Integritetspolicy

Personuppgifter hos YFC Sweden

Eftersom vi inom YFC Sweden arbetar med och för barn- och ungdomars utveckling är det för oss extra viktigt att som organisation värna om dem på ett tryggt och ansvarsfullt sätt. Här kan du läsa om hur vi hanterar de personuppgifter som samlas in genom vår verksamhet. I dataskyddsförordningen GDPR finns regler om hur uppgifterna får behandlas.

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande människa. Exempel på uppgifter som vi kan komma att samla in är namn, personnummer, postadress och e-postadress.

Vad används uppgifterna till?
YFC Sweden behandlar dina personuppgifter:

 • när du anmäler dig till våra utbildningar, konferenser och andra evenemang
 • när du deltar i någon av våra barn- och ungdomsverksamheter
 • när du skapa ett konto eller loggar in på någon av våra resurssidor
 • när du kontaktar oss för service och support för resursmaterialet
 • när du anmäler dig till våra prenumerationstjänster
 • när du skickar e-post eller brev till oss
 • när du söker ett jobb hos oss
 • när du svarar på enkäter.

Det gör vi för att vi till exempel ska kunna hantera din anmälan, din ansökan, uppdatera dig om nyheter, skicka dig nyhetsbrev eller svara på din e-post.

Offentlighet och sekretess
E-post och andra handlingar som kommer in till YFC Sweden är enligt huvudregeln allmänna handlingar. Det innebär att allmänheten och massmedia har rätt att ta del av innehållet, om det inte finns uppgifter som är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen. Känsliga uppgifter är sekretessbelagda.

Informationsskydd
Vi vidtar säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet (SSL).

Överlämnande av personuppgifter

 • Vid samarbete med kyrkor och liknande organisationer kommer utlämning av personuppgifter endast att ske om godtycke först getts av individen i fråga.
 • Andra aktörer som kan komma att behandla insamlade personuppgifter är: externa digitala tjänster som kallas molntjänster.
 • För att garantera att personlig information inte sprids vidare har vi tecknat ett avtal med varje leverantör, ett så kallat biträdesavtal. Enligt avtalet får leverantörerna inte dela med sig av våra användares personuppgifter och material till tredje part.

Delning av personuppgifter till myndigheter
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med myndigheter eller juridiska rådgivare i samband med påstått lagbrott eller misstänkt brott mot våra villkor eller när vi är skyldiga att lämna ut personlig information enligt svensk lag.

Gallring
Vi sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt. Inaktiva konton på våra resurssidor stängs ned efter 12 månader och all persondata raderas. 

Avsluta prenumeration av epost
Vi använder den e-postadress du förser oss med för att hålla dig uppdaterad på förändringar och nya produkter samt information om arbete som bedrivs bland barn och ungdomar. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden kan du meddela oss och vi kommer att inom 72 timmar ta bort dig från vår databas. Kontakta oss på info@yfcsweden.se

Samtycke
Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.

Registerutdrag och kontaktinformation
Om du har frågor kring vår behandling av dina uppgifter är du välkommen att ta kontakt med oss. Du har självklart rätt att veta vad som finns registrerat om dig själv i YFC Swedens register.

Personuppgiftsansvarig är YFC Sweden, organisationsnummer 802491-6705.