Rätt val

Rätt val 1 - Följa Gud

Under denna samling kommer vi att samtala om hur vi kan fatta kloka beslut samtidigt som vi har en viss press på oss att leva annorlunda. Denna del handlar mycket om popularitet och hur vi kan kombinera vår tro och med att vara en god kamrat och vän. För många är det viktigt att få många likes på sina bilder på sociala medier som Instagram & Facebook men är det verkligen det som Gud vill att vi ska fokusera på? 

Samlingens längd: 107 min

Mål

Att fundera på vikten av att vara populär och försöka se vad Gud har för tankar kring det. Hur lever man ut sin kristna tro samtidigt som man försöker vara populär bland kompisar? Kan vi leva ut vår tro på ett bra sätt genom att göra kloka val?

Beskrivning

Under denna samling kommer vi att samtala om hur vi kan fatta kloka beslut samtidigt som vi har en viss press på oss att leva annorlunda. Denna del handlar mycket om popularitet och hur vi kan kombinera vår tro och med att vara en god kamrat och vän. För många är det viktigt att få många likes på sina bilder på sociala medier som Instagram & Facebook men är det verkligen det som Gud vill att vi ska fokusera på? 

Material till samlingen

 • Karaktärs-lista från modulen “Vem vill du vara?”
 • stol
 • post-it lappar
 • pennor
 • Material: pennor
 • Biblar
 • A3-ark
 • Bibel
 • A3-ark
 • pennor
 • Tejp
 • rött och grönt garn
 • papper
 • pennor
 • A3 ark och pennor
 • Biblar
 • pennor
 • Bifogad fil
 • Bilagan Skapa mig

Samlingens moduler

Hand i hand

Aktivera
8 mins

Aktivitet

 • Välj en person som ska vara jägare. 
 • Den personen som jagar vinner genom att fånga alla som är med i leken.
 • Resten av gruppen ska undvika att bli tagna.
 • När någon blir tagen så ska denne hjälpa till att jaga hand i hand med jägaren.
 • Leken går ut på att alla ska bli tagna.

Säg
I den här leken skulle jägaren få ett tåg av personer som följde honom/henne. Meningen var att personen som jagade skulle skapa ett team genom att fånga de andra. Idag kommer vi att prata lite om vad ordet populär betyder och vad Gud tycket om popularitet. Hur kan man göra kloka beslut samtidigt som man försöker vara en populär person? Vem och vad ska vi följa och hur vi ska vara bra förebilder till våra efterföljaren. 

Vad är popularitet

Aktivera
10 mins

Aktivitet: 

 • Sprid ut ett antal veckotidningar på olika bord i rummet.
 • Dela upp barnen i mindre grupper (2-3 i varje).
 • Ge varje grupp en bit papper, några saxar, pennor och limstift.
 • Varje grupp ska försöka skapa en populär person genom att klippa ut bilder från olika tidningar som de tycker representerar populäritet. 
 • Runt om den populära personen ska de sedan skriva vad som kan få en människa att bli populär. 

Samtala om 

 • Vad är popularitet?
 • Vad är det som gör kändisar och kända Youtubers populära?
 • Hur blir man populär i skolan?

Säg
Kändisar har som mål att bli mest populär så att de kan få sin musik eller sina filmer sålda. I skolan strävar man kanske efter att bli populär eftersom alla lyssnar mest på dem som är populära. Att vara populär behöver inte betyda att man är en dålig människa, det beror på vad det är hos dig som gör dig till en populär person.

Modul material
dagstidningar och veckotidningar
sax
pennor
Limstift
papper

Välj en polare

Fundera
7 mins

Förberedelser: Skriv ut bilagan "Välj en polare", en kopia till varje grupp. Klipp ut korten och sätt ihop dem med ett gem. 
 
Aktivitet: 

 • Dela in barnen i mindre grupper med 3–4 personer i varje grupp.
 • Ge varje grupp 12 kort var.
 • Förklara att de som grupp ska försöka föreställa sig att alla på korten är nya personer i skolan.
 • Gruppen ska besluta om de vill ha med personerna på korten i sitt kompisgäng eller inte. 
 • De ska fundera på vem av personerna som kommer att bli populärast och vem som inte är populär.
 • Dela in korten i en hög för POPULÄRA och en hög för ICKE POPULÄRA personer.
 • När alla grupperna är klara tar ni en stund och går igenom hur grupperna har valt och varför de valt på detta sätt.

Säg
Kompisgäng kan se ut på många olika sätt och det är väldigt viktigt vem vi väljer att vara vän med. Våra vänner kan påverka oss på många olika sätt. När vi inte väljer vem vi ska vara vän med kan det sluta med att vi fattar dumma beslut som skadar oss själva. Vishet är inte att veta vad som är rätt och fel utan att välja att göra rätt.

 

Modul material
Bilagan Välj en polare
saxar
gem

Skapa mig

Fundera
10 mins

Förberedelser: Skriv ut bilagan "Skapa mig" (en kopia per grupp).

Aktivitet

 • Dela in barnen i grupper med 3–4 personer i varje grupp.
 • Huvudtanken med denna aktivitet är att de ska skapa en populär person genom att välja karaktärsdrag från listan.
 • Varje grupp får en lista på olika karaktärsdrag.
 • Varje karaktär är märkt med en viss poäng.
 • Varje lag får välja karaktärer för max 8 poäng. 
 • Ge lagen ett par minuter att välja karaktärer från listan.

Fråga

När lagen har gjort sina val ställ följande frågor:

 1. Varför valde de som dom gjorde?
 2. Vad valde de för att skapa en populär person?
Modul material
Bilagan Skapa mig

En vinnande karaktär

Fundera
7 mins

Till ledaren: Denna aktivitet borde göras om man har använt den tidigare modulen "Skapa mig". Låt barnen fortsäta i de grupper de hade vid den tidigare aktiviteten.

Läs
Galaterbrevet 5:22–23

Aktivitet 

 • Be barnen läsa igenom listan med karaktärer igen. 
 • Be dem sedan slå upp Galaterbrevet 5:22–23 och para ihop karaktärsorden med den andliga frukt de tror varje karaktär representerar. 
 • De kan tex. märka karaktären ”köper presenter” med frukten ”kärlek”, ”vänlighet” och ”godhet”.
Modul material
Biblar
pennor
Bifogad fil

Var är Valle?

Aktivera
8 mins

Förberedelser: Skriv ut en två kopior av en "Var är Valle?" teckning. (Om du inte har en Var är Valle bok kan du söka "where's waldo" på Internet och välja en teckning att skriva ut.)

Aktivitet: 

 • Dela in gruppen i två lag
 • Lägg fram pappren upp och ned på ett bord.
 • Förklara för gruppen att de ska hitta Valle, hundens svans och trollkarlen. 
 • Räkna till 3, och på 3 kan de vända pappret och börja leta.

Säg
Valle och hans vänner är bäst på kurragömma. De flyter in i vilket sammanhang som helst om det så är på badstanden, i en filmscen eller på en konsert. Frågan är om vi gör likadant när det gäller vår tro? Lever vi ut vår tro eller gömmer vi den för världen när vi försöker göra oss själva populära? I Romarbrevet 12:2 står det ”Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom”. 

Samtala om

 1. Vad menas med att leva i helighet?
 2. Kan man vara kristen och fortfarande vara populär?
 3. Varför tror ni att man gömmer sin tro för att bli populär?
 4. Är det en skillnad på vem vi är med Gud och vem vi är med våra vänner?
 5. Är du en person i kyrkan och en annan i skolan?

Hur blir man populär?

Samtala
7 mins

Säg
När vi tänker på att vara populär så tror vi ofta att vi måste göra saker eller kanske säga saker för att bli det. Vi ska nu prata lite om vad människor kan gå med på att göra för att bli populära och hur vi kan göra kloka val. 

Förberedelser: Skriv följande ord på lappar: skolka, mobba någon, ljuga för sina föräldrar, sno pengar, bråka, sminka sig, lyssna på någon sorts musik

Aktivitet:

 • Lägg ut alla lappar i en cirkel. Ge barnen var sin penna.
 • Be dem skriva sina namn på de lappar som beskriver något som de skulle kunna tänka sig göra för att bli populär.

Samtala om

 1. Vad skulle kunna påverka dig att göra något av detta?
 2. Skulle något av dessa saker få dig att bli mer populär?
 3. Varför tror du att något av dessa saker skulle få dig att bli mer populär?
Modul material
A3 ark och pennor

Vem lyssnar du på?

Aktivera
7 mins

Säg
När man umgås med sina vänner och sin familj så kommer man ganska nära de personerna. Vi lär oss saker från dem, vi lyssnar till deras råd och får vishet av dem. När vi söker popularitet kanske det slutar med att vi hänger med fel personer som kanske inte är de bästa förebilderna för oss. I Ordspråksboken 13:20 står det "Den som vandrar med de visa blir vis, den som umgås med dårar går det illa." Vi måste vara kloka när vi väljer vilka människor vi tillåter påverka våra liv. 

Aktivitet 

 • Ge ett papper och en penna till varje person.
 • Be alla rita ett träd längst upp på pappret och låta rötterna under trädet täcka nästan hela pappret.
 • Rita löv och låt alla skriva sitt eget namn på löven.
 • På rötterna ska de skriva namnen på sina vänner/familjer.
 • Gör sedan en cirkel runt namnen på de personer du umgås mest med.
 • Stryk under namnen som har störst påverkan på ditt liv.
 • Tänk på namnen du har ringat in och strukit under.
 • Skriv vad varje person har lärt dig bredvid varje namn.
 • Är du nöjd med vad dessa personerna har lärt dig?
Modul material
papper
pennor

Matcha ihop

Fundera
10 mins

Aktivitet

 • Dela gruppen i två lag.
 • Ge den ena gruppen psalm 73 och den andra gruppen 1 Peter 1:13-16, 3:8-16. 
 • Ge varje lag ett A3-papper och några pennor.
 • Be lagen slå upp sitt bibelställe och läsa verserna.
 • Be lagen att lägga särskilt märke till vad Gud säger om popularitet. 
 • Vad var viktigast i verserna? Be lagen skriva ner sina tankar på pappret (i punktformat).
 • När båda grupperna är klara tejpar de upp sina papper bredvid varandra på väggen. 
 • Låt sedan alla fundera på vilka likheter och skillnader det finns mellan bibelställena.
 • Ge ett lag ett rött garnnystan och det andra laget ett grönt garnnystan.
 • När någon kommer på en likhet får de ta det röda garnet och tejpa fast det vid det ordet.
 • När någon kommer på en skillnad får de tejpa fast det gröna garnet vid det ordet. 
 • På detta sätt kommer ni att skapa ett spindelnät av trådar mellan de två papprerna.
Modul material
Bibel
A3-ark
pennor
Tejp
rött och grönt garn

Vem vill du vara?

Fundera
8 mins

Säg
Gud bryr sig mer om vem vi är än vilken nivå av popularitet vi uppnår. Är du populär? Fantastiskt. Och om du inte är populär? Det spelar faktiskt ingen roll heller. Gud bryr sig mer om vem du är som person, hur ditt hjärta ser ut och hur du behandlar andra runt omkring dig än om du har 10.000 följare på Instagram. Nu ska vi ta en stund och fundera på vilken sorts människa vi är kallade till att vara. 

Förberedelser: Skriv fraserna ”Den jag vill vara” och ”Den jag inte vill vara” på två olika A3-ark.

Aktivitet 

 • Ge en bibel till varje person, be dem slå upp och läsa psalm 73.
 • När de har läst klart ber du dem hitta olika karaktärersdrag som finns omnämnda i verserna. 
 • Be dem fundera på om de skulle vilja ha dessa karaktärsdrag eller inte.
 • Använd samma papper igen och gör samma övning, men denna gång med bibelstället 1 Peter 1:13–16, 3:8–16. 

 

Fråga

 1. Vilket är det viktigaste karaktärsdraget som ni hittade?
 2. Vilket karaktärsdrag skulle du helst vilja ha av dessa?
 3. Jämför dessa med karaktärsdragen i modulen "Skapa mig".
Modul material
Material: pennor
Biblar
A3-ark

Spegla Gud i det du gör

Aktivera
10 mins

Lek

 • Förklara att detta är en lek (jfr.viskleken) där man ska titta på en person som visar något och sedan kopiera vad denne gör.
 • Be barnen ställa sig på ett led bakom varandra. 
 • Ge den sista personen i ledet en lapp med en mening och låt denne försöka agera ut det som står på lappen för den person som står framför dem. (Den personen vänder sig om och tittar på den siste personen i ledet. De övriga tittar rakt fram.)
 • Den person som agerar ska göra det TYST utan att använda ord och ljud.
 • Sedan är det den näst siste personens tur att visa samma sak till personen framför sig. (Dvs. agera ut det de tror att den förste personen försökte förmedla.)
 • Fortsätt på samma sätt tills alla i ledet agerat.
 • Berätta sedan för alla hur orginaltexten ljöd.
 • Gör detta så många gånger du har tid för beroende på hur lång tid det tar att ta sig igenom ledet en gång.
   

Exempel på meningar:

 1. Du simmar och en bläckfisk suger sig fast på ditt ansikte.
 2. Du bakar en kaka men kakan börjar brinna.
 3. Du spelar basket men snubblar och faller.
 4. Du flyger ett stridsflygplan men måste skjuta ut dig ur planet.
   

Säg
I bibelordet som vi läste tidigare i Psalm 73 och i 1 Petrus 1 står det om att det är “gott att vara nära Gud”. Det står också att vi är kallade att vara heliga i allt vi gör. Det är viktigt att tänka på detta när vi söker att vara populära. Helighet och närhet till Gud är viktigare än popularitet. Som vi pratat om tidigare så blir vi som de vi “hänger” med.

Utmaning
Veckans utmaning är att “hänga med Gud”. Välj en av evangelierna (Matteus, Markus, Lukas eller Johannes) och försök läsa hela den boken under de kommande veckorna. För att bli mer lik Gud är det viktigt att vara nära honom och ett bra sätt att göra detta är att läsa Guds ord. Lär dig först att reflektera och imitera honom innan du söker att bli populär.

Vad jag ser i dig

Be
10 mins

Säg
En del av att vara populär är att andra ser kvaliteér i dig som är värda att ta efter och se upp till. Vi ska ta några minuter och uppmuntra varandra genom att prata om vad vi ser hos varandra.
 

Aktivitet

 • Ställ en stol vid väggen.
 • Låt barnen sätta sig på stolen en åt gången.
 • De andra får en penna och post-it lappar.
 • Be barnen skriva ned uppmuntrande ord eller meningar som handlar om de karaktärsdrag som de ser hos den personen.
 • Fäst sedan lapparna på väggen bakom personen och ta ett foto med en kamera eller mobiltelefon. Skicka sedan fotot till den personen eller kopiera upp bilden.
 • Du kan också ta chansen att be och tacka Gud för varje person när de sitter på stolen.

Till ledaren: Se till att ALLA som vill får chans att komma fram och sätta sig på stolen. Om någon inte vill vara med bör ni RESPEKTERA deras önskan.

 

Modul material
stol
post-it lappar
pennor

Lev ut din tro

Kom ihåg
5 mins

Till ledaren: Använd karaktärskorten från modulen “Vem vill du vara?”. Använd pappret som heter “Vem vill jag vara?”.
 
Säg 
Jag skulle vilja utmana er att fundera på vem du är den här kommande veckan istället för att försöka vara populär. Låt oss ta några minuter och fundera på hur vi kan leva ut vår tro till våra vänner den här veckan.

Utmaning
Lägg pappret “Vem vill du vara?” på bordet framför er. Be barnen välja ett av karaktärsdragen och fundera på hur de kan visa detta karaktärsdrag för en vän under den kommande veckan. Låt alla få chans att berätta om vad de tänkt göra om de vill.

Modul material
Karaktärs-lista från modulen “Vem vill du vara?”