fingerkrok

BFF 3: Elia och Elisa

Det här är den tredje samlingen i en serie där vi tittar närmare på några bibliska exempel på vänskap. I det här avsnittet tittar vi närmare på Elia och Elisa, (Elia var Elisas mentor). Vi funderar på vad en mentor kan betyda för oss och hur vi kan fungera som mentor för dem runt omkring oss.

Samlingens längd: 97 min

Mål

 • Att förstå vikten av omge oss av bra mentorer.
 • Att prata om att Gud ibland använder sig av mentorer för att ta en person till en ny nivå.
 • Att tänka på att vi själva kan vara en mentor för någon annan och att vi påverkar andra, antingen positivt eller negativt.

Beskrivning

Det här är den tredje samlingen i en serie där vi tittar närmare på några bibliska exempel på vänskap. I det här avsnittet tittar vi närmare på Elia och Elisa, (Elia var Elisas mentor). Vi funderar på vad en mentor kan betyda för oss och hur vi kan fungera som mentor för dem runt omkring oss.

Material till samlingen

 • post-it lappar
 • pennor
 • A3 papper
 • Biblar
 • Bilaga Prata om det
 • sax
 • A3 papper
 • tuschpennor
 • Sugrör
 • Tejp
 • sax
 • papper
 • dator
 • Projektor
 • aluminiumfolie
 • 2 ögonbindlar
 • Biblar
 • Biblar
 • Bilaga Knäck koden
 • pennor

Samlingens moduler

Följ mig

Aktivera
6 mins

Förberedelser: Skriv ut en kopia av bilagan "Följ mig" till varje grupp samt kopior till ledarna. Klipp ut de olika meningarna och se till att pappersremsorna är blandade och inte i den ordning som de var skrivna på pappret. (Ledarens kopia ska vara hel så att de enklare kan hålla koll på att grupperna gör aktiviteterna i rätt ordning).

Aktivitet

 • Dela in barnen i grupper (helst sex barn i varje grupp, dock minst tre i varje).
 • Låt barnen sätta sig på stolar i en cirkel (Varje grupp ska bilda sin egen cirkel). 
 • Dela ut pappersremsorna (ett barn kan ha flera meningar.)
 • Barnen får inte visa de andra i sin grupp vilka meningar de har fått. Detta ska hållas hemligt.
 • Målet är att följa anvisningarna på sin pappersremsa och som grupp bli klar först med alla aktiviteter.
 • Den som fått meningen där det står “BÖRJA” kliver först upp och gör aktiviteten som står skriven på sitt papper. Aktiviteten ska göras i mitten av cirkeln.
 • När personen är klar och satt sig ned tar nästa deltagare vid. 
 • Fortsätt tills alla har gjort sina uppgifter.
 • Starta alla grupperna samtidigt och håll koll på att lagen inte hoppar över någon uppgift.  

Säg
I den här aktiviteten höll vi koll på vad någon annan gjorde för att sedan utföra vår egen uppgift. Det tema vi ska prata om idag handlar också om att titta på hur någon annan gör innan vi gör något själv. Vi kommer att prata om relationer och vad det betyder att ha en mentor. En mentor är en person som har större erfarenhet än oss själva på ett område och därför kan ge oss goda råd.

Modul material
Bilaga Följ mig
sax

Känslan/karaktären

Fundera
10 mins

Förberedelser: Skriv ut en kopia av bilagan "Känslor/karaktär" till varje grupp och klipp ut korten. 

Säg
Idag tittar vi närmare på vad en mentor är och hur en mentor kan hjälpa oss i vår vandring med Gud. Vi ska också titta på hur vi kan bli bättre kompisar genom att vara mentorer till varandra. 

Aktivitet

 • Dela upp barnen i grupper med max fem personer i varje grupp. 
 • Låt en ledare ansvara för varje grupp. Ge ett set av kort till varje grupp. 
 • Målet med leken är att lagen tävlar om vem som först lyckas samla på sig fem kort.
 • Lagen ska skicka en person för att hämta ett kort och sedan försöka komma på vilken känsla/karaktär som passar till texten på kortet. (På kortet får de hjälp med första bokstaven i det ord vi söker.) 
 • När de har kommit på ett svar ska en person från gruppen springa tillbaka till ledaren och viska svaret i dennes öra.
 • Om de har svarat rätt får de behålla kortet samt ta ett nytt. Om svaret är fel kan de välja att ta ett annat kort eller fortsätta att fundera på svaret. 
 • Det lag som först har “vunnit” fem kort vinner. 

Till ledaren: Om barnen "kör fast" på någon fråga och kommer för att hämta ett kort som de redan har försökt besvara kan du ge dem en ledtråd. Regeln är dock att den ledtråden ska ges till alla grupper. Ett annat alternativ är att du sätter en tid på t.ex. fem minuter och det lag som har flest rätt svar vinner. 

Rätt svar: 
S = Att vara vänlig, generös och ta hänsyn. (Snäll)
M = Att våga göra något som känns skrämmande. (Modig)
B = Förmågan att kontrollera sina känslor och begär, framförallt i besvärliga situationer. (Behärskad eller disciplinerad)
Ä = Man har ingen falskhet i sig utan man tala sanning och man är uppriktig. (Ärlig)
R = Får andra att skratta och man är humoristisk. (Rolig)
Ö = En riktig självbild och man är medveten om sina begränsningar. (Ödmjuk)
T = Att kunna klara av väntan, förseningar eller svårigheter och ändå vara lugn. (Tålmodig/tålamod)
N = Att vara belåten och tillfredsställd med livet och saker generellt. (Nöjd)
P = En stark eller nästan okontrollerbar känsla. (Passion)
P = Gör sina uppgifter som lovat och gör det med bra kvalitet och i tid. (Pålitlig)

Säg
Allt vi går igenom och upplever påverkar oss och formar eller omformar oss. Ibland möter vi svårigheter och problem som gör att våra känslor kan ta överhand. Det kan ibland bli svårt att tänka klart och veta hur vi ska hantera situationen. Det kan gälla saker i vårt dagliga liv som händer hemma eller i skolan, men även andliga saker i vår vandring med Gud. En mentor kan på ett neutralt sätt, utan att känslomässigt vara påverkad på det sätt som vi är, hjälpa oss att prata igenom situationen och hitta en lösning. En mentor kan också hjälpa oss genom att visa oss på saker som vi gör fel och peka ut för oss om vi t.ex. själva skapat ett problem. Det är viktigt att saker som inte borde finnas i våra hjärtan kan få komma fram så att Gud kan ta bort dem. Annars kommer dessa saker att finnas kvar och fortsätta att skapa problem. Ett sådant exempel kan vara att vi inte har förlåtit någon. Här är två bibelverser som visar på hur viktigt det är att vi inte låter mörker finnas i våra hjärtan.

Jakob 5:16 (Levande Bibeln)
Erkänn era fel för varandra och be för varandra, så att ni kan bli botade. En rättfärdig mans uppriktiga bön har stor kraft och ger verkligen resultat.

Ef 5:11–14 (Levande Bibeln)
Ta inte del i några tvivelaktiga handlingar, utan gå emot dem och avslöja dem i stället. Vad de ogudaktiga sysslar med i mörkret är så avskyvärt att man inte ens vill tala om det. Men när ljuset lyser avslöjas deras synd, och sanningen kommer i dagen. Och när de inser hur fel de verkligen lever, kanske en del av dem till och med blir ljusets barn. Det är därför som Gud säger i Skriften: Vakna, du som sover, och stå upp från de döda, så ska Kristus vara ditt ljus.

Modul material
bilaga
Biblar

Knäck koden

Aktivera
10 mins

Aktivitet

 • Dela upp barnen i grupper, helst med 3–5 barn i varje grupp. Om du har ett litet antal barn kan de jobba tillsammans som en grupp.
 • Dela ut bilagan “Knäck koden” samt några pennor till varje grupp.
 • Förklara för barnen att de har åtta minuter på sig att knäcka alla tre koderna.
 • Varje kod döljer en “konstig” mening på svenska.
 • Varje bokstav eller siffra motsvarar en bokstav och de måste ta reda på hur koden fungerar och hur de ska använda den till varje uppgift. 
 • Den första grupp som knäcker alla tre koderna och kan skriva ner rätt svar vinner. 

Till ledaren: Läs igenom övningen så att du förstår alla tre koderna. Fundera på hur barnen ska lösa så att du kan hjälpa dem med små ledtrådar om de har svårt att att lösa uppgiften. (Siffrorna motsvarar en bokstav. Barnen ska ta hjälp av schemat i KOD 3. I den första koden ska de utgå från bokstaven som är angiven och gå tre steg bakåt enligt schemat.)

När alla har gjort uppgiften klart kan du ge ut svaren:

 • KOD 1: Svar - ROSA APOR KAN FLYGA
 • KOD 2: Svar - HISSEN FASTNADE I MORMORS SKORSTEN
 • KOD 3: Svar - KATTEN KRAMADE POTATISEN

Säg
Precis som när ni försökte få fram budskapet i meddelandena genom att knäcka koden kan en mentor hjälpa en person att se hur de ska lösa en situation i livet eller vilken väg som kan vara den rätta. Alla kan dra nytta av någon som har livserfarenhet och är vis. En mentor är ungefär som någon som lyser upp en mörk och stenig stig som du går på och hjälper dig att bättre se vart du ska gå så att du inte riskerar att falla och slå dig. 

 

Modul material
Bilaga Knäck koden
pennor

Är jag helt ensam?

Samtala
10 mins

Säg
Idag ska vi titta på den mentor/lärlingsrelation som fanns mellan Elia och Elisa. 

Läs 
1 Kungaboken 19:1–10 och 13–16 

Säg
Elia var ensam. Han sa det aldrig rakt ut men hans agerade och klagande visade på det. Gud såg detta. Elia levde under en tid som var mycket svår om någon var profet. Situationen var fientlig och brutal landet styrdes av en självisk kung. Krig, mord och religös förföljelse tillhörde vardagen. Elia kände sig mycket ensam och som att han var den ende som var trogen Gud.

Diskutera

 • Har du någon gång känt dig ensam som kristen? Som att du är omgiven av människor som tycker att din tro är konstig och löjlig? Kan du ge exempel?
 • Hur kändes det att uppleva det?
 • Elia sprang iväg och ropade till Gud. Vad gör du när du känner dig ensam på det viset?
Modul material
Biblar

Vem vänder du dig till?

Fundera
8 mins

Läs 
1 Kungaboken 19:15–21 

Säg 
Elia vände sig till Gud under den här tiden av ensamhet och utmaningar och Gud skickade Elisa till honom. När Elia fick Elisa som vän och lärling hjälpte det honom att få tillbaka sitt fokus. Efter detta läser vi aldrig att Eli ifrågasatte sin tro och vad han kunde göra för Gud igen. 

Diskutera 

 • Vem vänder du dig till när du behöver andlig hjälp och uppmuntran?
 • Vem tror du ser upp till dig och skulle vilja gå till dig för andlig hjälp och uppmuntran?
 • Vad kan vi lära oss om Gud när vi läser berättelsen om Elia och Elisa?

Säg
Det är enklare att leva som kristen när vi har andra kristna som står vid vår sida. Även om Elia var mentorn drog han nytta av att ha en person vid sin sida som tänkte på ett liknande sätt som han gjorde. Är du medveten om att vi alla har potentialen att vara en mentor – någon som andra ser upp till och ser hur vi lever våra liv? Det kan hjälpa oss i vår tro att tänka på att andra tittar hur vi lever våra liv eftersom det hjälper oss fokusera, precis som Elia blev mer fokuserad när han blev en mentor till Elisa. Vi får en uppgift och det hjälper oss att hålla oss på den väg som Jesus vill att vi ska gå – eftersom vi vet att om vi strular till det kommer kanske de som ser upp till oss att också strula till det. Om Elia skulle ha tappat fokus igen skulle det ha påverkat Elisa. Vår tro är inte bara vår tro utan den har en direkt påverkan på personers tro runt omkring oss. Det är ett stort ansvar vi har. 

Modul material
Biblar

Sikta och skjut

Aktivera
9 mins

Till ledaren: Skapa ett antal "aluminiumbollar" genom att knyckla ihop aluminiumfolie till en lös boll. Du kan även välja att först knyckla ihop ett vanligt papper som du sedan formar aluminiumfolie kring. Bollarna ska vara lätta så att de inte skadar dem de träffar. Samtidigt ska det gå bra att kasta dem. Du kan även använda mjuka bollar som inte riskerar att göra någon illa. 

Aktivitet

 • Dela upp barnen i två lag och välj ut två frivilliga från varje lag. 
 • En av de två ska vara “skytt” och den andre den som siktar. De frivilliga (fyra totalt) ska ställa sig i mitten av rummet. De andra barnen ställer sig på en valfri plats i rummet (utan att gömma sig).
 • De ska stå helt stilla (får inte röra sig) och titta in mot mitten av rummet där skyttarna står. 
 • Ge “aluminiumbollarna” till de som ska sikta och förklara att deras jobb är att ge bollarna till skytten och hjälpa denne träffa så många från motståndarlaget som möjligt på tre minuter. Skyttarna måste ha ögonbindel på sig vilket gör dem helt beroende av hjälp och instruktioner från de som siktar för att kunna veta vart de ska kasta bollarna. 
 • När en person blir träffad av en “aluminiumboll” måste de sätta sig ner på golvet. 
 • När tiden är slut kontrollerar ni vilket av lagen som lyckade träffa flest personer från motståndarlaget. 

Säg
Mentorer kan vara till en stor hjälp för oss när det gäller att ta rätt beslut i livet. Både när det gäller vårt dagliga liv och vår tro. Ibland kan de situationer som vi stöter på i livet kännas svåra att lösa, så även med vår tro och de frågor och tvivel som kan komma. En mentor kan hjälpa oss att fokusera på de rätta sakerna och hjälpa oss hitta den väg vi borde välja. Mentorn kan ger oss ett nytt perspektiv på situationen så att vi ser hur vi ska gå framåt och vilket är det rätta beslutet för oss i den situation som vi är i. Det är viktigt att du väljer en mentor som du tycker är en balanserad och stabil kristen. Om någon ska ge dig vägledning och råd borde det vara någon som är klok (vis) och kärleksfull. Det borde vara någon som du känner att du lätt kan prata med, öppna upp och vara ärlig med. Det är även bra om det är någon som du ser upp till och är av samma kön som dig.

Till ledaren: Uppmuntra barnen att komma och prata med dig om de skulle vilja ha en mentor. 

Modul material
aluminiumfolie
2 ögonbindlar

Något utöver det vanliga

Visa
8 mins

Aktivitet 

 • Ge varje barn en sax, tejp och ett papper.
 • Förklara att de har tre minuter på sig att göra något häftigt och imponerande av pappret. 
 • Efter tre minuter väljer ledaren ut den som har lyckas göra det mest intressanta med sitt papper. 

Visa 
10 papperstrick!: https://www.youtube.com/watch?v=MZxtgUoGzMQ 

Säg 
De här papperstricken som vi just tittade på visade hur någon gjorde något speciellt av ett helt vanligt papper. Vi kan se hur Gud gjorde samma sak med Elisa. När Elia mötte Elisa höll han på att ploga fälten. Elisa var en helt vanlig person som gjorde ett helt vanligt jobb. Elia var skickad av Gud för att bli Elisas mentor. Elia delar hela sitt liv med Elisa och genom denna relation förändrade Gud Elisas liv. Han gick från att vara en helt vardaglig person till någon som var utöver det vanliga – till att bli en person som formade en hel nation. Gud kan göra samma sak med oss. Vi behöver vara tillgängliga, villiga att lyssna och lära oss precis som Elisa var ödmjuk och tog till sig Elias undervisning och råd. Bibeln talar om vikten att vara ödmjuk.

Läs
1 Petrus 5:5–7 
 Ni yngre män bör se upp till de äldre som era ledare. Och ni bör alla tjäna varandra med ödmjukhet. Gud ger särskilda välsignelser till dem som är ödmjuka, men de som är stolta får ingen del av detta. Om ni vill böja er och göra er små under Guds mäktiga hand, så kommer han att upphöja er när hans tid är inne. Låt honom få ta hand om alla era bekymmer och sorger, för han vill alltid ert bästa.

Modul material
Tejp
sax
papper
dator
Projektor

Höja ribban

Aktivera
7 mins

Lek

 • Dela ut ett sugrör till varje deltagare och be dem ställa sig längs ena kortsidan av rummet. (Du kan använda båda ändarna av rummet om det behövs och göra mållinjen i mitten av rummet). 
 • Be dem lägga ner sugröret framför sig på golvet. 
 • Förklara att när du räknat till tre ska var och en av dem rulla sitt sugrör (höja ribban) över golvet till andra sidan genom att endast blåsa på det. 
 • Ge ett pris till 1:an, 2:an och 3:an. 

Säg 
Din tro och ditt liv är inte något som bara påverkar dig utan det påverkar även andra. Ditt liv kan utmana andra att “höja ribban”. Du kan vara en mentor för andra och vara ett bra föredöme när det gäller att leva för Jesus. Kom dock ihåg att personerna som ser upp till dig sällan kommer att höja ribban högre än där du har satt ribban i ditt liv. Om du ska vara en mentor och påverka andra människor måste du vara ett exempel för dem att se upp till. 

Modul material
Sugrör

Vandra i någon annans skor

Be
9 mins

Aktivitet

 • Ge varje barn ett A3 papper och en tuschpenna. (Två A4 papper fungerar också om du inte har A3 papper). 
 • Be barnen måla av sina fötter genom att dra med tuschpennan runt fötterna och sedan skriva sitt namn klart och tydligt på pappret. Vi kommer att använda fotavtrycken till att be för varandra så du kan även uppmuntra barnen att skriva något som de önskar bön för på fotavtrycken.
 • Sprid ut fotavtrycken på golvet i rummet.
 • Förklara att barnen ska hitta ett fotavtryck (som inte tillhör demsjälva) och ställa sig på det.
 • Spela musik under en minut och medan musiken spelar ska de be för den person som fotavtrycken tillhör.
 • Om de känner att Gud på talar till dem angående den personen under bönen kan de skriva ner detta på pappret. Det kan t.ex. vara ett uppmuntrande ord eller en bibelvers. När musiken stannar får barnen gå till ett annat fotavtryck och göra likadant. Upprepa detta 3-4 gånger. 

Säg
Man kan säga att en mentor kliver in i en annan persons värld och försöka förstå varför personen har gjort det beslut som den har gjort. Mentorn kan göra sitt bästa med att få personen att komma vidare från den plats där denne har fastnat (och inte vet hur han/hon ska gå vidare). Kom dock ihåg att även om vi kliver in i en annan persons värld är det endast Gud som verkligen kan förändra en persons situation och liv. Därför är det viktigt att vi ber för den person som kommer till oss för råd och hjälp. Det är endast Gud som kan flytta på berg och förändra riktigt svåra situationer. Som en mentor kan du hjälpa andra människor med råd men endast Gud kan förändra dem på djupet. 

Modul material
A3 papper
tuschpennor

Prata om det

Fundera
5 mins

Förberedelser: Skriv ut bilagan “Prata om det” och klipp ut de olika citaten.

Aktivitet

 • Sätt upp citaten på olika platser i rummet.
 • Berätta för barnen att dessa citat är från gymnasieelever som har en vuxen kristen som deras mentor. 
 • Be dem gå runt i rummet och läsa de olika citaten.
 • Uppmuntra dem att be och fundera över om de också borde ha en mentor i sina liv. 
Modul material
Bilaga Prata om det
sax

Hur angelägen är du?

Fundera
5 mins

Läs 
2 Kungaboken 2:1–14 

Diskutera 
På vilket sätt kan detta bibelord hjälpa och inspirera oss att leva mer hängivet för Jesus?

Säg
Elisa visste att han behövde lära sig så mycket som möjligt från Elia medan han hade chansen. Elisa var ivrig, angelägen och jobbade hårt på detta vilket gav resultat – Gud gav honom dubbelt så mycket av den andliga kraft som Elia hade haft. Det här bibelordet visar att en mentor kan påverka vårt andliga liv och vår framtid. Relationen mellan Elia och Elisa visar oss att vi måste vara ivriga och angelägna i vår relation med Jesus. Vi kan vara frimodiga och be om mer helig Ande i våra liv, samt vara ivriga i att visa Jesus att vi tar vår tro på allvar och vill lära oss mer från honom. Om vi gör detta – vem vet vilka otroliga saker vi kan få uppleva. Elisa vägrade att lämna Elia. Hur hängiven och angelägen är du att följa Jesus?

Modul material
Biblar

För vårt bästa

Aktivera
10 mins

Förberedelser: Sätt upp två A3 papper på väggen innan samlingen börjar. Skriv “För mitt bästa” som överskrift på den ena och “För andras bästa” på den andra. 

Säg
Vi kan se vilket starkt vänskapsband och vilken djup repsekt som fanns mellan Elia och Elisa när vi läser om hur Elisa vägrade att lämna sin herre under Elias sista tid på jorden. Att vara en äkta vän är att vandra med andra som Elias vandrade med Elia. Äkta vänskap är när vi kan lära oss från varandra och när vi bryr oss om vad som är bäst för den andre. Elia var mentor till Elisa nder många år. Han var lojal mot Elisa och hjälpte honom växa. På Elias sista levnadsdag visade Elisa samma sak till Elia. Elisa praktiserade det han hade lärt sig – lärlingen hade nu blivit lik sin mentor. 

Aktivitet

 • Dela ut pennor och post-it lappar och be barnen tänka på sin(a) bästa vän(ner).
 • Förklara att barnen ska tänka ut saker att fästa på de två  A3 papperna som finns uppsatta på väggen
 • “För mitt bästa” – Vad kan du lära dig från din kompis som gör att du växer och byggs upp samt blir en bättre person i den här världen?
 • “För deras bästa” – Vad kan du göra, säga eller be till Gud om, som skulle vara bra för din kompis, och få denne att utvecklas som människa?
 • Utmana barnen att varje dag den kommande veckan göra en medveten ansträngning för att göra något för sina vän(ner). 
 • Be dem skriva ner vad de tänkt ut på post-it lapparna och sedan komma fram och sätta upp dem på A3 papperna. 

Be
Käre Gud. Tack för att du bryr dig om oss. Du vill inte bara vårt bästa utan du vill även använda våra liv så att de kan bli till välsingelse för andra. Hjälp oss att hitta personer som kan hjälpa oss att växa till vårt fulla potential. Hjälp oss också att vara en bra kompis som hjälper andra att utvecklas som människor.
Amen 

Modul material
post-it lappar
pennor
A3 papper