Disney

Lyckliga i alla sina dagar: Disney

Lyckliga i alla sina dagar är en lättsam samling kring ett disneytema. Disneyfilmer kanske kan tyckas lite väl barnsliga eller naiva men det finns en hel del saker i Disneyfilmer som vi kanske kan relatera till också.Teman som vänskap, vänlighet, familj och tillhörighet och hur Gud alltid är med oss oavsett vad och att han uppmuntrar oss att tänka på de goda sakerna i livet.

Samlingens längd: 53 min

Mål

 • Att ha en rolig och lättsam samling kring temat Disneyfilmer.
 • Att fundera på om Disneys teman även finns med i Bibeln.
 • Att komma ihåg att det goda övervinner det onda i slutändan!

Beskrivning

Lyckliga i alla sina dagar är en lättsam samling kring ett disneytema. Disneyfilmer kanske kan tyckas lite väl barnsliga eller naiva men det finns en hel del saker i Disneyfilmer som vi kanske kan relatera till också.Teman som vänskap, vänlighet, familj och tillhörighet och hur Gud alltid är med oss oavsett vad och att han uppmuntrar oss att tänka på de goda sakerna i livet.

Material till samlingen

 • Papper och pennor
 • Papper och pennor
 • sax 
 • bilagan Para ihop!
 • pennor och papper.
 • Bilagor
 • Projektor
 • Bilagan Hjältar och skurkar
 • sax
 • Kraftiga A4-ark

Samlingens moduler

Disneypose

Lek
10 mins

Till ledaren: Denna aktivitet är bara för skojs skull och för att få gruppen att tänka på några disneyfigurer och vad som är typiskt för dem!

Aktivitet

 • Visa barnen de fyra poserna för Disneyfigurerna nedan.
 • Vänd dig sedan om så att du står med ryggen mot gruppen och räkna ned från 5 (under tiden väljer barnen vilken pose de ska göra). 
 • Vänd dig snabbt om samtidigt som du ropar ut högt en av de fyra poserna. 
 • Om någon av barnen har valt samma pose som du ropade ut är de ute ur leken.
 • Upprepa detta tills det bara finns en person kvar i tävlingen.
 • Den som lyckas hålla sig kvar i leken längst vinner!

Disneyfigurer:
Musse Pigg - Håll händerna på huvudet för att göra öron som Mickey.
Anden i lampan - Gå ned på knä och föreställ en oljelampa genom att hålla en arm utsträckt (pipen) och en på höften (handtaget).
Peter Pan- Stå med benen brett isär och placera händerna på höfterna i en typisk Peter Pan-pose.
Nalle Puh - Håll armarna framför magen (som en cirkel) som om du höll i en burk med honung.

Hjältar och skurkar

Lek
10 mins

Förberedelser: Skriv ut bilagan "Hjältar och skurkar" och klipp ut namnen (skriv ut dem på tjockare papper om du vill försäkra dig att barnen inte kan se igenom pappret).

Lek

 • Förklara att det står ett namn på korten - antingen på en Disneyhjälte eller på en Disneyskurk.
 • Blanda korten och placera dem med texten nedåt.
 • Låt de tävlande i tur och ordning vända på två kort.
 • Om namnen på korten matchar varandra (dvs. en hjälte och deras motståndare) har de vunnit det paret! Om korten inte matchar vänder de tillbaka dem och turen går vidare till nästa
 • spelaren.
 • Spelet fortsätter tills alla par har hittats.
 • Den spelare med flest par i slutänden vinner!

Säg
Om du inte redan har gissat det så kommer dagens samling att handla om Disney!

Modul material
Bilagan Hjältar och skurkar
sax
Kraftiga A4-ark

Disney quiz

Videoklipp
10 mins

Till ledaren: Det finns två quiz att välja mellan, ett lite kortare och enklare, och det andra lite längre och svårare. Välj det som passar din grupp bäst.

Aktivitet

 • Dela in barnen i mindre grupper.
 • Välj ett av de två quiz som finns nedan.
 • Det lag med mest rätt har vunnit.

Lättare quiz (Disney prinsessor)

 • Dela in barnen i mindre grupper och ge varje grupp en penna och ett papper. 
 • Förklara att de ska besvara nio frågor, där varje fråga har tre svarsalternativ. Ett av dem är korrekt. De ska skriva ner det korrekta svaret
 • Öppna denna sida och spela upp quizet för barnen: https://www.allas.se/noje/quiz-hur-bra-koll-har-du-pa-disney-prinsessor/3753039
 • Förklara att du alltid kommer att klicka på det första alternativet för att gå vidare till nästa fråga. Det betyder inte att det är rätt alternativ. 
 • Facit finns som bilaga (samt det kommer upp i slutet av quizet)

Svårare quiz

 • Öppna denna sida och spela upp quizet för barnen. https://www.filmtopp.se/artikel/disneyplus-film-quiz-disney
 • Frågorna finns även utskrivna som bilaga. Dela ut ett exemplar till varje grupp innan du börjar quizet och förklara att barnen ska ringa in rätt svar på sitt papper. (De ska alltså följa med frågorna på videoklippet men ringa in svaret på pappret).
 • Facit finns som bilaga. 

Säg
I Disney möster vi många olika karaktärer, relationer, utmaningar och
situationer. Det som vi oftast ser är att det goda vinner över det onda i slutändan! Vi kommer att titta mer på det under denna samling.

Modul material
pennor och papper.
Bilagor
Projektor

Håller du med?

Aktivera
5 mins

Aktivitet

 • Läs upp en rad påståenden (som du hittar nedan) och be barnen röra sig i rummet längs en skala från "Håller helt med" till "Håller inte med".
 • Låt några frivilliga berätta varför de svarat som de gjort.

Uttalanden:

 1. Disneyskurkar är alltid dåliga
 2. Disneyfilmer handlar alltid om kärlek
 3. Hjältarna i Disney är bra förebilder för barn och unga
 4. Vänlighet är viktigare än att vinna
 5. Familjerelationer och vänskap är viktigt
 6. Alla förtjänar att leva lyckligt i alla sina dagar
 7. Disneyfilmer liknar det verkliga livet

Säg
Vi kan ha olika åsikter om dessa påståenden men vad vi än tycker så finns det mycket vi kan lära av Disneyfilmer. Både om det goda och det som inte är så bra!
Visste du att många av Disneys teman även finns med i Bibeln? Både Gamla och Nya testamentet talar ofta om saker som kärlek, vänlighet, ljus, styrka, hopp, mod, tillhörighet, relationer. Bibeln handlar faktiskt dessutom just om att det goda i slutänden övervinner det onda! 

Para ihop!

Tankar från Bibeln
7 mins

Förberedelser: Skriv ut bilagan "Para ihop" och klipp ut Disneycitaten och bibelreferenserna. Skriv ut ytterligare en kopia att använda som facit.

Aktivitet

 • Lägg lapparna med Disneycitat och bibelverser på ett bord.
 • Låt barnen (på egen hand, i par eller som grupp) räkna ut vilket Disneycitat hör till varje bibelvers.
 • Uppmuntra barnen att samtala om vad man kan lära sig från Bibeln och Disney.

Säg
Bibeln är full av berättelser om hopp, kärlek, vänlighet och att hitta dig själv precis som berättelserna vi ser i Disney. Det betyder inte alltid att livet är perfekt och lyckligt hela tiden, men det betyder att vi alltid kan hitta hopp och ljus i varje situation. Disney påminner oss om många bra saker, men den sanna källan till all godhet finns hos Gud.
Han lever idag och vi kan läsa Hans ord i Bibeln.

Modul material
sax 
bilagan Para ihop!

Att hitta glädje

Fundera
6 mins

Säg
Livet inte alltid är lätt och ibland kan det kännas svårt att vara glad. Men allt går lättare om vi istället för att bara se på problemen fokuserar på allt vi har att vara tacksamma över. I Disney ser vi ofta att hjältarna till en början går igenom en svår situation men att de genom att inte tappa hoppet lyckas vända situationen till sin fördel. Jesus lovar dessutom att Han är med oss ​​genom allt. Det är ett hopp vi alltid kan hålla fast vid. 

Fundera

 • Dela ut papper och pennor.
 • Be barnen skriva/rita allt de är tacksamma för; t.ex. vänner, familj, hem, skola, solsken, choklad etc.
 • Uppmuntra dem att påminna sig om alla de goda sakerna i livet så att de kan hitta glädje oavsett vilka omständigheter de står i.
Modul material
Papper och pennor

Om jag var i Disneyworld ...

Avslutning
4 mins

Avslutning

 • Uppmuntra barnen att under den kommande veckan fråga någon/några de känner om vilken disneykaraktär de skulle vilja vara och varför.
 • Förklara att de först ska skriva ned vem de tror att personen kommer att välja.
 • De ska sedan läsa upp sin gissning och se om det matchar personens svar!
 • Uppmuntra barnen att fundera på vad de lärt sig av uppdraget och diskutera det med personen de frågar.

Säg
Det här är ett roligt sätt att fundera på hur vi ser oss själva och hur andra ser på oss. Vilka egenskaper tror vi att vi har och hur uppfattar andra människor oss? Finns det något vi kan lära oss av Disneyfilmernas figurer?

Modul material
Papper och pennor