bröd

Ord som förändrade världen: "
Jag är livets bröd"

Det här är den första samlingen i serien "Ord som förändrar världen". I den här samlingen fokuserar vi på Jesus när Han säger att Han är livets bröd. Vi pratar om vad det betyder och vad meningen med bröd är. Jesus säger att vem som än kommer till Honom aldrig behöver vara hungrig eller törstig. Vad betyder det och vad betyder det för barnen personligen att Jesus är deras bröd?

Bibelversar: Joh 6:35, Ps 107:9, Joh 6:1–13

Samlingens längd: 82 min

Mål

 • Att fundera på vad Jesus menar när han säger att han är livets bröd.
 • Att samtala om på vilka sätt Jesus kan möta både våra fysiska och andliga behov.
 • Att uppmuntra barnen att berätta för sina vänner om vem Jesus är.

 

 

Beskrivning

Det här är den första samlingen i serien "Ord som förändrar världen". I den här samlingen fokuserar vi på Jesus när Han säger att Han är livets bröd. Vi pratar om vad det betyder och vad meningen med bröd är. Jesus säger att vem som än kommer till Honom aldrig behöver vara hungrig eller törstig. Vad betyder det och vad betyder det för barnen personligen att Jesus är deras bröd?

Bibelversar: Joh 6:35, Ps 107:9, Joh 6:1–13

Material till samlingen

 • A3-papper
 • pennor
 • häftmassa
 • pennor
 • papper
 • lovsång
 • papper
 • pennor
 • Biblar
 • klistermärken
 • pysselmaterial
 • bruna papperspåsar
 • Biblar
 • Torr pasta
 • fyra skålar
 • pennor
 • papper
 • bilagan Bakvända ord
 • Biblar
 • A3-appar
 • tuschpennor
 • blyertspennor
 • Biblar
 • Videoklipp
 • dator med internetuppkoppling och projektor med högtalare

Samlingens moduler

Dubbelmackan

Lek
10 mins

Förberedelser:
Skriv följande ord på post-it lappar: bröd, majonnäs, sallad, skinka, ost, tomater, inlagd gurka.
 Fäst lapparna på plastmuggar. Varje lag behöver två muggar där det står bröd och en mugg med varje övrig ingrediens. Förbered ett par extra lappar.

Tävling

 • Dela upp gruppen i lag om åtta (anpassa lagens storlek vid behov). 
 • Gör en startlinje med hjälp av silvertejp på golvet.
 • Placera alla markerade plastmuggar på golvet golvet.
 • Lagen ska tävla mot varandra i en stafett och placera muggarna i rätt ordning för en dubbelmacka. Muggarna ska ha följande ordning: bröd, majonnäs, sallad, skinka, ost, tomat, inlagd gurka och bröd igen överst.
 • Du kan skriva upp ordningen någonstans synligt så att lagen inte behöver memorera den. 
 • Be lagen rada upp sig bakom startlinjen. 
 • En person per lag får sedan springa och hämtar en mugg, springa tillbaka till sitt lag och placera muggen på golvet.
 • Sedan tar näste person vid och hämtar nästa mugg med nästa ingrediens.
 • Muggarna måste hämtas i rätt ordning. De får inte arrangeras om i efterhand utan om en person tar fel mugg måste nästa lagmedlem springa och byta ut den mot rätt mugg.
 • Om du vill göra leken svårare kan barnen t.ex. hoppa groda, gå baklänges, gå på tå eller gå som en krabba.
 • Det lag som först placerat sina muggar i rätt ordning och ropar “mums” vinner. De får då sätta sig ner och vänta på de övriga lagen.
 • Om du vill kan du dela ut ett pris till det vinnande laget.

Säg
Smörgås är något vi äter ofta. Många äter dem varje dag. De gör oss mätta och belåtna för ett tag. Idag ska vi prata om hur Jesus lovar att möta våra behov inte bara fysiskt utan också andligt

Modul material
silvertejp
post-it lappar
plastmuggar
pris till vinnande lag

Brödprovning

Fundera
7 mins

Förberedelser: Lägg fram olika sorters bröd i en brödkorg. Täck över dem med en servett eller duk.

Tävling

 • Be en frivillig komma fram.
 • Se till att han eller hon inte är känslig mot gluten eller någon annan ingrediens.
 • Bind för personens ögon och förklara att denne kommer att få smaka olika brödsorter och sedan gissa vad det var för sorts bröd. 
 • Du kan t ex ha vit fralla, kanelbulle, grovt rågbröd och polarbröd.

Säg
Jesus säger i Joh 6:35  “Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig någonsin hungra och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta.” Idag kommer vi att fundera lite på vad detta har för betydelse för oss idag.

Modul material
Olika brödsorter
ögonbindel
brödkorg

Rapande flaskan

Inspirera
10 mins

Säg
Förklara för barnen (innan du spelar filmklippet) att de kommer att få se ett vetenskapligt experiment. Be dem titta noga för att se vad som händer och se om de kan förklara vad som sker.

Videoklipp
Titta på följande videoklipp tillsammans: https://www.youtube.com/watch?v=aqxtt44IZSQ (Burping Bottle - Sick Science! #166)

Säg
Ni har säkert alla fått höra att det inte är fint att rapa. Men det är en helt naturlig kroppslig funktion som Gud har skapat precis som alla andra funktioner i vår kropp. Men det är inte alltid artigt att rapa inför andra. Rapar kommer av att vi sväljer luft eller får gas i magen. Vår kropp tvingar luften upp från magen genom matstrupen och ut ur munnen. Precis på samma sätt om luften i den frysta flaskan i experimentet vi såg.

Läs
Joh 6:1–13

Säg
Jag vet inte hur mycket folk rapade efter Jesus serverade dem brödet och fisken, men jag vet i alla fall att ingen var hungrig när de gick därifrån. Jesus såg till att alla fick nog och blev mätta. Det blev så mycket mat över från pojkens lilla matsäck att lärjungarna kunde samla ihop 12 korgar med rester. 
Jesus vet vad vi behöver innan vi ens ber om det. Och om vi ber om det kommer Han att ge oss vad vi behöver. I Bibeln säger Jesus att Han är livets bröd (Joh 6:35). Då menar Han inte vilket bröd som helst utan ett bröd som ger liv- Jesus säger att Han är den enda som kan tillfredsställa våra behov och mätta oss både fysiskt och andligt. Allt vi behöver göra är att tro på Honom. Vi kan komma till Jesus med alla våra behov och Han lovar att fylla dem.

Modul material
Biblar
Videoklipp
dator med internetuppkoppling och projektor med högtalare

Den bästa maten

Tankar från Bibeln
6 mins

Aktivitet

 • Dela in barnen i mindre lag och ge varje lag ett A3-papper, blyertspennor och tuschpennor.
 • Varje lag ska komma på en sorts mat eller måltid som skulle kunna göra dem så mätta och nöjda att de aldrig skulle behöva äta igen.
 • Maten får vara hur fantasirik som helst.
 • Varje lag ska rita sin mat, skriva ned vilka ingredienser den innehåller och hur den skulle göra dem mätta.
 • Ge lagen cirka fem minuter att designa sin mat på pappret.
 • Sedan får varje lag presentera sin bild och det lag som har den mest fantasirika och kreativa förslaget vinner.

Läs
Joh 6:53–58.
Fråga om barnen har några frågor om texten och diskutera sedan följande frågor: 

 1. Vad tror ni det betyder att “äta” Jesus
 2. Vad säger Jesus att vi ska få av Honom (vers 54)
 3. Vad är skillnaden mellan fysiskt bröd och bröd från himlen som Jesus erbjuder (vers 58)
 4. Hur kan vi “äta” av Jesus idag

Det fanns en predikant som sa att “Gud är den ende som samtidigt vet vad du behöver och är vad du behöver.” Det visar hur mycket Gud vet och bryr sig om oss. Han är den enda som kan möta våra behov och mätta oss

Modul material
Biblar
A3-appar
tuschpennor
blyertspennor

Bakvända ord

Aktivera
7 mins

Aktivitet

 • Skriv ut bilagan "Bakvända ord" och klipp ut meningarna med de omvända bokstäverna. 
 • Dela upp barnen i mindre grupper och ge  varje grupp en utklippt mening , penna och ett pappersark.
 • Förklara att de har fem minuter på sig att vända på bokstäverna i orden och skriva ut bibelversen.
 • Det lag som är klar först vinner. 

Rätt svar: Ps 107:9 “Han stillade själens törst och mättade själens hunger med sitt goda:” (Folkbibeln)

Säg
Den här bibelversen påminner oss om att Jesus är den som möter våra behov. Vi har liv och liv i överflöd i Jesus när vi tar emot Honom. Han ger mening till allt vi gör och låter oss bo i evighet i himlen med Honom. Vi kanske älskar att äta kakor, muffins eller ostfrallor, men inget kan tillfredsställa oss på samma sätt som livets bröd- Jesus Kristus.

Modul material
pennor
papper
bilagan Bakvända ord

Gissa portionens vikt

Visa
5 mins

Förberedelser: Väg upp torr pasta i fyra olika stora portioner och lägg dem i fyra olika stora skålar. En portion torr past är ungefär 75–115 gram

Aktivitet
Ställ ut skålarna och be barnen titta på varje. Låt dem gissa hur många personer som skulle kunna äta sig mätta av de olika skålarna.

Säg
Bibeln säger att Jesus använde en liten pojkes lunch (2 bröd och fem fiskar) för att ge mat till 5000 män förutom kvinnor och barn. Det var jättemånga som fick mat den dagen. Alla var chockade över miraklet och blev väldigt nöjda efter att ha varit utan mat hela dagen. Jesus kan fortfarande göra mirakel för oss idag.

Modul material
Torr pasta
fyra skålar

Lita på Jesus

Tankar från Bibeln
6 mins

Till ledaren: Beroende på vad som fungerar bäst för gruppen kan du välja att tilsammansm ed en hjälpledare själv demonstrera denna aktivitet eller låta barnen pröva i par.

Aktivitet

 • Dela in barnen två och två och låt dem ställa upp sig i två rader (varje par står mitt emot varandra).
 • Låt den ena raden vända sig om.
 • När du ger signal ska båda raderna göra sig redo och sedan ska den ena personen i paret falla baklänges och den andre personen fånga honom eller henne.

Säg

Var det enkelt att lita på att din kompis skulle fånga dig när du föll? Att lita på varandra är jätteviktigt i våra relationer till familj, vänner eller lärare. Vi litar på en massa saker utan att vi tänker på det. Vi litar till exempel på att chauffören på bussen eller piloten på flyget kan ta oss dit vi ska på ett säkert sätt. Hur mycket litar vi på Jesus? Liter du på Honom på alla områden i ditt liv eller bara när det gäller vissa saker?

Jesus sa “Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig någonsin hungra och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta” (Joh 6:36). Jesus vet vad vi behöver och när vi behöver det. Han lovar att när vi kommer till Honom kommer Han att mätta våra behov. Vi kommer aldrig hungra eller törsta när vi tror på Honom. När vi litar på Jesus fyller Han oss inte bara med vad som finns i världen, men också med evigt liv.

Fråga


 1. Har du några behov i ditt liv?
 2. Har du frågor som du skulle vilja ha svar på?

Säg
Lämna dessa saker till Jesus. Be till Gud och räkna med att han kommer att svara dig. Gud vet redan vad du vill ha. Han vet vad du behöver. Du kan lita på att han kommer att mätta din djupaste längtan, inte bara här och nu, men också in i evigheten

Modul material
Biblar

Dela det

Fundera
5 mins

Diskutera
Be några personer att berätta om ett tillfälle när Jesus hjälpte dem. (Du kan som ledare själv börja med att berätta något personlig och sedan öppna upp för fler att dela sin erfarenheter.)

Fråga
Om Jesus möter våra behov borde vi då göra samma sak för andra?

Livets bröd

Reflektera
10 mins

Aktivitet

 • Dela in barnen i mindre grupper.
 • Dela ut biblar och be grupperna slå upp Joh 6:32–40.
 • Dela ut en mindre brun papperspåse till varje lag, gärna en sådan som man får i en brödbutik eller bageri.
 • Varje lag ska skriva Livets bröd på sin påse och dekorera den med valfritt pysselmaterial (glitter, klistermärken, stjärnor etc.).
 • Dela också ut papperslappar och be grupperna skriva ner några ord som representerar vad de lärt sig under dagens samling. Den kan t ex vara att Jesus ger evigt liv, att Gud vill att vi mår bra osv. Grupperna ska sedan stoppa sina lappar i påsen. 
 • Uppmuntra dem med att säga att oavsett var de är eller vilka behov de har så kan Jesus möta deras behov bättre än någon annan. 

Bön
Be barnen ta en stund och tacka Gud för att Jesus alltid är med oss och för att Han lovar att ta emot oss när vi kommer till Honom. Uppmuntra barnen att berätta för Jesus om de är oroliga för något- de kan lita på Honom.

Modul material
papper
pennor
Biblar
klistermärken
pysselmaterial
bruna papperspåsar

Hans namn är Jesus

Fundera
6 mins

Aktivitet

 • Dela ut pennor och papper till var och en.
 • Spela lovsång i bakgrunden och låt barnen skriva ner vem Jesus är för dem. Vilka namn eller ord beskriver bäst vem han är?

 

Modul material
pennor
papper
lovsång

Träd med goda gärningar

Aktivera
5 mins

Aktivitet

 • Rita ett träd (lövträd med stor krona t.ex. ek) på ett A3 papper eller be en frivillig komma fram och rita det.
 • Sätt upp trädet på väggen och förklara att det är ett mycket speciellt träd som bara ger god frukt.
 • Be sedan barnen fundera på olika sätt som de skulle kunna bära god frukt. (Hur kan de betjäna andra precis som Jesus betjänar oss.) 
 • Låt dem sedan komma fram och skriva sina idéer på trädet.
 • Titta sedan på trädet och och prata om vad barnen skrivit. 
 • (Denna aktivitet handlar om att göra kärleken synlig.)
Modul material
A3-papper
pennor
häftmassa

Hunger

Be
5 mins

Fråga
Tänk dig att du är väldigt, väldigt hungrig. Du har inte fått mat på två dagar. Hur skulle det kännas?
Tänk dig nu att jag ger dig en hatt. Skulle det hjälpa dig? Nej, det skulle det inte. Men om du får ett par snygga gympaskor? Skulle det kunna hjälpa mot knorrandet i magen? Nej det skulle det inte. Men bröd då? JA! Det skulle du vilja ha! När vi är hungriga så behöver våra magar mat, t.ex. bröd. Bara mat kan tillfredsställa den typen av hunger. 

Säg
Olika sorters hunger behöver olika sorters saker som kan mätta den. Hunger efter kärlek, frid eller livets mening kan bara mättas med Jesus. Det kan inte tillfredsställas med kläder, TV, kompisar, likes på Instagram, antal följare eller streaks på Snapchat. Idag har vi pratat om Jesus som livets bröd och att det bara är han som kan mätta vår andliga hunger. Det finns säkert några av dina kompisar som söker efter detta.

Utmaning
Fråga barnen hur de skulle berätta för sina vänner att Jesus är livets bröd efter vad de har lärt sig idag?
Låt dem sedan dela upp sig två och två och öva på att berätta för någon om att Jesus är livets bröd. 

Be
Be sedan tillsammans för vänner som kanske har det kämpigt med något eller som behöver höra att Jesus kan hjälpa dem.