tjej

5 myter om kristna

Det är lätt att det blir missförstånd om vad kristen tro innebär och om hur kristna lever sina liv särskilt om man inte själv är troende. I den här samlingen kommer vi att prata om 5 myter om kristna och varför de inte stämmer.

 1. Som kristen har man inga problem.
 2. När man är kristen måste man följa en massa regler och kan aldrig ha roligt.
 3. Man är kristen om man går till kyrkan på söndagar. 
 4. Gud är bara med oss när det känns som att han är nära oss.
 5. Att vara kristen borde inte påverka mitt liv så mycket - Jag behöver inte berätta det för mina vänner.
Samlingens längd: 79 min

Mål

Att prata om 5 myter som finns om kristna. Att fundera om det finns tillfällen då vi trott på dessa myter. Att hjälpa barnen att bättre förstå vad det innebär att vara en kristen.

Beskrivning

Det är lätt att det blir missförstånd om vad kristen tro innebär och om hur kristna lever sina liv särskilt om man inte själv är troende. I den här samlingen kommer vi att prata om 5 myter om kristna och varför de inte stämmer.

 1. Som kristen har man inga problem.
 2. När man är kristen måste man följa en massa regler och kan aldrig ha roligt.
 3. Man är kristen om man går till kyrkan på söndagar. 
 4. Gud är bara med oss när det känns som att han är nära oss.
 5. Att vara kristen borde inte påverka mitt liv så mycket - Jag behöver inte berätta det för mina vänner.

Material till samlingen

 • Bilagan “Liv till fullo”
 • plakatfärg
 • penslar
 • stor pappersrulle
 • A4 papper
 • tjockt sugrör
 • ett glas med någon dryck (tex. mjölk - milkshake - juice -smoothie)
 • Biblar
 • osaltade chips
 • två skålar
 • Bilagan “Jag är alltid med dig”
 • pennor
 • ögonbindlar
 • kläder
 • party-hattar
 • pennor
 • Papper och pennor
 • plakatfärg
 • musikinstrument/CD
 • skräp tejp
 • knappar
 • paljetter
 • pennor
 • papper
 • Bibel
 • “rent” skräp
 • Tejp

Samlingens moduler

Skapa en kristen

Fundera
5 mins

Aktivitet

 • Dela in barnen i grupper med 2-3 personer i varje grupp.
 • Ge varje grupp en penna och ett papper.
 • Be dem sedan försöka “skapa” en kristen.
 • De ska försöka komma på karaktärsdrag och aktiviteter som gör en person till en kristen.

Säg
Ordet "kristna" började först användas i Nya testamentet efter att Jesus lämnat jorden och farit upp till himlen igen. Då var det många människor som började tro på honom och följa hans lära och de började då kalla sig själva för “kristna”. Men vad är det egentligen som gör en person till en kristen? Idag ska vi titta på 5 saker som människor ofta förknippar med kristna. Vi kommer också att slå hål på en del myter som människor har om kristen tro.

Modul material
Papper och pennor

Konsekvens

Aktivera
5 mins

Lek

 • Dela in barnen i lag med 4-5 personer i varje.
 • Förklara att varje lag kommer att ha 30 sekunder på sig att skapa något genom att använda sina kroppar.
 • Det lag som sist blir klar med uppgiften eller går över 30 sekundersgränsen förlorar en lagmedlem.
 • Upprepa tills ett av lagen bara har en lagmedlem kvar.
 • Hela det laget får äta en sur karamell som straff.

Uppgifter

 1. En buss
 2. Någon som är ute och rastar sin hund
 3. En blomma
 4. Två vänner som äter middag
 5. Någon som hugger ned ett träd

Säg
Varje rörelse har en konsekvens. När något går dåligt i våra liv är det ofta en konsekvens av något vi gjort tidigare. Ibland kan det vara något någon annan har gjort men det är ändå en handling som får en konsekvens. Men Gud vill inte att våra liv ska vara svåra. När han skapade världen var den perfekt. Han skapade en värld där det inte fanns någon smärta eller problem. Men när vi människor vände oss bort från honom och började gå vår egen väg kom också problemen in i våra liv. Plötsligt fick våra gärningar konsekvenser. När trasiga människor gör saker får det också ofta “dåliga” konsekvenser. Som tur är har Gud en lösning på detta. I Uppenbarelseboken 21:4 står det "Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta." Världen kommer att bli perfekt igen!
Men det är ju i framtiden. Hur blir det nu? Tills dess att detta händer har vi Gud som vår hjälp och tröst. Att vara kristen gör inte att alla problem försvinner men det gör livet lite lättare att leva. I Psalm 46:1 står det att “Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad.”

Modul material
Papper och penna
Sura karameller

Följ reglerna

Aktivera
5 mins

Till ledaren: Samla ihop en massa “rent” skräp.( I den här leken är det viktigt att ledaren är så sträng som möjligt eftersom meningen med leken är att den inte ska vara rolig.)

Aktivitet
Dela in barnen i grupper med 4-5 personer. Målet med leken är att göra en bil av det skräp som du lagt fram. Men det finns ett antal regler!

Regler

 1. Saker som är likadana får inte sättas ihop med varandra.
 2. Inget grått får vara bredvid något grönt.
 3. Varje tejpbit får vara max. så lång som en penna.
 4. Om de bryter någon av dessa regler är de ute ur tävlingen.

De måste dessutom vara helt tysta under tävlingens gång. Om de pratar dras 10 sekunder av från den tid de får på sig att slutföra uppdraget.

Säg 
Det var inte en så värst rolig lek eller hur? En del tror att livet som kristen är som den här leken, att man inte längre får ha roligt. En del tror att kristen tro bara handlar om en massa regler. Men även om en del regler är bra för oss och gör våra liv bättre (som tex. “Du skall inte dräpa..”) så vill ju Gud att vi ska göra mer än bara följa regler. Han vill ju att vi ska lära känna honom också!

Samtala om

 1. Tycker du att det verkar tråkigt att vara en kristen?
 2. Vilka regler tror du att man måste hålla som kristen?
 3. Är några av de reglerna bra? Vilka är mindre bra? 
 4. Vad betyder det för dig att ha en relation med Gud?
Modul material
“rent” skräp
Tejp

Ska vi ha skoj?

Aktivera
7 mins

Aktivitet
Låt dem utföra uppdraget “Att skapa en bil” en gång till. (Från modulen “Följ reglerna” .) Förklara att de nu inte måste följa några regler utan att de kan skapa den bästa och vackraste bil de kan på 5 minuter.
 
Läs
Psalm 104 1-24
 
Säg
Gud är en kreativ Gud! Det är mycket roligare att arbeta när vi kan vara kreativa eller hur? Han är också en rolig Gud. Han har skapat oss alla olika och därför ser också vår relation med Gud olika ut beroende på vem vi är. Det finns inget rätt eller fel sätt att umgås med Gud på. Om du tycker om att prata med Gud genom att sjunga så gör det. Om du känner dig nära Gud när du målar så måla! Om du uttrycker din kärlek till honom genom att dansa så dansa. Gud vill att vi ska tycka om att vara med Honom och att det ska vara något som känns roligt.

Modul material
skräp tejp
knappar
paljetter
pennor
papper
Bibel

Bönestationer

Be
10 mins

Till ledaren: Ge barnen möjlighet att vara nära Gud på sitt eget sätt under den här samlingen. Förbered olika stationer runt om i rummet/rummen och bestäm hur lång tid de ska få vid varje station.
 
Aktivitet

Förklara att ni kommer att ta en liten stund med Gud nu men att det finns 5 olika stationer att göra det på och att de kan välja den station som passar dem bäst. Gå igenom vad de ska göra vid varje station, alternativt be en hjälpledare stå vid varje station.

Förslag på stationer:

 1. Lovsång - Ge en person möjlighet att leda den här stationen i lovsång. Det kan vara en av dina hjälpledare eller om du på förhand vet att någon av barnen är väldigt musikalisk. Om du inte har någon som kan leda denna station kan du använda dig av en CD och låta baren lyssna/sjunga med.
 2. Rita - Sätt fram papper och färgpennor/ plakatfärg så att barnen kan rita och måla sina böner.
 3. Skriva - Sätt fram papper och pennor så att barnen kan skriva ned sina böner.
 4. Tysthet - Skapa en “tyst” plats så att de som föredrar att sitta och be kan göra det.
 5. Dans - Be någon som är duktig på att dansa att leda denna station där barnen får uttrycka sina böner genom att dansa.
Modul material
Papper och pennor
plakatfärg
musikinstrument/CD

Sova i garaget

Aktivera
7 mins

Aktivitet

 • En frivillig får lämna rummet.
 • Tala sedan om för gruppen att du kommer att säga ett djur och att de ska försöka låta och uppföra sig som det djuret.
 • Den frivillige får sedan komma tillbaka in i rummet och får tre frågor på sig att försöka lista ut vad det är som de andra försöker likna.
 • Kör leken ett par gånger så att flera personer får möjlighet att gissa.

Förslag på djur (väljeller lägg till djur som känns lagom svåra för din grupp):
val, häst, eldfluga, panda, gås
 

Säg
I den här leken var en person omgiven av en massa personer som försökte efterlikna ett djur. Men den person som skulle gissa blev inte mer lik det djuret för det eller hur? Du kanske har hört uttrycket “Att sova i ett garage gör dig inte till en bil”. Att gå till kyrkan gör dig heller inte till en kristen. En myt som människor har är att om man bara går till kyrkan varje söndag så är man en kristen. Det är viktigt att gå till kyrkan men handlingen i sig självt gör oss inte till kristna. Att vara en kristen innebär att man tror på Gud och att man varje dag tar ett beslut att följa honom. Det innebär också att man tror att Jesus är Guds son och att han dog och återuppstod igen för vår skull. Man kan ha gått till kyrkan i hela sitt liv utan att verkligen tro på Gud. 

Samtala om

 1. Vilka karaktärsdrag tror du gör någon till en kristen? 
 2. Vad betyder kyrkan för dig?
 3. Vem tror du att Gud verkligen är?

Är Gud nära?

Aktivera
7 mins

Lek

 • Be en frivillig ställa sig i mitten av rummet.
 • Sätt på denne en ögonbindel.
 • Be de övriga ställa sig i en cirkel runt den frivillige.
 • Målet med leken är att försöka “sätta på” personen i mitten så många klädesplagg som möjligt utan att personer märker att någon rört sig.
 • Om personen i mitten märker att någon rör sig kan han/hon peka mot denne och ta två steg bakåt innan de får försöka igen.
 • Man får inte kasta kläderna på personen i mitten utan bara “lägga” dem på denne.
 • Om klädesplagget vidrört personen i mitten är de godkända.

Säg
För personen i mitten måste det ha känts som att ingen var nära förrän denne plötsligt kände att ett klädesplagg blev lagt på dem. Så kan de vara med Gud också. En myt som människor har om Gud är att han bara är nära oss om det känns som att han är nära. Men som tur är så är detta inte sant. Gud är precis lika nära oss när det känns som att han är långt borta som när han känns nära. Det enda som är annorlunda är våra känslor.
 

Till ledaren: Ta gärna ett par minuter och berätta om ett tillfälle i ditt eget liv då det kändes som om Gud var långt borta men du i efterhand förstått att han hela tiden var med dig i allafall.

Modul material
ögonbindlar
kläder

Jag är alltid med dig

Fundera
5 mins

Förberedelser: Tryck ut bilagan “Jag är alltid med dig” och klipp ut remsorna med de olika bibelorden.
 
Aktivitet

 • Ge varje deltagare en penna och ett papper.
 • Be dem skriva ned eller rita ett tilfälle då de kände sig långt ifrån Gud.
 • Låt dem sedan välja ett av de löften du lagt fram som de tycker passar deras situation.
 • Låt dem skriva av detta löfte, altenativt limma fast pappersremsan på sitt papper.
 • Låt dem fundera en stund på hur deras liv skulle se ut om de verkligen litade på det bibelordet och hur detta skulle påverka deras situation.
   

Säg
Gud vill ha en nära relation med oss. Vad du än gjort eller hur långt du än gått från Gud så är du aldrig för långt borta från Honom. Kom ihåg Guds löften till dig när det känns som att du är långt borta från honom.

 

Modul material
Bilagan “Jag är alltid med dig”
pennor

Känner du smaken

Smaka
5 mins

Till ledaren: Ställ fram två skålar med osaltade chips. Strö över salt på den ena chipsskålen men lämna den andra skålen osaltad.

Aktivitet
Låt barnen smaka chipsen från de båda skålarna och se om de kan känna någon skillnad. Kan de känna vilken skål som har saltade chips.
 
Läs
Matteus 5:13-16 "Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur skall man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas, som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljushållaren, så att det lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen."
 
Säg
En myt om kristna är att det inte behöver märkas på oss att vi är kristna. Det är en stor lögn! Att vara en kristen påverkar oss på många olika sätt. Vi är naturligtvis fortfarande samma personer, ser likadana ut och har samma personlighet men det finns andra saker som förändras. I 2 Korintierbrevet står det att vi blir en ny skapelse i Kristus. Vi får en ny förståelse av världen runt om oss och vi får nya gåvor av Gud. Vi blir som en ny skapelse. I versen vi just läste från Matteus kapitel 5 talas det om att vi ska ha “sälta”. Vi ska inte vara bittra eller utan smak utan Gud har gett oss en ny smak som kristna och den här nya smaken borde påverka varje del av våra liv.
 
Samtala om

 1. Vilka tror du att Guds "smaker" är?
 2. Vad betyder det att vara en ny skapelse?
 3. Förändras ditt liv när du blir en kristen? På vilket sätt?
 4. Vilka gåvor tror du att Gud ger oss? Vilka gåvor skulle du vilja att Gud gav dig?
Modul material
Biblar
osaltade chips
två skålar

Guds smak

Smaka
3 mins

Aktivitet

 • Ge varje deltagare  ett sugrör och ett glas med mjölk, milkshake, smoothie eller liknande.
 • Be dem fundera på vilka “smaker” Gud har gett dem medan de dricker mjölken. Vad de är bra på, vad de tycker är kul, och vilka områden i deras liv skulle behöva lite mer av Gud.
 • Uppmuntra barnen sedan att dela med sig av sina tankar till gruppen.
 • Du kan också ta några minuter att fundera på de myter som ni har pratat om under denna samling. Fråga barnen om de har några frågor som de vill ställa till er ledare. Kan de komma på några andra myter som finns om kristet liv? Finns det myter ni skulle kunna prata om vid ett annat tillfälle?
Modul material
tjockt sugrör
ett glas med någon dryck (tex. mjölk - milkshake - juice -smoothie)

Liv till fullo

Be
10 mins

Till ledaren:  Skriv ut bilagan "Liv till fullo". Förbered två målarstationer. Lägg fram massor av papper (alternativt en stor pappersrulle för hela gruppen). Tänk på att ev. skydda golv och bord med en vaxduk.

Aktivitet

 • Ställ fram svart och vit färg vid den ena stationen och alla möjliga färger vid den andra.
 • Ge barnen tid att göra båda stationerna och att ha roligt samtidigt som de tar tid att kommunicera med Gud på ett kreativt sätt genom sina målningar.
 • Avsluta med bön tillsammans.
Modul material
Bilagan “Liv till fullo”
plakatfärg
penslar
stor pappersrulle
A4 papper

Inte utan problem

Aktivera
7 mins

Förberedelser: Ställ fram två tallrikar och några smörgåspålägg som tex. salladsblad, tomater, skinka, ost etc.
 
Lek
Målet med den här aktiviteten är att skapa den mest kreativa mackan av de ingredienser som finns. Svårigheten ligger i att de måste göra detta utan ett bröd! De får improvisera för att få detta att fungera. Vinnaren är det lag som lyckas skapa den godaste mackan som också håller bäst ihop.
 
Säg 
Det var mycket svårare att göra en macka utan ett bröd eller hur? Det var också svårt att försöka äta ”mackan” utan att den föll isär. Alla lag hade nog problem med detta.
En av myterna om kristet liv är att vi som kristna aldrig har några problem och att vi aldrig möter några svårigheter. Tyvärr är det inte sant! Vi lever i en värld som gör att tråkiga saker händer även oss. Vi kan dock låta problemen hjälpa oss att bli starkare och få oss att sätta vår tillit till Gud.

Modul material
tallrikar
bröd
smör
ost etc.

Att fira Gud

Fundera
3 mins

Säg
Bibeln talar ofta om att vi ska “visa tacksamhet”. Det är just detta vi gör när vi går till kyrkan varje vecka för att fira vad Gud har gjort för oss och ge honom lov och ära. Det ger oss också chans att träffa våra kristna vänner, prata med varandra och hjälpa varandra om vi har något problem. Därför är det viktigt att gå till kyrkan! Låt oss nu ta en liten stund att tacka Gud för vad han gjort för oss den här veckan.
 
Aktivitet
Ge varje deltagare en partyhatt och en penna. Be dem tänka på vad Gud har gjort för dem den här veckan och skriva det på insidan av sina party-hattar. När de är klara får de lägga sina hattar i mitten av cirkeln. Be dem sedan blunda och dra en av hattarna från högen. De får nu läsa vad som står på hatten och försöka hitta hattens rätta ägare.

Till ledaren: Om man inte vill köpa in party-hattar går det naturligtvis bra att tex. skriva på vanliga index-kort.

Modul material
party-hattar
pennor