Hjälpa varandra

Betjäna dina vänner

Jesus sa att “den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare”, men i en tid när vi inte längre har tjänare, vad betyder det att att tjäna andra eller att betjäna någon? Hur ska vi betjäna våra vänner och varför ska vi göra det? Hur kan tjänande leda våra vänner närmare Gud? Den här samlingen lyfter fram vikten att tjäna varandra, och framförallt våra icke kristna vänner. Här ges många praktiska idéer om hur barnen kan betjäna andra. 

Samlingens längd: 0 min

Mål

  • Att betjäna och hjälpa andra är en viktig del av vår tro.
  • Att samtala kring vad det betyder att vara en tjänare.
  • Att inspirera och ge idéer hur de kan betjäna och hjälpa sina kompisar med förhoppningen att deras vänner ska se Jesus i dem. 

Beskrivning

Jesus sa att “den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare”, men i en tid när vi inte längre har tjänare, vad betyder det att att tjäna andra eller att betjäna någon? Hur ska vi betjäna våra vänner och varför ska vi göra det? Hur kan tjänande leda våra vänner närmare Gud? Den här samlingen lyfter fram vikten att tjäna varandra, och framförallt våra icke kristna vänner. Här ges många praktiska idéer om hur barnen kan betjäna andra. 

Material till samlingen