väg

Ord som förändrade världen: 
“Jag är vägen, sanningen och livet”

Det här är den andra samlingen om “Ord som förändrade världen”. I denna del fokuserar vi på Joh 14 där Jesus säger: “Jag är sanningen, vägen och livet”. Vi pratar om vad det betyder att följa vägen, sanningen och livet. Vi pratar också om vad det betyder att Jesus är allt detta. Även om vägen gör att vi ibland är annorlunda än andra, så ger den oss också mer glädje än vad vi kan få utan Jesus. Om det Jesus säger är sant så påverkar det allt i våra liv. 

Samlingens längd: 96 min

Mål

 • Att undersöka vad Jesus menar när han säger att han är vägen, sanningen och livet.
 • Att fundera på hur vi kan veta vad sanning är och bjuda in Jesus i de områden av våra liv där vi behöver vägledning, sanning och liv.
 • Att se hur vi kan dela med oss av vår glädje och dela sanningen om Jesus med våra kompisar.

Beskrivning

Det här är den andra samlingen om “Ord som förändrade världen”. I denna del fokuserar vi på Joh 14 där Jesus säger: “Jag är sanningen, vägen och livet”. Vi pratar om vad det betyder att följa vägen, sanningen och livet. Vi pratar också om vad det betyder att Jesus är allt detta. Även om vägen gör att vi ibland är annorlunda än andra, så ger den oss också mer glädje än vad vi kan få utan Jesus. Om det Jesus säger är sant så påverkar det allt i våra liv. 

Material till samlingen

 • sång
 • Högtalare
 • pennor
 • papper
 • Papper och pennor
 • Projektor
 • dator
 • adapter-kabel skärm
 • sax
 • bilagan Sant liv
 • Biblar
 • pennor
 • papper
 • bilagan Tankar från Bibeln
 • flaska
 • Biblar
 • nål
 • tråd
 • Torr spagetti
 • marshmallows
 • papper

Samlingens moduler

Inte nudda golvet

Introduktion
10 mins

Förberedelser: Förbered en väg in i rummet från dörren till ett “säkert område” som barnen ska använda när de kommer. Vägen kan gå över eller under bord, stolar, papper på golvet, lådor mm. Gör det lagom svårt så att det blir en utmaning, samtidigt som alla kan klara av uppgiften. 

Tävling

 • Förklara att golvet är het lava, men att det finns en väg till ett säkert område utan att nudda golvet.
 • Låt barnen en och en försöka ta sig till det säkra området.
 • Säg till en av barnen att han eller hon får nudda golvet och hjälpa de andra om det skulle behövas.

Säg
Idag ska vi prata om att Jesus är vägen, sanningen och livet

Modul material
bord
stolar
andra saker såsom lådor

 Lagutmaning

Introduktion
8 mins

Tävling

 • Dela upp barnen i lag med fyra personer i varje och ge varje lag ett A4-ark. 
 • Förklara att deras uppgift är att försöka ta sig från ena änden av rummet till den andra utan att nudda golvet.
 • Om någon av dem nuddar golvet måste hela laget börja om från början igen.
 • Det lag som först tagit sig till den andra sidan vinner.

Till ledaren: Denna tävling ska vara svårare än den förra. Du kan anpassa svårigheten med hjälp av hur stort pappersark du ger lagen.

Säg
De här två tävlingarna har precis som dagens tema handlat om en "väg". I den första tävlingen fanns det redan en färdig väg att gå på. Då var det lite enklare att ta sig fram. I den andra tävlingen var det lite svårare. När vi följer Jesus så vet vi inte alltid vad som ska hända, men vi kan lita på att han är vägen, sanningen och livet. Han kommer inte låta oss falla, eftersom han vet vad som väntar oss och har förberett en väg för oss. Och liksom det fanns en person som hjälpte de andra i första leken, så har vi någon i våra liv som vill hjälpa oss på vägen och det är Jesus. Han vill hjälpa oss fram till målet: en levande relation med Gud.

Modul material
papper

Spagetti och marshmallows

Aktivera
6 mins

Aktivitet

 • Dela in barnen i två grupper.
 • Båda grupperna får samma material så att de kan bygga ett torn av spagetti och marshmallows.
 • En av grupperna får bygga på en kudde eller någon annan instabil yta och den andra gruppen får bygga på en plan, stabil yta.
 • Låt dem bygga under fem minuter för att sedan sända en storm, dvs att du skakar på det som grupperna har byggt sina torn på. Vilket torn står kvar?

Säg
Jesus säger att han är vägen, sanningen och livet. Ibland kan man bli retad för att man tror på Jesus och det kan kännas svårt. Eller så tycker någon att man är konstig för att man inte vill göra något som de andra gör. Att följa Jesus betyder att vi bygger våra liv på en annan grund, precis som vi pratade om i början av terminen. 

Modul material
Torr spagetti
marshmallows

Två sanningar och en lögn

Lek
6 mins

Aktivitet

 • Beroende på hur många barn du har i gruppen, kan du antingen göra den här aktiviteten med alla eller dela upp barnen i mindre grupper.
 • Låt några personer per grupp säga tre saker om sig själva.
 • Det ska vara två sanna saker och en lögn.
 • De övriga i gruppen ska lista ut vad som inte är sant. 

Säg
Ibland ljuger vi för varandra och säger saker som inte är sant, även om vi vet att vi inte borde göra så. Jesus kan man däremot alltid lita på. I Joh 14:6 säger han “Jag är vägen, sanningen och livet”. 
Hur känns det att veta att man alltid kan lita på att Jesus talar sanning?

Den trånga porten

Fundera
12 mins

Aktivitet

 • Lägg fram två nålar och två bitar tråd på ett bord.
 • Nålarna ska ha olika stora nålsögon.
 • Låt två frivilliga komma fram och försöka trä i tråden i nålen. (Var uppmärksam så att ingen av dem sticker sig.)
 • Vinnaren är den som klarar uppgiften först.
 • Det bör vara enklare för den som fick den stora nålen men det större nålsögat.

Läs
Dela ut biblar och läs Matt 7:13–14.
Jesus säger: “Gå inte genom den trånga porten. För den väg är bred och den port är vid som leder till fördärvet och många går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet och det är få som finner den”.

Fråga
Jesus beskriver livet med honom som att gå igenom en trång port.

 1. Vad tror ni att dessa bibelversar betyder?
 2. Varför tror ni att porten som leder till liv är trängre än den andra?
 3. Kan ni komma på någon situation då det vore enklare att göra det som är fel och gå igenom en vidare port istället för den trånga porten?
 4. På vilket sätt tror ni att livet med Jesus är bättre genom den trånga porten än livet genom den vida porten?
Modul material
Biblar
nål
tråd

Sanning eller lögn?

Fundera
12 mins

Aktivitet

 • Låt barnen sätta sig i en cirkel på golvet.
 • Placera en flaska i mitten av cirkeln och snurra på den.
 • Den som flaskan pekar på får svara på en fråga.
 • Frågan kan antingen vara “sann” eller “falsk”.

Frågor
1)    Den trettonde lärjungen som utsågs istället för Judas hette Matteus (sant)
2)    Jesus hade en bror som hette Barnabas (falskt)
3)    Jesus föddes i december (falskt)
4)    Jesus döptes av Johannes döparen (sant)
5)    Det första miraklet Jesus gjorde var att bota en blind man (falskt)
6)    Jesus var snickare till yrket (sant)

Fråga barnen hur de vet att svaren på frågorna är sanna eller falska. 

(Vi kan veta dessa saker därför att Bibeln, som är ett historiskt dokument, verifierar detta. Det finns också andra historiska dokument som säger samma sak.)

Diskutera
1.    Vad tror ni sanning betyder?
2.    Hur vet vi vad som är sant och inte?
3.    Vilka sanningar känner du till?
4.    Vilka sorts sanningar tror du Jesus representerar?

Modul material
flaska

Tankar från Bibeln

Tankar från Bibeln
12 mins

Förberedelser: Skriv ut ett exemplar av bilagan "Tankar från Bibeln" till varje deltagare.

Aktivitet

 • Dela in barnen i grupper med en ledare i varje grupp.
 • Ge varje grupp en kopia av bilagan, en penna samt ett A4-ark.
 • Ge varje grupp var sitt bibelord.
 • Förklara att de först ska läsa sitt bibelord och skriva ner sina tankar.
 • Därefter får de samtala om vad de skrivit med de övriga i gruppen.
 • När alla är klara ska varje person söka upp någon från en annan grupp och berätta om sitt bibelord för denne.
 • Ha ledare till hands som kan hjälpa barnen eller svara på frågor. 

Bibelorden är: 

 • Joh 14:6  - “Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig”. 
 • John 16:13  - “Men när han kommer, sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen”.
 • Ef 6:14  - “Stå alltså fasta, med sanningen som bälte runt höfterna ”
 • 2 Tim 3:16-17  - “Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.”

Säg
Om vi tror att Jesus är sanningen och att hela Bibeln är sann, så betyder det att vi borde välja att göra och leva som han säger. För en del kan det verka som om vi bara följer en massa regler. Men egentligen gör vi inte saker för att Gud tvingar oss utan för att vi tror att sanningen är vad som ger oss det bästa livet och den bästa relationen med Gud. Om Gud vill att vi ska följa sanningen, så är det för att den för något gott med sig. Det kan betyda att vi lever annorlunda än andra och att vi behöver sluta med sådant som går emot sanningen. Men det handlar inte om att vi säger nej till världen, utan att vi säger ja till Jesus och livet.

Modul material
Biblar
pennor
papper
bilagan Tankar från Bibeln

Sant liv

Tankar från Bibeln
7 mins

Förberedelser: Skriv ut den den bifogade bilagan "Sant liv" och klipp ut ett kors till var och en.

Säg
Vi tror att Jesus är livet. Han kom för att leva bland oss och sen gav han sitt liv för att vi skulle ha en relation med honom och bli förlåtna för alla felsteg vi tagit.

Aktivitet

 • Dela ut ett kors och en penna till varje deltagare.
 • Be barnen skriva sina namn på korset och sedan söka efter en bibelvers om vad Jesus gjort för oss och skriva den på sitt kors. T ex Joh 3:16, John 10:10 eller något annat bibelord som talar om Jesu död och uppståndelse.
 • Uppmuntra barnen att använda sina telefoner ifall de behöver söka i Bibeln eller leta längst bak i biblarnas uppslagsverk. Dina ledare kan också hjälpa till med förslag.

Säg
Jesus kom för att ge oss ett gott liv här på jorden och ett evigt liv. Livet slutar inte när vi dör och lämnar jorden, men det fortsätter tillsammans med Gud. 

Modul material
sax
bilagan Sant liv

Jesus-glädje

Videoklipp
10 mins

Videoklipp
Titta på följande videoklipp om glädje tillsammans: https://www.youtube.com/watch?v=4q6WF2LkFu4 (Glädje: Skrattar Jesus?)

Fråga

 1. Vad lärde ni er om glädje i videoklippet
 2. Varför ska vi vara glada?
 3. När glädjer sig Gud?
 4. Vad gör dig glad?
 5. Varför tror du att följa Jesus ger oss glädje?

Säg
Jesus kom för att ge oss liv och ett syfte med våra liv. Att följa Jesus ger oss glädje och mening med livet. Detta är ett val vi kan göra- vi kan välja att lära känna Jesus och bjuda in honom i våra liv.

Modul material
Projektor
dator
adapter-kabel skärm

Dela kärleken

Reflektera
8 mins

Säg
När något är bra så vill vi oftast inte behålla det för oss själva. Har du nyligen testat eller upptäckt något som du ville dela med dina kompisar? T ex en ny Tv show eller kanske en ny maträtt. När vi upptäcker att Jesus är vägen, sanningen och livet, behöver vi dela med oss av den upptäckten med andra. 

Aktivitet
Dela ut pennor och papper. Låt en ledare läsa frågorna nedan och låt barnen skriva ner sina svar.

Frågor

 1. Hur gammal var du när du bjöd in Jesus i ditt liv?
 2. Vem hjälpte dig att fatta det beslutet?
 3. Vem var den förste personen du berättade det för?
 4. Vad har Jesus gjort för dig sedan du blev kristen.
 5. Hur har du förändrats sedan du blev kristen?
 6. Vad undrar du fortfarande över när det gäller kristen tro?
 7. Vilken fråga skulle du kunna ställa till någon för att ta reda på om hon eller han tror på Gud och för att börja prata om tron?
 8. Känner du någon som du skulle önska blev kristen?

Säg
Läs igenom det ni har skrivit. Om Gud har förändrat dig och gjort så mycket för dig, är det naturligt att vilja berätta om det för andra människor. Vi vill ju att våra vänner ska känna sanningen och få ett evigt, glädjefullt liv genom att ta emot Jesus. Varför inte testa frågan på den person du nämnt i fråga 7? Berätta om Jesus och bjud in personen till kyrkan eller till den här gruppen. Vi visar kärlek till våra vänner när vi delar Jesus kärlek med dem. 

Modul material
Papper och pennor

Välj Jesus

Avslutning
5 mins

Säg
Idag har vi fokuserat på ord som Jesus säger och som fortfarande har stor påverkan på oss. Jesus säger att han är vägen, sanningen och livet.

Fråga
1.    Vad betyder det för dig idag att Jesus är din väg, din sanning och ditt liv?
2.    Finns det områden i ditt liv där du vill bjuda in hans sanning, vägledning eller liv?

Aktivitet

 • Låt barnen svara på frågorna genom att rita eller skriva böner eller tankar på papper. De kan skriva eller rita områden där de vill ha Jesu liv, sanning eller vägledning. T ex skolan, familjen, saker de kämpar med eller oroar sig över.

Sätt på följande sång som bakgrundsmusik medan barnen arbetar om du vill: https://www.youtube.com/watch?v=_JePtdu6MMc (Våra ögon har sett Herren - live från Nyhem)

Be
Tack Gud att du gjorde en väg och sände Jesus till oss så att vi kan ha en relation med dig. Tack för att vi idag kan leva i den seger som Jesus vann på korset för oss. Tack för att vi får känna din sanning som håller oss upprätt och ger oss styrka i allt vi går igenom. Hjälp oss att komma ihåg allt som du har gjort för oss och hjälp oss att ha vår glädje i Gud.

Modul material
sång
Högtalare
pennor
papper