Jesus

Hett ämne: Vem är Jesus?

"Hett ämne" är en serie i två delar som ger dig möjlighet att utforska, diskutera och engagera barnen i samtal om tro. I YFC´s senaste undersökning (Z–A om andlighet) svarade 53% av barnen att de tror att Jesus var en verklig människa. Om över hälften av barnen tror att han verkligen existerat är den stora frågan vem de isåfall tror att han var. I den här samlingen kommer vi att uppmuntra barnen att fundera på vem de tror att Jesus kan ha varit samtidigt som de får fundera över bibliska och icke-bibliska bevis på vem han var och är.

Samlingens längd: 74 min

Mål

 Att ta reda på vad din grupp tycker om Jesus och vem de tror att han var och är.
 

Beskrivning

"Hett ämne" är en serie i två delar som ger dig möjlighet att utforska, diskutera och engagera barnen i samtal om tro. I YFC´s senaste undersökning (Z–A om andlighet) svarade 53% av barnen att de tror att Jesus var en verklig människa. Om över hälften av barnen tror att han verkligen existerat är den stora frågan vem de isåfall tror att han var. I den här samlingen kommer vi att uppmuntra barnen att fundera på vem de tror att Jesus kan ha varit samtidigt som de får fundera över bibliska och icke-bibliska bevis på vem han var och är.

Material till samlingen

 • Papper och pennor
 • penna
 • papper
 • Projektor
 • Papper och pennor
 • ev.priser
 • lustiga kläder

Samlingens moduler

Vem var det?

Lek
12 mins

Förberedelser: Placera lite olika klädesplagg på ett bord. Ju lustigare kläder desto bättre.

Aktivitet

 • Ge barnen ett par minuter att välja ett par klädesplagg och sätta på sig dem.
 • När alla är färdiga ber du en frivillig komma fram.
 • Förklara att du kommer att peka på en person och att den frivillige med hjälp av ja och nej frågor ska försöka gissa sig fram till vem det var du pekade på.
 • Låt den frivillige vända sig om medan du pekar på någon i gruppen. 
 • Den frivillige får sedan vända sig tillbaka så att han ser de övriga igen och försöka gissa vem du pekat på. 
 • Den frivillige får ställa frågor som ”har personen glasögon?” ”Har personen brunt hår?”. Om svaret är positivt - (T.ex. Ja de har glasögon/har brunt hår) ska alla med glasögon och brunt hår förbli stående medan de övriga sätter sig ned. 
 • Den frivillige får fortsätta att ställa frågor tills de lyckats lista ut vem du pekat på. 
 • OBS! Den frivillige får bara göra en (1) felaktig gissning (detta för att hindra barnen från att gissa utan att tänka efter)! 
 • Be sedan en ny frivillig komma fram (ev. den som ledaren tidigare pekat på) och kör en ny omgång.
Modul material
lustiga kläder
CORE

Vilka var de?

Lek
12 mins

Aktivitet
Kör en snabb frågesport om vad några olika personer är kända för. Du kan antingen använda flervalsalternativen eller göra det knepigare genom att låta barnen gissa fritt!

Vem var CS. Lewis?
A) Den som uppfann skrivaren 
B) Han skrev barnböcker - korrekt 
C) Han startade butikskedjan Hennes & Mauritz (HM)

Vem är Olof Daniel Westling Bernadotte?
A) En fotomodell
B) En rapartist
C) Prins av Sverige - korrekt

Vem var Leonardo Da Vinci
A) Den som målade konstverket "Mona Lisa" - Rätt 
B) Den som målade konstverket "Skriket"
C) Den som målade konstverket "Stjärnenatt"

Vem är Usain Bolt
A) Världens starkaste man
B) Världens längsta man 
C) Världens snabbaste man - rätt

Vem är Laleh Pourkarim  
A) En författare
B) En sångare och låtskrivare - korrekt 
C) En dansare

Vem var Winston Churchill
A) Premiärminister i Storbritannien under andra världskriget - korrekt 
B) En känd golfare på 60-talet
C) 80-talets rikaste man

Säg
Ibland hör vi ett namn och vet exakt vem det är och vad personen är känd för, men andra gånger känner vi igen någons namn men vet inte riktigt vem de är/var och vad de är kända för. Så är ibland fallet när det gäller Jesus. Vi kommer därför idag att titta närmare på vad du vet (eller tror att du vet) om Jesus.

Modul material
Papper och pennor
ev.priser
CORE

Argumentera för din sak!

Uppdrag
12 mins

Förberedelser: Bestäm om du vill genomföra denna aktivitet som en solo- eller gruppaktivitet. 

Aktivitet

 • Förklara för barnen att de kommer att ha 60 sekunder på sig att argumentera för att en specifik sak finns på riktigt. 
 • Uppmuntra dem att verkligen använda sin fantasi. 
 • När tiden är ute får de övriga chans att ifrågasätta personens argument.
 • Ge varje deltagare ett ord från listan nedan:
 1. Jultomten 
 2. Påskharen 
 3. Enhörningar
 4. Tidsmaskiner
 5. Snömonster
 6. Lochnessmonstret
   

Låt oss prata om Jesus

Fundera
8 mins

Aktivitet
Kör några snabba rundor av följande ordlek:

Säg det första ord du tänker på när du hör följande namn:

 1. Kronprincessan Viktoria
 2. Donald Trump 
 3. Miley Cyrus 
 4. Lionel Messi 
 5. Sebastian Stackset
 6. Jesus

Samtala
Låt några av barnen utveckla vad de tänker på när de hör namnet Jesus. 

Ställ sedan några av följande frågor:

 1. Vem säger andra att Jesus är? 
 2. Hur skulle du beskriva Jesus? 
 3. Om du var 100 % säker på att Jesus är verklig vem tror du isåfall att han var? (t.ex. en bra lärare, en vanlig man, Guds son etc.)

Säg
Drakar, tidsmaskiner, teleportationsenheter....Det finns vissa som tror att Jesus är verklig medan andra tror att han bara är påhittad som drakar eller tidsmaskiner. Jesus är dock annorlunda än drakar och tidsmaskiner (det finns inga bevis för att de verkligen har funnits) eftersom det finns en hel del bevis för att han verkligen har funnits. Här är ett par av de bevis vi har:

 • Att Nya testamentets tillförlitlighet har bevisats av historiker.
 • Att det finns människor utan intresse för Jesus som skrev om hans liv (dvs. människor som inte behövde skriva om honom men som ändå gjorde det). 
 • Att många delar av Jesu liv stämmer med historiska fakta om datum och platser. 
 • Att det finns många ögonvittnesberättelser och andra historiska texter som talar om Jesus.

Fråga
Tror du att Jesus var verklig? Varför, eller varför inte?

Till ledaren: Visa en av följande videos som du tycker passar din grupp:

https://youtu.be/tCnlbWmC2Ko
(Har Jesus verkligen funnits)

https://youtu.be/0uYHeFxDYE0
(Har Jesus verkligen funnits)

Här finns även en engelsk video för dig som ledare:
https://www.youtube.com/watch?v=2LmPkmbqoM0 (Did Jesus exist/Illuminate Ep 2)

Modul material
Projektor
CORE

Vem var Jesus? Galning eller Gud?

Aktivera
8 mins

Fråga
Om du kunde välja att en fantasivarelse fanns på riktigt ... vilken skulle det isåfall vara?

Aktivitet

 • Se till att alla har ett papper och en penna.
 • Be dem att lägga papperet på huvudet och utmana dem att rita något från listan nedan (detta går lättast med en tunn tuschpenna).
 • Låt sedan barnen hålla upp sina mästerverk och visa dem för varandra. 

Fantasivarelser

 • Fe
 • Megalodon (gigantisk fisk) 
 • Troll
 • Häst med vingar (Pegasus) 
 • Varulv

Säg
Det finns massor av fantastiska mytologiska varelser. Vissa tros faktiskt ha funnits (som megalodon, en gigantisk fisk som man tror var 20 meter lång). Megalodon var lika lång som 10 vuxna män och vi skulle lätt få plats mellan megalodons käkar. Men det spelar egentligen ingen roll för oss om megalodon fanns eller inte. Det gör ingen skillnad för våra liv idag. Så är inte fallet när det gäller Jesus. För om vi tror att Jesus var verklig måste vi ställa oss frågan vem han var. Och svaret har potential att påverka inte bara våra liv utan också livet för alla vi känner och alla på vår planet.
Du kanske har hört talas om CS Lewis - killen som skrev böckerna om Narnia- om lejonet, häxan och garderoben. Han sa så här: om vi tror att Jesus är verklig ... måste han antingen ha varit "mad, bad or God" dvs. En galen person, en dålig person eller så var han...Gud.
  
Säg
Tror du att Jesus var en galning, en dålig människa eller Gud?
Om Jesus var galen betyder det att han hade vanföreställningar om att han kunde göra mirakel och att han var Guds son. Att han var övertygad om detta. Men om han var galen ... hur kom det sig
då att människor omkring honom kunde se hans mirakel? Och varför skulle människor isåfall vara villiga att dö för det han stod för? (Vilket många av hans anhängare gjorde.)
Om han var en dålig människa innebar det att han avsiktligt lurade människor. Men för någon som stod för kärlek och rättvisa verkar detta inte vara ett självklart val. Om Jesus var Gud och det är vad kristna tror, ​​säger Bibeln att Sonen (Jesus) är den synliga bilden av en osynlig Gud. Att vi ser hur Gud är på grund av Jesus.
Bibeln berättar också att Gud så älskade världen att han sände sin enda son (Jesus), så att den som tror på honom inte ska dö utan ha evigt liv. Kristna, precis som jag själv, tror att Jesus dog och kom till liv igen (vilket i sig är häpnadsväckande) så att vi skulle kunna ha kontakt med Gud, bli frälsta och leva livet fullt ut på det sätt vi är tänkta.

Modul material
penna
papper

(Skeptikerns guide till Jesus)

Videoklipp
6 mins

Videoklipp
Följande videoklipp fördjupar sig i det förra modulen talade om. Denna video är ganska avancerad och du får själv avgöra om den passar din grupp barn. Om du väljer att visa den kan det vara nödvändigt att förklara vissa ord i förväg eller stanna videon och förklara vid behov. Om videon är för svår för din grupp kan det ändå vara givande för er ledare att titta på den.

https://youtu.be/69cRPxt2uag
(Skeptikerns guide till Jesus: Vem var Jesus - Gud eller galning?)

CORE

Vem säger du att jag är?

Fundera
10 mins

Läs
Matteus 16:13–16

Säg
Jesus hade en grupp vänner och anhängare som han kallade för sina lärjungar. I bibeltexten vi just läst hörde vi att Jesus ställer dem två frågor. Den första frågan han ställer är: Vem säger människor att jag är? Vad var människors åsikt i allmännhet? Sedan ställer han ytterligare en fråga: "Vem säger NI att jag är?". Det är en fråga som fortfarande är aktuell att ställa sig i dag.

Aktivitet
Ge barnen en lapp att skriva på och be dem skriva följande: ’Vem säger DU att jag är?’. 
Ge dem sedan en stund att reflektera över frågan och försöka besvara den så ärligt som möjligt. Förklara att de inte måste visa upp vad de skrivit- detta är en personlig fråga.
Efter en stund får barnen skriva ned nästa fråga: 'Om Jesus var den han sa att han var, Guds son och vår frälsare, vad betyder det isåfall för mig?'

Säg
Om Jesus aldrig funnits spelar vår tro ingen roll. Men om Jesus verkligen funnits och han var den han sa att han var får det konsekvenser för våra liv här och nu. Då är hans budskap till oss ett viktigt och fantastiskt budskap.

Modul material
Papper och pennor

Slutsats

Avslutning
6 mins

Utmaning
Utmana din grupp att välja något de ska göra den här veckan för att ta reda på något nytt om Jesus. Här är några förslag:

 • Fråga någon som de känner vem Jesus är för dem. 
 • Ställ någon kristen de känner en fråga om Jesus. 
 • Titta på ett par videos om Jesus på kanalen "BibleProject - Swedish / Svenska" på YouTube. (Hjälp barnen hitta denna sida och välja någon av evangelierna.)
 • Läs eller lyssna på ett kapitel av Markusevangeliet. 
 • Be en tre minuter lång bön till Jesus innan du går och lägger dig.