Hund och katt

Grupptryck: Vi är alla olika

Grupptryck är något som nog alla upplever någon gång under sin uppväxt. Det är vanligt att man som ung känner sig udda och det kan vara en utmaning att försöka passa in och hitta sin plats. I den här samlingen funderar vi på vad grupptryck är, hur det känns och hur vi kan göra egna val istället för att bara följa andra människor.  

Samlingens längd: 107 min

Mål

 • Att fundera på de val vi gör varje dag och hur vi gör dem.
 • Att prata om vad grupptryck är, när och var det kan uppstå, och vem som påverkar oss mest.
 • Att titta på olika bibelverser om grupptryck och exempel på hur en tro på Jesus kan leda till ett annorlunda liv och andra val.

Beskrivning

Grupptryck är något som nog alla upplever någon gång under sin uppväxt. Det är vanligt att man som ung känner sig udda och det kan vara en utmaning att försöka passa in och hitta sin plats. I den här samlingen funderar vi på vad grupptryck är, hur det känns och hur vi kan göra egna val istället för att bara följa andra människor.  

Material till samlingen

 • pennor
 • två stora pappersark
 • Bilagan
 • färgade pappersark
 • stora pappersark
 • Lim
 • pennor
 • dagstidningar och annat material att göra ett kollage med
 • Bibel
 • skålar att tvätta händerna i
 • handdukar
 • Bakgrundsmusik
 • saxar
 • pennor
 • Bakgrundsmusik
 • bilagan Dina människor
 • dator
 • Högtalare
 • Projektor
 • internetuppkoppling
 • papper med bokstäverna A B C D
 • häftmassa
 • bilagan Logotävling
 • buzzers
 • Papper och pennor
 • pennor
 • stora pappersark
 • papper och pennor (även färgpennor)

Samlingens moduler

CORE

Vem säger det?

Lek
10 mins

Aktivitet

 • Detta är en variant av den klassiska leken Simon säger. 
 • Välj två personer som får vara ledare och förklara att de kommer att ha två olika "superkrafter" (alla måste lyda den förste ledaren och göra som den säger medan den andre ledaren får barnen att göra motsatsen).
 • Låt den förste ledaren börja med att ropa ut instruktioner. Om instruktionen börjar med ett namn dvs. "(Simon) säger vinka med händerna" ska barnen vinka med händerna. Men om personen bara säger vinka med händerna och gör rörelsen så ska de inte härma.
 • Den andre ledaren kan också ropa ut instruktioner. Om dennes instruktion börjar med ett namn dvs. "(Emma) säger sitt ned" ska barnen göra motsatsen (eller något helt annat om det inte finns en klar motsats). Till exempel: hoppa upp och ned (stå stilla), ta på ditt huvud (ta på tårna), vinka åt någon (vänd dig om), stå still (vifta med armarna) etc. 
 • Om instruktionen inte börjar med ett namn "(Emma säger)" ska de som vanligt inte följa instruktionerna.
 • Den som inte följer instruktionerna när de borde ha gjort det eller gör något när de inte skulle är ute ur leken. (Denne kan nu hjälpa ledaren att se vem som åker ut). Den som är kvar i leken längst vinner.
 • Förslag på rörelser: hoppa upp och ned, ge någon en high five, uppför dig som en kyckling, snurra runt, posera som en superhjälte, ta ett steg till vänster, gör en armhävning, jogga på stället, vinka etc.
   

Säg
I den här leken var du tvungen att medvetet följa eller inte följa någon. I dagens samling kommer vi att prata om grupptryck och vad det beror på att vi beter oss på ett visst sätt och varför vi följer vissa människor och inte andra.

Fråga
Vad är grupptryck?

Gör som mig

Lek
10 mins

Aktivitet

 • Dela in barnen i två lag (eller fler om du har många deltagare).
 • Låt lagen ställa sig på led (alla vända åt samma håll).
 • Den siste personen i ledet får nu vända sig om och ta emot en charad från ledaren. (Ge denne en lapp med en charad.)
 • Låt personen läsa charaden och vända sig om och knacka på personen framför sig så att denne vänder sig om.
 • Låt personen spela upp charaden.
 • Lagkamraten ska sedan i sin tur  försöka "kopiera" charaden för den nästa personen i ledet.
 • Detta upprepas tills charaden kommit till personen längst fram i ledet som ska försöka gissa vad den föreställde.
 • Ge poäng för det svar som är närmast.

Exempel på enkla charader: Du bakar en pizza, du tar på dig en onesize (overall), du spelar twister, du äter popcorn.

Fråga

 1. Tyckte ni att det var lätt eller svårt att imitera vad någon annan gjorde?
 2. Händer det att du försöker imitera andra människor (men kanske inte riktigt som i den här leken!)?
 3. Vad får dig att uppföra dig likadant som någon annan (eller inte uppför dig som någon)?
Modul material
papper och pennor (även färgpennor)

Göra val

Diskussion
10 mins

Samtala om
Dela in barnen i mindre grupper och ge varje grupp pennor och ett par stora pappersark. Be dem sedan rita några av de val (saker) de gör under en vanlig dag t.ex. vilken tid de stiger upp, vilken sorts flingor de äter till frukost, vilka kläder de tar på sig, vilka de umgås med eller vad de kollar på på Netflix.) Låt sedan barnen berätta om sina val för varandra om de vill.

Fråga

 1. Hur lätt tycker ni att det är att göra val? Varför är det så?
 2. Vad kan hjälpa oss att göra bra val?

Säg
Vi måste all göra val varje dag och det finns många faktorer och människor som hjälper oss att göra dessa val, även om vi inte alltid inser det. Hur vet vi vilka val som är bäst egentligen? Idag kommer vi att prata om grupptryck och vem eller vad som påverkar våra dagliga beslut.

Modul material
pennor
stora pappersark

Logotävling

Lek
10 mins

Till ledaren: Bilagan till denna aktivitet är i form av en powerpoint. Om du inte har möjlighet att visa en powerpoint gå det bra att skriva ut de individuella bilderna och använda dem som ett utskrivet quiz istället.

Aktivitet

 • Förbered powerpointen/ bilderna till quizet.
 • Dela in barnen i lag, eller i par.
 • Ge varje lag ett papper och en penna så att de kan skriva ned svaren på frågorna.

Svårighetsgrader:

LÄTT - Använd power pointen och låt barnen skriva ned svaren på frågorna. Ett poäng för varje rätt svar.

MEDIUM - Använd powerpointen och ge varje lag en buzzer så att de kan gör ett ljud när de vet svaret. Det lag som är snabbast vinner poängen.

SVÅR - Visa bilden i några sekunder för att sedan ta bort den igen (för att använda sig av denna variant behöver ledaren lägga in blanka slides mellan varje fråga i frågesporten).
 

Säg
2017 konstaterade man att amerikaner ser mellan 4,000 och 10,000 reklambilder varje dag. Antagligen är det ännu fler idag! Vi blir bokstavligen bombarderade med meddelanden från människor som vi inte ens känner. Men vi är kanske ännu mer influerade av dem vi faktiskt känner och tillbringar vår tid med. Vi kommer att prata mer om hur grupptryck kan se ut om en stund.

Svar till logoquiz:
McDonalds
Starbucks
Mercedes
Subway
Skype
X Box
Nike
Pringles
Spotify
Seat
GB Glass
Peugeot
Toblerone
Microsoft
Pepsi
Chanel

Modul material
bilagan Logotävling
buzzers
Papper och pennor
CORE

A,B,C Scenarios

Aktivera
10 mins

Förberedelser: Skriv bokstäverna A,B,C, och D på fyra olika papper och sätt upp dessa på rummets fyra väggar.

Aktivitet

 • Förklara för barnen att du kommer att läsa upp en mening för dem och de kommer att få fyra olika svarsalternativ.
 • De ska ta ställning genom att gå till respektive vägg (A, B, C, eller D).
 • Läs upp en situation i taget. 
 • Ta för varje fråga tid för reflektion och fråga barnen varför de valt den sida av rummet de gjort.
 • Förklara att de är fria att svara precis som de vill och att du vill ha ärliga svar. (Om det blir ett svar som ingen väljer kan du fråga barnen varför de inte valt detta.)

Scenarios:

1. Hela klassen får kvarsittning eftersom de har stört lektionen. Några i klassen säger att de inte tänker gå dit och tänker gå till Ica (en mataffär) istället. Vad gör du?
a. Går till Ica med mina vänner- du tycker ändå inte att du hade gjort dig förtjänt av att sitta kvar.
b. Säger åt dem att du inte tycker att ni borde skippa klassen, men att du kommer att göra som dem.
c. Sitter kvar i skolan själv. 
d. Talar om för läraren var dina klasskamrater är.

2. Du ser när din klasskamrat snattar något på en affär (det var inget dyrt). Vad gör du?
a. Säger åt kompisen att det är olagligt och att denne borde lägga tillbaka det.
b. Låtsas att du inte såg någonting.
c. Gör likadant och tar något du med. 
d. Går till affärens ägare och talar om att din kompis stulit något. 

3. En nära vän ber dig ge upp något som är viktigt för dig helt utan anledning (t.ex. din PS4, favorittröja, att spela fotboll etc.) Vad gör du?
a. Gör det utan att fråga varför.
b. Jag gör det, men ställer motkrav.
c. Ger inte upp det. 
d. Ger inte upp det och talar aldrig mer med den personen. 

4. Du märker att du kan något som dina vänner inte är bra på. Vad gör du?
a. Skryter om det - de borde vara imponerade av dig!
b. Delar med dig av din kunskap, utan att skryta.
c. Låtsas som att  du inte heller kan det - det är lättare.
d. Håller kunskapen för dig själv. 

5. Alla dina vänner har skaffat pojkvänner/flickvänner, men du känner dig inte redo för det. Dina vänner vill att du ska bli tillsammans med någon du inte känner. Vad gör du?
a. Går med på att träffa personen- vad är det värsta som kan hända?
b. Tackar dem för hjälpen men säger att du inte är intresserad.
c. Hittar någon att bli tillsammans med på egen hand- det är bättre än att dina vänner ska hjälpa till.
d. Hittar på en låtsas pojkvän/flickvän och säger att du redan är upptagen.

Säg
Vi har val att göra varje dag. Ibland kand det vara svårt att välja mellan rätt och fel beslut, men vi tror att det är viktigt att fatta rätt beslut även om det inte alltid är lätt. 

Fråga

 1. Hur mycket tror du att andra påverkar de beslut som du gör?
 2. Vem tror du påverkar dina beslut allra mest?
Modul material
papper med bokstäverna A B C D
häftmassa

Hitta Nemo

Videoklipp
8 mins

Aktivitet

 • Be barnen fundera på det som händer i följande videoklipp. (Vad är det som händer-? Varför händer det? Vad tycker de om det som händer?).
 • Låt dem sedan dela med sig av sina tankar till varandra i grupper om 2–3 personer.
 • Grupperna kan sedan berätta vad de kommit fram till för hela gruppen.

Videoklipp
Titta på videoklippet från "Hitta Nemo" (båtscenen) tillsammans: https://www.youtube.com/watch?v=u9DbF2PMrDs (Finding Nemo - "Touching the Boat / Butt / Peer Pressure / Nemo" - HD Clips)

Fråga

 1. Vad skulle du ha gjort om du var Nemo?
 2. Vad tycker du om vännerna i den här scenen? Kan du relatera?
 3. Varför tror du Nemo gjorde det ändå?

Säg
Ibland är grupptrycket mer uppenbart, och ibland är det mer subtilt - men det händer även oss och runt omkring oss. Hur gör man då? Hur lär vi oss att säga nej? Dagens samling kommer att handla om just grupptryck.

Modul material
dator
Högtalare
Projektor
internetuppkoppling
CORE

Grupptryck

Fundera
12 mins

Säg
Grupptryck finns hela tiden runt omkring oss. Vi måste alla fatta beslut varje dag och vi kanske inte ens tänker på hur eller varför vi gör det, eller om vi påverkar andra.

Samtala om

 • Dela in barnen i mindre grupper (eller arbeta i en stor grupp om det passar er bättre).
 • Dela ut pennor och ett par stora pappersark och be barnen rita eller skriva två olika kategorier:
 • 1) Olika platser där de känner grupptryck t.ex. i skolan, på jobbet, hemma eller i kyrkan.
 • 2) Olika saker de känner sig pressade att göra t.ex. att dricka alkohol, bli tillsammans med någon, lyssna på en viss sorts musik, klä sig på ett särskilt sätt).
 • Ge grupperna ett par minuter att fundera på detta och utföra uppgiften.
 • Samtala sedan om svaren och fundera på om det finns något sätt att säga nej i de situationerna. Vad är det som gör att vi följer en "grupp"?

Fråga

 1. Hur känns det när man blir pressad att göra någonting?
 2. Har du någon gång pressat andra att göra saker?

Säg
Det är inte lätt att möta grupptryck. Ibland vet vi att vi borde säga nej, men vi vet inte hur vi ska klara av att göra det. Då är det viktigt att omge sig själv med vänner som ger "bra" råd och det kan även innebära att vi ibland måste undvika vänskap med personer som har dåligt inflytande på oss. Som kristna behöver vi inte ge vika för grupptryck. Jesus ger oss ett annat och bättre sätt att leva våra liv- det innebär inte att det alltid kommer att vara lätt. 

Modul material
pennor
två stora pappersark
CORE

Versstafett

Uppdrag
7 mins

Förberedelser: Skriv ut bilagan på färgat papper (en färg för varje lag). Klipp sedan varje vers till pappersremsor (en rad text för varje remsa). Lägg pappersremsorna i en glasskål (en skål för varje lag).

Aktivitet

 • Dela in gruppen i två lag (eller fler beroende på gruppens storlek) och ge varje lag en färg.
 • Ställ skålarna med pappersremsor vid andra änden av rummet.
 • Förklara att lagen ska skicka en person åt gången för att hämta en pappersremsa från sin skål.
 • När de hämtat en remsa får nästa deltagare starta för att hämta nästa pappersremsa.
 • Laget måste samarbeta för att sätta ihop hela versen så snabbt som möjligt.
 • Det lag som först har lyckats sätta ihop sin bibelvers rätt vinner.
 • Förklara att versen betyder att vi som kristna tror att det finns ett annat sätt att leva livet: att säga ja till Gud och nej till grupptryck.

Korrekt svar: Anpassa er inte efter denna världen, utan ändra ert sätt att tänka, så att ert sinne förnyas. Då ska ni förstå vad Gud vill: vad som är rätt, vad som gläder honom och vad som är fullkomligt. Rom 12:2 NUB

Modul material
Bilagan
färgade pappersark

Versstafettkollage

Aktivera
10 mins

Aktivitet

 • Använd pappersremsorna från modulen "Versstafett".
 • Uppmuntra barnen att skapa ett kollage med hjälp de ord som fanns med i versen från Romarbrevet (Anpassa er inte efter denna världen, utan ändra ert sätt att tänka, så att ert sinne förnyas. Då ska ni förstå vad Gud vill: vad som är rätt, vad som gläder honom och vad som är fullkomligt. Rom 12:2 NUB).
 • Låt dem använda bilder från dagstidningar, papper, 
 • Vilka ord la ni särskilt märke till? Vad betyder de? (t.ex. ord som ändra, förnyas, fullkomligt....vad Gud vill)
 • Låt sedan barnen visa sina kollage.

Säg
Förklara vikten av att vi genom tron på Jesus och vår relation med honom kan bli förnyade....vilket gör att saker kan förändras till det bättre.

 

Modul material
stora pappersark
Lim
pennor
dagstidningar och annat material att göra ett kollage med

Dina människor

Aktivera
10 mins

Aktivitet

 • Ge varje deltagare en mall som de får klippa ut (de kommer att få en kedja av "människor"/figurer).
 • Förklara att alla människor både påverkar någon annan samtidigt som de blir påverkade av andra.
 • Uppmana barnen att tänka på några olika personer som de antingen blir påverkade av eller som de själva påverkar. 
 • Låt dem dekorera/färglägga pappersfigurerna medan de funderar på vilken inverkan dessa människor har på deras liv - (bra eller mindre bra.)
 • Medan de gör detta kan de prata med Gud/tänka på varje person de har ritat och kanske be Gud om hjälp att säga nej till vissa saker och ja till andra.
 • Låt barnen tar med sig bilden hem så att de lättare kan komma ihåg vad de har bett för.
Modul material
saxar
pennor
Bakgrundsmusik
bilagan Dina människor

Tvätta händerna

Tankar från Bibeln
10 mins

Säg
Förklara kortfattat berättelsen om när Jesus stod inför rätta inför Pilatus (se Matt 27:15–26). Pilatus var ståthållare och hade möjlighet att antingen fria eller fälla Jesus. Han förstod att Jesus inte hade gjort något fel, men mot sitt bättre vetande gav han efter för folkmassans tryck och lät dem bestämma vad som skulle hända med Jesus. Folket ville se Jesus korsfäst och lät honom bli dömd till döden. Pilatus respons var att två sina händer och säga "Jag är inte skyldig till denna mans blod..." Det ligger på era axlar...

Fråga
Vad tycker du om Pilatus beslut? Borde han ha gått emot vad folket ville (vilket skulle ha varit ett svårt beslut) och istället gjort det han visste var rätt?

Säg
Ibland gör vi misstag och saker blir fel. Ibland faller vi för grupptryck eftersom vi är rädda för vad som skulle hända annars. Vi är bara människor och ibland gör vi sådana val. Men....med Jesu hjälp kan vi vara annorlunda. Vi kan också komma till honom och be om förlåtelse och "tvätta våra händer" från det vi gjort fel. Även om vi skulle falla för grupptryck kan Gud förlåta oss.

Sammanfattning
Låt barnen tvätta sina händer som en symbolisk handling för att visa att de vill göra bra val i livet, be om förlåt för något de ångrar eller som ett sätt att säga att de inte vill falla för grupptryck.

Modul material
Bibel
skålar att tvätta händerna i
handdukar
Bakgrundsmusik