Kärlek

Är detta kärlek?

Kärlek är idag ett ord som använd för mycket. Vi säger att vi älskar vår familj men samtidigt älskar vi också pizza. Finns det olika typer av kärlek? Eller älskar vi allting lika mycket? Denna samling behandlar kärlekens olika former och visar på att Guds kärlek är den renaste formen av kärlek som finns.

Samlingens längd: 60 min

Mål

Målet med denna samling är att förstå att det finns många olika sorters kärlek.

Beskrivning

Kärlek är idag ett ord som använd för mycket. Vi säger att vi älskar vår familj men samtidigt älskar vi också pizza. Finns det olika typer av kärlek? Eller älskar vi allting lika mycket? Denna samling behandlar kärlekens olika former och visar på att Guds kärlek är den renaste formen av kärlek som finns.

Material till samlingen