Kärlek

Är detta kärlek?

Kärlek är idag ett ord som använd för mycket. Vi säger att vi älskar vår familj men samtidigt älskar vi också pizza. Finns det olika typer av kärlek? Eller älskar vi allting lika mycket? Denna samling behandlar kärlekens olika former och visar på att Guds kärlek är den renaste formen av kärlek som finns.

Samlingens längd: 60 min

Mål

Målet med denna samling är att förstå att det finns många olika sorters kärlek.

Beskrivning

Kärlek är idag ett ord som använd för mycket. Vi säger att vi älskar vår familj men samtidigt älskar vi också pizza. Finns det olika typer av kärlek? Eller älskar vi allting lika mycket? Denna samling behandlar kärlekens olika former och visar på att Guds kärlek är den renaste formen av kärlek som finns.

Material till samlingen

 • bilaga (kärleksbrev)
 • bokstavskort
 • Bibeln
 • blädderblock
 • penna
 • Snöre
 • en ring
 • godis
 • Bibeln
 • penna
 • papper
 • stolar
 • hjärtformat papper

Samlingens moduler

Mums, mums, mums (Jag har kärlek i min mage)

Smaka
10 mins

Mål: Att servera fika och presentera temat
 
Förberedelser: Placera ut kakor, glasyr och godishjärtan på ett bord.

Aktivitet:

 • Be grupper att dekorera sina egna ”kärlekskakor”.
 • Förklara att de får dekorera sina egna kakor och skriva ett budskap på dem.
 • När gruppen är klar med att dekorera sina kakor får de antingen äta upp kakan själva eller ge bort den till någon annan.
Modul material
saft
godishjärtan (eller annan godis som är hjärtformad)
kakor
glasyr

Vart är kärleken?

Aktivera
5 mins

Mål: Att hitta alla hjärtan i rummet.

Förberedelser:  Klipp ut hjärtan i papper och göm dem runt om i rummet. Du kan också välja att köpa hjärtformade ”post-it lappar”.

Lek

 • Be gruppen att hitta all kärlek i rummet (med detta menas alla hjärtan).
 • Dela gruppen i två lag och sätt en hjälpledare i varje lag.
 • Be lagen att gå runt i rummet och leta efter pappershjärtan, men de får inte röra eller ta dem än.
 • När en av  hjälpledarna säger ”Vart är kärleken?” då ska varje deltagarna hämta ett hjärta och ge det till sin ledare.
 • Upprepa detta 3-4 gånger. Räkna sedan hur många hjärtan varje lag har.
 • Laget med flest hjärtan vinner ett pris.
Modul material
hjärtformat papper

Kärleksberättelse

Lyssna
5 mins

Förberedelser: Fundera på vilken information du vill ge barnen den kommande veckan och formulera det som ett kärleksbrev.

Säg
När vi gick genom gamla papper i arkivet denna vecka så hittade vi ett bra exempel på ett kärleksbrev.

Läs
Läs upp brevet och be barnen att sammanfatta det viktigaste innehållet i brevet.

Älska mig

Aktivera
6 mins

Mål: att få de andra deltagarna att skratta

Lek

 • Be alla i gruppen sätta sig på stolar i en cirkel.
 • Be en frivillig att ställa sig mitt i cirkeln.
 • Den frivillige börjar leken med att gå fram till en deltagare och säga: ”Älskling, om du älskar mig så snälla ge mig ett leende”.
 • Den som står i mitten (den frivillige) för göra vad som helst (förutom att vidröra personen) för att få den att skratta.
 • Deltagaren som sitter ner måste svara: ”Älskling, jag älskar dig men jag kan inte le”.
 • Om den frivillige lyckas få deltagaren att skratta då byter de två plats.
 • Om den frivillige misslyckas måste han/hon försöka igen med en annan deltagare.
 • Fortsätt med leken så länge som önskas.

 
Fråga

 • Hur vet man om någon älskar en?
 • Räcker det att säga: ”Jag älskar dig”?
 • Om någon verkligen älskar dig, hur förväntar du att de ska vara mot dig?
Modul material
stolar

Vad är kärlek?

Fundera
7 mins

Mål: Att förklara vad sann kärlek är

Aktivitet

 • Be gruppen att skriva ner ord som de kopplar med kärlek.
 • Fråga dem vilket av orden som bäst beskriver kärlek.
 • Be två frivilliga att hjälpa dig med följande dialog. 

 
Säg 1

 • De antika grekerna hade fyra ord för att beskriva ordet kärlek och alla har en annan betydelse.
 • Philia betyder vänskap på grekiska. Detta ord innebär lojalitet mot vänner, familj och samhället och kräver godhet och jämställdhet. I antika skrifterna betydde philos en vardaglig typ av kärlek som man visar mot vänner, familj eller för nöjen och aktiviteter. 
 • Be de frivilliga att göra någon som demonstrera denna sortens kärlek.

 
Säg 2

 • Storge innebär tillgivenhet i både antika och moderna grekiskan. Denna sortens kärlek finns mellan föräldrar och barn och nämns väldigt sällan i de antika skrifterna. Den beskriver nästan alltid kärlek inom familjer.
 • Be de frivilliga att göra något som demonstrerar denna sortens kärlek.

 
Säg 3

 • Éros är passionerad kärlek, med sensuell lust och längtan. Eros kan översättas som kärlek man känner för någon som är mer än bara din vän. Denna kärlek finns mellan människor som dejtar eller är gifta.
 • Gör en konstpaus – berätta sedan för dina frivilliga att de inte behöver oroa sig. De behöver inte demonstrera denna sortens kärlek.

 
Säg 4

 • Agape betecknar ofta en djupare kärlek - ”sann kärlek”. Agape används i Bibeln och beskriver den ”offrande” kärlek som Jesus visar prov på i Nya testamentet. 
 • Be dina frivilliga att demonstrera denna sortens kärlek. Om de inte kommer på något, säg att det inte gör något eftersom det är svårt att demonstrera denna sortens kärlek.

 
Säg 5

 • Hur kan vi visa denna sanna kärlek? 
 • Hur kan den ta sig uttryck?

 
Läs
1 Korintierbrevet 13:4-8

Fråga

 • Håller ni med denna beskrivning?
 • Om ja, varför?/Om nej, varför?
 • Hur skulle våra liv se ut om vi använde denna sortens kärlek?
Modul material
Bibeln
penna
papper

Det finns ingen kärlek kvar här

Aktivera
5 mins

Mål: Skicka runt ringen utan att det syns

Säg
En förlovningsring (bröllopsring) är den ultimata symbolen för agape kärlek. Det är en symbol för två människor som har beslutat att förbinda sig med varandra för livet. 

Lek

 • Låt gruppen sätta sig ner i en cirkel.
 • Ta tillräckligt med snöre för att skapa en ”ring” som är stor nog för att alla ska kunna hålla i den.
 • Trä snöret genom ringen och knyt ihop änderna.
 • Be en frivillig att stå i mitten av cirkeln.
 • Meningen med leken är att skicka runt ringen (på snöret) utan att personen i mitten märker vart ringen är.
 • Personen i mitten har tre chanser att gissa vart ringen befinner sig. Detta gör personen genom att peka och fråga: ”Är kärleken här?”.
 • Om personen som den frivillige pekade på har ringen öppnar han händerna och säger ”Kärleken är här”.
 • Om den frivillige gissade rätt så får han ett pris och byter plats med någon i ringen.
 • Om den frivillige gissar fel tre gånger så väljs en ny frivillig ut.
Modul material
Snöre
en ring
godis

Varför älskar vi?

Samtala
5 mins

Mål: Att ta reda på vem gruppen älskar

Förberedelser: Rita fyra kolumner på blädderblocket och namnge kolumnerna: Philia, Storge, Eros och Agape

Diskussion

 • Be gruppen göra en lista av alla människor och saker de älskar.
 • Hjälp dem att kategorisera människorna och sakerna i de fyra kategorierna av kärlek.
 • Se om gruppen har samma åsikt om i vilka kategorier människorna och sakerna ska vara.
 • Diskutera huruvida människorna och sakerna är i rätt kolumn.
Modul material
blädderblock
penna

Vad har kärlek med detta att göra?

Fundera
4 mins

Mål: Att Guds kärlek är den bästa kärleken.

Säg
Nu har vi lärt oss att det finns många olika sorters kärlek. Vi använder ibland ordet kärlek för ofta. Vi använder det för att beskriva hur vi känner för vänner, familj och våra favorit restauranger. Eftersom att vi använder ordet kärlek så ofta har ordet tappat sin djupa innebörd. Därför kan det ibland vara svårt att förstå hur mycket Gud faktiskt älskar oss. Guds kärlek är så stor att han var villig att offra det mest dyrbara han hade. Den mest kända versen i Bibeln talar om detta:

Läs
Johannes 3:16-17

Säg
Gud älskar oss så mycket att han gav sin enda son så att vi ska kunna tillbringa all evighet med honom. Guds kärlek är fantastisk och det är den bästa sorten av kärlek som finns.

Modul material
Bibeln

Allt du behöver är kärlek

Aktivera
6 mins

 

Mål: Att hitta ordet ”kärlek”

Förberedelser: Skriv K, Ä, R, L, E, K och 10 andra bokstäver på exakt lika stora papperskort. (En bokstav på varje kort).

Lek

 • Blanda alla korten och lägg ut dem på bordet med bokstäverna neråt.
 • Be två frivilliga komma fram.
 • Deltagarna turas om att vända två kort i taget. Om inga av bokstäverna som de har vänt upp är en del av ordet ”kärlek”, vänd tillbaka korten.
 • Om en av bokstäverna finns i ordet ”kärlek” ska de försöka komma ihåg vart det kortet ligger.
 • Om man vänder två kort där båda bokstäverna finns i ordet kärlek har man vunnit. (Om det händer de första två rundorna kan man fortsätta tills alla sex bokstäverna är funna och den med flest par har vunnit).
 • Spela några rundor med olika deltagare.
Modul material
bokstavskort

Kärleksbrev

Lyssna
6 mins

Mål: Att ge gruppen möjlighet att reflektera över Guds kärlek.

Förberedelser: Kopiera upp brevet från Gud så att varje barn får ett brev var.

Bön

 • Be alla i gruppen att hitta en egen plats där det kan ligga ner och blunda.
 • Läs kärleksbrevet från Gud.
 • Be gruppen att lyssna till brevet och reflektera över hur mycket Gud älskar dem.
 • Ge alla en kopia av brevet och avsluta med att be en enkel bön och tacka Gud för att han älskar oss.
Modul material
bilaga (kärleksbrev)

Den största kärleken av alla

Kom ihåg
1 mins

Mål: Att sammanfatta budskapet av dagens samling.

Säg
Låt oss fundera på huruvida vi visar tillräcklig med kärlek till människor i omgivningen. Guds kärlek är fantastisk. Utmaningen för oss är att älska andra som Gud älskar oss.