fingerkrok

BFF 3: Elia och Elisa

Det här är den tredje samlingen i serien där vi studerar några bibliska exempel på vänskap. I den här samlingen ska vi titta närmare på Elia och Elisa, där Elia var Elisas mentor. Vi ska fördjupa oss i vad en mentor kan betyda för oss samt hur vi också kan ta en mentors roll till dem runt omkring oss.

Samlingens längd: 97 min

Mål

 • Att förstå vikten av att ha en bra mentor i våra liv.
 • Att vi alla kan vara en mentor och att vi påverkar andra, antingen positivt eller negativt.
 • Gud kan använda mentorer i våra liv för att ta oss till en ny nivå och fördjupa vår tro.

Beskrivning

Det här är den tredje samlingen i serien där vi studerar några bibliska exempel på vänskap. I den här samlingen ska vi titta närmare på Elia och Elisa, där Elia var Elisas mentor. Vi ska fördjupa oss i vad en mentor kan betyda för oss samt hur vi också kan ta en mentors roll till dem runt omkring oss.

Material till samlingen

 • post-it lappar
 • pennor
 • A3 papper
 • Biblar
 • Bilaga Prata om det
 • sax
 • A3 papper
 • tuschpennor
 • Sugrör
 • Tejp
 • sax
 • papper
 • dator
 • Projektor
 • aluminiumfolie
 • 2 ögonbindlar
 • Biblar
 • Biblar

Samlingens moduler

Följ mig

Aktivera
6 mins

Förberedelser: Skriv ut en kopia av bilagan "Följ mig" till varje grupp samt kopior till ledarna. Klipp ut de olika meningarna och se till att pappersremsorna är blandade och inte i den ordning som de var skrivna på pappret. (Det kan vara bra att ha en hel bilaga till ledarna så att de kan enklare kan hålla kolla på att grupperna gör aktiviteterna i rätt ordning).

Aktivitet

 • Dela upp barnen i grupper med helst 6 barn i varje grupp (dock minst 3 i varje) och låt dem sitta på stolar i en cirkel.
 • Gör en cirkel för varje grupp.
 • Dela ut de uppklippta bilagorna , en bilaga till varje grupp, mening för mening till barnen tills du har gett ut alla meningarna. Barnen kommer att ha flera meningar, inte bara en. Barnen får inte visa de andra i sin grupp vilka meningar de har fått.
 • Målet för gruppen är att göra alla aktiviteterna klara innan någon annan grupp hinner göra det.
 • Barnen som har fått meningen med “BÖRJA” kliver först upp och gör sin aktivitet i mitten av sin cirkel. Nästa person får inte börja förrän den första personen har satt sig ner. Fortsätt så tills alla har gjort sina uppgifter.
 • Starta alla grupperna samtidigt och håll koll på att grupperna inte hoppar över någon uppgift.  

Säg
Idag ska vi prata om relationer och vad det betyder att ha en mentor. Mentorer kan påverka våra liv och de beslut som vi tar i livet.

Modul material
Bilaga Följ mig
sax

Känslan/karaktären

Fundera
10 mins

Förberedelser: Skriv ut en bilaga "Känslor/karaktär" till varje grupp och klipp ut korten. 

Säg
Idag tittar vi närmare på mentorer och hur de kan hjälp oss i vår vandring med Gud och leva bättre liv. Vi ska också titta på hur vi kan bli bättre kompisar genom att förstå att vi kan vara mentorer till några av våra kompisar. 

Aktivitet
Dela upp barnen i grupper med max fem i varje grupp. 
Välj ut en ledare i varje grupp och ge de förberedda korten till ledarna (en serie kort till varje grupp). 
Målet med leken är att lagen tävlar om vem som först får fem kort.
De ska skicka en från laget för att hämta ett kort och sedan ska laget komma på vilken känsla/karaktär som vi letar efter. Längst upp får de hjälp med första bokstaven i det ord vi söker. 
När de har kommit på ett svar springer de till ledaren och berättar svaret.
Om de har svarat rätt får de behålla kortet samt ta ett nytt. Om svaret är fel kan de välja att ta ett annat kort eller fortsätta att försöka hitta svaret på det kort de har. 
Det lag som först har “vunnit” fem kort vinner. 

Till ledaren:
Om barnen fastnat på några av korten och kommer för att hämta ett kort som de redan har försökt på så kan du välja att ge dem en ledtråd. Regeln är dock att den ledtråden ska då ges till alla grupper. Ett annat alternativ är att du sätter en tid på t.ex. fem minuter och det lag som har flest rätt svar vinner. 

Rätt svar: 
S = Att vara vänlig, generös och ta hänsyn. (Snäll)
M = Att våga göra något som känns skrämmande. (Modig)
B = Förmågan att kontrollera sina känslor och begär, framförallt i besvärliga situationer.  (Behärskad eller disciplinerad)
Ä = Man har ingen falskhet i sig utan man tala sanning och man är uppriktig. (Ärlig)
R = Får andra att skratta och man är humoristisk. (Rolig)
Ö = En riktig självbild och man är medveten om sina begränsningar. (Ödmjuk)
T = Att kunna klara av väntan, förseningar eller svårigheter och ändå vara lugn. (Tålmodig/tålamod)
N = Att vara belåten och tillfredsställd med livet och saker generellt. (Nöjd)
P = En stark eller nästan okontrollerbar känsla. (Passion)
P = Gör sina uppgifter som lovat och gör det med bra kvalitet och i tid. (Pålitlig)

Säg
Vi formas hela tiden till de människor som vi är. Allt det som vi går igenom och upplever påverkar oss och formar oss. Ibland möter vi svårigheter och problem som gör att våra känslor kan ta överhand och vi har svårt att tänka klart och veta hur vi ska hantera situationen. Det kan gälla saker i vårt dagliga liv som händer hemma eller i skolan, men även andliga saker i vår vandring med Gud. En mentor kan på ett neutralt sätt, utan att känslomässigt vara påverkad på det sätt som vi är, hjälpa oss att prata igenom situationen och hjälpa oss att hitta en lösning på situationen. En mentor kan också hjälpa oss genom att visa oss på saker som vi gör fel och där vi kanske är skuld till att situationen är som den är. Det är viktigt att saker som inte borde finnas i våra hjärtan kan få komma fram så att Gud kan ta bort dem. Annars kommer dessa saker att finnas kvar och fortsätta att skapa problem. Ett exempel kan vara att vi inte har förlåtit någon. Här är två bra bibelverser som visar på hur viktigt det är att vi inte låter mörker finnas i våra hjärtan.

Jakob 5:16 (Levande bibeln)
Erkänn era fel för varandra och be för varandra, så att ni kan bli botade. En rättfärdig mans uppriktiga bön har stor kraft och ger verkligen resultat.

Ef 5:11-14 (Levande bibeln)
Ta inte del i några tvivelaktiga handlingar, utan gå emot dem och avslöja dem i stället. Vad de ogudaktiga sysslar med i mörkret är så avskyvärt att man inte ens vill tala om det. Men när ljuset lyser avslöjas deras synd, och sanningen kommer i dagen. Och när de inser hur fel de verkligen lever, kanske en del av dem till och med blir ljusets barn. Det är därför som Gud säger i Skriften: Vakna, du som sover, och stå upp från de döda, så ska Kristus vara ditt ljus.

Modul material
bilaga
Biblar

Knäck koden

Aktivera
10 mins

Aktivitet
Dela upp barnen i grupper, helst med 3-5 barn i varje grupp. Om du har en liten grupp så kan de jobba tillsammans som en grupp. Ge ut bilagan “Knäck koden”, en per grupp, och pennor. Förklara för barnen att de har åtta minuter på sig att knäcka alla tre koderna. Varje kod döljer en “konstig” mening på engelska vilket gör utmaningen ännu större.  Den första gruppen som knäcker alla tre koderna rätt vinner. 
Varje bokstav eller siffra motsvarar en bokstav och de måste ta reda på hur koden fungerar och hur de ska använda den till varje övning. 

Till ledaren: Titta igenom övningen så att du förstår alla tre koderna och hur du kommer fram till svaren så att du kan hjälpa barnen med små ledtrådar om de har svårt att att lösa uppgiften.
När alla har gjort uppgiften klart så kan du ge ut svaren:

 

 • Kod 1: Svar - PURPLE HIPPOS CAN FLY. (En lila flodhäst kan flyga)
 • KOD 2: Svar - THE BEST PARTIES ARE FAIRY PARTIES  (De bästa festerna är sagopartyn)
 • KOD 3: Svar - THE CAT HUGGED THE POTATO. (Katten kramade potatisen)

Säg
Precis som när du försökte att få fram budskapet i meddelandena genom att knäcka koden så kan en mentor hjälpa en person att se hur de ska lösa en situation i livet eller vilken väg som kan vara den rätta. Alla kan dra nytta av någon som har livserfarenhet och är vis. En mentor är ungefär som någon som lyser upp en stenig stig som du går på och hjälper dig att bättre se vart du ska gå så att du inte riskerar att falla och slå dig. 

 

Modul material
Bilaga Knäck koden
pennor

Är jag helt ensam?

Samtala
10 mins

Säg
Idag ska vi titta på den mentor/lärlings relation som fanns mellan Elia och Elisa. 

Läs 
1 Kungaboken 19:1-10 & 13-16 

Säg
Elisa var ensam. Han sa det aldrig rakt ut men hans agerade och klagande visade på det. Gud såg det. Elia var profet under en tid som var fientlig och brutal med en självisk kung. Krig, mord och religös förföljelse tillhörde vardagen. Elia kände som ensam och som att han var den ende som var trogen Gud.

Diskutera: 

 • Har du någon gång känt dig ensam som kristen? Som att du är omgiven av människor som tycker att din tro är konstig och löjlig? Kan du ge exempel?
 • Hur kändes det att uppleva det?
 • Elia sprang iväg och ropade till Gud? Vad gör du när du känner dig ensam på det viset?
Modul material
Biblar

Vem vänder du dig till?

Fundera
8 mins

Läs 
1 Kungaboken 19: 15-21 

Säg 
Elia vände sig till Gud under den här tiden av ensamhet och utmaningar och Gud skickade Elisa till honom. När Elia fick Elisa som en vän och lärling så hjälpte det honom att få tillbaka sitt fokus. Efter detta läser vi aldrig att Eli ifrågasatte sin tro och vad han kunde göra för Gud igen. 

Diskutera 

 • Vem vänder du dig till när du behöver andlig hjälp och uppmuntran?
 • Vem tror du ser upp till dig och skulle vilja gå till dig för andlig hjälp och uppmuntran?
 • Vad kan vi lära oss om Gud när vi läser berättelsen om Elia och Elisa?

Säg
Det är enklare att leva som kristen när vi har andra kristna som står vid vår sida. Även om Elia var mentorn så drog han nytta av att ha en person vid sin sida som tänkte på ett liknande sätt som han gjorde. Är du medveten om att vi alla har potentialen att vara en mentor - någon som andra ser upp till och ser hur vi lever våra liv? Det kan hjälpa oss i vår tro att tänka på att andra tittar hur vi lever våra liv eftersom det hjälper oss fokusera, precis som Elia blev mer fokuserad när han blev en mentor till Elisa. Vi får en uppgift och det hjälper oss att hålla oss på den väg som Jesus vill att vi ska gå - eftersom vi vet att om vi strular till det så kommer kanske de som ser upp till oss att också strula till det. Om Elia skulle ha tappat fokus igen så skulle det ha påverkat Elisa. Vår tro är inte bara vår tro utan den har en direkt påverkan på personers tro runt omkring oss. Det är ett stort ansvar vi har. 

Modul material
Biblar

Sikta och skjut

Aktivera
9 mins

Aktivitet

 • Dela upp barnen i två lag och välj ut två frivilliga från varje lag. 
 • En av de två ska vara “skytten” och den andre den som siktar. De frivilliga (4 st totalt) ska ställa sig i mitten av rummet. De andra barnen ställer sig på en frivillig plats i rummet (utan att gömma sig) där de ska stå helt stilla och titta in mot rummet där skyttarna står. 
 • Ge “aluminiumbollarna” till de som ska sikta och förklara att deras job är att hjälpa skytten att träffa så många från det motståndarlaget som mögligt under tre minuter. Skyttarna måste ha ögonbindel så de här helt beroende av hjälp och instruktioner från de som siktar för att veta vart de ska kasta bollarna. 
 • När en person blir träffad av en “aluminiumboll” så måste de sätta sig ner på golvet. 
 • När tiden är slut, se vilket av lagen som lyckade träffa flest personer från motståndarlaget. 

Säg
Mentorer kan vara till en stor hjälp för oss när det gäller att ta rätt beslut i livet,. Både när det gäller vårt dagliga liv och vår tro. Ibland kan de situationer som vi stöter på i livet kännas svåra att lösa, så även med vår tro och de frågor och tvivel som kan komma. En mentor kan hjälpa oss att fokusera på de rätta sakerna och hjälpa oss hitta den väg vi borde välja. Mentorn kan ger oss ett nytt perspektiv på situationen så att vi ser hur vi ska gå framåt och vilket är det rätta beslutet för oss i den situation som vi är i. 
Det är viktigt att du väljer en mentor som du tycker är en balanserad och stabil kristen. Om någon ska ge dig vägledning och råd så borde det vara någon som är klok (vis) och kärleksfull, någon som du känner att du lätt kan prata med, öppna upp och vara ärlig med, någon som du ser upp till och som är av samma kön som du är. 

Till ledaren: Uppmuntra barnen att komma och prata med dig om de skulle vilja ha en mentor. 

Modul material
aluminiumfolie
2 ögonbindlar

Något utöver det vanliga

Visa
8 mins

Aktivitet 

 • Ge varje barn ett papper, en sax och tejp.
 • Förklara att de har tre minuter på sig att göra något häftigt och imponerande av pappret. 
 • Efter tre minuter väljer ledaren ut sin favorit. 
 • Visa sedan följande videoklipp:

Visa 
10 papperstrick!: https://www.youtube.com/watch?v=MZxtgUoGzMQ 

Säg 

 • De här papperstricken gjorde något speciellt av ett helt vanligt papper. Vi kan se hur Gud gjorde detsamma med Elisa.
 • När Elia mötte Elisa så höll han på att ploga fälten. Elisa var en helt vanlig person som gjorde ett helt vanligt jobb. Elia är skickad av Gud till att bli Elisas mentor. Elia delar hela sitt liv med Elisa och genom denna relation så förändrar Gud Elisas liv från någon helt vanlig till något utöver det vanliga - till att bli en person som formar en hel nation.
 • Gud kan göra detsamma med oss. Vi behöver vara tillgängliga och villiga att lyssna och lära oss precis som Elisa var ödmjuk och tog till sig Elias undervisning och råd. Bibeln talar om vikten att vara ödmjuk.

Läs
1 Petrus 5:5-7! 
 Ni yngre män bör se upp till de äldre som era ledare. Och ni bör alla tjäna varandra med ödmjukhet. Gud ger särskilda välsignelser till dem som är ödmjuka, men de som är stolta får ingen del av detta. Om ni vill böja er och göra er små under Guds mäktiga hand, så kommer han att upphöja er när hans tid är inne. Låt honom få ta hand om alla era bekymmer och sorger, för han vill alltid ert bästa.

Modul material
Tejp
sax
papper
dator
Projektor

Höja ribban

Aktivera
7 mins

Lek

 • Ge ett sugrör till alla barnen och ställ upp dem längs ena änden av rummet. (Du kan använda båda ändarna av rummet om det behövs och göra mållinjen i mitten av rummet). 
 • Be dem lägga ner sugröret framför sig på golvet. 
 • Förklara att när du räknat till tre ska var och en av dem rulla sugröret (höja ribban) över golvet till andra sidan genom att bara blåsa på sugröret. 
 • Ge ett pris till vinnaren, tvåan och trean. 

Säg 
Din tro och ditt liv är inte något som bara påverkar dig utan det påverkar även andra. Ditt liv kan utmana andra att “höja ribban”. Du kan vara en mentor för andra och vara ett bra föredöme när det gäller att leva för Jesus. Kom dock ihåg att personerna som ser upp till dig kommer sällan att höja ribban högre än där du har satt ribban i ditt liv. Om du ska vara en mentor och påverka andra människor så måste du vara ett exempel för dem att se upp till. 

 

Modul material
Sugrör

Vandra i någon annans skor

Be
9 mins

Aktivitet

 • Ge varje barn ett A3 papper och en tuschpenna. (Två A4 papper fungerar också om du inte har A3 papper). 
 • Be barnen måla av sina fötter  genom att dra med tuschpennan runt fötterna och sedan skriva sitt namn klart och tydligt på pappret. Vi kommer att använda detta till att be för varandra så du kan uppmuntra barnen att även skriva på fotavtrycken något som de önskar bön för. 
 • Förklara att barnen sedan ska hitta ett annat par fotavtryck och ställa sig på dem. Du kommer sedan att spela musik under  en minut och medan musiken spelas ska barnen be för personen som fotavtrycken tillhör. Om de känner att Gud på någon sätt talar till dem om den personen under bönen så kan de skriva ner det som de tycker Gud sa på pappret. När musiken stannar så går de till ett annat fotavtryck och gör likadant. Upprepa detta 3-4 gånger. 

Säg
Man kan säga att en mentor kliver in i en annan persons värld och försöka förstå varför personen har gjort de beslut som de har gjort. Mentorn kan försöka att få personen att komma vidare från den plats där personen har fastnat och inte vet hur han/hon ska gå vidare. Kom dock ihåg att även om vi kliver in i en annan persons värld så är det endast Gud som verkligen kan förändra en persons situation och liv. Därför är det viktigt att vi ber för personen som kommer till oss för råd och hjälp.  Det är endast Gud som kan flytta på berg och förändra riktigt svåra situationer. Som en mentor kan du hjälpa andra människor med råd men endast Gud kan förändra dem på djupet. 

 

Modul material
A3 papper
tuschpennor

Prata om det

Fundera
5 mins

Förberedelser: Skriv ut bilagan “Prata om det” och klipp ut de olika citaten.

Aktivitet

 • Sätt upp citaten på olika platser i rummet.
 • Berätta för barnen att dessa citat är från gymnasieelever som har en vuxen kristen som deras mentor. 
 • Be dem gå runt i rummet och läsa de olika citaten. Säg åt dem att tyst be inom dem själva medan de läser citaten för att se om de också borde ha en mentor i deras liv. 
Modul material
Bilaga Prata om det
sax

Hur angelägen är du?

Fundera
5 mins

Läs 
2 Kungaboken 2:1-14 

Diskutera 
På vilket sätt kan detta bibelord hjälpa och inspirera oss till att leva mer hängivet för Jesus?

Säg
Elisa visste att han behövde lära så mycket som möjligt från Elia medan han hade chansen. Han var ivrig, angelägen och jobbade hårt på det och det gav resultat - Gud gav honom dubbelt så mycket av den andliga kraft som Elia hade. Det här bibelordet visar att en mentor kan på ett viktigt sätt påverkar vårt andliga liv och vår framtid. 
Relationen mellan Elia och Elisa visar oss att vi måste vara ivriga och angelägna i vår relation med Jesus. Vi kan vara frimodiga och be om mer Helig ande i våra liv och ivriga i att visa Jesus att vi tar vår tro på allvar och vi vill lära oss mer från honom. Om vi gör detta - vem vet vilka otroliga saker som kan få uppleva.  Elisa vägrade att lämna Elia. Hur hängiven och angelägen är du att följa Jesus?

 

Modul material
Biblar

För vårt bästa

Aktivera
10 mins

Förberedelser: Sätt upp två A3 papper på väggen innan samlingen börjar. Skriv “För mitt bästa” som överskrift på den ena och “För deras bästa” på den andra. 

Säg
Vi kan se vilket starkt vänskapsband och vilken djup repsekt som fanns mellan Elia och Elisa  när vi läser om hur Elisa vägrade att lämna sin herre under Elias sista tid på jorden. Att vara en äkta vän är att vandra med andra som Elias vandrade med Elia. Äkta vänskap är där vi kan lära oss och växa från den andre men också att tänka på den personen och vad som är bäst för han/hon. Elia var under många år en mentor för Elisa. Han var loyal till Elisa och hjälpte honom växa. På den där sista dagen visade Elias samma sak till Elia - Elisa praktiserade det han hade lärt sig - lärlingen hade nu blivit lik sin mentor. 

Aktivitet

 • Ge ut pennor och post-it lappar och be barnen tänka på sin(a) bästa vän(ner).
 • Förklara att barnen ska tänka ut saker att skriva på båda A3 papperna:
 • “För mitt bästa” - Vad kan du lära dig från din kompis som gör att du växer och byggs upp och blir en bättre person i den här världen?
 • “För deras bästa” - Vad kan du från och med nu kunna göra, säga eller be till Gud om, som skulle vara bra för din kompis, som får han/henne att utvecklas som människa?
 • Utmana barnen att göra en medveten ansträngning den kommande veckan att varje dag göra något för deras vän(ner) som de tänkte på under den här aktiviteten. 
 • Be dem skriva ner vad de tänkt på och kommit fram till på post-it lappar och sedan sätta upp dem på A3 papperna. 

Be
Käre Gud. Tack för att du bryr dig om oss och att du inte bara vill vårt bästa utan att du också vill använda våra liv till att ge det bästa till andra. Hjälp oss att hitta personer som kommer att hjälp oss att växa till vårt fulla potential. Hjälp oss också att vara en kompis som hjälp andra att utvecklas som människor.
Amen 

 

Modul material
post-it lappar
pennor
A3 papper

Bilaga - Känslan/Karaktären

Fundera
0 mins

På grund av teknikska svåriheter så fungerar inte nedladdningen av bilagan i modulen. Här hittar du dock bilagan som hör ihop med modulen "Känslan/karaktären".