två män

BFF 1: David och Jonatan

Det här är den första samlingen i serien BFF (Best Friends Forever) där vi tittar närmare på bibliska exempel på äkta vänskap. 
I den här samlingen kommer vi att prata om David och Jonatan. Deras relation genomgick många svåra utmaningar, men den är samtidigt ett underbart exempel på lojalitet och uppoffring. Vi kan lära oss mycket från deras relation. Vi är kallade att älska andra som vi älskar oss själva och till och med tjäna andra genom att låta deras behov gå före våra egna. 

Samlingens längd: 90 min

Mål

 • Att titta närmare på den bibliska vänskap som fanns mellan David och Jonatan.
 • Att fundera på vad det betyder att vara “ett i Anden” med våra kristna vänner. 
 • Att samtala kring hur vi verkligen kan bry oss om våra vänner som vi bryr oss om oss själva.

Beskrivning

Det här är den första samlingen i serien BFF (Best Friends Forever) där vi tittar närmare på bibliska exempel på äkta vänskap. 
I den här samlingen kommer vi att prata om David och Jonatan. Deras relation genomgick många svåra utmaningar, men den är samtidigt ett underbart exempel på lojalitet och uppoffring. Vi kan lära oss mycket från deras relation. Vi är kallade att älska andra som vi älskar oss själva och till och med tjäna andra genom att låta deras behov gå före våra egna. 

Material till samlingen

 • post-it lappar
 • pennor
 • Piltavla eller bilagan Ett gemensamt fokus
 • A3 papper
 • pennor
 • 2 morötter
 • 2 tvålar
 • 2 ostbitar
 • Papperstallrikar
 • Biblar
 • Silvertejp eller rep
 • mobil eller tidtagarur
 • papper
 • pennor
 • sax
 • häftmassa
 • Biblar
 • pennor
 • bilagan Vänskapens ABC
 • Biblar

Samlingens moduler

Se upp!

Aktivera
7 mins

Lek

 • Låt barnen lägga sig på mage på golvet. De ska tillsammans forma en cirkel och ligga med huvudet in mot mitten av cirkeln. 
 • Leken går till på följande sätt: Ledaren håller i en mjuk boll och går runt i cirkeln. När ledaren är redo kastar han upp bollen i luften över cirkeln och ropar “Se upp!”. 
 • Så fort ledaren ropar “Se upp!” ska barnen så snabbt som möjligt springa bort från cirkeln och bollen. 
 • Om bollen träffar någon är den personen ute ur leken. 
 • Fortsätt leken tills endast en deltagare är kvar - den personen har vunnit!
Modul material
mjuk boll

Dock inte

Aktivera
8 mins

Till ledaren: “Dock inte” är ett populär dryckesspel. (I England heter det “Never have I ever”).  
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dock_inte

Förberedelser: 
I vår version kommer vi naturligtivs inte att använda alkohol utan istället en super stark citrondryck som du som ledare förbereder. Citrondrycken ska var väldigt sur och svår att dricka. (Blanda färsk citronsaft med vatten och eventuellt lite socker. Den ska innehålla mycket citron och vara riktigt sur.) 
Förbered en kopp med citrondryck var till alla barnen. 

Lek

 • Låt barnen sätta sig i en cirkel och ge dem citrondrycken men säg till dem att inte dricka den förrän du har hunnit förklara reglerna för leken. 
 • Välj ut en person som börjar med att säga “Jag har dock inte…” (eller “Jag har aldrig…”) och sedan ska de försöka säga något som de aldrig har gjort men samtidigt välja något som de tror att någon annan i gruppen har gjort. T.ex. skulle personen kunna säga “Jag har dock inte varit i Stockholm” - (baserat på att det stämmer). 
 • Om någon av de andra barnen har varit i Stockholm måste den personen (som varit i Stockholm) ta en klunk av den superstarka citrondrycken som de har framför sig . De som inte har varit i Stockholm behöver inte dricka ur sin citrondryck utan klarar de sig genom den rundan. 
 • Om ingen skulle ha varit i Stockholm måste personen som sa “Jag har dock inte…” dricka lite från sin citrondryck. 
 • Gå runt i cirkeln och låt alla säga något som de aldrig gjort. 

Alternativ

 • Om du inte vill använda systemet med att dricka kan du istället använda ett poäng system.
 • Alla börjar med fem poäng. Om någon säger “Jag har dock inte…” och en person i cirkeln har gjort detta, då förlorar personen som gjort den aktiviteten en poäng.
 • Den här versionen fungerar bättre om du vill få fram en vinnare, eftersom personen sist kvar med poäng vinner. 

Säg
Under den här leken fick ni reda på saker som människor har gemensamt, saker som de båda hade gjort. I den här samlingen ska vi titta på två personer som hade mycket gemensamt, men deras relation var mycket mer än bara de saker som de gjort tillsammans. I den här samlingen som handlar om "vänskap" ska vi titta närmare på berättelsen i Bibeln om David och Jonatan. 

 

Modul material
Citrondryck
Koppar

Vänner i naturen

Visa
7 mins

Visa
Spela upp ett av dessa två klipp för din grupp:
https://youtu.be/wjOWbNCdDuM
https://www.youtube.com/watch?v=gJqKTvk7o-0

Säg
Att se djur och människor vara vänner på det här sättet är helt fantastiskt. För att sådana här relationer ska kunna skapas krävs det tid och tålamod. Relationerna vi såg i videoklippet har byggts under en längre tid och mycket tid har investerats för att vänskapen ska nå en denna djupa nivå. Även om människor och djur är väldigt olika har de format vänskapsband emellan sig som är djupare än skillnaderna (mellan människa och djur). Det är en bra bild av vad vänskap verkligen handlar om . 

Modul material
Projektor
Högtalare
dator

Två modiga män

Fundera
8 mins

Läs
Dela upp barnen i två grupper och ge varje grupp ett av bibelorden. Låt barnen läsa bibelordet högt i gruppen. 

 • 1 Samuel 14: 1-14 
 • 1 Samuel 17: 41- 48 

Diskutera (i grupperna)

 • Hur tror ni att huvudkaraktären var som människa baserat på det ni har läst i  bibelstycket?
 • Hur tror ni att han skulle vara (och agera) om han levde idag och var er vän?

Efter att grupperna har diskuterat frågorna låt dem beskriva huvudpersonen som de läst om för den andra gruppen. (De ska framför allt beskriva personens karaktär och personlighet). Jämför om det finns likheter mellan de två huvudkaraktärerna. 

Modul material
Biblar

Vänskapens ABC

Fundera
7 mins

Aktivitet

 • Dela in barnen i par och ge varje par en utskriven bilaga. 
 • Ge barnen fem minuter att fylla i bilagan där de ska skriva in olika egenskaper/karaktärsdrag som nära vänner till dem har (t.ex. ansvarsfull, snäll, trofast).
 • De ska försök att hitta en egenskap/karaktärsdrag till så många bokstäver som möjligt. (De ska alltså hitta en egenskap som börjar på "A", sedan en annan på "B", o.s.v.)
 • Förklara att om det är svårt att hitta en egenskap till vissa av bokstäverna (som tex. C eller Z) går de bara vidare till nästa bokstav.)

Diskutera
Varför är dessa egenskaper/karaktärsdrag mycket viktiga för en djup vänskap?

Modul material
pennor
bilagan Vänskapens ABC

Mycket goda vänner

Fundera
5 mins

Läs
1 Samuel 18:1-4 

Diskutera 

 • Vad tror ni det betyder när Bibeln säger att Jonatan “fäste sig” vid David? (Vissa översättningar säger att Jonatans själ fäste sig vid Davids själ. Levande bibeln säger att de blev mycket goda vänner). 
 • Varför tror ni att Jonatan ville bli vän med David? (Tänk tillbaka till berättelsen från kapitel 17 där David besegrar Goliat).
 • Vad betyder det att Jonatan hade David lika kär som sitt eget liv?
 • Varför gav Jonatan sina saker till David som han gjorde i vers 4? Vad betydde det?

Säg
Jonatan såg en liknande egenskap (karaktär) i David som i sig själv – en person som var modig och tapper. Därför blev de vänner. Vi ser också hur deras vänskap började med en stor uppoffring från Jonatans sida – nämligen att han gav bort några av sina mest värdefulla saker till David. 

Modul material
Biblar

Älska din medmänniska

Aktivera
7 mins

Aktivitet

 • Ge varje barn ett papper, en penna och en sax. 
 • Be dem rita upp en enkel bild av sig själv och klippa ut den. Det behöver inte vara något speciellt komplicerat. (Be dem dock gärna göra armar som sticker ut på sidorna för att bättre kunna göra aktiviteten i slutet av den här modulen.)
 • Be dem skriva ner på figuren som de har klippt ut på vilka sätt de önskar bli älskade, uppskattade och respekterade av andra. 

Säg
När Bibeln säger att Jonatan älskade David som sig själv betyder det att Jonatan visade David sin kärlek på alla de sätt som Jonatan själv skulle ha önskat att någon skulle ha visat honom kärlek och uppskattning. På liknande sätt ska vi se på vänskap med andra. Det handlar inte i första hand om att vi ska bli älskade och uppskattade, utan att vi ska älska och uppskatta våra vänner. Ibland kan det vara svårt att praktiskt förstå hur vi ska leva ut en vers som Matteus 22:39  – “Älska din medmänniska lika mycket som du älskar dig själv.” För att lättare kunna förstå det kan du tänka på hur du skulle vilja bli älskad och uppskattad. Då hittar du svaret hur du borde vara mot dina vänner. 

Aktivitet
Sätt upp alla de utklippta figurerna på väggen med hjälp av häftmassa och bilda en kedja genom att figurerna “håller” varandras händer. 

 

Modul material
papper
pennor
sax
häftmassa

En trebent utmaning

Aktivera
10 mins

Lek

 • Gör en liten hinderbana genom att använda stolar och bord samt annat som du har tillgängligt. 
 • Dela upp barnen i par.
 • Förklara att den här leken är en klassisk tävling med ett par som springer med tre ben. (De står bredvid varandra och man binder ihop ett högerben från den ene med vänsterbenet från den andre. Som par har de nu “tre ben”.) Det finns dock en försvårande omständighet i den här tävlingen där en av personerna i paret måste titta framåt och den andra bakåt. Om du har tillräckligt med rep eller silvertejp, knyt ihop benen på alla paren vid startlinjen, med en person tittande framåt och den andre bakåt. Om du har begränsat med rep kan du köra ett par åt gången och återanvända repet. 
 • Det par som klarar av hinderbanan snabbast vinner. 
 • Om du vill göra det lite svårare kan du gör ett tidstillägg på fem sekunder om någon vidrör objekten i hinderbanan. 

Säg
I andra Korintierbrevet pratas det om att “inte gå som omaka par i ok med dem som inte tror”. (2 Kor 6:14). Ett ok var en trästock som användes för att hålla ihop två oxar så att de gick åt samma håll. Det här bibelordet används ofta när vi pratar om pojkvänner och flickvänner men de gäller även vanliga vänner. Även om det är viktigt att vi har icke-kristna vänner är det viktigare att vi har vår djupaste vänskap med personer som vi vet vill samma sak som vi (går åt samma håll). Vi såg precis i den här leken at om två personer är sammankopplade men tittar åt olika håll blir det problem! Jonatan kunde älska David som sig själv eftersom han såg att David hade liknande tankar och karaktär som han själv. Det förde dem samman. Mest av allt såg han att David verkligen älskade Gud. 

Modul material
Silvertejp eller rep
mobil eller tidtagarur

När vänskap testas

Fundera
8 mins

Läs 
1 Samuel 20: 1-17 

Diskutera

 • Vad talar starkast till dig i det här bibelstycket?
 • Hur ser man Jonatans lojalitet?
 • Hur skulle du reagera om du visste att någon som du älskar är i stor fara? Framför allt om det var en av dina föräldrar som försökte skada din vän?

Säg 
Det var enkelt för Jonatan och David att lova varandra lojalitet när allt var OK, men det stora testet av deras vänskap kom när Jonatan fick reda på att hans egen pappa vill döda David. Jonatan kunde ha valt att stått på sin fars sida. David hade blivit utvald av profeten Samuel att ta över tronen från Jonatans pappa (Saul) även om Jonatan skulle ha varit den som normalt sett skulle ha blivit den nästa kungen. Jonatans kärlek och lojalitet till David var så stark att även mitt i denna maktkamp stod han vid Davids sida och räddade David från sin pappa Sauls försök att döda honom. 

Diskutera

 • Har du haft en vänskap som prövats av tuffa situationer?
 • Hur förbättrades er vänskap genom prövningarna?
 • Hur kan vi på ett bra sätt hjälpa någon som går igenom en svår situation?

Säg
En vänskap testas när situationen blir besvärlig och jobbig. Vi kristna är ofta beredda att göra allt för en vän som har det jobbigt. Det betyder att vi inte vänder dem ryggen när de behöver oss som mest utan vi ger dem tid, förståelse och stöd även om det skulle kosta på - det är grunden för en biblisk vänskap. 

Modul material
Biblar

Järn slipar järn

Aktivera
7 mins

Förberedelser: Sätt fram tre papperstallrikar på ett bord. En tallrik med två morötter, en med två ostbitar och en med två tvålar. 

Läs
Ordspråksboken 27:17
"Järn slipas mot järn och den ena människan mot den andra." (NUB)

Lek

 • Välj ut tre frivilliga par.
 • Låt dem ställa sig bakom var sin tallrik.
 • Var och en av paren har två minuter på sig att vässa (slipa till) det objekt som de har på sin tallrik med hjälp av den andra saken de har på tallriken. De ska alltså vässa en morot med hjälp av en morot, o.s.v.
 • Det par som har varit mest framgångsrika i att vässa sin sak vinner. 

Säg
Bibeln talar om att en människa slipar karaktären på en annan människa som järn slipar järn. (Det är bra att det inte står ost istället för järn. Som ni såg var det svårt att vässa något med en bit ost). David och Jonatan hade båda en stark tro på Gud och det var en stadig grund för deras vänskap. Om du inte vet vad du tror på eller vem du är som person så kommer din vänskap inte påverka eller slipa karaktären på vänner runt omkring dig.  Ungefär som en morot inte direkt kan vässa (slipa) en annan morot. 
När du däremot vet vad du tror på och har djupare vänskap med någon annan som också vet vad den tror på så kommer ni vässa (skärpa) varandra och göra varandra starkare. Precis som David och Jonatan så kan vi påverkar varandra till att bli det bästa vi kan vara. 

Modul material
2 morötter
2 tvålar
2 ostbitar
Papperstallrikar

Ett sinne

Samtala
6 mins

Samtala

 • Skriv ner ordet “enighet” (eller “samsyn” eller "ett sinne") på ett A3 papper.
 • Förklara eventuellt ordet för barnen om de inte skulle förstå vad det betyder.
 • Samtala som en grupp om vad som förenar oss kristna med varandra.
 • Om det är svårt att få igång diskussionen kan du hjälp dem igång med några av dessa tankar:
  • Det faktum att vi vet vart vi är på väg
  • Vi har en övertygelse om vad som är rätt och fel
  • Vi bryr oss om fattiga människor

Säg
Vi påstår inte att andra människor saknar dessa karaktärsdrag och att vi inte kan ha en samsyn med dem. Det vi säger är att det finns många saker som förenar oss som tror på Jesus och kallar oss kristna. En kristen vän innebär (förhoppningsvis) ett djupare band än med de som spelar i samma fotbollslag eller samma musikband som dig. Vi kristna har en samsyn på det vi tror på och när vi bygger en vänskap med varandra blir vi ännu mer stärkta av varandra. Det kan naturligtvis finnas personer i kyrkan som du inte naturligt är kompis med. Det kan finnas icke kristna vänner i skolan som du lättare blir vän med än vissa i kyrkan.  Det är OK att vara vän med någon oavsett deras bakgrund, men kom ihåg att det finns något djupare som binder dig samman med dina kristna vänner. 

Fundera
Låt gruppen fundera över hur de bättre kan inkludera alla i gruppen och få dem att känna sig älskade och accepterade som de är. Om någon kommer på ett bra förslag endera:

 • Uppmuntra dem att berätta det för hela gruppen.
 • Eller låt dem berätta det för ledaren efter samlingens slut.
Modul material
A3 papper
pennor

Ett gemensamt fokus

Be
6 mins

Aktivitet

 • Häng upp en piltavla eller tryck ut bilagan och sätt upp den någonstans i rummet.
 • Ge post-it lappar till alla barnen i gruppen.
 • Be barnen skriva ner minst två saker – en sak på varje lapp. 
 • På en av lapparna ska de skriva ner namnet på en icke kristen kompis som de vill ska lära känna Jesus.
 • På den andra post-it lappen ska de skriva ner ett böneämne som de har.
 • När alla har skrivit ner namnet på en icke kristen kompis och ett böneämne ska de sätta upp sina lappar på tavlan. 

Säg
Den här tavlan representerar vårt gemensamma fokus. Som kristna är vi sammankopplade genom vänskap men också genom vårt fokus och vårt gemensamma mål. David och Jonatan hade ett gemensamt fokus i att de älskade Gud men också att de ville skydda David från kung Saul. På samma sätt så har vi ett gemensamt fokus och mål, nämligen det som sitter på tavlan. Det representerar våra vänner och våra böneämnen. 

Be
Om du inte har tid att genomföra modulen "Enade i bön", ta lite tid att be för de saker som finns på tavlan. 

Modul material
post-it lappar
pennor
Piltavla eller bilagan Ett gemensamt fokus

Enhet i bön

Be
4 mins

Bön
Samla gruppen och gör en av följande aktiviteter:

 • “Böneklunga”
  • Samla ihop gruppen i en härlig “ihoptryckt” cirkel och ta en stund att be att Gud ska ge dem en fördjupad vänskap. Be också för det som är uppsatt på tavla.
 • “Bönetåg”
  • Samla barnen i en cirkel och be dem lägga sina händer på axlarna på personen framför dem och be för den personen.