händer

Bygga relationer

Eftersom det här är terminens första samling kanske du har ett nytt gäng barn på din Alive-samling. Den här samlingen är byggd på lekar och ice-breakers som ger dig och barnen möjlighet att lära känna varandra. Vi läser dessutom ett par korta bibeltexter från Lukas 5 och Markus 2 tillsammans där vi reflekterar över hur Jesus såg på sin grupp av efterföljare. Samlingen kommer dock mest att bestå av skoj och lek och av att lära känna varandra.

Samlingens längd: 79 min

Mål

 • Att ge nya barn och ledare chans att lära känna varandra bättre.
 • Att reflektera över ett par bibelställen som visar att Jesus umgicks med helt vanliga människor som precis som vi hade fel och brister.
 • Att fundera på vad Jesu föredöme innebär för vår Alive-grupp, och för barnens vardag i skolan eller kyrkan.

Beskrivning

Eftersom det här är terminens första samling kanske du har ett nytt gäng barn på din Alive-samling. Den här samlingen är byggd på lekar och ice-breakers som ger dig och barnen möjlighet att lära känna varandra. Vi läser dessutom ett par korta bibeltexter från Lukas 5 och Markus 2 tillsammans där vi reflekterar över hur Jesus såg på sin grupp av efterföljare. Samlingen kommer dock mest att bestå av skoj och lek och av att lära känna varandra.

Material till samlingen

 • post-it lappar
 • pennor
 • en liten låda
 • Biblar
 • Biblar
 • En påse/ask med Mars celebrations (olika sorters godis-bitar)
 • Rockring
 • 3-5 kortlekar

Samlingens moduler

Flygande fakta

Aktivera
5 mins

Lek

 • Ge varje person ett papper och en penna.
 • Be dem skriva något om sig själv på pappret och sedan vika pappret till ett pappersflygplan.
 • Låt sedan alla ställa sig upp, blunda och kasta iväg flygplanet någonstans i rummet.
 • När alla kastat får de öppna ögonen och leta upp ett flygplan (vilket som helst men inte sitt eget).
 • Låt dem sedan en åt gången läsa upp det som står skrivet på flygplanen och gissa vem som skrivit det.
Modul material
Papper och pennor
hatt

Chokladjakten

Aktivera
5 mins

Förberedelser: Göm innehållet från de två godispåsarna runt om i rummet innan barnen kommer till samlingen (välj godisbitar med papper).
 
Lek

 • Ställ fram fyra skålar i mitten av rummet.
 • Dela in barnen i fyra lag.
 • Berätta att du gömt godis i rummet och att det är deras uppgift att leta reda på dem och sedan lägga dem i sitt lags skål.
 • Det lag som lyckats samla flest godisbitar vinner.
 • Obs! Barnen får bara bära en godis åt gången.
 • Låt barnen äta upp sina godisbitar när de är klara.
Modul material
godispåsar
fyra skålar

“Maghetti”-torn

Aktivera
5 mins

Lek

 • Lägg ett ark från en dagstidning på ett bord där barnen kan bygga sina torn.
 • Dela in barnen i lag med 3–4 barn i varje lag.
 • Ge varje lag 5 marshmallows och fem spaghetti.
 • Lagen ska försöka bygga sina torn ENBART med hjälp av dessa saker.
 • Tornet måste stå upp och inte falla omkull.
 • Det lag som lyckas bygga det hösta tornet vinner.
Modul material
2-3 påsar med stora marshmallows
ett paket spagetti
servetter
Dagstidning

Korthus

Aktivera
5 mins

Aktivitet

 • Dela in barnen i mindre grupper.
 • Låt dem sätta sig vid olika bord och ge varje grupp en kortlek.
 • Förklara att de ska försöka bygga ett så högt korthus de kan tillsammans.
 • Det är meningen att de ska arbeta tillsammans och skapa ett stadigt och högt korthus.
 • De kan välja att bygga ett så enkelt eller extravagant hus de vill.
 • Ge dem fem minuter på sig att fullfölja uppdraget.
 • Den grupp som lyckats bygga det högsta korthuset på fem minuter vinner.
Modul material
3-5 kortlekar

Människofiskare

Aktivera
10 mins

Lek

 • Placera en rockring på golvet i mitten av rummet.
 • Låt en frivillig komma fram och ställa sig i rockringen.
 • Förklara att personen ska föreställa en fiskare och att rockringen är dennes båt.
 • De övriga barnen ska föreställa fiskar.
 • Fiskaren ska sedan springa runt och försöka fånga fiskarna (genom att vidröra dem) och när de är fångade måste de ställa sig innanför rockringen.
 • Leken är över när fiskaren fångat så många fiskar att "båten" sjunker (rockringen är full och barnen ramlar).
Modul material
Rockring

Speed-friending

Aktivera
5 mins

Aktivitet

 • Dela in barnen i två grupper.
 • Be lagen ställa sig på en linje mitt emot någon från det andra laget.
 • Sätt en timer på 1 minut
 • Barnen har 1 minut på sig att ställa frågor och lära sig så mycket som möjligt om den person som står mitt emot dem.
 • Efter minuten är över tar den ena sidan ett steg till höger så att varje person nu har en ny person framför sig. (Den som står längst till höger flyttas nu över till den andra gruppen osv.)
 • Upprepa tllls alla har pratat med alla.
 • Det här är en rolig lek som ger barnen möjlighet att snabbt lära sig saker om varandra.

“Det här är jag” charader

Aktivera
8 mins

Lek

 • Be barnen fundera på något som karaktäriserar dem som person.
 • Berätta sedan att de ska försöka visa vem de är utan att använda ord.
 • Be en frivillig komma fram och försöka.
 • Ge denne 30 sek–1 min på sig att utföra uppdraget.
 • De övriga ska försöka gissa vad personen gör.
 • Det här är en rolig aktivitet som kan få barnen att slappna av lite inför varandra och lära känna varandra lite bättre.
 • (Obs! Tvinga ingen att vara med om de inte vill.)

Agera, sjung och säg det

Aktivera
6 mins

Lek

 • Be barnen att tänka på något sommarminne som de har.  
 • När de kommit på något ska de göra en gest, sjunga en mening och säga ett ord som reflekterar detta sommarminne.
 • De ska försöka agera, sjunga och säga ordet så snabbt som möjligt (då blir det roligare).
 • De övriga i gruppen får försöka gissa vad personen försöker visa.

Hur gjorde Jesus?

Samtala
7 mins

Säg
Skulle det kännas konstigt om människor ifrågasatte vem du umgicks med? Hur skulle du reagera på det? Skulle du ifrågasätta dina vänner på grund av vad andra tycker? Skulle du känna dig osäker eller obekväm? Allt detta hände Jesus. Han blev satt i en obekväm situation och i Markus kapitel 2 kan vi läsa om hur han reagerade på det.
 
Läs
Markus 2:13–17 
 
Fråga 

 1. Hur reagerade Jesus i den här berättelsen?
 2. Skulle du ha reagerat likadant?
 3. Hur såg Jesus på den grupp av människor som följde honom?

Säg
Det är ganska häftigt att se att Jesus inte brydde sig om vad andra tyckte om honom utan “hängde” med dem som han ville hänga med. Han valde att umgås med personer som andra i samhället inte tyckte var tillräckligt bra. Jesus vet att vi (hans efterföljare) inte är perfekta människor, men han väljer ändå att umgås med oss. Vi behöver inte vara perfekta och ha perfekta liv för att följa Jesus han välkomnar oss ändå.

 

Modul material
Biblar

Bara med Jesus

Samtala
8 mins

Fråga
Vad skulle du göra om Jesus bad dig göra något som du redan prövat göra tidigare men inte lyckats med?
 
Säg
Ibland tänker vi att vi klarar att göra allt i egen styrka, utan att be Gud om hjälp. I Lukas kapitel 5 ber Jesus Petrus att göra något som han redan hade försökt göra tidigare, men som inte hade lyckats. Petrus valde ändå att lita på Jesus och hans styrka och förmåga. 
 
Läs
Luk 5:1–11 
 
Säg
Eftersom Petrus gjorde som Jesus sa och lät Jesus hjälpa honom, lyckades de fånga så mycket fisk att båten nästan sjönk! Föreställ er att vi här i Alivegruppen är fiskare och de som inte känner Jesus ännu är fiskar. Om vi försöker fiska på egen hand och i egen styrka kommer vi inte att fånga så många fiskar. Men om vi tillåter Jesus att hjälpa oss kommer han att ge oss många människor att vittna för.

Fråga

 1. På vilket sätt har det här bibelordet betydelse för oss?
 2. På vilket sätt påverkar det hur vi delar med oss om Jesus?
 3. Hur kan bjuda in Jesus att hjälpa oss? 
Modul material
Biblar

Tänk innan

Fundera
5 mins

Aktivitet

 • Ge varje person 2–3 post-it lappar och en penna och be dem fundera på vad de har för förväntningar på Alive den här terminen. Vad vill de till exempel lära sig och vilka frågor har de?
 • Låt dem vika ihop sina lappar och lägga dem i en låda när de är klara. 
 • Spara lapparna och ta fram dem igen någon gång i mitten eller slutet av terminen.
 • Läs då upp ett par av dem för att se om deras frågor besvarats eller deras önskningar uppfyllts.
 • Gå igenom de regler eller förväntningar som du som ledare har på barnen och samlingarna med den här terminen.

Till ledaren: Du som ledare kan naturligtvis titta på barnens önskningar närhelst under terminen. 

Modul material
post-it lappar
pennor
en liten låda

Bön

Be
5 mins

Aktivitet

 • Fråga barnen om de har någon (icke-kristen) vän som de skulle vilja skulle komma till dessa samlingar.
 • Låt dem sedan sätta sig i grupper av tre och tre och be för dessa personer.
 • Förklara att de också kan be för saker de själva skulle vilja ha hjälp med denna termin. 

Säg
Vi hoppas att det här året kommer att bli ett superbra år för er! Vi hoppas att ni kommer att växa, utvecklas, lära er nya saker och ha roligt tillsammans. Men vi hoppas också att det som vi gör här på samlingarna ska påverka våra liv i vardagen. Därför vill vi se till att vi under det här året tar tid och ber för de vänner och bekanta vi har som inte känner Jesus ännu.

Svara på den!

Aktivera
5 mins

Till ledaren: Välj en fråga för varje sorts godis som finns i godispåsen/asken. Tex. så här:

Twix -Vilken är din favoritmat?
Mars -Vilken är din favoritfärg?
Milky Way -Vart tycker du bäst om att åka på semestern?
Snickers - Vad är ditt favoritämne i skolan?
Bounty - Vilka tre saker skulle du ta med dig till en öde ö?
Caramel - Vilken superkraft skulle du vilja ha om du fick välja och varför?
Dajm - Vilket är ditt favorit TV-program?

Aktivitet

 • Be barnen sätta/ställa sig i en ring.
 • Låt påsen/asken gå runt i ringen och låt barnen välja en godis (med stängda ögon).
 • Låt dem sedan besvara den fråga som hör ihop med godisbiten.
Modul material
En påse/ask med Mars celebrations (olika sorters godis-bitar)