två tjejer

BFF 2: Rut och Noomi

Det här är den andra samlingen i en serie där vi tittar närmare på bibliska exempel på äkta vänskap. I den här samlingen kommer vi att fokusera på Rut och Noomi. Noomi var Ruts svärmor och de fick en nära vänskap efter att Noomis son (Ruts man) dog. Vi får se Ruts lojalitet och kärlek till Noomi eftersom Rut valde att stanna och ta hand om sin svärmor även efter att Naomi hade försökt få Rut att lämna henne och skaffa ett nytt liv. Det vi kan lära oss ifrån den här berättelsen är att en verklig vän ser när någon behöver hjälp och gör allt för att hjälpa den personen. 

Samlingens längd: 94 min

Mål

 • Att förstå att äkta biblisk vänskap betyder uppoffringar av våra egna planer för andra människors skull.
 • Att titta närmare på berättelsen om Rut och Noomi och fundera på vad det betyder för våra liv.
 • Att få en djupare förståelse om vad äkta (biblisk) vänskap handlar om. 

Beskrivning

Det här är den andra samlingen i en serie där vi tittar närmare på bibliska exempel på äkta vänskap. I den här samlingen kommer vi att fokusera på Rut och Noomi. Noomi var Ruts svärmor och de fick en nära vänskap efter att Noomis son (Ruts man) dog. Vi får se Ruts lojalitet och kärlek till Noomi eftersom Rut valde att stanna och ta hand om sin svärmor även efter att Naomi hade försökt få Rut att lämna henne och skaffa ett nytt liv. Det vi kan lära oss ifrån den här berättelsen är att en verklig vän ser när någon behöver hjälp och gör allt för att hjälpa den personen. 

Material till samlingen

 • Jättejenga
 • Etiketter
 • pennor
 • Vykort från tidigare modul
 • pennor
 • Biblar
 • Mobiltelefoner
 • Biblar
 • Blanka vykort (eller A5 papper)
 • pennor
 • Biblar
 • Biblar
 • play-doh
 • Projektor
 • dator
 • Jättejenga

Samlingens moduler

Stötta varandra

Aktivera
4 mins

Till ledaren: Du får avgöra om det kan vara bättre att dela upp pojkar och flickor i separata grupper för att undvika obehagliga situationer i den här aktiviteten.  

Lek

 • Låt alla ställa sig i en cirkel där de står så att de ser bakhuvudet av personen framför sig.
 • Se till att alla står med rätt avstånd till varandra för att kunna genomföra nästa del i aktiviteten.
 • Be barnen hålla i axlarna på personen framför dem och när du räknar till tre ska alla sätta sig ner i knäet på personen som står bakom dem. Se till att alla gör detta samtidigt så att alla hålls uppe av personen bakom dem. Som grupp borde de kunna hålla upp varandra eftersom alla stöttar personen framför sig. 

Säg
Idag kommer vi att gå vidare i vår serie där vi tittar på bibliska exempel på vänskap. Idag ska vi fokusera på berättelsen om Rut och Noomi. Precis som i den här leken så stöttade de varandra i en mycket svår tid för dem båda. Idag ska vi titta på hur vi kan vara äkta vänner till dem som finns runt omkring oss och hur vi kan stötta dem och framför allt förstå att det bästa vi kan göra för att hjälpa vår vänner är att leda dem till Jesus. 

Bästisar?

Fundera
9 mins

Förberedelser: Skriv ut bilagan och klipp ut bilderna. Blanda och lägg bilderna upp och ner på golvet. 

Till ledaren: Om du har en stor grupp kan du dela upp gruppen i mindre grupper med 3-4 barn i varje grupp och ge varje grupp en utklippt bilaga. 

Lek
Förklara att de utklippta bilderna är från kända bästisar och att barnen ska använda dessa bilder för att spela ett vanligt Memo (Kom ihåg) spel. Låt barnen i tur ordning försöka hitta paren tills de har matchat ihop alla. 
Paren är:
Carina Berg och Christine Meltzer
Musse Pigg och Långben
Ben Affleck och Matt Damon
Zlatan Ibrahimovic och Maxwell
Woody och Buzz

Diskutera
När de har hittat alla paren, diskutera följande frågor:

 • Varför tror du att dessa personer är vänner?
 • Beskriv vad en “bra vän” är?
 • Vem är din “bästis”?
 • Hur tror du att de här kompisarna (på bilderna) stöttar varandra?

Säg
Idag ska vi titta på berättelsen om Rut och Noomi. De hade inte bara en familjerelation utan de var också mycket nära vänner. När vi lär oss om den här berättelsen ska vi titta på hur deras relation är ett mycket bra exempel på hur man är en bra vän till någon. 

Modul material
Bilaga Bästisar
sax

Bygg en bro

Aktivera
10 mins

Till ledaren: Låt en av ledarna testa brons hållbarhet. Låt inte barnen testa den så att de inte skadar sig om bron inte skulle hålla.

Aktivitet

 • Förklara för barnen att de har fem minuter på sig att bygga en bro genom att använda en jättejenga. Bron ska vara tillräckligt bra byggd för att en av ledarna ska kunna gå över den utan att den går sönder.
 • Ge dem tid att fundera och bygga bron. 
 • När bron är klar låt en av ledarna testa om bron håller.

Diskutera

 • Vad behövs för ge stöd och hjälp till någon?
 • På vilket sätt kan du stötta och hjälpa dina vänner?

Säg
En bra vän stöttar och hjälper. I Predikaren 4:9-10 står det att “två kan uträtta mer än dubbelt så mycket som en och resultatet blir bättre” och “om den ene faller, kan den andre hjälpa honom upp”. När vi tittar på Rut och Noomi så kan vi se att bibelordet stämmer i deras vänskap. När ni byggde bron så var varje jengablock viktig för att få en stark bro. Dessa pengablock är som vårt agerade när vi stöttar och hjälper våra vänner. Blocken formade en bro som ledaren kunde använda för att gå på och våra gärningar och hjälp till våra vänner gör det möjligt för dem att gå framåt i livet. När vi hjälper våra icke kristna vänner visar vi också hur Gud finns i våra liv och hur han hjälper och stöttar oss igenom livet. 

 

Modul material
Jättejenga

Berättelsen om Rut och Noomi

Visa
6 mins

Till ledaren: Du kan kort berätta vad berättelsen om Rut och Noomi handlar om. Här är en kort sammanfattning:

Säg
En rik familj i Betlehem tvingas flytta till grannlandet Moab pga missväxt. I det nya landet drabbas familjen hårt av sorg. Först dör Noomis man Elimek, och efter 10 år hennes två pojkar, som gift sig med moabitiska kvinnor, (kvinnor från det landet). Noomis tragedi är fullständig, inte minst pga att hennes släkt och namn riskerar att försvinna eftersom hon inte har fått några barnbarn. Det enda hon kan göra är lämna landet Moab att återvända till sitt hemland. Rut, som var gift med hennes son, vill följa med. Noomi gör allt för att övertyga Rut att inte göra detta utan istället stanna i Moab och gifta sig med en annan man och skaffa familj. Men Rut lovar Noomi en evig trohet trots att hon vet att det troligen innebär att hon inte kan gifta om sig, att hon blir invandrare och att hon får försörja sin svärmor. Hennes beslut beror på att hon blivit god vän med Noomi, hennes folk och hennes Gud. Så återvänder Noomi och Rut till Betlehem, och det är skördetid. Här i Betlehem fick Rut börja arbeta. Den tidens socialhjälp bestod i att fattiga fick plocka säd som blev kvar på fälten efter skörden. Genom Guds ledning kommer Rut till ett fält som tillhör Boas, som var släkt med Noomi. Boas har hört mycket fint om Rut och när han får se henne blir han glad och ber henne stanna på hans fält. Är det kärlek i första ögonkastet? När Rut kommer hem efter denna första arbetsdag med så mycket som 36 liter korn blir Noomi misstänksam och undrar hur hon kunnat få så mycket säd. När Noomi får höra att det är på Boas fält hon arbetat föds ett hopp. Rut fortsätter att arbeta under hela skördetiden. Noomis hopp består i att Boas möjligen skulle vilja ta sitt ansvar som närmaste släkting och gifta sig med änkan (Rut) och ge henne barn, som kunde föra släkten och namnet vidare. Det fanns dock en närmare släkting till Noomi som enligt lagen stod i tur att vara den som skulle gifta sig med Rut. Den närmaste släktingen tillåter dock Boas att ta ansvaret för Noomi och Rut och så kan de gifta sig. Boas och Rut får en son och Noomis lycka är fullständig.  

Visa
Efter du har berättat sammanfattningen kan du visa denna korta trailer om berättelsen om Rut.

http://www.kunskapsmedia.se/den-animerade-biblen-historien-om-rut.html

Modul material
Projektor
dator

Inget hopp

Fundera
10 mins

Läs
Läs som grupp följande bibelord:
Rut 1:1-15 

Aktivitet 

 • Som en grupp skapa berättelsen med hjälp av Play-Doh.
 • Bestäm som grupp vilka delar av berättelsen som ska skapas av Play-Doh.
 • När barnen är klara med skapandet så kan de återberätta berättelsen med hjälp av vad de har skapat. 

Diskutera

 • Vad skulle du ha gjort i Ruts situation?
 • Varför tror du att Noomi försöker få Rut att gå tillbaka till sitt hemland?
Modul material
Biblar
play-doh

Ruts val

Fundera
10 mins

Till ledaren: Se till att barnen inte kastar bort sina vykort. De behövs till en aktivitet lite senare i samlingen. 

Förberedelser: Om det är möjligt köp en förpackning blanka vykort. Ett billigare alternativ är att använda A5 och låta barnen skapa sina egna vykort. 

Aktivitet

 • Ge en bibel till varje barn och låt dem läsa följande bibelord: Rut 1:16-17
 • Ge dem sedan ett blankt vykort och en pennor. 
 • Låt dem föreställa sig att de är Rut och att de ska skriva ett vykort till Noomi. Låt dem skriva om bibelordet i Rut 1:16-17 med sina egna ord på vykortets framsidan.

 

Modul material
Blanka vykort (eller A5 papper)
pennor
Biblar

100% engagemang

Aktivera
8 mins

Till ledaren: Förklara för barnen att i England finns en välkänd “lek” där man skriker ordet “monster” (bogies).  Den går ut på att några personer går till en allmän plats och i tur och ordning skriker ordet “Bogies”. Först börjar man att säga ordet med normal röst men för varje gång man säger ordet måste det vara högre än tidigare. Man turas om att säga ordet. Vinnaren är den som skriker ordet högst på slutet. (Detta är naturligtvis inget vi uppmuntrar att de ska göra på allmän plats). 

Aktivitet
Utmana barnen att prova denna lek. Du kan endera välja ut 2-3 barn som tävlar mot varandra och ledarna är domare som kollar att de ropar högre för varje gång och sedan utser en vinnare. Du kan också välja att gå runt i en cirkel och ge alla en chans att tävla. Låt dem skrika ordet “monster”.

Säg
För att vinna denna tävling så krävs att man ger allt. Om du inte är villig att ge allt och försöka skrika så högt som du bara kan så kommer du inte att vinna. I berättelsen om Rut ser vi hur Rut ger sig själv 100% till Noomi. Rut satsar allt och ger ett helhjärtat intresse i Noomis situation och liv. 

Läs
Rut 1:16-17

Diskutera

 • Hur skulle ett100% engagemang/intresse i våra vänner kan se ut?
 • Rut sa till Noomi att “din Gud ska vara min Gud”. Vad skulle det innebära för oss att säga “dina problem är mina problem” till våra vänner?
 • Tror du att människor skulle kunna se Gud genom oss om vi ger vårt 100% engagemang/intresse till våra vänner? 

 

Modul material
Biblar

Vad skulle Rut göra?

Samtala
12 mins

Aktivitet

 • Dela upp barnen i par.
 • Läs upp följande scenarier (en åt gången).
 • Mellan varje scenario ska de som par göra en kort sketch. De ska välja vem som ska spela den som behöver hjälp/stöd och vem som ger stöd. 
 • När de gör sketchen ska de också tänka på hur de väljer att stötta och hjälpa personen som behöver hjälp.
 • Du kan låta ett par spela upp sin sketchen inför alla eller diskutera som grupp vad de skulle göra för att hjälpa sin vän i den här situationen. 

Till ledaren: Om din grupp inte är bekväm med att göra sketcher så kan ni istället bara diskutera det som grupp hur ni skulle hjälpa er kompis i de olika situationerna.

Scenarier

 1. Din kompis faller i matsalen och maten flyger överallt på golvet. 
 2. Din kompis har gjort slut med sin pojkvän/flickvän och är ledsen.
 3. Din kompis berättar för dig att hans/hennes föräldrar ska skilja sig.
 4. Din kompis får en utmärkelse som bästa elev i skolan. 
 5. Din kompis bråkar för fullt med en annan kompis. 
 6. Din kompis är mycket orolig för ett prov som ni ska ha. 
 7. Din kompis har precis klippt håret och det blev mycket kortare än han/hon hade tänkt!

Diskutera

 • Vad är det bästa du kan göra för att stötta och hjälpa dina vänner i dessa situationer?
 • För att helhjärtat stötta eller hjälpa en kompis kan det betyda att vi måste göra en uppoffring på något sätt. Vilken uppoffring skulle vi behöva göra för att hjälpa våra vänner i situationerna som nämnts ovan? (Det måste inte alltid handla om stora uppoffringar. )

Falla och hjälpa

Fundera
0 mins

Säg
Tidigare pratade vi om att i Predikaren 4:9-10 står det att “två kan uträtta mer än dubbelt så mycket som en och resultatet blir bättre” och “om den ene faller, kan den andre hjälpa honom upp”. I berättelsen om Rut och Noomi ser vi att Rut säger till Noomi att hon kommer att stå vid hennes sida. När allt var som mörkast för Noomi fanns Rut där för att hjälpa henne att klara sig i livet. Vi borde ta detta som ett föredöme för oss och vår grupp. 

Diskutera

 • Hur kan vi hjälpa och stötta varandra här i gruppen?
 • Vad krävs för att vi ska ha en attityd i denna grupp att om  “en av oss faller så kommer vi andra att hjälpa honom upp”?
 • På vilket sätt är det att stötta och hjälpa våra kompisar om vi berättar om vår tro för dem?

Till ledaren:'

Kanske du vill föreslå till gruppen att ni kan stötta varandra som en grupp genom att skapa en “WhatsApp” grupp till vilken alla i gruppen är kopplade. På så sätt är det enklare för någon i gruppen att berätta om de har det jobbigt med något och det blir enklare att hjälp och be för den personen. 
Om detta är en idé som passar din grupp, ta lite tid och skapa gruppen. Tänk på att du kan behöva tillåtelse från föräldrarna för att göra detta. Ta också i åtanke att det kan faktiskt finnas någon som inte har en mobil. Om WhatsApp inte är rätt lösning för din grupp, fundera på hur ni kan stötta varandra på annat sätt.  

Modul material
Mobiltelefoner

En uppmuntrande hälsning

Aktivera
9 mins

Till ledaren: Låt barnen ta fram vykorten som de gjorde tidigare i modulen “Ruts val”. 

Aktivitet

 • Be barnen skriva ett meddelande på baksidan av vykortet till en kompis som de vet har det lite jobbigt för tillfället.
 • Uppmuntra barnen att ge eller skicka vykortet till sin kompis som ett sätt att stötta och hjälpa dem. De kanske kan förklara bibelversen Rut 1:16-17 och säga att de vill stötta och hjälpa som ett sätt att visa Guds kärlek. 

 

Modul material
Vykort från tidigare modul
pennor
Biblar

Jag är Noomi

Be
8 mins

Säg
Under den här samlingen har vi tittat på hur vi är kallade att hjälpa våra vänner och genom det visa Guds kärlek till dem. Vi har genom berättelsen om Rut lärt oss hur vi kan stötta våra kompisar. Men tänk om vi känner oss mer som Noomi än Rut? Ofta kan vi känna oss som att vi behöver stöttning istället för att vara den som ger stöd och hjälp. Vi kommer därför att ta några minuter för att fokusera på våra personliga behov. 

Aktivitet
Dela upp barnen i mindre grupper där de kan tänka sig känna sig fri att samtala om vad som känns jobbigt. Uppmuntra dem att berätta i sina små grupper om det som är jobbigt. Ge varandra stöd och uppmuntran och om de skulle känna sig redo för det uppmuntra dem även att be korta böner för varandra. 

Att vara Rut

Be
8 mins

Aktivitet

 • Ge varje barn en etikett och en penna.
 • Be barnen ta ett Jengablock från högen.
 • Uppmuntra barnen att fundera en stund över vem de kan vara en “Rut” till. Någon som Noomi, som behöver deras stöd och uppmuntran.
 • Be barnen skriva ner namnet på deras “Noomi” på etiketten och sätta fast etiketten på Jenga blocket.
 • När alla barnen har gjort detta, be dem bygga upp bron igen (som den tidigare modulen).
 • När de använder sitt block för att bygga bron, be dem be en kort bön högt för den personen och att Gud ska hjälpa dem vara en  “Rut” till personen på etiketten. 

 

Modul material
Jättejenga
Etiketter
pennor