Gömd Gud

Gudsbevis: En gömd Gud

Hur kan vi veta att Gud verkligen finns om vi a) inte kan se honom och b) ibland inte heller konkret kan höra honom. Guds tystnad är ett populärt slagträ för ateister som vill kritisera den kristna tron. Genom aktiviteterna i den här samlingen behandlas frågan ”Varför är Gud tyst?” för att se hur vi kristna kan bemöta den. Vi tror ju att Gud är närvarande och talar till oss och trots att vi inte alltid kan se eller höra honom, finns det otroligt starka skäl att tro på honom.

Samlingens längd: 74 min

Mål

 • Att bemöta frågan varför man inte kan se Gud.
 • Att reflektera över hur man kan tro på en Gud som man inte konkret kan se eller höra.
 • Att uppmuntra barnen att söka Gud i vardagen.

 

Beskrivning

Hur kan vi veta att Gud verkligen finns om vi a) inte kan se honom och b) ibland inte heller konkret kan höra honom. Guds tystnad är ett populärt slagträ för ateister som vill kritisera den kristna tron. Genom aktiviteterna i den här samlingen behandlas frågan ”Varför är Gud tyst?” för att se hur vi kristna kan bemöta den. Vi tror ju att Gud är närvarande och talar till oss och trots att vi inte alltid kan se eller höra honom, finns det otroligt starka skäl att tro på honom.

Material till samlingen

 • choklad-/godisägg
 • Tejp
 • A3-ark och färgpennor
 • Biblar
 • färgpennor
 • papper
 • musik
 • Choklad
 • Biblar
 • laptop med internetuppkoppling
 • Högtalare
 • Bärbar dator med Internet Projektor Högtalare
 • en knappnål
 • Bibel
 • Papper och pennor
 • kopior med bilder på inzoomade detaljer
 • pennor
 • laptop med internetuppkoppling
 • Högtalare
 • Projektor

Samlingens moduler

Att bryta tystnaden 

Lek
6 mins

Aktivitet

 • Välj ut en frivillig som får komma fram.
 • Leken går ut på att få honom/henne att skratta genom att göra roliga ljud.
 • Ytterligare en frivillig får komma fram och göra ett försök att få personen att skratta.
 • Leken startar med minst 10 sekunders tystnad, sedan får frivillig nummer två göra vilket konstigt ljud som helst för att få kompisen att skratta.
 • Om man misslyckas med att locka fram ett skratt får någon annan ur gruppen komma fram och försöka.
 • Den som lyckas locka fram ett skratt får ta över platsen som den ”allvarlige”.
 • Den som överlever tre försök utan att skratta har vunnit.

Bara för att du inte kan se det 

Introduktion
5 mins

Aktivitet

 • Dela in barnen två och två.
 • Dela ut en kopia av ”Gömda djur” samt en penna till varje par.
 • Ge varje par några minuter för att hitta och ringa in de gömda djuren på bilderna.
 • Varje bild har ett gömt djur. (Den andra bilagan fungerar som facit).

Säg
Det var svårt att se, men på varje bild gömde det sig ett djur. Idag skall vi prata lite om vad det kan betyda när vi säger att Gud verkar i det fördolda. Vad menar vi med att vara dold och gömd? Gud bär inget kamouflage och du kommer inte upptäcka honom genom knivskarp syn eller en bra kikare. Men precis som i övningen vi just gjorde så innebär det inte att gud inte finns bara för att vi inte alltid ser honom tydligt. I den här samlingen kommer vi att visa att Gud kan vara närvarande, trots att vi inte ser honom.

Modul material
pennor och kopieringsunderlaget med de dolda djuren

Syns inte – finns inte?

Fundera
2 mins

Fråga
Vad skulle du svara på frågan ”Hur kan Gud vara verklig, när han inte syns?
Är det en fråga du själv brottas med? Har det funnits perioder i ditt liv när den frågan verkligen tyngt ner dig?

Säg
Med största sannolikhet har de flesta kristna i alla tider brottats med frågan “Varför framträder inte Gud ännu tydligare?”. Lika sant är det att många ateister använder denna fråga som ett bevis för att Gud inte skulle vara verklig. Följaktligen blir det en fråga om att försvara vår tro när vi försöker besvara frågan. Om du har kämpat med denna fråga så var inte orolig. Du är inte ensam. Men i stället för att du låter frågan komma emellan dig och Gud så vill vi uppmuntra dig att prata öppet om det, liksom vi gör i den här samlingen.

Gudsbevis: En dold Gud?

Videoklipp
5 mins

Till ledaren: Denna video är uppdelat i tre delar och du kan själv välja hur många du visar. 

Videoklipp 1:
Titta på följande videoklipp tillsammans: https://youtu.be/APrBdvo4beI
(Kan du tro på Gud?)

Fråga 

 1. Tycker du att man kan tro på Gud även om man inte kan se Honom?
 2. Vad tycker du om Magnus argument att vi kan se Gud genom saker runt omkring oss? Ungefär som tyngdlagen. Vi ser inte tyngdlagen men vi märker att den finns.

Videoklipp 2:
Titta på följande videoklipp tillsammans: https://youtu.be/48P0hAS2zWg
(Gud är som ett påskägg)

Fråga 

 1. Har du sökt efter påskägg någon gång?
 2. Vad tänker du om att Gud har skapat oss till att söka efter Honom?
 3. Har du någon gång frågat dig själv vad meningen med livet är?
 4. Har du sökt/letat efter Gud?

Videoklipp 3:
Titta på följande videoklipp tillsammans: https://youtu.be/-QNoiK2GzkU
(Genom Jesus ser vi Gud)

Fråga 

 1. Tycker du att vi kan se Gud genom Jesus? (Genom vad Jesus sa och gjorde)?
 2. Hur skulle du beskriva Jesus?
 3. Hur skulle du beskriva Gud?
 4. Vad säger du om den första frågan vi ställd till det första videoklippet: Kan vi tro på Gud även om man inte kan se Honom?
Modul material
laptop med internetuppkoppling
Högtalare
Projektor

När det verkar som att Gud inte är där

Fundera
7 mins

Diskussionsövning

 1.  Har det funnits perioder i ditt liv då Gud känts långt bort?
 2.  Hur kändes det?
 3.  Vad gjorde du för att återuppta kontakten med Gud?

Till ledaren: Nu kan det passa bra om en ungdomsledare ville vittna om när Gud kändes långt borta och hur han eller hon ändå kunde behålla sin tro genom den perioden. Det är viktigt för unga människor att få se sårbarhet hos sina ledare. Alternativt kan man berätta om någon gång när Gud talat väldigt tydligt, även det är uppmuntrande.

Man ser inte skogen för alla träd

Aktivera
7 mins

Förberedelser: Skriv ut en kopia av bilagan "Man ser inte skogen för alla träd" för varje grupp.

Aktivitet

 • Dela in barnen i mindre grupper.
 • Dela ut en kopia av kopieringsunderlaget med bilder till varje grupp.
 • Ge dem 5 minuter att gissa vad det är man har zoomat in på bilderna.
 • Om man vill kan man ge ett pris till vinnande lag
   

Rätt svar:
    1.    Popcorn
    2.    Blyertspenna
    3.    Rakblad
    4.    Äpple
    5.    Tandborste
    6.    Oreo-kex
    7.    Nyckel
    8.    Tepåse
    9.    Tomat
    10.   Gem

Säg
Det är visserligen sant att vi inte kan se Gud direkt. Det betyder emellertid inte att han är osynlig. Vi ser Guds härlighet återspeglad i det som är skapat runt omkring oss. Man skulle kunna uttrycka det så att skapelsens skönhet bär Guds fingeravtryck på nära håll. Vi kan också se Guds personlighet bli uppenbarad i Bibeln. Vi klagar ofta på att Gud inte talar till oss, ändå har han gett oss sitt ord och det har vi rakt framför näsan! Vi kan även se Gud personifierad i Jesus som Bibeln berättar om. Så på ett sätt kan man säga att Gud inte syns, men det betyder inte att han inte är påtagligt närvarande och talar till oss. Ibland, som i övningen vi just gjorde, måste vi ta ett steg tillbaka för att upptäcka alla de olika sätt han talar till oss på.

Modul material
kopior med bilder på inzoomade detaljer
pennor

Gud har talat

Uppdrag
6 mins

Aktivitet

 • Dela in barnen i grupper.
 • Ge varje grupp ett papper och en penna.
 • Be först grupperna skriva ned 10 egenskaper hos Jesus.
 • Be dem sedan ge exempel ur Bibeln där dessa egenskaper blir tydliga.

Läs
Kolosserbrevet 1:15 "Han är den osynliga Gudens avbild,den förste före hela skapelsen" (NUB)

Säg
Genom Jesus blir den osynlige Guden synlig. Det betyder att när du pratar om hur Jesus är så pratar du samtidigt om hur Gud är. Det betyder alltså att du vet hur Gud är eftersom det har gjorts uppenbart för oss.  Om du någon gång får känslan av att inte riktigt veta vem Gud är, läs lite mer om Jesus i Bibeln. Jesus är Gud som människa. 

Modul material
Papper och pennor

 Den tysta, lugna rösten

Tankar från Bibeln
7 mins

Läs
1 Konungaboken 19:11–13 "”Gå ut och ställ dig inför Herren på berget”, befallde han honom. ”Herren ska gå förbi där.” Sedan svepte en väldig vind fram över berget, så våldsam att klipporna slets loss och krossades inför Herren, men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom en jordbävning, men Herren var inte i den. Efter jordbävningen kom det en eld, men Herren var inte heller i elden. Efter elden hördes en stilla susning. När Elia hörde susningen, gömde han ansiktet i sin mantel och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan." (NUB)

Säg
I den här berättelsen befinner sig profeten Elia i en svår situation – han flyr från någon som han fruktar tänker döda honom. Efter att ha försett honom med mat kallar Gud honom upp på ett berg för att tala till honom. Först kommer starka händelser som storm, jordbävning och eldsvåda, men Guds röst talade inte i någon av dem. Sedan kom en stilla susning, en viskning som var Guds röst. Trots allt oväsen runt Elia lyckades han urskilja och känna igen Guds röst. Idag omges vi av mycket oväsen och turbulens i våra liv och det blir allt ovanligare att vi tar oss tid för en stund av stillhet och reflektion. Men kanske är det just det Gud vill att vi skall göra: att söka honom i stillheten och ta en paus från allt oväsen runt oss.
 

Fråga

 1. Är det så att Gud inte är här och talar till oss, eller kan det vara så att vi är för högljudda för att kunna höra honom?
 2. Hur ofta avsätter vi tid för att verkligen fokusera på att höra Guds röst?
 3. Vilka "högljudda" saker är det som kan komma i vägen och distrahera oss? 
Modul material
Bibel

Man kan höra en knappnål falla

Tänkvärt
4 mins

Till ledaren: Den här aktiviteten går att utföra var som helst, men bäst effekt får man om man gör den utomhus. 

Aktivitet

 • Be barnen bilda en ring med ungdomsledaren i mitten.
 • Ledaren håller i en knappnål.
 • Förklara att alla måste sänka huvudet och blunda.
 • Övningen går ut på att barnen skall försöka höra/gissa när knappnålen faller.
 • När någon tror att de hörde knappnålen får de lyfta sin hand och ledaren antecknar vem eller vilka som kommer närmast.
 • Om man vill kan man dela ut ett pris.
   

Säg
För den här övningen måste man vara stilla och fokuserad. Det är som att man stänger av alla sinnen utom hörseln. I berättelsen om Elia så var Gud både närvarande och han talade, det var bara inte helt uppenbart. Det fanns så mycket oväsen omkring honom att Elia nästan missade Gud. Det samma gäller för oss, vi lever i en högljudd värld och så viskar Gud bara. Kanske borde frågan byta fokus? Från ”Är Gud verkligen här och talar han?” till ”Lyssnar jag verkligen?”

Modul material
en knappnål

Jesus stillar stormen 

Videoklipp
4 mins

Videoklipp
Titta på följande videoklipp tillsammans: https://www.youtube.com/watch?v=yyzwCpofQSA
(Alternativt skriver man ”JESUS, (English), Jesus Calms the Storm” på YouTube)

Läs
Markusevangeliet 4:31–35

Fråga

 1. Hur tror ni det kändes att vara en lärjunge mitt i stormen och veta att Jesus också var där, men att han sov?
 2. Vad säger det här avsnittet i Bibeln om Jesus som person?

Säg
I den här Bibelberättelsen är Jesus närvarande, men han gör inte det lärjungarna förväntar sig av honom. Ibland tror vi att Gud är tyst eller frånvarande, när han i själva verket bara agerar på ett sätt vi inte förväntar oss. Många av oss kräver svar på våra böner, men Gud svarar inte alltid så som vi förväntar oss. Några kanske ”köpslår” med Gud i stil med att om Gud svarar tillräckligt klart och tydligt, då kommer vi att tro på honom.  Om han inte gör det så misstar vi det för Guds tystnad och frånvaro. Vi måste påminna oss själva om att Gud vet vad han gör, men det gör inte vi. Vi får inte blanda ihop hans förmodade tystnad med att han helt enkelt bara inte gör det vi förväntar oss.

Modul material
laptop med internetuppkoppling
Högtalare
Bärbar dator med Internet Projektor Högtalare

Den som hittar han finner

Aktivera
6 mins

Förberedelser: ”Göm” lite choklad på relativt synliga eller helt uppenbara platser i rummet innan samlingen. Om deltagarna hittar chokladen innan samlingen börjar så är det helt OK. Nämn bara att du snart kommer att förklara varför du har gömt den.

Aktivitet
Förklara att du gömt lite choklad runt om i rummet och att lite av chokladen redan hittats. En del choklad ligger fortfarande gömd och nu skall ni hitta den. Var generös med ledtrådar tills all choklad har blivit funnen och rättvist fördelat bland deltagarna. 

Fråga

 1. Har du letat påskägg någon gång?
 2. Varför tror du att den traditionen finns i vissa familjer och kulturer?

Läs
 Apostlagärningarna 17:24–28

Säg
I det här kapitlet predikar Paulus evangeliet om Jesus för det grekiska folket som ännu inte lärt känna Gud. Han berättar om hur Gud lade ner sökandet efter honom som en grundläggande egenskap i att vara människa. Märk väl att Paulus inte pratar om en Gud som inte vill bli hittad. Han beskriver Gud lite grand som chokladen i det här rummet: något som inte är så svårt att hitta och där själva letandet också ger stor glädje. Kanske inte Gud framträder tydligare, påtagligare och mer konkret än han gör för att vi när vi letar efter honom också ska finna liv och glädje. När vi hittar honom märker vi att han dessutom inte fanns långt från någon av oss. Det kanske inte är så konstigt att så gott som alla människor ställer frågor om att söka Gud. Kanske är vi skapade för att vara upptäcktsresande som letar efter Gud. 

Modul material
Choklad
Biblar

Tid att komma nära

Be
10 mins

Förberedelser: Eventuellt kan man spela musik i bakgrunden, men även musik kan verka distraherande. (Musiken bör isåfall vara väldigt ”anonym”.) 

Säg
Som vi nämnde tidigare i den här samlingen så är det sällan så att Gud inte är närvarande eller att han är tyst, utan snarare så att vi inte lyssnar. Nu ska vi få möjlighet att lyssna in och göra plats för Gud i våra liv.

Aktivitet

 • Dela ut papper och färgpennor till alla deltagare. (Om man vill kan man sprida ut gruppen i rummet, eller så sitter man alla bekvämt i en ring.)
 • Förklara att ni nu kommer att ta 5 minuter för att vara med Gud. Det kommer att kännas som en utmaning till en början. Våra hjärnor kommer att protestera mot tomrummet och vilja avleda vår uppmärksamhet med spridda tankar och idéer, men nu har vi möjligheten att trycka allt sådant åtsidan.
 • Uppmuntra alla att i tysthet invänta Gud, om de får lust att läsa en Bibelvers kan de göra det, om de vill skriva eller rita något så kan de göra det. Om några får ”myror i brallan” och helt enkelt inte kan sitta still så kan man röra sig (lugnt) runt i rummet, så länge man inte stör de andra. Till syvende och sist har Gud skapat oss alla olika, men vi måste avsiktligt söka honom. 

Fråga
När 5 minuter har gått, fråga om någon har något att dela från mötet med Gud. Man växer i sin tro när man får dela med sig av sina Gudsupplevelser, men om ingen vill så är det så klart helt OK.

Säg
Uppmuntra alla att regelbundet sätta av tid för Gud på det här sättet. Det är gott att vänta på Herren. 

Till ledaren: Som en liten ledtråd kan man säga att när Gud talar så ligger det alltid i linje med det som står skrivet i Bibeln. Det är som regel uppmuntrande och inte dömande ord, alltid fulla av kärlek och omtanke.

Modul material
Biblar
färgpennor
papper
musik

På jakt efter Gud 

Be
4 mins

Aktivitet

 • Dela ut ett godisägg till alla deltagare.
 • Dela ut post-it lappar och pennor.
 • Be barnen skriva ”Fortsätt söka Gud” på sina lappar och fästa lappen på sitt ägg.
 • Alla får nu gömma sina ägg på inte alltför svåra ställen runt om i rummet eller så ber man någon hjälpledare gömma dem. 
 • Låt sedan barnen söka reda på ett ägg.
 • När man hittat ett ägg så ber man till Gud under tiden man äter ägget. Man viker helt enkelt den tiden till att söka Gud i bön. 
 • Ledaren avslutar övningen med att läsa en bibelvers och sammanfatta vad dagens samling har handlat om.
 • Avsluta tillsammans med en gemensam bön.
Modul material
choklad-/godisägg
Tejp
A3-ark och färgpennor