bjälke

Liknelsen om flisan och bjälken

I den här samlingen tittar vi på liknelsen om flisan och bjälken från Matt 7:1–5. Den är hämtad från bergspredikan där Jesus undervisar sina efterföljare om många viktiga principer för det kristna livet. Under samlingen samtalar vi om vikten av att inte vara alltför snabb att döma andra människor utan istället vara medvetna om våra egna brister.

Samlingens längd: 56 min

Mål

 • Att introducera liknelsen om flisan och bjälken för barnen.
 • Att låta barnen fundera på vad denna liknelse kan ha för betydelse för våra liv idag.
 • Att tala om vikten av att se sina egna brister innan vi dömer andra.

Beskrivning

I den här samlingen tittar vi på liknelsen om flisan och bjälken från Matt 7:1–5. Den är hämtad från bergspredikan där Jesus undervisar sina efterföljare om många viktiga principer för det kristna livet. Under samlingen samtalar vi om vikten av att inte vara alltför snabb att döma andra människor utan istället vara medvetna om våra egna brister.

Material till samlingen

 • Papper och pennor
 • Små handspeglar
 • Några valfria enkla kostymer och rekvisita
 • ett par lustiga solglasögon
 • en planka
 • en planka
 • ögonbindel
 • Snöre

Samlingens moduler

Gå på plankan

Intro
7 mins

Förberedelser: Förbered en "planka" som barnen kan gå på. Du kan använda dig av allt från en regäl träbjälke som höjs från marken till en enkel maskeringstejp på golvet. (Om du har tillgång till en idrottssal kan du använda dig av de låga träbänkar som brukar finnas där.)

Fråga
Är det någon av er som sett en piratfilm? Vet ni hur piraterna brukade avrätta sina fiender? Genom att "gå på plankan". Iallafall är det så det sägs ha gått till. Den som skulle gå på plankan bands med händerna på ryggen och försågs med ögonbindel, och sedan fick de gå på en lång planka som låg ut över fartygskanten. Idag tänkte vi att ni ska få ska få pröva hur det känns att "gå på plankan".

Aktivitet

 • Låt barnen ställa sig på ett led och sedan en åt gången försöka ta sig över plankan utan att trilla av.
 • När de har klarat av detta får de försöka igen men denna gång med ögonbindel och bakbundna händer (be en ledare gå vid sidan om för att försäkra sig om att ingen faller och slår sig).
 • (Om du vill kan du köra denna aktivitet som en tävling där du delar in barnen i två lag som tävlar mot varandra.)

Säg
Idag har ni fått pröva att gå plankan. Tyckte ni att det var svårt? Läskigt?
En planka är bara en stor träbjälke (träbit). Kan ni tänka er om ni skulle ha en bjälke i ögat? Det låter kanske lite konstigt men Jesus talade faktiskt om detta i en berättelse i Bibeln. Idag ska vi ta reda på vad den berättelsen betyder och vad den säger till oss. 

Modul material
en planka
ögonbindel
Snöre
CORE

Supersyn

Tankar från Bibeln
6 mins

Aktivitet

 • Håll upp ett par lustiga solglasögon och förklara för barnen att de idag kommer att prata om hur vi ser på varandra och oss själva.
 • Återberätta sedan liknelsen om flisan och bjälken från Matteus 7:1–5 (håll en träbit för ögat vid lämplig tidpunkt).
 • Fråga gruppen vad de tycker om Jesu liknelse. Finns det tillfällen då vi beter oss som liknelsen beskriver?
 • Håll upp handen som för att peka på någon (med ett finger pekande framåt och tre böjda bakåt) och säg ’’Har ni tänkt på att varje gång ni pekar fingret på någon så är det tre fingrar som pekar tillbaka på dig själv!?
 • Förklara att vi under dagens samling kommer att prata om hur lätt det är att hitta fel hos andra medan vi ignorerar våra egna fel och misstag.
Modul material
ett par lustiga solglasögon
en planka

Är det här du?

Samtala
7 mins

Samtala
Dela in barnen i grupper (om möjligt med personer de är bekväma att samtala med). Tilldela varje grupp en ledare och diskutera följande frågor:

 1. Vad tycker du om den liknelse som Jesus berättade? 
 2. Varför är det lättare att lägga märke till vad som är fel i andra människors liv än i våra egna? 
 3. Har du någon gång pekat på andras brister eller misstag utan att ha sett dina egna? 
 4. Tror ni att det finns tillfällen då vi agerar så här? Att vi bara märker andras fel? Vad skulle vi kunna göra för att ändra på detta?
CORE

Rollspel på två sätt

Uppdrag
10 mins

Säg
Det är ganska otroligt att de ord som Jesus uttalade för 2000 år sedan säger lika mycket till oss idag som de gjorde då. Vi ska nu titta på några situationer där "bjälkar" tenderar att komma i vägen i våra liv.

Aktivitet

 • Dela in barnen i mindre grupper och tillsätt en ledare till varje grupp som kan hjälpa till vid behov.
 • Be sedan barnen tänka på en situation då det är lätt att döma andra människor. Förklara att de ska skapa ett enkelt rollspel om hur det skulle kunna gå till.
 • Ge dem lite tid att öva in sitt rollspel.
 • Uppmuntra dem sedan att göra en alternativ version för att visa hur situationen skulle det se ut om de hade sett "plankan" i sitt eget liv först istället för flisan i andras.
 • När de haft tillräckligt med tid att förbereda sina båda rollspel kan grupperna få spela upp dem för varandra.
 • Låt barnen diskutera vad de lade märke till i de olika rollspelen.

Säg
I ett rollspel har man möjlighet att i förväg fundera på hur man ska agera. I verkligheten har vi inte alltid den mögligheten. Därför måste vi påminna oss om att vi själva kanske har en planka i vårt öga och kanske pausa och tänka innan vi agerar.

Modul material
Några valfria enkla kostymer och rekvisita
CORE

Peka finger

Lek
10 mins

Lek

 • Låt barnen ställa sig i en cirkel och vända sig in mot cirkelns mitt. 
 • Förklara att vi under dagens samling talat om att vi inte ska peka finger och döma andra människor, men nu ska vi ändå göra just det (fast på ett vänligt sätt)! 
 • Säg att du kommer att läsa upp ett antal påståenden och att de ska svara snabbt genom att omedelbart peka på den person som de tycker att påståendet passar bäst in på. (Försäkra dig om att de påståenden du väljer bara är för skojs skull.)

Exempel på påståenden:

 1. Mest sannolik att vakna först på morgonen. 
 2. Mest trolig att komma sent till Rock Solid. 
 3. Mest sannolik att stanna hemma om det regnar. 
 4. Mest trolig att komma ihåg din födelsedag. 
 5. Mest sannolik att glömma sina läxor.
 6. Mest trolig att låna pengar av dig för för att köpa snacks.
 7. Mest trolig att starta en ny modetrend. 

Fråga
Var det någon som blev förvånad över vad deras vänner trodde om dem?

Spegel spegel...

Reflektera
6 mins

Förberedelser: Ge om möjligt varje person en liten handspegel att hålla i. Alternativt kan du ställa upp speglar i rummet eller låta barnen använda sina mobiltelefoner och ställa in kameran i selfie -läge.

Fundera
Be barnen ta en kort stund för att titta på sig själva i spegeln. Påminn dem om att Jesus sa att vi behövde ta bort "bjälken" från vårt eget öga innan vi letade efter en flisa hos någon annan. Uppmuntra dem att fundera på vad som kan hindra dem från att se sig själva tydligt och vad som gör att de snabbt dömer andra. 

Bön
Avsluta med en kort bön - låt barnen formulera sina egna böner om det passar för din grupp. Påminn barnen om att Gud älskar dem precis som de är. Det finns inget vi kan vara eller göra som skulle ändra detta, men vi kan ändå arbeta på oss själva för att bli mer lika Jesus. 

Modul material
Små handspeglar

Ta en titt på dig själv

Samtala
10 mins

Till ledaren: Om du har en större grupp med barn kan du dela in barnen i mindre grupper (gärna i enlighet med vilka de normalt umgås med).

Aktivitet

 • Utmana din grupp att prata om hur de kan vara mindre dömande mot andra. 
 • Be dem fundera och skriva ned några praktiska saker de kan göra som grupp för att bli bättre på detta.
 • De kan till exempel göra ett avtal med varandra att de inte ska dra snabba slutsatser om andra, eller att de ska gå undan ifall någon börjar ge dömande kommentarer om andra personer.
 • Kanske vet de som grupp att de ibland är dömande mot en viss grupp människor. Då måste de vara proaktiva och bygga broar för att reparera sina relationer.
 • Sätt upp några grundregler för er grupp, så att ni inte ignorerar "bjälkarna" i era egna ögon medan ni letar efter "flisor" i andras.
Modul material
Papper och pennor