Bibel

Böckernas bok

Bibeln är mycket viktig men ibland står den bara och samlar damm i bokhyllan. Om vi verkligen skulle förstå kraften i Guds ord skulle vi uppskatta den mycket mer. Den här samlingen innehåller en grundläggande översikt av Bibeln och förklarar vad den handlar om och hur den kan hjälpa oss. Genom detta hoppas vi kunna inspirera barnen att läsa Bibeln och använda den i sina liv. 

Samlingens längd: 63 min

Mål

Målet med denna samling är att lyfta fram hur viktig Bibeln är och hur den kan hjälpa oss att leva på det sätt som Gud önskar. Målet är också att gruppen ska lära sig några av de mest kända berättelserna från Bibeln och bli inspirerad att läsa mer om dem. Våra nyckelbibelord är 2 Tim 3:16-17 samt Heb 4:12.

Beskrivning

Bibeln är mycket viktig men ibland står den bara och samlar damm i bokhyllan. Om vi verkligen skulle förstå kraften i Guds ord skulle vi uppskatta den mycket mer. Den här samlingen innehåller en grundläggande översikt av Bibeln och förklarar vad den handlar om och hur den kan hjälpa oss. Genom detta hoppas vi kunna inspirera barnen att läsa Bibeln och använda den i sina liv. 

Material till samlingen

 • Bilaga - Böckernas bok
 • Biblar
 • Tapet eller lång pappersremsa
 • häftmassa
 • Limstift
 • pennor
 • Bilaga - Bibelns böcker
 • Biblar
 • Biblar
 • Biblar
 • Biblar
 • Bakgrundsmusik
 • Biblar
 • Hinkar
 • Ryggsäck med användbara saker
 • Lyckokakor
 • dagens meddelanden
 • Biblar

Samlingens moduler

Lyckokakor

Kom ihåg
6 mins

Målet: Ge ut veckans meddelanden/information.

Förberedelser: Köp in några lyckokakor (fortune cookies).

Meddelanden/Information

 • Säg till gruppen att de nu ska få möjligheten att få lite råd och vägledning i livet.
 • Ta fram lyckokakorna.
 • Be en frivillig att ta en kaka och läsa vad som står inuti och sedan får de äta kakan. 
 • Läs sedan upp ditt första meddelande/information till gruppen. 
 • Fortsätt så genom att alternera en lyckokaka med ett meddelande/information tills ni har läst upp alla de meddelanden som du har. Om du inte har så många meddelanden/information så kan ni läsa upp några extra lyckokakor på slutet. 

Läs
Psaltaren 119:105  

Säg 
Det finns många personer som vill ge oss råd och vägledning. Ibland är det bra råd, men ibland är det inte det. Ibland kan råden till och med vara skadliga. Bibeln är en fantastisk bok när det gäller att ge råd och vägledningen för våra liv. Gud talar till oss genom Bibeln och vägleder oss i många frågor som vi kan ha. 

Alternativ

 • Om du inte har möjlighet att köpa lyckokakor kan ni bara samtala om på vilka sätt människor försöker hitta råd och vägledning i livet, även om det kanske är mer på skoj än allvar. Ni kan kort prata om lyckokakor, horoskop, o.s.v.  (Om du vill så kan du söka efter ett kort videoklipp där någon öppnar och läser lyckokakor). 
 • Fråga dem vad de har provat på och om de tror att dessa saker kan fungera. 
 • Säg att även om de allra flesta bara ser dessa saker som en rolig grej så önskar vi dock att vi skulle kunna få bra råd om saker i livet. (Läs sedan Psaltaren 119:105 - se ovan).
 • Läs upp dina meddelanden när det passar.
Modul material
Lyckokakor
dagens meddelanden
Biblar

Hinken i luften

Aktivera
5 mins

Mål: Att få hela gruppen att jobba tillsammans. 

Lek

 • Ett lag med åtta personer ligger på rygg i en cirkel med benen lyfta in mot mitten. Tillsammans håller de upp en hink genom att balansera den på sina fötter. 
 • Alla fötter måste i början vidröra och hålla upp hinken.
 • En efter en tar deltagarna bort en fot, tar av sig sin sko och sätter sedan tillbaka sin fot mot hinken. 
 • Utmaningen är att hålla upp hinken med bara fötterna medan hela laget sakta men säkert tar av sig sina skor.
 • Det här kan också göras som en tävling med två eller flera lag. 
 • Om du vill kan du lägga i en mindre mängd vatten i hinken innan leken börjar för att göra utmaningen större. 
Modul material
Hinkar

Öppna den

Fundera
8 mins

Mål: Att barnen ska förstå att Bibeln blir användbar för oss först om vi öppnar den och läser.

Förberedelser: Fyll en ryggsäck med många olika saker som kan vara användbara vid olika tillfällen. (T.ex. verktyg, karta och kompass, telefon).

Illustration

 • Låt en ledare komma in med ryggsäcken. 
 • Fråga denne om den kan hjälpa med ett specifikt problem (att laga en klocka eller en droppande kran eller något annat).
 • För varje sak som du ber om hjälp med så ska ledaren med ryggsäcken svara ungefär så här: “Ja, jag har exakt det som du behöver hjälp med. Jag har det här i min ryggsäck”. 
 • När du ber ledaren ta ut det ur ryggsäcken ska han svara: “Nej”- samt ge en anledning varför han inte kan hjälpa dig. Till exempel: “Det kommer att bli stökigt här om jag tar fram det.”; “Allt är så fint inpackat i ryggsäcken. Jag vill inte ta ut det.”;  "Dragkedjan på ryggsäcken är lite skadad så om jag öppnar den så finns det risk and den går sönder”. 
 • Slutligen frågar ledaren vad meningen är med att ha alla sakerna i ryggsäcken om han aldrig tar ut dem och använder dem?

Säg
Vi använder ofta Bibeln på det här sättet. Den kan stå i bokhyllan och samla damm och inte bli använd. Bibeln är ett mycket bra verktyg att hjälpa oss genom livet. Det hjälper oss att lära känna Jesus bättre och den visar oss hur vi borde leva våra liv. Bibeln är en mycket användbar bok men om vi bara låter den stå i bokhyllan så gör den ingen nytta för någon. 

Läs
2 Timoteus 3:16–17 "Hela Skriften är inspirerad av Gud och kan användas då man undervisar, tillrättavisar, korrigerar och fostrar till rättfärdighet, så att den som tillhör Gud blir väl rustad för alla goda gärningar." (NUB)

Säg
Bibeln kan hjälpa oss på många olika sätt. Gud talar till oss genom den, uppmuntrar oss, undervisar oss och korrigerar oss. Bibeln visar också på vem Gud är, vad som är viktigt för Honom och vad det betyder att lära känna Honom. Det är helt klart värt att börja läsa bibeln!

 

Modul material
Ryggsäck med användbara saker

Bibelkampen

Aktivera
7 mins

Lek

 • Den här leken går ut på att så snabbt som möjligt slå upp och hitta ett bibelord. 
 • Be två frivilliga komma fram och ge dem var sin Bibel. 
 • Förklara att du kommer att säga en bibelvers och den som är först att hitta den i sin Bibel vinner. 
 • Gör en tävling där vinnaren går vidare.
 • (Du kan även göra tävling där alla är med och den person som hittar flest bibelord först vinner ett pris).

Här är förslag på bibelord:

 • Joh 3:16
 • Jer 29:11 
 • Rom 8:28 
 • Fil 4:13 
 • 1 Mos 1:1
 • Ordspråksboken 3:5 
 • Ordspråksboken 3:6 
 • Rom 12:2 
 • Fil 4:6 
 • Matt 28:19
Modul material
Biblar

Från början till slut

Fundera
12 mins

Mål: Att ge barnen en överblick av hela Bibeln. 

Förberedelser: Gör en pappersremsa (använd t.ex. en gammal tapetrulle som du klipper ned så att den blir ca: 35 cm bred) som är lika lång som väggen i ert mötesrum. Skriv “Skapelsen” på vänster sida av remsan, ett kors någonstans efter halva vägen, och “En ny himmel och ny jord” längst bort på höger sida. Skriv ut bilagan Bibelns böcker och klipp ut dem så att varje bok står på en egen bit papper. Du kan själv bestämma vilken fontstorlek du vill ha på texten, beroende på hur lång du vill att tidslinjen ska bli. Om du vill göra det lättare för barnen kan du trycka ut listan av bibelböcker på färgat papper, där varje del (se nedan) får sin egen färg. (Det krävs då att du gör om listan så att de olika delarna hamnar på var sin sida.)

Till ledaren: Lämna gärna tidslinjen uppsatt i ert mötesrum. Ni kan sedan lägga till mer information på tidslinjen vid kommande samlingar. Du kan även lägga till barnens tankar och funderingar kring Bibeln och låta detta bli en härlig illustration om hur Guds berättelser i Bibeln också kan bli vår personliga berättelse. 

Aktivitet

 • Visa barnen den långa pappersremsan. 
 • Sätt fast den på väggen om det är möjligt eller lägg den på golvet så att barnen lättare kan jobba med den. 
 • Utmana dem att försöka lägga Bibelns böcker ungefär i den ordning de finns i Bibeln.
 • Ge dem några minuter att göra detta och sedan kan du ändra på de böcker som är felplacerade. 
 • Sätt fast med med tejp eller häftmassa med ganska jämna intervaller, men följ de speciella instruktioner som finns för vissa av böckerna (skrivet i parantes). Skriv den informationen på pappersremsan i anslutning till boken i fråga. 

Säg
Bibeln kan ibland se ut att vara stor, tjock och svår att förstå, men det finns faktiskt en enkel och fantastisk berättelse som går från början till slut.

Förklara att du delat in Bibeln i 7 delar för att göra det enklare att förstå men att det inte finns någon sådan indelning i Bibeln:

DEL 1

Gamla testamentet

 • Första Moseboken 
 • Andra Moseboken 
 • Tredje Moseboken 
 • Fjärde Moseboken
 • Femte Moseboken 

Första Mosebok handlar om SKAPELSEN och hur MÄNNISKORNA VÄNDE SIG BORT från Honom. De andra fyra böckerna handlar om hur Israel blev fria från slaveriet i Egypten och kom till det land som Gud hade lovat dem. Böckerna ger också en detaljerad förklaring av GUDS LAG för Israel. De här böckerna handlar om mänsklighetens start så de är mycket viktiga. 

DEL 2

 • Josua
 • Domarboken
 • Rut
 • Första Samuelsboken
 • Andra Samuelsboken
 • Första Kungaboken
 • Andra Kungaboken
 • Första Krönikeboken
 • Andra Krönikeboken
 • Esra [kommer senare med de sista av de profetiska böckerna]
 • Nehemja [kommer också senare med de sista av de profetiska böckerna]
 • Ester [kommer halvvägs genom de profetiska böckerna under fångenskapen]

Det här är de HISTORISKA böckerna. De talar om Guds plan att hjälpa Israel till det FÖRLOVADE LANDET och hur Israel hela tiden vandrade bort från Gud. Till slut låter Gud Israel bli TILLFÅNGATAGNA AV SINA FIENDER som ett straff för allt fel de har gjort. De här böckerna beskriver konsekvenserna av detta handlande. 
(Esra och Nehemja berättar om hur folket ÅTERVÄNDER från fångenskapen och återuppbygger huvudstaden Jerusalem.)

DEL 3

 • Job [Job skrevs faktiskt under Abrahams tid - Första Mosebok]
 • Psaltaren [skriven av bland annat David - Första Samuelsboken]
 • Ordspråksboken
 • Predikaren
 • Höga Visan
 • Jesaja
 • Jeremia
 • Klagovisorna [passar ihop med Jeremias beskrivning när Israel och Juda blir invaderade och folket tas till fångenskap]

De här böckerna är fulla av POESI. Psaltaren är full av sånger som människor skrev för att tillbe Gud och de andra böckerna är fulla av insikter kring livet och tro. Dessa böcker går bra att läsa lite här och där samtidigt som de har så mycket att berätta om Guds karaktär. 

DEL 4

 • Hesekiel
 • Daniel
 • Hosea 
 • Joel
 • Amos
 • Obadja
 • Jona
 • Mika
 • Nahum
 • Habackuk
 • Sefanja
 • Haggai
 • Sakarja
 • Malaki

Dessa är de PROFETISKA böckerna  - Guds budskap till sitt folk. Ofta utmanas det israeliska folket till att sluta göra saker som bryter mot Guds lag och istället vända sig tillbaka till Gud. Det finns dock också underbara löften i dessa böcker om en ny tid som kommer med Jesus. Dessa böcker påminner oss om att Gud har en plan oavsett hur hemsk världen kan se ut. [Skriv “400 ÅR AV TYSTNAD” mellan Malaki och korset. Börja Nya testamentet precis före korset.]

DEL 5

Nya testamentet

 • Matteusevangeliet 
 • Markusevangeliet 
 • Lukasevangeliet 
 • Johannesevangeliet 

Evangelierna berättar om JESUS - Hans liv, tjänst, död och uppståndelse. Varför finns det fyra evangelier? Varje författare skriver till en viss grupp människor och har därför ett litet annat fokus än de andra författarna. De fyra evangelierna tillsammans ger oss en bra bild av vem Jesus var och varför Han kom till jorden. Jesus var centrum av Guds plan och det är viktigt att vi förstår vem Han är!

DEL 6

 • Apostlagärningarna [skriv “KYRKANS TIDSÅLDER BÖRJAR” bredvid Apostlagärningarna]
  • Lukas skrev den här boken som en uppföljare till sitt evangelium. Han berättar vad som hände efter att Jesus återvände till himlen. Boken berättar också om hur den FÖRSTA FÖRSAMLINGEN startade och växte och vad lärjungarna gjorde genom den Helige andes kraft. Apostlagärningarna uppmuntrar människor som oss att vi kan bli en del i Guds plan också. 
 • Romarbrevet
 • Första Korintierbrevet
 • Andra Korintierbrevet 
 • Galaterbrevet 
 • Efesierbrevet  
 • Filipperbrevet  
 • Kolosserbrevet
 • Första Tessalonikerbrevet 
 • Andra Tessalonikerbrevet  
 • Första Timoteusbrevet 
 • Andra Timoteusbrevet 
 • Brevet till Titus 
 • Brevet till Filemon
 • Hebreerbrevet  
 • Jakobs brev
 • Första Petrusbrevet 
 • Andra Petrusbrevet 
 • Första Johannesbrevet
 • Andra Johannesbrevet 
 • Tredje Johannesbrevet  
 • Judas brev

BREVEN skrevs i de flesta fallen till församlingar men några av breven skrevs direkt till personer. Breven handlar om hur vi ska leva våra liv i vardagen, växa i vår tro samt regler för hur församlingarna borde fungera. 

DEL 7

 • Uppenbarelseboken

Den här boken berättar om vad som kommer att hända när JESUS KOMMER TILLBAKA. Den berättar om en fantastisk framtid där Gud gör allting perfekt igen - en ny himmel och en ny jord - utan smärta och lidande. 
Bibeln innehåller Guds plan och vi kan följa den från början till slut. Bibeln visar oss att Gud älskar oss, är med oss och har en plan att rädda oss och hela skapelsen. Man kan följa den här berättelsen genom hela bibeln. 

Modul material
Bilaga - Böckernas bok
Biblar
Tapet eller lång pappersremsa
häftmassa
Limstift
pennor

Favoriter

Samtala
7 mins

Mål: Att låta barnen berätta om sina favoritbibelord. 

Diskussion

 • Be några av barnen säga sitt favoritbibelord eller sin favoritbibelberättelse. Ni kan gärna slå upp det tillsammans om ni vet vart i Bibeln ni kan hitta det. 
 • Be dem förklara varför de gillar just detta bibelord och vad budskapet är.
 • För att komma igång kan det vara bra om några ledare börjar med att berätta vilka deras favoritbibelord är.

 

Modul material
Biblar

Tid för Gud

Be
6 mins

Mål: Att inspirera gruppen att läsa Bibeln.

Förberedelser: Förbered lugn bakgrundsmusik.

Aktivitet

 • Ge en bibel till varje barn och be dem hitta en plats där de kan sitta för sig själva. 
 • Förklara att Gud kan tala till oss, inspirera oss och utmana oss genom Bibeln. 
 • Be dem öppna upp Psaltaren. 
 • Förklara att de har några minuter att titta i Psaltaren, läsa lite av den och se vad Gud vill säga till dem. 
 • Spela lite bakgrundsmusik medan de läser i sina biblar. 
 • Fråga sedan barnen om det någonting de läste som talade till dem på ett speciellt sätt. 
 • (Om det skulle behövas ifrågasätt eller korrigera tankar som kanske inte stämmer överens med bibelordet).
 • Be tillsammans som avslutning.  

 

Modul material
Biblar
Bakgrundsmusik

Läs!

Kom ihåg
2 mins

Mål: Att avsluta samlingen med en påminnelse om de viktigast punkterna från dagens tema. 

Läs
Heb 4:12

Säg
Bibeln har kraft. Den är Guds ord så låt oss se till att vi läser den! 

Modul material
Biblar

Rätt ordning

Aktivera
10 mins

Mål: Att sätta Bibelns böcker i rätt ordning.

Förberedelser: Skriv ut namnen på Bibelns böcker i två exemplar och i två olika färger. Klipp ut böckernas namn och lägg dem runt om i rummet. (Om du vill göra det lite lättare kan du välja att inte lägga ut alla Bibelns böcker).

Lek

 • Dela in gruppen i två lag. 
 • Bestäm vilken färg respektive lag har.
 • Förklara att du skrivit Bibelns böcker på färgade papperslappar.
 • Varje lag ska samla in sina lappar och sedan lägga dem i den ordning de återfinns i Bibeln. (Om du vill göra det lättare kan de få ta en Bibel till hjälp).
 • Avsluta tävlingen efter några minuter och kolla svaren.
 • Ge ut rätt svar och se vilket lag som har fått flest rätt. 

Säg
Bibeln är ett mycket användbart verktyg, full av vishet och goda råd. Den är dock bara användbar om vi lär känna vad som finns i den och hur vi kan använda den. 

 

Modul material
Bilaga - Bibelns böcker
Biblar