Skuld

Liknelsen om två män i skuld

Den här samlingen är en del av en återkommande serie om liknelser från Bibeln. Denna termins liknelse handlar om två män som var skyldiga pengar. Den ger en bild av hur vi kan ställa till det för oss själva men också av att det finns förlåtelse för det vi har gjort. 
 

 

Samlingens längd: 98 min

Mål

 • Att läsa och samtala om liknelsen med de två männen i skuld i Lukas kapitel 7
 • Att fokusera på vikten av förlåtelse – om Jesus förlät oss borde vi även förlåta människor runt omkring oss
 • Att förstå att Jesus älskar och bryr sig om de människor som många av oss inre räknar med eller tänker på

Beskrivning

Den här samlingen är en del av en återkommande serie om liknelser från Bibeln. Denna termins liknelse handlar om två män som var skyldiga pengar. Den ger en bild av hur vi kan ställa till det för oss själva men också av att det finns förlåtelse för det vi har gjort. 
 

 

Material till samlingen

 • papper och pennor.
 • Projektor
 • Papper och pennor
 • Projektor
 • Projektor
 • stolar
 • Papper och penna
 • Bibel
 • godis
 • Bibel
 • balja med vatten

Samlingens moduler

CORE

Indrivare

Intro
10 mins

Förberedelse: Skriv ut olika pengasummor (“skuldbrev”) på separata papperslappar innan samlingen börjar. Det kommer att behövas lika många papperslappar som du har barn. Här är förslag på olika summor du kan använda:

10 kr; 20 kr; 50 kr; 100 kr; 200 kr; 500 kr; 1000 kr; 2000 kr; 5000 kr; 10000 kr; 50000 kr; 100 000 kr; 500 000 kr; 1 000 000 kr; 5 000 000 kr; 10 000 000 kr; 1 miljard

Aktivitet

 • Ge ett “skuldbrev” (papperslapp) till varje barn när de kommer till samlingen. Förklara att de inte får tappa bort sin papperslapp. 
 • Förklara att beloppet som de har på sitt “skuldbrev” är hur mycket pengar de är skyldiga dig och den summa de måste betala tillbaka till dig innan samlingen är slut idag. 
 • Alla som klarar av att betala tillbaka sin skuld får ett pris (en godis) som belöning. 
 • Pengarna ska inte betalas tillbaka i kontanter utan istället genom goda gärningar och tjänster. 
 • Använd en penna och avskriv delar av skulden allt eftersom de gör goda gärningar. 
 • Som ledare bestämmer du vad dessa goda gärningar ska vara men som exempel kan du säga att:
 1. En äkta komplimang till dig som ledare gör att du tar bort 50 kr från deras skuld. 
 2. Om någon gör 10 armhävningar tar du bort 100 kr från deras skuld. 
 3. Om någon serverar alla något att dricka eller torkar av borden efter fika dra du av 500 kr på skulden.
 4. Om de inte använder sin mobil under samlingen går 200 kr bort från skulden. 
 5. (Du är fri att lägga till andra sätt de kan återbetala sin skuld.)

Till ledaren:

 • För att undvika att det ska bli kaotiskt kan du välja att säga när det är möjligt att betala av på skulden och när det inte är det. Annars kan det bli svårt att föra samlingen framåt. 
 • Tanken med denna aktivitet är att de med en stor skuld kommer att känna att det är omöjligt att “arbeta av” skulden, men att de som bara är skyldiga lite pengar istället känner att det inte blir så svårt.
 • När du kommer till modulen “stryk skulden” kommer du att belöna de som har lyckats betala av sin skuld. Du kommer därefter även att stryka alla skulder så att alla barnen till slut får ett pris.
Modul material
Papper och penna

Göm ditt ord

Aktivitet
8 mins

Aktivitet

 • Välj ut en frivillig från gruppen och ge dem ett hemligt ord. Det kan vara vilket ord som helst men här är några förslag:
  • Kanin
  • Skruvmejsel
  • Öra
  • Ananas
  • Tyskland
 • Ge den frivillige en kort ögonblick att fundera ut en berättelse som de ska berätta för gruppen. I denna berättelse ska de använda det hemliga ordet utan att de andra lägger märke till det. 
 • De ska med andra ord försöka att “gömma” sitt ord, och desto fler gånger de kan använda det, desto bättre. 
 • Den frivillige berättar sin berättelse (max 1 minut) inför hela gruppen.
 • Efter en minut ska hela gruppen försöka komma översens om vilket det hemliga ordet var.
 • Upprepa detta några gånger med en ny frivillig varje gång. 

Säg
Jesus brukade berätta berättelser. Bibeln kallar dessa berättelser för liknelser. Jesus berättade dessa liknelser för att förklara något viktigt. Liknelserna var berättelser som hade ett budskap i sig som skulle förklara viktiga sanningar för folket. Jesus berättade dessa liknelser både till stora folkskaror men också till små grupper när han behövde förklarar något som de hade sett eller hört. Idag ska vi titta på en av dessa berättelser som Jesus berättade nämligen den om två män som var skyldiga pengar. Jesus hade något viktigt han ville förklara med denna berättelse och vi kommer strax att titta närmare på vad som var viktigt i denna berättelse. 

En oväntad gäst

Diskussion
5 mins

Diskussion
(Läs upp följande och försöka att få igång en diskussion:)
Föreställ dig att du är hemma hos någon med några av dina kompisar. Ni har det trevligt och ni sitter och fikar och äter lite chips. Plötsligt knackar det på dörren och en oväntad gäst står vid dörren. Diskutera i er grupp hur ni skulle reagera och vad ni skulle göra om den gästen var:

 • Neymar (eller Zlatan)
 • Hulken (när han är arg)
 • Skolans värsta lärare
 • Den äkta jultomten

Förklara att de inte får bara stänga dörren, utan de måste bjuda in eller samtala med gästen.

Säg
Oavsett vad ni bestämde er för att göra eller säga innebar det att er kväll förändrades. Det som ni hade tänkte göra, hur ni uppförde er, vad ni satt och pratade om, allt blev annorlunda med den oväntade gästen. I berättelsen från Bibeln som vi strax ska titta på kom också en oväntad gäst som radikalt förändrade situationen!

Torka händerna!

Lek
7 mins

Lek

 • Målet med denna lek är att torka händerna så snabbt som möjligt!
 • Dela in barnen i fem grupper. Varje grupp ska använda en av dessa metoder nedan för att torka sina händer:
  • En grupp ska skaka sina händer tills de är torra.
  • En grupp ska blåsa på sina händer tills de är torra. 
  • En grupp ska dra sina händer mot ansiktet och torka händerna på det sättet.
  • En grupp ska gnugga sina händer mot varandra tills de är torra. 
  • En grupp ska använda sitt hår till att torka sina händer. 
 • De får en minut på sig att försöka att torka händerna på det sätt som de har blivit givna att göra. 
 • Innan ni börjar måste alla barnen blöta sina händer. Använd ett tvättställ eller en hink/stor bunke som de kan doppa sina händer i.
 • När tiden är ute måste du som ledare (ledarteamet) snabbt kontrollera vilken grupp som har lyckats bäst. Den grupp som har de torraste händerna vinner.

Säg
I berättelsen som vi kommer att titta på beskrivs ett ovanligt sätt att torka något med. Kvinnan i berättelsen använde sitt hår för att torka Jesu fötter! Detta låter mycket konstigt och det vara minst sagt ovanligt även på Jesu tid. Vi kommer snart att förstå varför detta var ovanligt och samtidigt något som var väldigt speciellt. 

Modul material
balja med vatten
CORE

En ovanlig situation

Diskussion
10 mins

Läs
Lukas 7:36-39

Diskutera

 • Föreställ dig att du är en gäst vid denna måltid och Jesus är i centrum. Vad är det första du tänker när detta händer och kvinnan kommer in till Jesus?
 • Hur tror du att de som är på denna middag reagerar när de ser allt detta hända?

Säg
Det som denna kvinna gör är inte bara ovanligt utan rent av konstigt. Att torka någons fötter med sitt hår är inte normalt! Här är några intressanta fakta som hjälper oss att förstå berättelsen bättre. 

 • Det vara normalt att tvätta fötterna när man blev inbjuden till någons hus. Vägarna var dammiga och fötterna blev smutsiga eftersom man gick i sandaler. Det var oftast den lägsta bland tjänarna som tvättade en gästs fötter. 
 • Kvinnan i denna berättelse hade på något sätt hamnat fel i livet. Vi vet inte vad hon hade gjort men hennes livssituation var inte bra. 
 • Denna kvinna vet uppenbarligen vem Jesus är och hon är upprörd och ledsen. Hon utför en handling som var något som endast de lägsta tjänarna gjorde. Hon tvättade Jesu fötter, inte med vatten utan med sina tårar och sitt hår. 
 • Hon använder sedan parfym på Jesu fötter. Parfym var något väldigt dyrt på den tiden och att hälla det på fötter sågs som något helt onödigt. 
 • Denna kvinna ansåg att Jesus var någon som förtjänade att få parfym på sina fötter även om det var en väldigt dyrbar gåva. 
 • Vi har alltså en förstörd och förtvivlad kvinna som visar Jesus ära genom att själv bli som en tjänare. Hon såg något i Jesus som de andra inte såg…
Modul material
Bibel
CORE

Stryk skulden

Aktivitet
7 mins

Aktivitet

 • Påminn barnen om skulden som de är skyldig dig som indrivare. 
 • Titta på deras skuldbrev för att se hur mycket var och en är skyldig.
 • Om någon har lyckats återbetala skulden ge den personen den belöning som de har blivit lovade – en godis av något slag. 
 • Fråga de som fortfarande är skyldig dig massor av pengar hur de har tänkt att återbetala dig. 
 • När du har lyssnat in deras svar förklara för alla att du har bestämt dig för att stryka allas skulder, förlåta det som de är skyldiga och att alla kommer att få en godis som belöning. 
 • Lägg märke till barnens olika reaktioner. 

Fråga

 • Vem blev gladast över att få sin skuld avskriven (förlåten)?
 • Varför blev de gladast?
 • Finns det en koppling mellan hur mycket man har blivit förlåten och en persons reaktion till det? Varför tror du att det är så?
Modul material
godis
CORE

Berättelsen

Diskussion
10 mins

Läs
Lukas 7:40–50

Diskussion

 • Föreställ dig att du får veta att du är skyldig någon 100,000 kr. Vad skulle du göra för att försöka betala av skulden?
 • Hur lång tid skulle det ta?
 • Vad skulle du säga till personen som du är skyldig?
 • Tänk dig in i situationen om det inte var 100,000 kr du var skyldig utan istället 100 miljoner kronor! Vad skulle du göra då?

Säg
Liknelsen som Jesus berättade handlade inte om två personer som var skyldiga några hundralappar. En av dem var istället skyldig några årslöner, medan den andra var skyldig så mycket pengar att det skulle ta ett helt liv att återbetala skulden. 

Diskutera

 • Vad skulle du göra om du fick reda på att din skuld skulle strykas (tas bort)?
 • Vad skulle skillnaden vara om du fick reda på att du slapp betala tillbaka 100,000 kr eller att du slapp betala tillbaka 100 miljoner kr?

Säg
Det Jesus försökte säga med denna berättelse är följande: Kvinnan hade ett mycket stökigt och besvärligt liv. Fariséerna hade också saker i sina liv som inte var bra, men det gick inte att jämföra med kvinnans situation. Kvinnan förstod vem Jesus var och att han kunde förlåta henne. Därför ser vi en stark reaktionen hos henne. Fariséerna förstod inte riktigt vem Jesus var och vad han kunde göra. De behövde alla förlåtelse från Jesus, men endast kvinnan förstod det och hon visste att hon verkligen behövde det. När hon förstod att hon var förlåten från det liv hon hade levt, visade hon sin kärlek till Jesus på ett mycket större sätt än hur fariséerna gjorde. 

Modul material
Bibel

Snabb att förlåta

Lek
8 mins

Förberedelser: Ställ ut stolar i en u-form i rummet (lika många som ni har barn). Sätt nummer på stolarna från ett till det antal barn som ni har i gruppen. Med andra ord om ni har tolv barn numrerar ni stolarna från 1–12. Om ni har väldigt många barn kan det vara bättre att dela upp gruppen i två delar och köra leken på två ställen samtidigt. 

Lek

 • Låt barnen sätta sig på en valfri stol. Förklara sedan att nummer ett är den högst rankade stolen och nummer två den näst högst rankade, o.s.v..
 • Den som sitter på den lägst rankade stolen börjar genom att säga: “Jag förlåter nummer …” (de väljer ett nummer och sätter sig sedan ner). 
 • Personen som sitter på stolen med det numret måste då snabbt ställa sig upp och säga “Jag förlåter nummer …) och välja ett annat nummer. 
 • Till exempel nummer 12 skulle kunna säga: “Jag förlåter nummer 3”. Nummer 3 behöver då ställa sig upp och säga: “Jag förlåter nummer 6”. På det sättet fortsätter leken.
 • Om något inte ställer sig upp tillräckligt snabbt eller väljer samma nummer som valde dem (t.ex. nummer 4 förlåter nummer 7, nummer 7 förlåter nummer 4) då har de förlorat sin plats. 
 • Den personen måste då sätta sig på den lägst rankade stolen och alla andra får flytta efter. 
 • Den som sitter på stol nummer 1 efter t.ex. 3 minuter har vunnit.

Säg
Den här leken handlar om att dela med sig av förlåtelse. Någon förlåter dig och du förlåter i din tur någon annan. Det är precis detta som liknelsen från Bibeln talade om. När vi blir förlåten borde vi vara villiga att även förlåta andra. När du vet att du är förlåten, älskad och värderad som människa är chansen mycket större att du i din tur kommer att förlåta och älska andra människor. Det handlar om att dela med oss av det goda!

Modul material
stolar
Papper och penna

Jesus förändrar

Videoklipp
7 mins

Säg
I den här samlingen tittar vi på den förlåtelse och kärlek som finns i Jesus. I följande videoklipp kommer vi att få höra om hur denna kraft kan förändra en människas liv.

Videoklipp
Titta på följande videoklipp tillsammans: https://youtu.be/LuDv1Pm2628 (Hiphop-artisten Sebastian Stakset om vägen till Jesus (Filadelfiakyrkan))
(Du kan välja att visa minut 1:00–5:00 för en kortare version om 6 minuter blir för långt för din grupp).

Fråga
Vad tänker du när du hör om en person som Stakset, vars liv blev radikalt förändrat genom Jesu kärlek?

Modul material
Projektor

Tillbaka i fängelset

Videoklipp
7 mins

Säg
I den nästa videon vi kommer att få berättar Stackset om vad som hände när han återvände till fängelset och fick berätta om Jesu kärlek och förlåtelse. Återigen blev en människa radikalt förändrad.

Videoklipp
Visa följande videoklipp: https://youtu.be/g96MqrHBn-k (När en säkerhetsfånge fick höra evangeliet om Jesus Kristus | Sebastian Stakset)

Fråga
Vad var det som tog bort hatet hos denna kvinna?

Säg
Kristendomen bygger på Guds kärlek och den förlåtelse som Han ger oss. Ibland glömmer vi bort hur stor hans kärlek är. Människor vars liv har varit i spillror (som Stakset) förstår hur otrolig Guds kärlek är och vad förlåtelsen betyder. Även för oss som har normala eller bra liv finns denna kärlek och förlåtelse tillgänglig. 

Modul material
Projektor

Akrostikon

Aktivitet
8 mins

Aktivitet

 • Låt barnen endera jobba individuellt med detta eller så kan de få arbeta tillsammans i grupper. 
 • Ge ut papper och pennor och be barnen skriva ordet “FÖRLÅTELSE” lodrätt på den vänstra sidan av pappret. 
 • Ge dem sedan fem minuter att skapa ett akrostikon baserat på vad de tycker att förlåtelse betyder. 
 • (Förklara att akrostikon innebär att var och en av bokstäverna i ordet “FÖRLÅTELSE” utgör första bokstaven i en mening. Med andra ord ska de skriva tio meningar om vad förlåtelse är och meningarna ska i tur och ordning börja med bokstäverna från ordet “FÖRLÅTELSE”).
 • Avsluta med att samtala kring vad de har skrivit. 
Modul material
Papper och pennor

Mamma förlåt

Musik
5 mins

Säg
Rapparen Sebastian Stakset har skrivit en sång till sin mamma. Ni ska strax få chans att lyssna på den. Lägg särskilt märke till texten och det budskap som han vill förmedla.

Videoklipp
https://youtu.be/VtNFAmjmpXk
Sebastian Stakset x Einár - Mamma förlåt (officiell video) | @sebastianstakset85 prod @mattecaliste

Säg
Stakset fick uppleva förlåtelse, något som förändrade hans liv. Hans ögon öppnades även för vad han hade gjort mot andra människor, framför allt mot sin mor. Det var därför han skrev denna sång. En sång som visar på vikten av kärlek och förlåtelse.

Modul material
Projektor

Söka förlåtelse – söka att förlåta

Sammanfattning
6 mins

Säg
I den här samlingen har vi samtalat om förlåtelse. Den förlåtelse som Gud vill ge oss men också vikten av att förlåta andra. Att be om förlåtelse kan vara svårt eftersom det innebär att vi måste titta på de områden i våra liv som är mindre bra. På liknande sätt kan det vara jobbig att förlåta andra som har gjort arga saker mot oss. Helst vill vi inte att de ska “komma undan”, men det är mycket viktigt att vi förlåter dem eftersom det gör oss fria från den ilska, besvikelse eller smärta som vi bär på. Annars kan det bli så att vi istället håller fast vid det arga som gjorts mot oss. Vi skadar oss själva när vi väljer att inte förlåta andra. Utan förlåtelse kan vi inte få bort det som gör ont.  Det är viktigt att vi tittar på våra egna liv och funderar över vad vi behöver förlåtelse för (saker som vi har gjort) och vem vi behöver förlåta (för saker som de har gjort mot oss). 

Sammanfattning

 • Ge ut ett papper och en penna till varje person.
 • Be dem dela pappret i två lika stora delar genom att dra ett streck i mitten.
 • På ena sidan ska de skriva ner saker i deras liv som de vet är lite struliga och inte bra. Saker som de har gjort och som har gjort andra människor ledsna. Det kan vara saker som de har sagt eller gjort som inte var snällt eller rättvist. Det kan även vara saker som de har gjort mot sig själva, som ingen annan har sett. 
 • På andra delen av pappret ska de skriva namn på personer som de behöver förlåta. Detta behöver inte betyda att de ska hitta dessa personer, påminna dem om det dåliga som de gjort och kräva att de ska komma och be om förlåtelse. Det handlar istället om ett val att inte längre tänka på det som har hänt, förlåta dem och inte längre låta detta göra dem ledsna.
 • För vissa kan det vara svårt att komma på personer som de behöver förlåta, men ge ändå tillräckligt med tid så att de som har något att skriva hinner bearbeta det och skriva ner det på pappret.
 • Avsluta med en bön och tacka Gud för hans förlåtelse. Be att Gud ska hjälpa alla förlåta dem de är arga på. 
Modul material
papper och pennor.