Det är en stor utmaning för oss idag att leva osjälviska liv och tänka på andra. Det finns mycket som distraherar oss och vi lever i en tid där “jaget” ofta sätts före människor i vår omgivning. Jesus visar dock att Gud är en osjälvisk Gud och Han kan hjälpa oss att se andra människor och ha medkänsla precis som Han har. 

Modul material
Bibel

Reflektera på de goda

Fundera
8 mins

Samtala

 • Dela in barnen i grupper med en hjälpledare i varje grupp. 
 • Be dem tänka på en situation när något visade godhet (var snäll och hjälpsam) och hjälpte dem i en (besvärlig) situation. 
 • Låt några av barnen berätta om vad som hände.
 • Samtala om hur det kan kännas när någon är god (snäll och hjälpsam) mot oss.
 • Fundera på liknande sätt över en situation där du visade någon annan godhet (var snäll och hjälpsam) och du gjorde det lilla extra för att hjälpa den personen. Hur reagerade denne på det goda (snälla och hjälpsamma) som du gjorde? 
 • När alla grupper är klara kan ni samlas som helgrupp igen och låta några av barnen berätta om sina upplevelser. 
 • Om du vill kan du även låta ledarna delge av sina berättelser och upplevelser. 

Säg
Vi reflekterar alldeles för sällan på de gånger som vi har kunnat hjälpa någon eller bara spridit glädje till någon. Tabita hjälpte människor hela tiden. Det kan vara en utmaning för oss att hinna tänka på andra, men om vi ser på människor med Guds ögon ser vi värdefulla och älskade människor. Med det synsättet kommer det att blir enklare att leva som Tabita gjorde och sprida Guds kärlek till andra. 

CORE

Drama av godhet

Aktivera
13 mins

Aktivitet

 • Dela in barnen i grupper med 4–5 personer i varje grupp plus en ledare. 
 • Låt varje grupp skapa ett kort drama om goda gärningar eller hur man kan visa medkänsla till andra människor. 
 • Det kan t.ex. handla om att förlåta en kompis som ljög eller om att ge mat till en hemlös person. 
 • Be barnen att spela upp sina korta draman för varandra. 
 • Låt varje grupp förklara sitt drama och hur de tänkte.

Säg
Gud bryr sig om alla människor. Han gör ingen skillnad. Gud vill att vi ska göra gott mot andra även de som andra kanske inte bryr sig om eller som kanske är svåra att tycka om. Oftast är det mycket lättare att göra gott mot dem som vi håller kära än mot dem som vi inte kommer överens med. Det är därför Gud vill att vi ska älska varandra, och på så vis visa medkänsla och godhet mot andra människor. Jesus är det perfekta exemplet och föredömet om hur vi kan betjäna och älska andra människor. 

Modul material
pennor och papper
CORE

Bibelns syn

Samtala
7 mins

Läs

 • Dela in barnen i tre grupper och tillsätt en hjälpledare till varje grupp. 
 • Ge olika bibelord (se nedan) till varje grupp. 
 • Låt sedan hjälpledaren ställa frågorna nedan.

Bibelord

 1. Filipperbrevet 2:3–5 (ödmjukhet och sätta andra högre än sig själv)
 2. Galaterbrevet 5:13 (betjäna varandra i kärlek och ta tid att hjälpa andra)
 3. 1 Petrus 4:10 (använda den gåva som vi har fått till att hjälpa andra)

Frågor/samtal

 1. Vad säger dessa bibelord om vad tjänande är?
 2. Kan du ge ett praktiskt exempel på hur man kan leva ut sitt kristna liv som detta bibelord talar om? (Hur kan vi göra det som dessa bibelord uppmuntrar oss att göra?)
 3. Hur tror du att det skulle se ut (i våra liv och vår omgivning) om vi skulle ha samma “hjärta” som Jesus – alltså vara en verklig tjänare? (Fil 2:5–6)
 4. Hur skulle det förändra världen om vi skulle leva mer som Jesus och Tabita gjorde? 

Presentation

 • Be grupperna välja ut en talesman för gruppen som kan sammanfatta deras samtal. 
 • Låt sedan denne berätta vad gruppen har kommit fram till.

Säg
När vi tittar på Jesus finner vi det perfekta exemplet på hur vi borde leva våra liv. Jesus vände aldrig sig bort från människor. Han såg alltid människorna och hjälpte dem. Han har visat vad som menas med att ha en tjänares hjärta, att sätta andra högre än en själv, även när det känns svårt. Det är en utmaning för oss att börja visa kärlek och medkänsla till andra. 

Modul material
Biblar

Olika sätt att betjäna andra

Uppdrag
10 mins

Till ledaren: Var uppmärksam på om det finns barn i din grupp som inte känner sig bekväma att ställa sig upp i denna aktivitet. Anpassa efter din situation och grupp av barn.

Läs
Läs högt från Markus 10:45
"Människosonen har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. "(NUB)

Fråga
Fråga barnen hur de tror att Jesus betjänade och hjälpte människor under sin tid på jorden (och även idag). Kan du ge några konkreta exempel? (Helande, korsdöden, osv.)

Utmaning

 • Säg till barnen att du skulle vilja utmana dem att ställa sig upp om de vill tjäna andra och visa godhet mot människor. (Förhoppningsvis kommer alla att ställa sig upp). 
 • Förklara för dem att precis som Jesus betjänade och hjälpte oss, vill han att vi ska hjälpa andra. 
 • Ställ följande fråga till de barn som ställt sig upp: Hur kan vi betjäna (hjälpa) andra människor?
 • Låt varje barn sätta sig ner efter att de har gett exempel på hur de skulle kunna hjälpa någon. (Hjälp till med förslag om något har svårigheter att komma på något t.ex. att hjälpa någon som har det jobbigt med hemläxan).

Säg
Det finns många olika sätt att hjälpa människor. När vi hjälper andra är vi med och skapar en bättre värld. Det är underbart att vi alla är olika och kan betjäna andra på olika sätt. Vi har alla något vi kan bidra med för att göra vår omgivning bättre. 

Modul material
Biblar

Färgrik

Uppdrag
10 mins

Förberedelser: Sätt upp fem olika stationer på olika platser i rummet. Skriv frågorna nedan på fem olika (färgade) A5-ark och placera ett vid varje station. Ställ fram en skål med Skittles vid varje station. Välj gärna samma färg på Skittles som på papperet med frågan. 

Aktivitet
Ge fem post-it lappar (gärna vita) till varje barn. Förklara att de ska besöka varje station och komma på minst ett sätt att hjälpa/betjäna någon på för varje område. När de har skrivit ner  något på sin post-it lapp ska de fästa lappen på A5-arket, ta en Skittle och fortsätta till nästa station. 

Förslag till frågor:

 1. Hur kan jag betjäna/hjälpa någon i skolan?
 2. Hur kan jag betjäna/hjälpa någon i min familj?
 3. Hur kan jag betjäna/hjälpa någon bland mina vänner?
 4. Hur kan jag betjäna/hjälpa någon i mitt bostadsområde?
 5. Hur kan jag betjäna/hjälpa någon i kyrkan?

Säg
Det finns många sätt hur vi kan betjäna och hjälpa människor runt omkring oss. Låt oss komma ihåg de saker som vi har pratat om idag och de saker som ni skrivit ner. Låt oss vara en välsignelse för andra och alltid tänka på hur vi kan hjälpa andra och göra deras dag bättre. 

Modul material
A5 färgat papper (röd
grön
lila
gul
orange)
post-it lappar
skittles
5 skålar
A3-ark och färgpennor
CORE

Lätt eller svårt?

Reflektera
7 mins

Förberedelser: Ställ fram två glasburkar med konserverad mat (t.ex. picklade gurkor). En av dem ska inte vara öppnad sen tidigare (det är förhoppningsvis svårt att få upp locket på den burken). Den andra ska vara öppnad och du kan känna efter så att det går lätt att öppna locket. 

Aktivitet

 • Be två barn komma fram och ge dem var sin burk. 
 • Låt dem prova att öppna sina burkar.
 • Fråga dem båda hur lätt eller svårt det var att öppna den burk de hade fått. 

Säg
Att tänka på andra och betjäna dem är inte alltid enkelt och naturligt. Det finns saker som kan göra det till en utmaning. Det kan bero på att den som behöver hjälp inte bor där vi bor. Det kan vara en besvärligt eller felaktig tidpunkt för oss att ge en hjälpande hand. Vi kan känna oss obekväma att hjälpa med det som behövs, eller att vi kommer inte kommer överens med personen som behöver vår hjälp. 

Fråga

 1. Hur lätt är det att älska (bry sig om) andra människor och visa godhet mot dem?
 2. Vem har du enklast att älska (bry dig om) och varför?
 3. Vem har du svårast att älska (bry dig om) och varför?
 4. Skulle du säga att du dagligen försöker hjälpa och betjäna andra människor eller är det inte något som du direkt tänker på?
 5. Hur kan vi motivera oss själva att älska (bry oss om) andra och betjäna människor runt omkring oss?

Säg
Glasburken som var öppnad sedan tidigare gick lättare att öppna. Vi behöver på liknande sätt låta Jesus öppna våra hjärtan så att det blir enklare för oss att älska andra med den kärlek som han ger till oss. I Hesekiel 36:26 säger Gud att han vill ge oss mjuka hjärtan (hjärtan av kött) istället för hårda hjärtan (hjärtan av sten). (Slå upp och läs från Bibeln om ni har tid.) Hur hårt eller mjukt är ditt hjärta? Om du tycker att det är svårt att ha medlidande, medkänsla och kärlek till andra människor, att det är svårt att visa godhet och vilja hjälpa andra människor, kom ihåg att Jesus kan fylla dig med kärlek och medlidande till andra människor. Det bästa vi kan göra är att be Jesus om ett mjukt hjärta så att vi ska kunna se människor på det sätt som Jesus ser dem.

Modul material
oöppnad glasburk
öppnad glasburk

Betjäna andra

Inspirera
10 mins

Aktivitet

 • Låt barnen sätta sig i en stor cirkel.
 • Ge varje barn en post-it lapp och en penna.
 • Be dem skriva ner något som de är duktiga på.
 • Om någon skulle ha svårt att komma på vad de är duktiga på kan en av ledarna hjälpa dem att se vilka gåvor de har.
 • Lägg alla lappar med texten nedåt i mitten av cirkeln. 
 • Låt barnen dra ett papper åt gången och läsa upp det som står på lappen.
 • Samtala som grupp om hur den gåvan (förmågan) kan användas för att tjäna människor i deras närhet. 

Säg
Gud har skapat oss som individer och vi är alla unika. Vi har alla något vi kan ge till andra. Gud har gett oss gåvor och förmågor, saker som vi är duktiga på som vi kan använda för att hjälpa andra och ära Gud. I berättelsen om Tabita ser vi att hon var duktig på att sy kläder och hjälpte människor genom detta. Gud uppmuntrar oss att använda de gåvor vi har fått. Kom ihåg att du inte måste var expert på något för att kunna ge en hjälpande hand eller få någon att le. Det kan handla om något så enkelt som att säga några vänliga ord, behandla andra på ett fint sätt, ge av din tid och bry dig om hur människor har det. 

Modul material
Papper och pennor

Visdom från moder Teresa

Be
5 mins

Förberedelser: Köp in vita blanka bokmärken eller gör dina egna. Här finns exempel på hur de kan se ut: https://www.amazon.co.uk/Bookmarks-Ribbon-Tassel-Project-Supplies/dp/B0…

Aktivitet

 • Sätt på lite lovsångsmusik i bakgrunden. 
 • Läs upp något eller några av citaten nedan av moder Teresa.
 • Skriv dem på en whiteboard eller blädderblock så att barnen kan se dem.
 • Be barnen fundera en stund över vad det betyder att hjälpa (betjäna) andra och vem personen i “deras närhet” skulle kunna vara. 
 • Ge ut bokmärken och låt barnen dekorera dem och skriva ut ett citat från moder Teresa på det.
 • Uppmuntra dem att ha bokmärket i den Bibel eller bok som de läser. 
 • Passa vid nästa samling på att fråga om någon har haft möjligheten att hjälpa någon och vad det betydde för personen som de hjälpte och för dem själva. 

Citat av moder Teresa:

 1. "Hjälp en person åt gången och börja med den i din närhet."
 2. "Alla kan inte göra stora saker. Men alla kan göra små saker med stor kärlek."
 3. "Vänliga ord kan vara små och enkla att uttala, men de ekar i oändlighet."

Bön
Tack Far för alla som har varit med på dagens samling. Tack för att du har skapat dem till dem de är. Tack för allt du har gett dem. Hjälp dem att få bli en välsignelse för andra och genom sitt sätt att vara kunna visa andra Jesu kärlek. I Jesu namn. Amen. 

Modul material
lovsångsmusik
Högtalare
bokmärken
material för pyssel