Youth For Christ Sweden

Billy Graham

YFC  Sweden är en tvärkyrklig ungdomsorganisation. Vi finns till för att assistera och hjälpa den lokala församlingen i dess arbete med ungdomar. Internationellt finns YFC representerade i över 133 länder och har 70 års erfarenhet av ungdomsarbete världen över.

KLICKA HÄR FÖR ATT GÅ TILL YFC SWEDENS HEMSIDA


Vår vision - Att som en del i Kristi kropp verka för att unga människor i varje folkgrupp och nation har möjlighet att fatta ett välgrundat beslut om att bli en Jesu lärjunge och bli en del av en lokal kyrka/församling.