två tjejer

BFF 2: Rut och Noomi

Det här är den andra samlingen i en serie där vi tittar närmare på bibliska exempel på äkta vänskap. I den här samlingen kommer vi att fokusera på Rut och Noomi. Noomi var Ruts svärmor och de fick en nära vänskap efter att Noomis son (Ruts man) dog. Vi får se Ruts lojalitet och kärlek till Noomi eftersom Rut valde att stanna och ta hand om sin svärmor även efter att Noomi hade försökt få Rut att lämna henne och skaffa ett nytt liv. Det vi kan lära oss ifrån den här berättelsen är att en verklig vän ser när någon behöver hjälp och gör allt för att hjälpa den personen. 

Samlingens längd: 94 min

Mål

 • Att förstå att äkta biblisk vänskap innebär att vi ibland gör uppoffringar för andra människors skull.
 • Att titta närmare på berättelsen om Rut och Noomi och fundera på vad den har för betydelse för våra liv.
 • Att få en djupare förståelse av vad äkta (biblisk) vänskap handlar om. 

Beskrivning

Det här är den andra samlingen i en serie där vi tittar närmare på bibliska exempel på äkta vänskap. I den här samlingen kommer vi att fokusera på Rut och Noomi. Noomi var Ruts svärmor och de fick en nära vänskap efter att Noomis son (Ruts man) dog. Vi får se Ruts lojalitet och kärlek till Noomi eftersom Rut valde att stanna och ta hand om sin svärmor även efter att Noomi hade försökt få Rut att lämna henne och skaffa ett nytt liv. Det vi kan lära oss ifrån den här berättelsen är att en verklig vän ser när någon behöver hjälp och gör allt för att hjälpa den personen. 

Material till samlingen

 • Jättejenga
 • Etiketter
 • pennor
 • Vykort från tidigare modul
 • pennor
 • Biblar
 • Mobiltelefoner
 • Biblar
 • Blanka vykort (eller A5 papper)
 • pennor
 • Biblar
 • Biblar
 • play-doh
 • Projektor
 • dator
 • Jättejenga

Samlingens moduler

Stötta varandra

Aktivera
4 mins

Till ledaren: Du kan själv avgöra om det är bättre att dela upp pojkar och flickor i separata grupper för att undvika obehagliga situationer i den här aktiviteten.  

Lek

 • Låt alla ställa sig i en cirkel där de står så att de ser bakhuvudet av personen framför sig.
 • Se till att alla står med rätt avstånd till varandra för att kunna genomföra nästa del i aktiviteten.
 • Be barnen lägga händerna på axlarna av personen framför dem och när du räknar till tre ska alla sätta sig ner i knäet på personen som står bakom dem.
 • Se till att alla gör detta samtidigt så att de hålls uppe av personen bakom sig. De borde som grupp kunna hålla upp varandra eftersom alla stöttar personen framför sig. 

Säg
Idag kommer vi att gå vidare i vår serie där vi tittar på bibliska exempel på vänskap. Idag ska vi fokusera på berättelsen om Rut och Noomi. Precis som i den här leken stöttade Rut och Noomi varandra genom vad som var en mycket svår tid för dem båda. Idag ska vi titta på hur vi kan vara verkliga vänner till dem som finns runt omkring oss och hur vi kan stötta dem. Framför allt är det viktigt at förstå att det bästa vi kan göra för att hjälpa vår vänner är att leda dem till Jesus. 

Bästisar?

Fundera
9 mins

Förberedelser: Skriv ut bilagan (gärna på ett tjockare papper) och klipp ut bilderna. Blanda och lägg bilderna upp och ner på golvet. 

Till ledaren: Om du har en stor grupp kan du dela upp gruppen i mindre grupper med 3–4 barn i varje grupp och ge varje grupp ett set av bilder. 

Lek
Förklara att de utklippta bilderna föreställer kända bästisar och att barnen ska använda dessa bilder för att spela Memory (Kom ihåg). Låt barnen i tur ordning försöka tills de har matchat ihop alla par. 
Paren är:

 • Carina Berg och Christine Meltzer
 • Musse Pigg och Långben
 • Ben Affleck och Matt Damon
 • Zlatan Ibrahimovic och Maxwell
 • Woody och Buzz

Diskutera
När de har hittat alla paren kan ni diskutera följande frågor:

 • Varför tror du att dessa personer är vänner?
 • Beskriv vad en “bra vän” är?
 • Vem är din “bästis”?
 • Hur tror du att de här kompisarna (på bilderna) stöttar varandra?

Säg
Idag ska vi titta på berättelsen om Rut och Noomi. De hade inte bara en familjerelation utan de var också mycket nära vänner. När vi lär oss om den här berättelsen kommer vi att se att deras relation är ett mycket bra exempel på hur man är en bra vän till någon. 

Modul material
Bilaga Bästisar
sax

Bygg en bro

Aktivera
10 mins

Till ledaren: För att använda denna aktivitet måste ni ha tillgång till ett jättejenga spel. OBS! Låt en av ledarna testa brons hållbarhet. Låt inte barnen testa den så de inte skadar sig om bron inte skulle hålla.

Aktivitet

 • Förklara för barnen att de har fem minuter på sig att bygga en bro genom att använda ett jättejenga.
 • Bron ska vara tillräckligt välbyggd för att en av ledarna ska kunna gå över den utan att den går sönder.
 • Ge dem tid att fundera och bygga bron. 
 • När bron är klar får en av ledarna testa om den håller.

Diskutera

 • Vad behövs för ge stöd och hjälp till någon?
 • På vilket sätt kan du stötta och hjälpa dina vänner?

Säg
En bra vän stöttar och hjälper. I Predikaren 4:9–10 står det att “två kan uträtta mer än dubbelt så mycket som en och resultatet blir bättre” och “om den ene faller, kan den andre hjälpa honom upp”. När vi tittar på Rut och Noomi kan vi se att bibelordet stämmer i deras vänskap. När ni byggde en bro var varje jengablock viktig för att den skulle bli stark. Precis så är det med våra liv också. Vi behöver varandra för att bli starka. När vi hjälper våra icke kristna vänner visar vi också hur Gud finns i våra liv. De kan se att Gud motiverar oss till att hjälpa andra. De kan även se att Gud hjälper och stöttar oss igenom livet. 

Modul material
Jättejenga

Berättelsen om Rut och Noomi

Visa
6 mins

Till ledaren: Berätta kortfattat vad berättelsen om Rut och Noomi handlar om. Nedan finns en kort sammanfattning:

Säg
En rik familj i Betlehem tvingas flytta till grannlandet Moab på grund av missväxt. I det nya landet drabbas familjen hårt av sorg. Först dör Noomis man Elimek, och 10 år senare dör även hennes båda söner, som var gifta med moabitiska kvinnor (de kom från landet Moab). Noomis tragedi och elände är enormt, inte minst eftersom hennes släkt och namn riskerar att försvinna eftersom hon inte har fått några barnbarn (och hennes söner är döda). Det enda hon kan göra är lämna landet Moab att återvända till sitt eget hemland (Israel). Rut, som hade varit gift med Noomis son, vill följa med Noomi till Israel. Noomi gör allt för att övertyga Rut att inte göra detta utan istället stanna i Moab (som är Ruts hemland) och gifta om sig med en ny man och skaffa familj. Rut lovar dock Noomi en evig trohet trots att hon vet att det troligen innebär att hon inte kan gifta om sig. Hon blir en invandrare får försörja sin svärmor. Hennes tuffa men kärleksfulla beslut beror på att hon blivit god vän med Noomi, hennes folk och hennes Gud. 

Noomi återvänder till Betlehem tillsammans med Rut, där det nu är skördetid. I Betlehem hittar Rut ett sätt att försörja sig. (Både Noomi och Rut var väldigt fattiga). Den tidens socialhjälp bestod i att fattiga fick plocka säd som blev kvar på fälten efter skörden. Genom Guds ledning kommer Rut till ett fält som tillhör en man som heter Boas. Han är en släkting till Noomi. Boas har hört mycket gott om Rut. När han får se henne blir han glad och ber henne stanna på hans fält. Är det kärlek i första ögonkastet? När Rut kommer hem efter denna första arbetsdag med så mycket som 36 liter korn blir Noomi väldigt förvånad och även misstänksam. Hon undrar hur Rut kunnat samla ihop så mycket säd. När Noomi får höra att det är på Boas fält hon arbetat föds ett hopp inom Noomi. Rut fortsätter att arbeta på Boas fält under hela skördetiden. Noomis hopp består i att Boas möjligen skulle vilja ta sitt ansvar som närmaste släkting och gifta sig med änkan (Rut) och ge henne barn. Det skulle betyda att Rut skulle kunna föra släkten och namnet vidare. Det fanns dock en närmare släkting till Noomi som enligt lagen stod i tur att vara den som skulle gifta sig med Rut. Den närmaste släktingen tillåter dock Boas att ta ansvaret för Noomi och Rut och så kan Boas och Rut gifta sig. De får en son och Noomis lycka är fullständig.  

Modul material
Projektor
dator

Inget hopp

Fundera
10 mins

Läs
Läs följande bibelord högt inom gruppen:
Rut 1:1–15 

Aktivitet 

 • Låt barnen med hjälp av Play-Doh skapa de figurer de behöver för att återberätta berättelsen.
 • Bestäm som grupp vilka delar av berättelsen som ska skapas av Play-Doh och vem som gör vad.
 • När barnen är klara med skapandet kan de återberätta berättelsen med hjälp av vad de har skapat. 

Diskutera

 • Vad skulle du ha gjort i Ruts situation?
 • Varför tror du att Noomi försöker få Rut att gå tillbaka till sitt hemland?
Modul material
Biblar
play-doh

Ruts val

Fundera
10 mins

Förberedelser: Om du har nya blanka vykort till förfogande kan du använda dessa för denna aktivitet. Ett billigare alternativ är att använda A5 (eller A6) och låta barnen skapa sina egna vykort. 

Aktivitet

 • Dela ut biblar till varje deltagare och be dem läsa följande bibelord: Rut 1:16–17
 • Ge sedan barnen var sitt blankt vykort och pennor. 
 • Be dem föreställa sig att de är Rut och att de ska skriva ett vykort till Noomi.
 • Be dem med egna ord skriva något om bibelordet i Rut 1:16–17.

Till ledaren: Se till att barnen inte kastar bort sina vykort, eftersom de kommer att behövas för en annan aktivitet lite senare under samlingen. 

Modul material
Blanka vykort (eller A5 papper)
pennor
Biblar

100% engagemang

Aktivera
8 mins

Till ledaren: Förklara för barnen det i England finns en “lek” där man skriker ordet “monster” (bogies). Leken går ut på att några personer går till en allmän plats och i tur och ordning skriker ordet “Bogies”. Först säger man ordet med normal röst men för varje gång man säger det måste det vara högre än tidigare. Obs! Barnen ska turas om att säga ordet. Vinnaren är den som skriker ordet högst på slutet. (Detta är naturligtvis inget vi uppmuntrar att de ska göra på allmän plats utan något ni kan göra i er samlingslokal.) Det går naturligtvis även att byta ut ordet de ska skrika till något lite trevligar:-) 

Aktivitet
Utmana barnen att prova denna lek. Du kan antingen välja ut 2–3 barn som tävlar mot varandra och låta ledarna vara domare eller så kan du välja att gå runt i en cirkel och ge alla en chans att tävla. Låt dem skrika ordet “monster”.

Säg
För att vinna denna tävling så krävs det att man ger allt. Om du inte är villig att ge allt och försöka skrika så högt som du bara kan så kommer du inte att vinna. I berättelsen om Rut ser vi hur Rut ger sig själv 100% till Noomi. Rut satsar allt och tar ett helhjärtat intresse i Noomis situation och liv. 

Läs
Rut 1:16–17
Rut svarade: ”Tvinga mig inte att lämna dig, och gå tillbaka, för jag vill gå dit du går och bo där du bor. Ditt folk ska vara mitt folk och din Gud ska vara min Gud. Jag vill dö där du dör och bli begravd där. Måtte Herren straffa mig om något annat än döden får skilja oss åt!” (NUB)

Diskutera

 • Hur skulle ett hundraprocentigt engagemang/intresse i våra vänner kunna se ut?
 • Rut sa till Noomi att “din Gud ska vara min Gud”. Vad skulle det innebära för oss att säga “dina problem är mina problem” till våra vänner?
 • Tror du att människor skulle kunna se Gud genom oss om vi tar intresse i våra vänner? 
Modul material
Biblar

Vad skulle Rut göra?

Samtala
12 mins

Aktivitet

 • Dela in barnen i par.
 • Läs upp följande scenarios (ett åt gången).
 • Paren ska göra en kort sketch av varje scenario. De ska välja vem som ska spela den som behöver hjälp/stöd och vem som ger stöd. 
 • När de gör sketchen ska de också tänka på hur de väljer att stötta den som behöver hjälp.
 • Du kan låta ett par spela upp sin sketch inför alla, eller som grupp diskutera vad de skulle göra för att hjälpa sin vän i den givna situationen. 

Till ledaren: Om din grupp inte är bekväm med att göra sketcher kan ni istället diskutera som grupp hur ni skulle kunna hjälpa er kompis i de olika situationerna.

Scenarios

 1. Din kompis faller i matsalen och maten hamnar på golvet. 
 2. Din kompis har gjort slut med sin pojkvän/flickvän och är ledsen.
 3. Din kompis berättar för dig att hans/hennes föräldrar ska skilja sig.
 4. Din kompis får en utmärkelse som bästa elev i skolan. 
 5. Din kompis bråkar för fullt med en annan kompis. 
 6. Din kompis är mycket orolig för ett prov som ni ska ha. 
 7. Din kompis har precis klippt håret och det blev mycket kortare än han/hon hade tänkt!

Diskutera

 • Vad är det bästa du kan göra för att stötta och hjälpa dina vänner i dessa situationer?
 • Att helhjärtat stötta eller hjälpa en kompis kan innebära att vi måste göra en uppoffring. Vilken uppoffring skulle vi behöva göra för att hjälpa våra vänner i situationerna som nämnts ovan? (Det måste inte alltid handla om stora uppoffringar. )

Falla och hjälpa

Fundera
0 mins

Säg
Tidigare pratade vi om att “två kan uträtta mer än dubbelt så mycket som en och resultatet blir bättre” (Predikaren 4:9-10) och att “om den ene faller, kan den andre hjälpa honom upp”. I berättelsen om Rut och Noomi ser vi att Rut säger till Noomi att hon kommer att stå vid hennes sida. När allt var som mörkast för Noomi fanns Rut där för att hjälpa henne genom livet. Vi borde ta detta som ett föredöme för oss och vår grupp. 

Diskutera

 • Hur kan vi hjälpa och stötta varandra här i gruppen?
 • Vad krävs för att vi i denna grupp ska leva efter mottot  “om en av oss faller så kommer vi andra att hjälpa honom upp”?
 • På vilket sätt är det att stötta och hjälpa våra kompisar när vi berättar om vår tro för dem?

Till ledaren: Föreslå att ni kan stötta varandra som grupp genom att skapa en “WhatsApp” grupp (eller något liknande som är populärt bland barnen) till vilken alla i gruppen är kopplade. På så sätt är det enklare för någon i gruppen att berätta om de har det jobbigt med något och det blir enklare att hjälpa och be för den personen. Om detta är en idé som passar din grupp, ta en stund för att skapa gruppen. Tänk på att du kan behöva tillåtelse från föräldrarna för att göra detta. Om WhatsApp inte är rätt lösning för din grupp, fundera på hur ni kan stötta varandra på annat sätt.  

Modul material
Mobiltelefoner

En uppmuntrande hälsning

Aktivera
9 mins

Till ledaren: Ta fram vykorten som barnen gjorde tidigare i modulen “Ruts val”. 

Aktivitet

 • Be barnen skriva ett meddelande till en kompis som de vet har det lite jobbigt på baksidan av vykortet .
 • Uppmuntra dem att ge eller skicka vykortet till sin kompis som ett sätt att stötta och hjälpa dem.
 • Uppmuntra dem att förklara bibelversen Rut 1:16–17 och säga att de vill stötta och hjälpa som ett sätt att visa Guds kärlek. 
Modul material
Vykort från tidigare modul
pennor
Biblar

Jag är Noomi

Be
8 mins

Säg
Under den här samlingen har vi tittat på hur vi är kallade att hjälpa våra vänner och genom det visa Guds kärlek till dem. Vi har genom berättelsen om Rut lärt oss hur vi kan stötta våra kompisar. Men tänk om vi känner oss mer som Noomi än Rut? Istället för att vara den som ger stöd och hjälp känns det ibland som att det är vi själva som behöver stöd. Vi kommer därför att ta några minuter för att fokusera på våra personliga behov. 

Aktivitet

 • Dela in barnen i mindre grupper (gärna grupper dom känner varandra väl och är fria att samtala om det som känns jobbigt.)
 • Uppmuntra barnen att berätta för varandra om något som de tycker känns jobbigt.
 • Ge varandra stöd och uppmuntran och om barnen vill kan de även be korta böner för varandra. 

Att vara Rut

Be
8 mins

Aktivitet

 • Ge varje barn en etikett och en penna.
 • Be barnen hämta ett av de Jengablock som de använde i den tidigare aktiviteten.
 • Utmana barnen att fundera en stund över vem de kan vara en “Rut” för. De ska alltså tänka på någon som behöver deras stöd och uppmuntran.
 • Be barnen skriva ner namnet på den personen och fästa etiketten på jengablocket.
 • När alla är färdiga får de bygga upp bron igen (som de gjorde i den tidigare modulen).
 • Medan de gör detta kan de be en kort bön för den person som de skrivit på etiketten.
 • Avsluta med att ledaren ber att Gud ska hjälpa dem vara en “Rut” till de personen de har skrivit på sina etiketter. 
Modul material
Jättejenga
Etiketter
pennor