Abraham

Abrahams Gud

Under den här terminen kommer vi att titta närmare på tre stora troshjältar från Bibelns värld. Vi kommer att få se hur deras liv och berättelser återspeglar Jesu liv och berättelse. I den första samlingen kommer vi att titta på hur Gud kallar sig själv för Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Precis som Jesus så var Abraham vägen och porten för resten av folket att komma in i en relation med Gud. Det är en smal väg och en smal port till Gud och den går genom en person: Jesus. Men tack vare Jesus är den öppen för alla som älskar honom. Är detta en del av våra liv? Inbjuder vi regelbundet andra att lära känna Gud och få en levande relation med honom?

Samlingens längd: 80 min

Mål

Målet med denna samlingen är att visa barnen att Gamla testamentet inte är en trist och tråkig del av Bibeln. Gud har talat till många människor genom historien och kan tala genom dessa historier tala till oss idag. Vi kommer också att se att Jesus fanns med i bilden under Abrahams liv även om det var många hundratals år innan Jesus kom till jorden. Allt detta var en del av Guds underbara plan.

Beskrivning

Under den här terminen kommer vi att titta närmare på tre stora troshjältar från Bibelns värld. Vi kommer att få se hur deras liv och berättelser återspeglar Jesu liv och berättelse. I den första samlingen kommer vi att titta på hur Gud kallar sig själv för Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Precis som Jesus så var Abraham vägen och porten för resten av folket att komma in i en relation med Gud. Det är en smal väg och en smal port till Gud och den går genom en person: Jesus. Men tack vare Jesus är den öppen för alla som älskar honom. Är detta en del av våra liv? Inbjuder vi regelbundet andra att lära känna Gud och få en levande relation med honom?

Material till samlingen

 • assietter
 • Fika
 • godisbitar
 • wasabikulor
 • papper
 • pennor
 • Kuvert eller låda
 • papper
 • pennor
 • musik
 • stolar efter antalet deltagare
 • papper
 • pennor
 • Biblar
 • Biblar
 • bilaga Doubled up
 • bilagan Hitta vägen

Samlingens moduler

Den smala vägen

Aktivera
7 mins

Förberedelser:
Märk upp smala banor på golvet med hjälp av maskeringstejp, en bana för varje lag, cirka 10-15 cm breda. Ge en pingisboll till varje lag och ett sugrör till varje barn. 
 
Lek

 • Den här leken går ut på att hålla pingisbollen på den smala vägen, precis som Jesus är den enda och den smala vägen till Gud.  
 • Låt lagen ställa sig vid banans början.
 • När du säger "kör" börjar den första deltagaren i varje lag att förflytta pingisbollen längs banan genom att blåsa på bollen med sugröret.
 • OBS! Bollen måste hållas på banan! Om pingisbollen rullar ur banan måste deltagaren gå tillbaka och börja om.
 • De får inte styra bollen med sugröret, utan endast dirigera bollen med hjälp av luften som de blåser genom sugröret. 
 • När en deltagare har tagit bollen genom hela banan ger de bollen till nästa deltagare i laget som då upprepar samma sak igen.
 • Leken fortsätter tills alla har blåst sin boll genom banan och i mål. 
Modul material
maskeringstejp
pingisbollar
Sugrör

Skulle jag ljuga?

Aktivera
5 mins

Förberedelser: Skriv ut olika meddelanden för den kommande veckan (D.v.s. information som du som ledare vill informera barnen om.) tillsammans med några påhittade meddelanden.

Meddelanden

 • Välj ut 3–4 barn till att sitta i en panel.
 • Dela ut de riktiga samt påhittade meddelandena till dem som sitter i panelen. 
 • Låt någon i panelen läsa upp ett meddelande och samtala om det innan nästa läses.
 • Låt barnen ställa frågor om meddelandet för att ta reda på om det är ett riktigt meddelande eller ett påhittat. Fråga barnen om de tror att detta meddelande är sant eller falskt. 
 • Gör samma sak med de andra meddelandena. (Om den här aktiviteten ska lyckas krävs det att du har varit kreativ med de påhittade meddelandena samt att panelen är engagerad.)

Säg
Idag ska vi  på prata lite om det faktum att Gud har ett “förbund” (förklara att det betyder överenskommelse eller kontrakt) med människor (eller sitt folk). Vi ska titta på hur Gud hade en överenskommelse (kommit överens) med Abraham i Gamla testamentet och hur det är en bild eller en reflektion på vad Jesus has gjort. Vad har Gud lovat oss i Bibeln? Vad betyder Abrahams Gud för oss och vår relation med Jesus?

Modul material
Nedskrivna meddelanden

Hitta vägen

Samtala
6 mins

Förberedelser:
Skriv ut bilagan “Hitta vägen”. Gör en kopia till varje barn.
 
Samtala

 • Ge en kopia av bilagan “Hitta vägen” till varje barn.
 • Ge dem 30 sekunder för att ta sig från start till mål i varje labyrint. 
 • Fråga barnen vilken av labyrinterna som på bästa sätt visar hur svårt det är att komma till Gud. Be dem motivera sina svar.

Fråga

 1. Vad betyder det att komma till Gud?
 2. Vad behöver vi göra för att finna Gud personligen?

Säg
I Gamla testamentet hade Gud gett människor regler och instruktioner på hur de skulle kunna komma nära Gud. Dessa regler var dock bara något tillfälligt och i Nya testamentet förändrades allt i och med Jesus. Jesus gjorde så att vi personligen skulle kunna komma till Gud, Var och en av oss precis som vi är. Det är så Gud vill att det ska vara.

Modul material
bilagan Hitta vägen

Titta igen

Aktivera
6 mins

Förberedelser: Skriv ut några kopior av bilagan "Doubled up".

Samtala
Ge varje barn i gruppen någon av bilderna med “två bilder i en”. Fråga dem vad de ser. Samtala om att det handlar om perspektiv och att det finns två bilder i varje bild. 

Vad gömmer sig i bilderna?

 1. En kvinna som går i en park / Ett ansikte
 2. Ett par som står vid en sjö / Ett barn i mammans mage
 3. En kanin / En anka
 4. Ett äldre par som tittar på varandra / Två personer med sombreros samt en kvinna stående i en dörröppning
 5. Ett klippigt berg vid en sjö / En kvinna och ett barn som ber
 6. En ung kvinna (bakifrån) / En gammal kvinna

Fråga
Fråga igen om alla kan se de två bilderna?

Säg
Ofta missar vi att det finns mer än det vi läst eller sett än vad vi först såg. Det samma gäller bibeln. Vi kanske bara tar till oss det som vi först ser eller hör, men om vi öppnar våra ögon och tittar på ett nytt sätt så kan vi se att det finns mer i berättelsen än vad vi först såg. 

Modul material
bilaga Doubled up

Det gamla förbundet

Fundera
9 mins

Säg
I Bibeln talas det mycket om Guds folk. I Gamla testamentet hade Gud valt ut ett speciellt folk som var hans eget folk- det judiska folket Israel. När Jesus kom öppnades sedan vägen för alla människor att komma till Gud, Jesus kom för att uppfylla alla de lagar och regler som Gud hade gett Israel. Detta betyder att Gud hela tiden hade en plan och att Jesus var denna plan.

Fråga
Vad känner du till om Abrahams liv?
 
Läs
1 Mosebok kapitel 17. (Ni kan läsa det som grupp eller individuellt. Du kan också bara berätta vad som står, allt beroende på vilket som passar bäst för just din grupp). 
 
Samtala

 • Vad kommer du att tänka på när du hör den här berättelsen? 
 • Vad tror du att ordet förbund (kontrakt/avtal) betyder?
 • Vad ville Gud att människorna skulle göra?
 • Varför tror du att Abraham är en så viktig person för den judiska och kristna tron? (Om vi tänker på vad vi just hört/läst i den här berättelsen.)

Säg
Vi ser att Gud ville nå många människor genom Abraham och att han lovar honom några helt otroliga saker. Gud lovar välsignelser som är så otroliga (som t.ex. att Sara och Abraham skulle få barn fast de var så gamla redan). Abraham skrattade åt detta löfte och sa: “Ska jag som är 100 år bli pappa?” Gud sa t.o.m. att pojkens namn skulle vara Isak - vilket betyder “skratt” eller “han skrattar” på hebreiska. 

I den här berättelsen säger Gud till Abraham att Han vill ha en relation, ett förbund (kontrakt/avtal) med honom. Gud lovar Abraham bra saker. Här kan vi även se en likhet med det som Jesus sedan kommer att göra. Jesus öppnar möjligheten för oss att ha en relation med Gud och Jesus lovar oss också bra saker som ett resultat av vår relation med Honom.

Modul material
Biblar

Det nya förbundet

Fundera
8 mins

Läs
Johannes 14:6
 
Samtala

 • Vad menar Jesus med detta?
 • Om Jesus är det han säger sig vara vad betyder det då för oss och vår relation med Honom?

Säg

 • När vi tänker på Gamla testamentet så tänker vi ofta på att det är just GAMMALT. Men sanningen är att Gud gav oss HELA bibeln för att visa vem Han är. Vi kan redan under Abrahams tid se att Gud hade en plan för alla folk, inte bara för judarna. 
 • Precis som det fanns ett sätt (ett förbund/avtal) i Gamla testamentet hur man kunde komma till Gud  och vilka regler som gällde för Israels folk, så finns det en väg och sätt i Nya testamentet hur vi kan närma oss Gud och det är genom Jesus. Det är precis det som Jesus säger i detta bibelord. 
 • Det Gud gjorde och lovade genom Abraham var något mycket stort, precis som det Jesus ger oss idag är OTROLIGT STORT. 
Modul material
Biblar

Krävande vänskap

Aktivera
7 mins

Lek

 • Låt alla sätta sig i en cirkel. Ge varje barn ett papper och en penna. 
 • Be alla skriva ner några påhittade och väldigt STORA krav för att någon ska få vara deras vän. T.ex. “För att vara min vän så måste du äga en Porsche. “
 • Be dem sedan byta papper med varandra och läsa upp det: “För att vara Eriks vän måste du…”. Det kommer att vara intressant att lyssna på de olika “kraven”. 

Säg
Ibland kan vi ha riktigt löjliga krav för att någon ska få vara vår vän. Vissa kanske tycker att Gud ställde höga krav på Abraham för att de skulle ha ett “vänskaps förbund”. Även om vi inte alltid förstår allting som Gud gör så kan vi se att Guds plan innebär att ALLA ska kunna få ha en relation (vänskap) med Honom, även om det kan kosta oss lite att ha den vänskapen (förbundet) med Honom.  

Modul material
papper
pennor

Jag skulle aldrig...

Aktivera
7 mins

Lek
Ställ ut stolar i en cirkel och låt barnen sätta sig på dem. Välj ut en person som ställer sig i mitten av cirkeln och ta bort dennes stol. Personen i mitten ska sedan säga något som de aldrig skulle avstå (låta bli att göra) för någon annan. Det kan vara en sak, en aktivitet eller något mer moraliskt baserat, t.ex. att jag skulle aldrig ljuga för att hjälpa min kompis. Andra exempel skulle kunna vara:

 1. Jag skulle aldrig bädda min storasysters säng.
 2. Jag skulle aldrig ge min veckopeng till lillebror.
 3. Jag skulle aldrig ge bort min Playstation till min bästa kompis.
 4. Jag skulle aldrig gå till skolan på lördagar.

Alla som håller med om det som personen i mitten har sagt måste ställa sig upp och snabbt byta stol med någon annan som ställt sig upp. Den som står i mitten av cirkeln försöker också få en stol att sätta sig på. Den som blir stående kvar utan en stol måste då ställa sig i mitten och säga: “Jag skulle aldrig…”
Efter att ha lekt i några minuter sätter ni er ned och funderar på det som personerna har sagt att de aldrig skulle göra. 
 
Säg
Som vi kan se i den här aktiviteten så finns det saker i våra liv som är mycket DYRBARA för oss och som vi inte är villiga att ge upp.

 • Vad tror ni skulle ha hänt om Abraham hade sagt så till Gud?
 • Tror ni att han skulle ha sagt till Gud “ jag skulle aldrig ge upp det här för en relation med dig”?
Modul material
stolar efter antalet deltagare

Hur långt är du villig att gå?

Fundera
8 mins

Säg
Berättelsen om Abraham handlar om en man som Gud väljer ut för att få en relation med (bli vän med) ett helt folk - Israeliterna. Visst låter det väldigt likt det som Jesus sedan skulle göra för alla människor?
Men en relation/vänskap/förbund är något som måste fungerar i båda riktningarna. Gud bad Abraham att lita på Honom och lyda det Han bad Abraham göra. Det samma gäller oss kristna. Vi behöver inte förtjäna rätten att vara kristna men vår vänskap med Gud kräver något från båda två. Vi måste också ge Gud något, inte bara förvänta oss att vi ska få något från Honom.
 
Aktivitet
Dela ut papper och pennor till alla.
Uppmuntra alla att skriva ett personligt brev till Gud om var de är i sin vänskap med Honom. Hur långt har de kommit? Vad tycker de att de redan har fått ge upp för att ha en bra vänskap med Honom? Hur långt är de villiga att gå för Gud? Har de en äkta relation (vänskap) med Gud? Önskar de ha en relation med Honom?
Ge barnen lite utrymme för detta och be dem fundera över vad de ska skriva. Om du tycker att det passar så kan du spela lite musik i bakgrunden. 

Modul material
papper
pennor
musik

Om ett år...

Aktivera
6 mins

Aktivitet
Utmana alla att skriva något kort om var de är i sin relation med Gud. Kanske de kan ta något från brevet de skrev tidigare? Om de tycker det är svårt kan de bara skriva ner några saker som beskriver deras situation idag. De kan också skriva ner saker som de känner att de behöver ändra i sina liv för att komma närmare Gud.
Efter de har skrivit detta samlar du ihop papprena och lägger dem i ett kuvert eller i en låda och försluter det väl så att det inte går att öppna så lätt. 
 
Säg
Ibland kan vi tänka att Jesus kom för att ändra på allt som var under Gamla testamentet och därför behöver vi inte tänka på det som hände då. Gud verkar dock idag och Han kommer att verka i våra liv om ett år också. Och även om det som händer idag kommer att kännas som “gammalt” om ett år, så är det betydelsefullt för dig och ditt liv. Vi kommer att öppna den här lådan/kuvertet om ett år och när du läser då vad du har skrivit nu så kan du se hur Gud har verkat i ditt liv från och med nu tills då. Du kan se om du har kommit närmare Jesus eller om du har kommit längre bort från Honom i din vänskap och ditt förbund med Honom. 

 

Modul material
papper
pennor
Kuvert eller låda

Gå i tro

Kom ihåg
1 mins

Säg
Att förstå att Gamla testamentet är en del av våra liv är viktigt. Jesus var en del av Gamla testamentet och den Gud som gjorde ett förbund med Abraham sände också sin Son Jesus för att få en relation (vänskap) med OSS… med DIG. Vi läser i Bibeln om hur Abraham var tvungen att lita på Gud och tro att Guds “GALNA” löften skulle ske och hur Abraham verkligen lydde och trodde att Gud skulle hålla sina löften. På samma sätt har vi också UNDERBARA och “GALNA” löften genom Jesus, men vi måste våga lita på dem och gå i tro.

BE TILLSAMMANS

Let's make a deal

Smaka
10 mins

Till ledaren: För att få lite inspiration och bakgrund till den här aktiviteten kan du titta på ett avsnitt av “Lets make a deal”. Gå till: https://www.youtube.com/watch?v=dVaSQHXM1_0 
 
Förberedelser: Sätt fram lite snacks och dricka som vanligt men lägg också fram någon lite mer speciell sak (tex. en fin kaka eller en godispåse) samt något som är speciellt men på ett negativt sätt (tex.wasabi kulor). Lägg upp på ett par assietter i förväg och täck över med pappersservetter. Tallrikarna ska inte vara lika utan innehålla olika goda saker. Lämna kvar ett par godisar som ledaren kan köpslå med.
 
Aktivitet

 • Se till att alla kan se de övertäckta tallrikarna när de kommer.
 • Välkomna dem till TV-showen “Lets make a deal”.
 • Förklara att det enda sättet de kan äta något under den här leken är genom att först vinna det.
 • Be två frivilliga komma fram (person A och person B).
 • Välj en tallrik och ge den till person A.
 • Säg att de kan välja på att ta den tallrik du gett dem eller välja en annan tallrik. Den tallrik person A inte väljer blir automatiskt person B:s tallrik. Förklara att tallriken kan vara helt tom, innehålla något väldigt gott eller innehålla något äckligt.
 • Se om de vill köpslå med dig och byta sin tallrik mot ett par godisar som du räcker fram. Låt dem göra sitt val och visa sedan vad tallriken innehåller för alla.
 • Vilken tallrik person B nu har framför sig beror på vilket beslut person A fattade.
 • Försök locka person B att byta sin tallrik mot en annan tallrik eller ett par godisar. 
 • Fortsätt tills ett flertal av barnen fått försöka och alla täckta tallrikar är tagna.

 Efter leken får alla sitta ned vid bordet och fika tillsammans.
 
Säg
I bibeln kan vi se hur Gud knyter olika förbund med sitt folk och med individer och till och med oss men han retas inte med oss när vi gör det som vi gjorde i den här leken.

 

Modul material
assietter
Fika
godisbitar
wasabikulor