Glädje

Adventsljus 3: Glädje

I Adventstid ser vi fram emot Jesu födelse och julen omtalas som glädjens högtid. Det här är den tredje samlingen av fyra som är baserad på meningen med de fyra adventsljusen. Den här gången handlar det om glädje vilket också är temat när det 3:e adventsljuset tänds. Det tredje ljuset representerar det den glädje Gud ger oss i juletid. Bibeln lovar oss att om vi lär känna Gud och blir kvar i hans kärlek kommer vår glädje att bli fullkomlig. I den här samlingen kommer vi att titta på hur vi kan finna glädje genom att möta Gud på ett personligt sätt.

Samlingens längd: 118 min

Mål

 • Att fundera på temat glädje och förstå vad det innebär.
 • Att fundera på hur vi kan känna glädje den här julen.
 • Att förstå att vi kan finna sann glädje  när vi möter Gud.

Beskrivning

I Adventstid ser vi fram emot Jesu födelse och julen omtalas som glädjens högtid. Det här är den tredje samlingen av fyra som är baserad på meningen med de fyra adventsljusen. Den här gången handlar det om glädje vilket också är temat när det 3:e adventsljuset tänds. Det tredje ljuset representerar det den glädje Gud ger oss i juletid. Bibeln lovar oss att om vi lär känna Gud och blir kvar i hans kärlek kommer vår glädje att bli fullkomlig. I den här samlingen kommer vi att titta på hur vi kan finna glädje genom att möta Gud på ett personligt sätt.

Material till samlingen

 • juletiketter
 • pennor
 • Biblar
 • Mobiltelefoner
 • Papper och pennor
 • dator
 • internetuppkoppling
 • Högtalare
 • skokartonger
 • Presenter
 • Boll
 • färgat papper
 • pennor
 • saxar
 • Tejp
 • Biblar
 • Biblar
 • stora chokladmynt
 • märkpennor
 • Biblar
 • julpapper
 • sax
 • Tejp
 • rosettband
 • julklappar
 • dator
 • internetuppkoppling
 • Högtalare
 • Projektor
 • blädder-block
 • tuschpennor
 • papper

Samlingens moduler

Det tredje ljuset

Visa
6 mins

Aktivitet
Samla barnen runt adventskransen och tänd det tredje adventsljuset.
 
Videoklipp
Sätt på följande videoklipp - 3:e Adventsandakter ( GLÄDJE ) - och titta på det tillsammans: https://www.youtube.com/watch?v=TpjjLGBQpgk

Modul material
dator
Projektor
Högtalare
internetuppkoppling
adventskrans
tändstickor

Frisbee-kast

Aktivera
5 mins

Aktivitet 

 • Sätt fram lite saft och mazariner (eller liknande) på ett bord och låt samlingen börja med fika.
 • Sitt ned med barnen och ta ett par minuter för att höra efter hur barnen har haft det den senaste veckan.
 • Fråga om de känner sig glada och lyckliga idag.
 • När alla fikat klart ber du dem ta fram den aliminium-form som kakan låg i och släta ut den så att den blir helt platt (som en liten frisbee). Be dem ställa sig vid den ena änden av rummet och se vem som kastar sin “frisbee” längst.
Modul material
Mazariner
äppelkaka
brownie eller annat liknande (huvudsaken de kommer i individuella aliminiumformar)

Julbeskrivning

Fundera
6 mins

Förberedelser: Häng upp två kedjor av julgransbelysning (alternativt en lång kedja och knyt ett rött band i mitten).
 
Aktivitet

 • Dela in barnen i två grupper.
 • Ge varje grupp pennor och julklapps-etiketter (lika många till varje grupp).
 • Visa barnen vilken julbelysning som är deras.
 • Förklara att de har två minuter på sig att skriva ned ord som beskriver julen på sina etiketter.
 • Sedan ska de fästa etiketterna längs julgransbelysningen.
 • Det lag som lyckats fästa flest etiketter på sin kedja vinner.
 • De får inte upprepa samma ord två gånger!
 • Tänd sedan belysningen och låt lagen läsa upp de ord de skrivit på sina etiketter för det andra laget.
 • Exempel på ord skulle kunna vara: kärlek, hopp, glädje, lycka, julgodis, julgran, paket, Jesus etc.

 
Säg
Jul kan beskrivas på många sätt. För en del är julen en tid av lycka och glädje när familjen träffas. Idag kommer temat att vara glädje och vi kommer att prata om hur julen påminner oss om att Gud har gett oss sann glädje genom Jesus. 

Modul material
2 stycken julbelysnings kedjor
juletiketter
pennor
adventsljus
tändstickor

Vad gör dig lycklig?

Visa
0 mins

Videoklipp
Titta på följande klipp tillsammans: https://youtu.be/3Sa4-3brB58
 
Säg
Vi är alla olika som människor och tycker om att göra olika saker. Vad gör just dig lycklig? Kan du komma på fem saker som gör dig lycklig?
 
Aktivitet
Sätt fram papper och pennor och låt barnen skriva ned 5 saker som gör dem lyckliga (alternativt arbeta som helgrupp och skriv orden på ett blädderblock).

Modul material
dator
internetuppkoppling
Högtalare
Projektor
blädder-block
tuschpennor
papper

Glada sånger

Aktivera
6 mins

Lek

 • Dela in barnen i par.
 • Ge varje par en penna och ett papper.  
 • Förklara att de ska försöka komma på så många julsånger som möjligt på 3 minuter.
 • De får en poäng för varje sång de kommer på och om sången innehåller orden "glädje" eller "lycka" får de fem poäng för den sången.
 • Obs! De får inte använda sig av sina mobiltelefoner för denna uppgift.
 • Låt det vinnande laget få lite julgodis som belöning.
Modul material
Papper och pennor

Läs med glädje

Aktivera
5 mins

Lek

 • Välj ut tre frivilliga och ge dem en av sångtexterna från bilagan.
 • Förklara att deras uppgift är att läsa upp sångtexten med så mycket glädje som möjligt.  

Säg
Både glädje och sorg är känslor som vi känner någon gång i livet. Det är känslor som kan komma och gå eller förändras på några timmar eller minuter. Men vad är glädje? Är det en känsla? Eller är det något mer? Idag kommer vi att prata om vad glädje egentligen är och hur vi kan känna glädje.
 

Sånger:

 1. Jag drömmer om en jul hemma
 2. Hej mitt vinterland
Modul material
Bilagan “Läs med glädje”

Insidan ut

Visa
8 mins

Videoklipp
Titta på följande videoklipp (Trailer - Insidan ut) tillsammans och lär känna känslorna i filmen "Insidan ut". Be barnen framförallt titta närmare på glädje.

https://youtu.be/GM5ED2TV1NQ

Aktivitet

 • Ställ fram tuschpennor och ett blädder-block eller ett stort pappersark.  
 • Låt barnen fundera på vad de tycker att glädje är för något.
 • Be dem skriva sina förslag på pappret. 
Modul material
dator
internetuppkoppling
Högtalare
Projektor
blädder-block
tuschpennor
papper

Var glad

Lyssna
8 mins

Förberedelser: Slå in ett par riktigt “dåliga” presenter. Få dem att att se riktigt fina och värdefulla ut. Slå tex.in en toalettpappersrulle i fint papper.

Aktivitet
Låt några frivilliga öppna presenterna.

Alternativ

Visa

Här är dett videoklipp på engelska (vilket inte gör något) och där föräldrarna hade tänkt skämta med sitt barn och ge en "dålig" present men pojken blev istället mycket glad över sin banan!

https://youtu.be/RyM-8yUpP5s

Säg 
Det sägs att julen är den underbaraste tiden under året. Vi firar Jesus födelse och ser på Coca-colas julreklam på TV. Men tänk om saker och ting inte är så bra som de verkar precis som de här presenterna som vi just öppnade. Tänk om vi får sämsta möjliga julklappar i år? Eller tänk om något riktigt jobbigt händer på julen? Kan vi ändå vara glada? Borde vi vara glada? 

Wikipedia beskriver glädje så här: Glädje är ett känslotillstånd av tillfredsställdhet. När man är glad är man lycklig eller road, det är en positiv känsla. Människor uttrycker ofta glädje genom att le. Enligt svenska glädjeforskare är givandet till ens omgivning en stark anledning till glädje. Motsatser till glädje kan vara sorg och vrede.

I Jakobs brev 1:2-4 står det “Räkna det som ren glädje, mina bröder, när ni råkar ut för olika slags prövningar. Ni vet ju att när er tro prövas ger det uthållighet. Och låt uthålligheten leda till fulländad gärning, så att ni är fullkomliga och hela, utan brist på något sätt.” Det låter ganska svårt eller hur? Men det blir lättare när vi förstår att glädje inte är bara är en känsla utan att vi också kan besluta oss för att vara glada genom den kraft som Gud ger oss.

Modul material
julpapper
sax
Tejp
rosettband
julklappar

Biblisk glädje

Fundera
10 mins

Aktivitet

 • Lägg en hög med chokladmynt i mitten av cirkeln och ge varje deltagare en tuschpenna.
 • Läs upp bibelorden nedan ett och ett så att barnen hinner fundera på vad de kan lära sig av versen.
 • Låt dem skriva ned vad de kommer att tänka på eller lärt sig från den versen på utsidan ett chokladmynt.
 • Upprepa detta för varje bibelord.
 • När de är klara får de äta upp de mynt de skrivit på.

Bibelord:
Jesaja 55:12-13 
Romarbrevet 15:13 
Galatierbrevet 5:22 
Johannes evangeliet 16:22-24 
Ordspråksboken 17:22 
Psalm 16:11 
Psalm 71:23 
Psalm 100:1-2 
Jeremia 15:16
Sefanja 3:17 

 

Modul material
stora chokladmynt
märkpennor
Biblar

Exempel på glädje

Fundera
10 mins

Aktivitet

 • Dela in barnen i fyra grupper.
 • Ge varje grupp en av följande bibelverser: Matt. 2:1-2, 9-11 Neh. 8:9-12, Apostlagärningarna 16:16-34, 1 Mos. 21:1-7 
 • Låt barnen samtala om vad de kan lära sig om glädje från detta bibelord.
 • Hur kan de bli mer lik Jesus i sitt dagliga liv? Hur kan vi låta vår glädje växa?
 • Gå runt i grupperna och lyssna på barnens tankar eller tillsätt en hjälpledare till varje grupp.
Modul material
Biblar

Sann glädje vid jul

Aktivera
8 mins

Aktivitet

 • Ställ fram färgat papper (rött och grönt för extra julkänsla) och pennor.
 • Låt barnen klippa ut remsor av färgat papper och sedan skriva ned platser eller tillfällen då de känts sig lyckliga på remsorna.
 • Häfta eller tejpa ihop remsorna till en kedja. 

 
Samtala om

 1. Vad är sann glädje?
 2. Hur finner vi sann glädje?
 3. Hur kan vår glädje bli fullkomlig?

 
Läs
Joh.15:9-11 

Samtala om

 1. Vad säger den här versen oss om var vi kan finna sann glädje?
 2. Har du någon gång känt den glädje som Gud ger oss?
Modul material
färgat papper
pennor
saxar
Tejp
Biblar

Glädje som håller

Aktivera
7 mins

Lek

 • Låt barnen sätta sig i en ring på golvet.
 • Be dem sitta axel mot axel med varandra och hålla händerna bakom ryggen.
 • Be en frivillig ställa sig i mitten av ringen med ögonen stängda.
 • De som sitter ned ska nu skicka bollen bakom ryggen och den som står i mitten ska försöka gissa var bollen är.
 • Den som gissar får tre chanser att gissa rätt och sedan byter man till en annan person i mitten. 
   

Säg
Precis som det inte var så lätt att hitta bollen som skickades åt olika håll i leken är det inte heller alltid lätt att hitta lycka och glädje. Lycka kan bytas ut mot ilska på en sekund precis som bollen bytte håll. Det kan vara svårt att hänga med. Glädje är mer än en känsla Vi kan vara glada fast vi vi möts av en jobbig situation. Glädjen försvinner inte. I Joh.15:9-11 ser vi att perfekt glädje kommer från vår relation med Gud. “ Så som Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, liksom jag har hållit min Fars bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig.”

Modul material
Boll

Julbarnet

Aktivera
20 mins

Till ledaren: Den här aktiviteten kräver lite “för-planering” tillsammans med barnen och deras föräldrar. Du kan uppmuntra dem att ta med saker som ni kan lägga i en skokartong. Antingen kan ni packa en skokartong tillsammans som grupp eller så kan varje barn välja att fylla en egen skokartong.  Alternativt kan detta göras med hjälp av hela församlingen där barnen får packa de saker som församlingsmedlemmarna tagit med sig till den söndagen. I Sverige finns något som kallas Skokartongsappellen som organiserar insamling av julpaket. På deras hemsida kan man lära sig mer om hur detta går till: http://www.skokartongsappellen.org/
 
Säg
I juletid är det många som sätter ihop skokartong-presenter för att hjälpa människor i nöd. Organisationen Samaritans Purse organiserar något som kallas Operation Christmas child, där de fyller en skokartong till barn runt om i världen som annars inte skulle få någon julklapp.

Videoklipp
Visa följande klipp (Good News. Great Joy) som inspiration: https://www.youtube.com/watch?v=y7v6713sanw. (Videoklippet är på engelska men tanken är att barnen ska få se glädjen hos barnen när de får paketen. Det viktigaste är alltså inte att de förstår engelskan).

Aktivitet

 • Låt barnen hjälpa till att sätta ihop en skokartong med presenter.
 • Välj en lagom stor skokartong och slå in lock och låda med julpapper separat.
 • Bestäm om presenten ska bli till en poke eller en flicka.
 • Bestäm vilken ålder.
 • Fyll kartongen med leksaker, hygienartiklar, skolmaterial etc. Lägg gärna till något som du speciellt tror att barnet kommer att tycka om som tex. en docka, en nallebjörn, tömd fotboll med pump etc.
 • Låt barnen skriva en personlig hälsning och lägga i lådan.
 • Ta en stund tillsammans som grupp att be för de barn som ska få presenterna.

OBS! Undvik att packa följande saker:
Trasiga leksaker, krigs-relaterade leksaker, leksaksvapen, mat, godis, vätskor som parfymer och handkrämer, medicin,religiösa föremål,vassa föremål, spelkort, glas, speglar etc. Hör dig för med den organisation som ni tänker samarbeta med för en mer detaljerad lista av vad som passar sig för just deras projekt.

 

Modul material
dator
internetuppkoppling
Högtalare
skokartonger
Presenter

Glädje i svåra stunder

Fundera
8 mins

Aktivitet

 • Ge alla en penna och ett papper (gärna ett linjerat brevpapper).
 • Låt barnen sätta sig i olika delar av rummet där de kan sitta och skriva och fundera.
 • Bed dem fundera på hur de känner sig inför den här kommande julen.
 • Berätta att de ska få skriva ett kort brev till Gud där de kan berätta hur de känner sig.
 • När de är klara får de vända på pappret och på den andra sidan skriva ned saker som de är tacksamma över.

Säg
Det finns alltid anledning att vara glad, även när vi går igenom tuffa situationer. Vi har ju redan pratat om att glädje är så mycket mer än en känsla som vi har. Genom att lära känna Gud kan vår glädje växa och flöda över så att andra kan ta del av den. 

 

Modul material
Papper och pennor

Daglig glädje

Kom ihåg
5 mins

Utmaning
Utmana barnen att följa en bibelstudieplan under jullovet. Visa dem hur de laddar ned Bibel-appen på sina mobiler om de inte redan har den. Där kan de välja en studieplan med temat glädje.

Modul material
Mobiltelefoner

Delad glädje

Be
6 mins

Utmaning

 • Ge varje deltagare en julklappsetikett.
 • Be dem skriva namnet på någon som de tycker skulle behöva lite extra glädje den här julen.
 • Låt dem ta med etiketten hem och uppmuntra dem att använda den till att på något sätt uppmuntra den personen under veckan som kommer.
 • De kan tex. välja att dela ett av de bibelord om glädje som vi läst idag med sin vän.
 • Låt dem ta någon minut att skriva ned en bibelvers till personen på ett indexkort.
   

Förslag på verser: 

 • Jes. 55:12-13 
 • Rom. 15:13 
 • Gal. 5:22
 • Joh. 16:22-24
 • Ord. 17:22
 • Psalm 16:11
 • Psalm 71:23
 • Psalm 100:1-2
 • Jer. 15:16
 • Sef. 3:17
 • Joh. 15:9-11 

 

Modul material
juletiketter
pennor
Biblar