Bön

Bön: Prata/chatta med Gud

Denna samling tar upp temat bön på avskalat sätt. Bön liknas med att ”chatta med Gud”, ett enkelt samtal med Honom. Bön är som ett samtal vi har med andra människor, men vi har det med Gud. Den här samlingen är till för att hjälpa barnen förstå vad bön handlar om. Den ger också barnen en möjlighet att på olika sätt närma sig bön på ett kreativt sätt.

Samlingens längd: 93 min

Mål

 • Att se bön som något naturligt vi gör, som att andas.
 • Att förstå att bön handlar om att prata/chatta med Gud.
 • Att uppmuntra barnen till att pröva olika kreativa sätt att be. 

Beskrivning

Denna samling tar upp temat bön på avskalat sätt. Bön liknas med att ”chatta med Gud”, ett enkelt samtal med Honom. Bön är som ett samtal vi har med andra människor, men vi har det med Gud. Den här samlingen är till för att hjälpa barnen förstå vad bön handlar om. Den ger också barnen en möjlighet att på olika sätt närma sig bön på ett kreativt sätt.

Material till samlingen

 • bilaga Chatta med Gud
 • pennor
 • pärlor i olika färger
 • elastiskt tråd
 • sax
 • legoplattor
 • bilaga Legolabyrint
 • lego
 • post-it lappar
 • tom plastflaska
 • Papper och pennor
 • Projektor
 • Papper och pennor
 • telefon eller dator
 • hörlurar
 • Projektor

Samlingens moduler

Chilla och samtala

Intro
8 mins

Fika
Börja samlingen med att sitta och samtala medan ni äter lite snacks/fika. Du kan fråga barnen hur veckan har varit, om de har sett på något intressant på Netflix, o.s.v.

Säg
Idag är temat ”Bön”. Det kanske låter som ett stort (och kanske tråkigt) ord men det handlar egentligen bara om att samtala med Gud kring livet, precis som vi sitter här och pratar med varandra. 

Fråga
Kan ni föreställa er bön på detta sätt?

Modul material
Snacks
CORE

Lista rätt

Lek
10 mins

Lek

 • Dela in barnen i par eller i grupper med tre. Ge varje grupp en penna och ett papper. 
 • (Om ni har väldigt många barn kan ni behöva dela in dem i grupper av fyra.)
 • Förklara att ni ska spela en variant av det svenska spelet ”Lista Rätt” (på engelska heter spelet ”Listography”). Temat är kommunikation.
 • Barnen kommer att få olika uppgifter med en tidsbegränsning på en minut för varje uppgift.  
 • Första uppgiften är att skriv ner en lista med tio olika sätt att kommunicera.
 • Målet är att deras svar ska vara likadana som en annan grupps. De får 1 poäng för varje svar (på listan med 10 sätt att kommunicera) som även ett annat lag har svarat. 
 • (Om två eller fler lag har samma svar får laget inget poäng). 
 • Nästa uppgift är att skriv en lista med tre sociala medier. 
 • Den här gången måste deras svar vara unika, (inget annat lag får alltså ha skrivit samma sociala media som dem). 
 • Lagen får 1 poäng för varje korrekt svar som ingen annan har skrivit. 
 • Slutligen ska de skriv en lista med fem sätt att hälsa på människor. Målet denna gång är att skriva samma svar som så många andra lag som möjligt. 
 • Lagen får 1 poäng om de har ett svar som är likadant som ett annat lag. 2 poäng om de har skrivit samma svar som två andra lag. Samt tre poäng om de har skrivit samma svar som tre andra lag (eller fler). 

Säg
Bön handlar om kommunikation, att samtala med Gud. Det som är intressant är att Gud ser fram emot att få umgås/samtala med oss. Vårt samtal med Gud kan se väldigt olika ut. Vi kan tacka Gud när vi ber. Vi kan be om hjälp eller berättar om hur vår dag har varit. 

Modul material
Papper och pennor
CORE

Som att andas

Videoklipp
5 mins

Fråga
Låter bön som något  svårt som man måste lära sig att göra?

Visa
https://youtu.be/9RwCisSmGPA
(Om Bön! - Alphakurs 2016)

Fråga

 1. Tycker ni att detta var en bra beskrivning av vad bön är?
 2. Låter det svårt att be om man liknar det med att andas?
Modul material
Projektor

Speech Jammer

Aktivitet
10 mins

Förberedelser: Ladda ner appen Speech Jammer på en telefon eller använda följande webbsida på din dator: https://www.stutterbox.co.uk/

Till ledaren: Speech Jammer förvillar hjärna och gör det svårt att prata samtidigt som man hör sin egen röst. De flesta människor som hör sin röst med en fördröjning på 200 millisekunder kan inte längre prata normalt. Vissa börjar stamma, andra prata väldigt långsamt och vissa blir entoniga.

Aktivitet
Välj ut en frivillig att komma fram och sätta på sig hörlurarna som du har kopplat till en Speech Jammer (endera på din telefon eller dator). Förbered något som barnen ska säga. Du kan gärna välja något som är svårt att uttala (som en svår ramsa) eller kan du be dem läsa en text eller besvara några enkla frågor.  (Vad de heter, var de bor, vilket är deras favoritämne i skolan samt vad de vill äta på en fredagskväll). 
Låt gärna fler barn prova på (eller en av ledarna). 

Fråga (till de som provade Speech Jammer)

 • Hur svårt var det att prata?
 • Var det svårt att höra sin egen röst?
 • Blandade du ihop orden eller blev du bara förvirrad?

Säg
Att kommunicera kan vara svårt, särskilt om det finns något som distraherar oss eller om det är svårt att höra vad som sägs. Ibland kan det vara svårt att höra Gud eller förstå vad Han säger. Tänk dock på att desto mer tid du tillbringar med någon desto lättare är det att förstå och höra vad de säger. Du lär känna deras röst och hur de säger saker. Du kanske knappt tror på Gud, eller är osäker på om Han hör våra böner eller bryr sig om att besvara dem. Den här aktiviteten med Speech Jammer blir enklare desto fler gånger du försöker. På samma sätt är det med Gud och att kunna lära känna hans röst. Vi lär oss höra hur Han talar och hur Han besvarar våra böner. Desto mer du samtalar med Honom och försöker att lyssna till vad Han säger, desto lättare blir det att känna igen när han talar. 

Fråga

 1. Har du någon gång försökt att be till Gud? 
 2. Hur gick det?
Modul material
telefon eller dator
hörlurar
CORE

Rita med ryggen emot

Aktivitet
10 mins

Aktivitet

 • Ge varje barn två papper och en penna. 
 • Dela in barnen i par på ett sätt så att några par känner varandra väl, medan andra par är ovana att jobba ihop. (Gör detta utan att barnen lägger märke till det).
 • Låt alla barnen först rita en valfri bild på ett av sina två papper. Deras partner inte får se vad de ritar. 
 • Det är bra om det finns intressantas detaljer i bilden men det ska inte ta allt för lång tid för dem att rita.
 • När de är klara ska de sätta sig rygg mot rygg och en av dem (person 1) börjar med att beskriva sin bild. 
 • Den andra personen (person 2) ska på sitt andra (blanka) papper rita av bilden endast utifrån den beskrivning som de hör. (De får inte titta på partnerns bild). 
 • När de är klara byter de roller och person 2 beskriver sin bild och person 1 ritar av enligt beskrivningen från person 2. 
 • När de är klara lägger de sina bilder bredvid varandra. Originalet ovanför och den avritade bilden under. 
 • Låt barnen gå runt och titta på hur alla har lyckats.

Fråga

 • Vilket (eller vilka par) lyckades bäst med att rita av varandras bilder?
 • Varför tror du att just dessa par lyckades bäst?

Samtala (med sin partner)

 • Vad kunde de har gjort för att lyckas ännu bättre med sin uppgift?
 • Kunde de ha använt andra ord för att beskriva det som de skulle rita av?

Säg
Ibland är det inte helt enkelt att kommunicera och det är ännu svårare när man inte kan se personen som talar. Den här uppgiften är också enklare när man känner personen och har en bra (kompis)relation med denne. När man tillbringar mycket tid med någon lär man sig förstå hur den personen fungerar, kommunicerar och uttrycker sig. Det blir då enklare att förstå vad han/hon säger och därigenom enklare att t.ex. göra uppgiften som ni just gjorde.

Fråga
Finns det något vi kan lära oss från denna övning när det gäller hur vi kan be och kommunicera med Gud?

Modul material
Papper och pennor

Chatta med Gud

Videoklipp
7 mins

Visa
https://www.youtube.com/watch?v=IR7TpipOYvc (visa minut 5:02–7:55)
(Ska vi hänga, Gud? En film om bön, lovsång och bibelläsning)

Fråga

 • Vad tycker du om att likna bön med en mobiltelefon? 
 • Kan bön jämföras md SMS och FaceTime?

Säg
Bön kan var många olika saker och uttryckas på olika sätt.  Vi har alla ofta mobiltelefonen med oss för att när som helst kunna komma i kontakt med människor. På liknande sätt kan vi samtala med Gud genom bön, när som helst och var som helst. Det kan vara en mycket kort och snabb bön som ett SMS. Bön kan även handlar om ett samtal (som FaceTime) med Gud. Vi uttrycker till Gud vad vi känner och samtidigt lyssnar vi in vad Han har att säga. 

Modul material
Projektor

Gud hör bön

Tänkvärt
5 mins

Tänkvärt
Om möjligt låt en av ledarna berätta om hur Gud har besvarat deras böner – ett vittnesbörd om bönesvar i deras liv.

Flygplansböner

Aktivitet
7 mins

Fråga
Hur ska man gå tillväga när man ska be? (Vissa tycker att man ska blunda, säga “Amen” i slutet, knäppa händerna, o.s.v.).

Säg
Många föreställer sig bön som att säga vackra ord med ögonen stängda och händerna knäppta. Egentligen finns det inga sådana regler. Vi kan be på alla möjliga sätt. Under den här samlingen ska vi pröva på att be några kreativa och roliga sätt.

Aktivitet

 • Ge barnen ett A4 papper och en penna. 
 • Be dem skriva ner en bön på sitt papper. Om de känner sig bekväm kan de gärna skriva ner en bön som handlar om dem själva. De kan t.ex. be att de ska lära sig höra Guds röst, eller att det ska blir lättare för dem att be (samtala) med Gud. Kanske vill de be för något som ska hända nästa vecka, någon de oroar sig för eller något som känns svårt. 
 • (De behöver inte vara jättenoga med hur de skriver sin bön. Det handlar mer om att aktivt prova ett  annorlunda sätt att be samt att vara kreativ). 
 • När de har skrivit ner sin bön ska de vika ett flygplan av sitt papper, och sedan kasta flygplanen i rummet. 
 • Be barnen sedan hitta ett flygplan som inte är deras och låt en ledare be för alla de böner som är nedskrivna på flygplanen.
Modul material
Papper och pennor

Bönesnurra

Be
8 mins

Aktivitet/bön

 • Ge barnen en penna och en post-it lapp. 
 • Förklara för barnen att de ska skriva något som de vill be för. (Det ska vara något som de är okej med att de andra får läsa.)
 • Sätt sedan lapparna i en cirkel (med lagom avstånd från varandra) på golvet. 
 • I mitten av cirkel lägger du en tom plastflaska som ni ska använda för att snurra med. 
 • Låt någon snurra flaskan och läs upp den papperslapp (post-it lapp) som flaskan pekar på när den stannar.
 • Be för detta böneämne.
 • När ni har bett för det tar ni bort lappen och snurrar flaskan igen. Fortsätt tills ni bett för alla böneämnen.
Modul material
post-it lappar
tom plastflaska

Legolabyrint

Tänkvärt
10 mins

Säg
Bönelabyrinter är ett praktiskt sätt att göra något aktivt under sin bönetid. Den som går igenom labyrinten tänker (eller ber högt) samtidigt som de går igenom labyrinten. Ofta stannar personen till längst inne i labyrinten för att be en stund eller bara sitta och meditera (fundera) över Gud och relationen de har med Honom. När de är klara går de sedan ut ur labyrinten.

Aktivitet

 • Ställ fram lego och legoskivor på ett bord.
 • Förklara för barnen att de ska få bygga sin egen bönelabyrint. 
 • Det finns en bilaga med bilder på hur en legolabyrint kan se ut om barnen skulle behöva titta på det för att bättre föreställa sig vad de ska göra.
 • Förklara sedan för barnen att det är samma grundtanke som en riktig bönelabyrint men istället för att gå ska det vandra genom labyrinten med sitt finger. 
 • Uppmuntra barnen att tänka på en kort bön till Gud medan de vandrar genom labyrinten. 
Modul material
legoplattor
bilaga Legolabyrint
lego

Bönearmband

Aktivitet
8 mins

Läs
Matt 6:9–13

Berätta att detta är den bön som Herren själv har gett till oss.

 1. Vår Far i himlen, vi ärar ditt heliga namn.
 2. Vi ber att ditt rike snart ska komma. 
 3. Låt din vilja ske här på jorden, så som den sker i himlen.
 4. Ge oss vår mat i dag som du brukar,
 5. och förlåt oss våra synder liksom vi förlåter dem som syndar mot oss.
 6. Led oss inte in i frestelser utan befria oss från den Onde. Amen.

Säg
Jesus lärde lärjungarna hur de skulle be. Vi ska göra ett armband för att komma ihåg vad Jesus lärde dem (oss) om bön. Varje kula representerar en del av bönen som vi precis läste om. 

Aktivitet
Ge varje barn en elastiskt tråd (lämplig för armband) och se till att det finns tillräckligt med färgade pärlor för att göra armband till alla barnen. 
Skapa armbanden tillsammans med barnen genom att läsa och förklara samtidigt som barnen skapar sina armband.

Bönen
Låt barnen börja med att knyta en knut på slutet av den elastiska tråden så att pärlorna inte faller av tråden.
Förklara att ni ska ta en pärla med en specifik färg åt gången och fundera över färgens betydelse.

 1. Blå är färgen som representerar Gud (Fadern). Säg ”Vår Far i himlen” medan du håller upp den blå pärlan och trär den på tråden.
 2. Vit är färgen som representerar helighet. Säg ”Vi ärar ditt heliga namn” medan du lägger till den vita pärlan bredvid den blå. (Låt barnen göra likadant.)
 3. Lila är en majestätisk färg. Säg ” Vi ber att ditt rike snart ska komma” medan du lägger till den lila pärlan bredvid den vita.
 4. Grön är färgen som representerar jorden. Säg ”Låt din vilja ske här på jorden, så som den sker i himlen” medan du lägger till den gröna pärlan bredvid den lila.
 5. Gul är färgen som påminner oss om vete. Säg ” Ge oss vår mat i dag som du brukar,” medan du lägger till den gula pärlan bredvid den gröna.
 6. Röd är färgen som representerar Jesu blod. Genom att sätta vår tro på Jesus har vi fått vår förlåtelse.  Säg ” och förlåt oss våra synder liksom vi förlåter dem som syndar mot oss” medan du lägger till den röda pärlan bredvid den gula.
 7. Svart är färgen som representerar ondskan och frestelse. Säg ”Led oss inte in i frestelser utan befria oss från den Onde” medan du lägger till den svarta pärlan bredvid den röda.
 8. Guld representerar evigheten. Säg ”Guds är riket, makten och härligheten i evighet” medan du lägger till guld pärlan bredvid den svarta.

Knyt ihop den elastiska tråden och uppmuntra barnen att tänka på Herrens bön när det ser armbandet. 

Modul material
pärlor i olika färger
elastiskt tråd
sax
CORE

Smart-bön

Sammanfattning
5 mins

Sammanfattning

 • Dela ut en kopia av bilagan samt en penna till varje barn
 • Förklara för barnen att de ska skapa en bön genom att skriva ett SMS, skapa ett Instagram inlägg eller Snapchat typ av meddelande.
 • 
Låt dem välja vilket alternativ de vill göra:
  • 
SMS – skriva en kort bön
  • Instagram – rita en bild av något som de vill be för, t.ex. en situation eller en person.
  • Snapchat – en plats i världen som de vill be för. Rita den och dess plats. 
 • Be barnen berätta vad de skrivit/ritat och be en kort gemensam bön över allt som nämnts.
Modul material
bilaga Chatta med Gud
pennor