Förlåtelse

Rätt val 2 - Förlåtelse

Det här är den andra samlingen i serien “Rätt val”. Serien behandlar ämnet att göra kloka val när vi möter olika sorters problem eller känner oss pressade. Det är ju trots allt lättare att vara smart när allt går bra och man kan tänka logiskt. I just den här samlingen ska vi fundera över förlåtelse och hur vi kan göra kloka val när någon har gjort oss något orätt. Det kan vara väldigt svårt att förlåta någon ibland, särskilt när man känner sig sårad. Vi kommer därför utifrån Bibeln att titta på varför vi borde förlåta och hur vi borde tänka i olika situationer.

Samlingens längd: 115 min

Mål

 • Att samtala om hur svårt det kan vara att göra rätt val när man är stressad eller känner sig pressad.
 • Att få barnen att inse att det bästa man kan göra är att förlåta när något gått fel.
 • Att visa från Bibeln att vi bör förlåta precis som Gud har förlåtit oss.
 • Att söka Gud tillsammans och be honom hjälpa oss att förlåta dem som har sårat och gjort oss illa.

Beskrivning

Det här är den andra samlingen i serien “Rätt val”. Serien behandlar ämnet att göra kloka val när vi möter olika sorters problem eller känner oss pressade. Det är ju trots allt lättare att vara smart när allt går bra och man kan tänka logiskt. I just den här samlingen ska vi fundera över förlåtelse och hur vi kan göra kloka val när någon har gjort oss något orätt. Det kan vara väldigt svårt att förlåta någon ibland, särskilt när man känner sig sårad. Vi kommer därför utifrån Bibeln att titta på varför vi borde förlåta och hur vi borde tänka i olika situationer.

Material till samlingen

 • Projektor
 • dator
 • internet
 • Högtalare
 • Filtpennor
 • Tillgång till vatten
 • Bibeln
 • BilaganTre möjligheter
 • sax
 • hinkar/skålar
 • pärlor
 • mobil eller tidtagarur
 • Bibel

Samlingens moduler

Stressigt värre

Aktivera
5 mins

Aktivitet

 • Låt 4–6 personer komma fram (du kan inkludera ett par ledare också om du vill).
 • Förklara att målet med leken är att räkna upp ord från olika kategorier så snabbt som möjligt utan att upprepa sig eller tveka.
 • Om man gör något av detta får man vatten i ansiktet.
 • Kör igång leken och om de gör fel sprutar du dem i ansiktet med en vattenpistol.
 • Här är några exempel på ämnesområden: bilmärken, färger, blommor, djur, chokladsorter

 
Säg
När vi är stressade kan det vara svårt att tänka klart och reagera snabbt. Detta kan göra att vi gör felaktiga eller dåliga val eller att vi inte vet vad vi ska göra. Under den här samlingen kommer vi att fundera lite på hur vi kan fatta bra beslut även om vi är stressade eller känner oss pressade.

Modul material
vattenpistol
vatten

King-out med tvist

Aktivera
5 mins

Lek

 • Denna lek är en variant på King out eller Ruta som det också kallas.
 • Om du vill läsa igenom originallekens regler gå till: http://lekarkivet.se/lekar.php?id=447
 • Tvisten till denna lek är att barnen istället för att slå bollen med sina händer bara får använda huvudet för att passa bollen vidare.
 • (Använd en stor mjuk boll istället för den vanliga fotbollen eller basketbollen)

Säg
Det kändes förmodligen väldigt annorlunda och onaturligt att använda huvudet istället för händerna i denna lek. Vi är ju vana att få använda händerna och det skulle också vara mycket lättre eller hur? Ibland måste vi göra saker på ett annorlunda eller svårare sätt när vi väljer att följa Gud. En av de saker som kan kännas svårt är att förlåta. Det kan vara jättesvårt att förlåta någon för något de gjort och det är inte alltid något som andra människor tycker är viktigt.

Modul material
king-out ruta
stor mjuk boll

Vad synd!

Fundera
6 mins

Aktivitet
Förklara att förlåtelse är ett måste när någon begått en synd. Det kan gälla våra synder mot Gud eller andras synder mot oss. Be barnen säga vilka ord de kommer att tänka på när de hör ordet “synd” - (förmodligen ord som mord, stjäla, äktenskapsbrott etc.) 
Skriv upp dessa ord på blädderblocket så att alla kan se.

Modul material
blädderblock
pennor

Att förlåta eller inte förlåta

Fundera
10 mins

Förberedelser: Skriv ut en kopia av bilagan “Att förlåta eller inte förlåta” och klipp ut korten.
 
Aktivitet

 • Dela in barnen i grupper och låt dem sätta sig vid olika bord.
 • Ge varje grupp ett set av kort och be dem lägga korten i olika högar.
 • En hög för de saker som de tycker borde bli förlåtna och en hög för de saker de inte tycker borde bli förlåtna och till sist en hög för de kort som de inte är säkra på.

 
Säg
En del saker som fanns med på korten skulle vara enkla att förlåta  medan andra kanske känns omöjliga. Men Bibeln säger oss att all synd kan bli förlåten, hur illa det än verkar. I Daniel 9:9a står det “Men hos Herren vår Gud finns barmhärtighet och förlåtelse.” och i Kolosserbrevet kapitel 1:13-14 kan vi läsa om den förlåtelse som Gud ger oss “Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder.”
 
Aktivitet
Be barnen bläddra igenom korten igen och lägga dem i en av två högar-de som kan bli förlåtna och de som inte kan bli förlåtna.

Modul material
sax
bilagan Att förlåta eller inte förlåta

Para ihop citaten

Fundera
6 mins

Förberedelser: Skriv orden Bok - Sång - Kändisar - Bibeln på varsitt A4 ark som du sedan sätter upp med häftmassa i rummets fyra hörn.  (Citaten och svaren finns även i den bifogade bilagan "Para ihop".)
 
Lek
Berätta för barnen att du nu kommer att läsa några citat för dem och deras uppgift är att gissa var de kommer ifrån. De ska ta citatet och sätta upp det i det hörn av rummet som det hör till.
 
Läs
Psalm 25:4–11
 
Samtala om
Vad kan vi lära oss om förlåtelse från det här bibelstället? Hur leder Gud oss att förlåta andra?
 
Säg
Vi kanske hör talas om förlåtelse ofta men ibland kan det vara svårt att veta hur man egentligen ska gå till väga för att förlåta någon. Några av de här citaten ger oss råd men som kristna hittar vi de bästa råden i Bibeln.

 

Modul material
bilagan Para ihop
häftmassa
papper
Bibel

Förlåtelseguide

Aktivera
10 mins

Läs
Matteus 18:21–35
 
Samtala om

 • Prata med barnen om vad den här berättelsen betyder och vad den säger oss om förlåtelse.
 • Vad gjorde kungen mot den obarmhärtige tjänaren?
 • Varför tror du att han gjorde så?
 • Tror du att Gud skulle göra detsamma mot oss om vi skulle välja att inte förlåta någon?

 
Säg
Gud kanske inte skulle kasta oss i ett fängelse, men om du skulle fråga någon som bär på någon riktig djup oförlåtelse så skulle de kanske beskriva det som att de känner sig fångade och att deras liv och relation med Gud blivit lidande.
 
Läs
Matteus 6:14–15
 
Samtala om

 • Vad tror du att den här versen betyder?
 • Varför är vi förlåtna?
 • Varför skulle Gud förvänta sig att vi förlåter andra för att ta emot hans förlåtelse?

 
Säg
När Jesus dog blev våra synder förlåtna. Detta betyder att Gud utplånat våra synder. Om vi förväntar oss att Gud ska förlåta oss måste vi också förlåta andra, om de är kristna eller inte. Som kristna ska vi vara så kristuslika som möjligt och i bibeln ser vi hur Jesus tillbringade tid med syndare och visade dem kärlek och förlåtelse.

Modul material
Bibel

Tung börda

Aktivera
6 mins

Lek

 • Dela in barnen i par och låt två par arbeta tillsammans (för att kunna ta tid på varandra).
 • Be sedan barnen ta tid på varandra  när de kryper till andra sidan rummet på alla fyra.
 • Låt sedan en person i gruppen sätta sig på ryggen på den som kryper och se hur lång tid det tar då.
 • Be barnen jämföra tiderna.
   

Säg
Det gick mycket snabbare när du kröp själv, utan någon på ryggen eller hur? När du hade någon på din rygg kändes det tungt och loppet gick mycket långsammare. Det är precis så det är när vi väljer att inte förlåta någon; vi kan inte fortsätta livet som vanligt förrän vi förlåtit den personen och kan lägga bort den bördan istället för att bära den med oss.

 

Modul material
mobil eller tidtagarur

Min berättelse

Fundera
7 mins

Aktivitet
Berätta om ett tillfälle då du eller någon av dina hjälpledare valt att förlåta någon. (Välj en situation som barnen kan relatera till.) Alternativt kan du be barnen berätta för varandra om något tillfälle då de förlåtit någon eller blivit förlåten av någon annan.
 
Säg
Förlåtelse är inte något som vi bara behöver göra en gång i livet utan något som vi förmodligen behöver göra varje dag. Ibland kanske det gäller stora saker där någon verkligen sårat dig eller gjort dig illa och andra gånger kanske det är småsaker som t.ex. att någon trängt sig före dig i kön eller haft sönder något som tillhör dig. Men oavsett vad det gäller är det alltid lika viktigt att förlåta dem som sårar oss. 

77 gånger

Aktivera
7 mins

Aktivitet - del 1

 • Sätt er i en ring på golvet och ställ fram en liten hink/skål mitt i ringen.
 • Låt ett av barnen gå fram till hinken och plocka fram de pärlor som finns i hinken en åt gången.
 • För varje pärla ska de säga “Jag förlåter dig”.
 • Fråga dem om de tycker att 7 gånger känns som många gånger att förlåta någon för samma sak.
 • Fråga dem hur många gånger till de tycker att man ska förlåta någon.

Aktivitet - del 2

 • Sitt kvar i ringen men byt nu ut hinken med en annan hink som innehåller 77 pärlor.
 • Låt ett annat barn komma fram och göra om samma sak som tidigare. (de behöver kanske inte fortsätta med alla 77 pärlorna utan bara tills förstått poängen.)
 • Låt sedan någon i gruppen läsa från Matteus 18:21-22

Säg
Bibeln säger att vi ska förlåta människor. Det kanske känns svårt och att de borde lära sig att inte göra fel. Men precis som Gud altid förlåtelse oss ska vi vara beredda att alltid förlåta andra.

Modul material
hinkar/skålar
pärlor

Tre möjligheter

Aktivera
10 mins

Förberedelser: Skriv ut den bifogade bilagan "Tre möjligheter" så att det räcker till barnen. 

Aktivitet

 • Dela ut scenario-korten till barnen.
 • Be dem läsa varje situation och fundera över vilken respons som skulle vara den lättaste och vilken respons som skulle vara den rätta.
 • Låt dem prata och fundera med varandra.

 
Säg
Idag har vi pratat om förlåtelse och lärt oss att även om det inte alltid är det lättaste så är det det rätta att göra. Utmaningen för oss är att inte bara veta vad som är rätt utan faktiskt också göra det som är rätt.

Modul material
BilaganTre möjligheter
sax

Varför vi förlåter

Aktivera
12 mins

Säg
Vi lär oss om förlåtelse genom det främsta exemplet på förlåtelse som någonsin visats, och det är Guds exempel. Bibeln beskriver det också som så att vi har “blivit visade” nåd. Vi förtjänar inte förlåtelse men vi blir ändå förlåtna. Har du någon gång funderat på varför?
 
Läs
Mika 7:18–20
 
Samtala om

 • Förvånar det dig att Gud “ÄLSKARr” att vara barmhärtig?
 • Varför tror du att Gud "ÄLSKAR" att vara barmhärtig?
 • Betyder det att Gud alltid tycker om det vi gör?
 • Hur borde hans nåd påverka vårt sätt att agera?
 • Hur borde vår reaktion vara till den förlåtelse Gud visar oss?
 • Hur kan vi lära oss att också “ÄLSKA” att vara barmhärtig och förlåta andra? 

Säg
Gud förlåter inte oss därför att han "MÅSTE". Tvärtom måste Gud inte alls förlåta oss eftersom vi inte förtjänar att bli förlåtna., men ändå ser vi vi bibelordet att Gud älskar att förlåta. Hans kärlek till oss är större än vi någonsin kan tänka oss. På grund av hans stora kärlek till oss borde vi också visa kärlek till våra medmänniskor. Vi är också kallade att “ÄLSKA” att förlåta och vara barmhärtig. Inte nödvändigtvis för att den personen förtjänar det utan för att det är det exempel som Bibeln visar oss.

Modul material
Bibeln

Börja om på nytt

Be
7 mins

Aktivitet
Ge barnen en stund att fundera över om det är någon som gjort dem något, någon som de har en dålig relation med eller någon som de inte är säker på att de förlåtit. Be dem skriva namnet på den personen på sin handflata och be dem att inte visa handen för de andra.

Bön
Be tillsammans. Be att Gud ska hela och läka de situationer som barnen funderat på. Låt dem sedan gå och tvätta bort namnet de skrivit och på så sätt säga till Gud att de släpper den börda de burit på och väljer att förlåta den personen

Modul material
Filtpennor
Tillgång till vatten

Be om förlåtelse

Kom ihåg
6 mins

Utmaning
Det är inte bara viktigt att förlåta andra, det är också viktigt att veta att vi själva är förlåtna. I Matteus 5:23–24 pratar Jesus om att vi ska gå till dem som vi sårat och be dem om förlåtelse innan vi kommer till Gud. Be barnen fundera på om det finns någon som de har sårat och som de skulle behöva be om förlåtelse. Utmana dem att gå till den personen och be dem om förlåtelse under den kommande veckan. Se om de kan bli goda vänner igen.

Svårt att förlåta

Be
10 mins

Säg
Att förlåta kan vara en av de svåraste sakerna man kan göra. När någon har sårat oss eller gjort oss illa vill vi oftast inte förlåta den personen och vi kanske inte kan tänka oss att älska dem efter vad de gjort mot oss. Detta är helt naturligt. Att förlåta någon innebär inte nödvändigtvis att man måste bli bästa kompisar igen med den personen. Det innebär att man lägger undan det hat man känner och lämnar situationen i Guds händer. Ibland kan det vara så svårt att förlåta någon att man inte är redo att göra det ännu. Detta är också okej. Gud är med oss och hjälper oss även om det ibland måste få ta sin tid. Johannes 14:26–27 talar om att Gud gett oss hjälparen den Helige Ande som vill hjälpa oss i våra svagheter. Jesus säger också att vi inte ska låta våra hjärtan oroas och att vi inte ska tappa modet. Genom förlåtelsen ger Gud oss frid och han lämnar oss aldrig ensam i våra svårigheter.

Utmaning
Utmana barnen att vara modiga och att räcka upp sin hand  om de har svårt att förlåta någon. Säg att de inte alls måste berätta vem eller vad saken gäller. Låt dem som räckt upp handen ställa sig i mitten av cirkeln så att alla ni andra kan omslut dem med era böner. Be att Guds Ande ska stärka dem och att de ska finna frid i sina relationer.

 

Förlåt!

Visa
8 mins

Förberedelser: Sätt upp en projektor och dator för att kunna visa videoklippet.

Videoklipp
Titta tillsammans på följande videoklipp: https://youtu.be/ZUWlHAJ8zf4 (Förlåtelsen - Försoningen)

Fråga

 • Kan ni känna igen er i från den här situationen?
 • Ibland vill man inte förlåta men vad leder det till?
 • Varför bar tjejen i filmen på en sten? Vad symboliserade den?
 • Vad kan vi lära oss från det här?
Modul material
Projektor
dator
internet
Högtalare