Galaxen

Guds berättelse - Evangelisation 3

Det här är den sista delen i serien om evangelisation. I den här samlingen kommer vi att titta på den viktigaste av alla berättelser - nämligen Guds berättelse. Kristendomen är byggd på berättelsen om Jesus och hans kärlek och nåd. Att vara jätteduktig på att berätta sin egen berättelse är mycket bra; att visa kärlek och omsorg om andra människor är jätteviktigt, men det är Guds berättelse som förändrar liv. I den här samlingen kommer vi att titta på de viktigaste delarna av evangeliet och hur vi kan presentera det till andra på ett intressant och relevant sätt. 

 

Samlingens längd: 81 min

Mål

 • Att få barnen att förstå vikten av att känna till och kunna kommunicera Guds berättelse. 
 • Att lära barnen de viktigaste delarna av evangeliet och uppmuntra dem att berätta om det för sina kompisar. 

 

Beskrivning

Det här är den sista delen i serien om evangelisation. I den här samlingen kommer vi att titta på den viktigaste av alla berättelser - nämligen Guds berättelse. Kristendomen är byggd på berättelsen om Jesus och hans kärlek och nåd. Att vara jätteduktig på att berätta sin egen berättelse är mycket bra; att visa kärlek och omsorg om andra människor är jätteviktigt, men det är Guds berättelse som förändrar liv. I den här samlingen kommer vi att titta på de viktigaste delarna av evangeliet och hur vi kan presentera det till andra på ett intressant och relevant sätt. 

 

Material till samlingen

 • färgpennor
 • Projektor
 • Högtalare
 • Bilderna från modulen “Porträtt” i samlingen “Min berättelse - Evangelisation 1” och “Kompisar i fokus” från Evangelisation 2
 • 1-kronor
 • olika objekt/saker
 • Projektor
 • Högtalare
 • ögonbindlar
 • stolar
 • musik
 • Biblar
 • blädderblock
 • penna
 • Projektor
 • Högtalare
 • Biblar
 • apelsiner

Samlingens moduler

Auktionera ut dem

Smaka
10 mins

Mål: Att presentera dagens ämne och fika tillsammans

Förberedelser: Sätt fram fika (olika snacks inklusive dryck) på ett bord och sätt de olika snacksen separat från varandra.

Aktivitet/fika

 • Berätta för barnen att ni kommer att börja dagens samlingen med en auktion. 
 • Välj ut några frivilliga och låt dem ställa sig vid en specifik snacks eller dryck. 
 • De frivillig ska sedan i tur och ordning försöka “sälja” sin produkt (snacks) och på ett kreativt och inlevelsefullt sätt förklara varför just deras produkt/snacks är så bra. 
 • De ska sedan “auktionera ut” sina produkt för att se hur mycket någon skulle vara villig att betala för dem. (Barnen ska naturligtvis inte köpa dem på riktigt, bara låtsas vilja köpa dem). 
 • Medan varje frivillig presenterar sin produkt och försöker sälja dem håller du upp produkten och visar den för gruppen precis som om det vore en riktig auktion. 
 • Efter alla har presenterat sin produkter och försökt auktionera ut dem, rösta om vilken av snacksen/drycken som sålde bäst. 
 • Sätter er sedan ner och njut av fikat tillsammans!

 

Säg
Några av er presenterade sina produkter på ett rikligt bra sätt. Presenterar vi Guds berättelse (och vad han har gjort) med samma entusiasm? Den här samlingen handlar om Guds berättelse - vad den berättelsen egentligen handlar om och hur vi på bästa sätt kan kommunicera denna berättelse till andra människor. 

 

Modul material
Fika/snacks

Vänd på den

Aktivera
5 mins

Mål: Att få barnen att förstå att berätta Guds berättelse inte är något som vi är ensamt ansvariga för.

Aktivitet

 • Dela upp barnen i grupper med 5-6 personer.
 • Ge varje lag ett stort badlakan. 
 • Låt varje lag få ställa sig på badlakanet och alla deras fötter måste rymmas på det. 
 • Målet med leken är att kunna vända på badlakanet utan att någons fötter vid något tillfälle vidrör golvet.
 • Det första laget som klarar av detta vinner. 
 • Om du vill ge dem en svårare utmaning så kan du låta fler och fler personer ställa sig på badlakanet. Se hur många som kan stå på det och ända lycka vända på det. 

 

Säg
Vissa tror att när det gäller att berätta om Gud för våra kompisar så är det någon vi måste klara av helt själva. Förhoppningsvis så har ni sett från de tidigare samlingarna att det är istället något som vi hjälps åt med. Genom att vi ber för varandra och hjälps åt så blir det ett gemensamt arbete att berätta om Jesus för människor runt omkring oss. 

 

Modul material
Badlakan

Omvända charader

Lyssna
6 mins

Aktivitet

 • Det här är en klassisk lek men med annorlunda regler.
 • Välj ut en frivillig.
 • Resten av gruppen ska agera ut till den frivillige de (vecko) meddelande du har skrivit. Ge ut kopior av veckans meddelanden så att alla utom den frivillige kan läsa dem. 
 • Gruppen måste mima det första meddelandet inför den frivillige. Uppmana den frivillige att gissa vad meddelandet kan vara. 
 • Upprepa detta med de andra meddelandena du vill barnen ska höra denna vecka.
 • Om du vill göra det till en tävling så kan du välja ut två frivilliga och ge poäng till den som först gissar rätt vad meddelandet är. 

 

Säg
Idag ska vi fokusera på den häftigaste berättelsen av alla - Guds berättelse. Vi ska titta på vad den berättelsen handlar om och hur vi på bästa sätt kan berätta den för våra kompisar. Precis som den här leken så handlar det mer inte bara om ord - det handlar att leva (ut) det vi säger. 

 

Modul material
Veckans meddelanden

Svårt att förstå?

Aktivera
6 mins

Mål: Att samtala kring hur vi kan presentera Guds berättelse på ett bra sätt.

Förberedelser: Skär några apelsiner i 1/4 klyftor. 

Aktivitet

 • Dela upp barnen i par eller mindre grupper. 
 • Ge varje grupp en bibel och en apelsinklyfta.
 • En i gruppen väljer ett bibelord (vilket som helst) och läser det för de andra i gruppen.
 • Den som läser måste dock ha en apelsinklyfta i munnen när de läser. (Skalet utåt och framför tänderna). 
 • De andra i gruppen ska försöka gissa vad personen läste.

 
Säg
Har du upplevt någon gång att personer tittar konstigt på dig eller inte verkar förstå när du börjar prata om Gud med dem? Som om att de inte förstår vad du pratar om? Om människor upplever att vi försöker “tvinga på” dem evangeliet så skulle vi lika gärna kunna prata med munnen full med apelsinklyftor. Hur kan vi på bästa sätt prata om evangeliet? Hur kan vi berätta Guds berättelse på ett sätt som får människor att vilja lyssna?

 

Modul material
Biblar
apelsiner

Kan du berättelsen?

Fundera
8 mins

Mål: Att samtala om de viktigast punkterna av Guds berättelse.

Förberedelser: Om du vill använda dig av alternativ 3 här nedan så behöver du beställa traktat i tid för samlingen, (om du inte redan har dem i din församlingen). 

Läs
Matteus 28:16-20

Säg
Jesus uppmanar oss att berätta om Honom och kalla alla människor till att bli Hans lärjungar. Att berätta om Jesus för andra människor är en viktig del i det vi är kallade att göra som troende. I de tidigare samlingarna har vi pratat om två viktiga saker för att kunna göra detta på ett bra sätt. Vi har pratat om att berätta vår egen berättelse samt att lyssna på andra människors berättelser som en del i att få människor att vilja lyssna på oss. Det räcker dock inte med bara detta. Målet är att berätta Guds berättelse för andra människor och låta dem sedan ta ett beslut om de vill tro på Jesus eller inte. Guds berättelse är den viktigast berättelse i detta. 

Diskutera

 • Om vi skulle sammanfatta det viktigast i Guds berättelse, vad skulle det vara? Diskutera och skriv ner svaren på ett blädderblock. 
 • Diskutera varför dessa saker är viktiga.
 • Gå sedan vidare till ett av de tre alternativen nedan.

 
Alternativ 1

 • Dela upp barnen i mindre grupper om du har många barn. 
 • Ge en bibel till varje grupp. (Det är bra om du har en ledare med i varje grupp). 
 • Be dem läsa Romarbrevet 3:21-25
 • Samtala om vad det här bibelordet handlar om och hur det beskriver Guds berättelse.
 • Lyssna sedan till vad de olika grupperna har kommit fram till. 

 
Alternativ 2

 • Använd en projekt och högtalare för att visa detta videoklipp - https://youtu.be/JzC46XffWmo
 • Det här budskapet är ingående och du måste avgöra om budskapet är för svårt för din grupp eller om det passar in. 

 
Alternativ 3
Om du har tillgång till något bra traktat som presenterar evangeliet på ett klart och enkelt sätt så kan du använda dessa för ditt samtal. Dela ut dem till barnen och samtala om vad som står i dem och hur traktatet beskriver Guds berättelse. 

Diskutera
Oavsett vilket av alternativen ovan som du använde avsluta med att skriva ner ytterligare saker på blädderblocket som kanske har kommit fram under diskussionen. Är det något som  ni redan har skrivit ner på blädderblocket som behöver ändras?

Modul material
Biblar
blädderblock
penna
Projektor
Högtalare

Hela havet stormar i natten

Aktivera
7 mins

Mål: Visa att berätta Guds berättelse behöver inte vara något svårt. 

Lek

 • Det här är en variant på leken “Hela havet stormar”. 
 • Ställ upp stolar mot varandra i en lång rad. Se till att det finns en stol till alla som deltar.
 • Låt barnen sätta sig på stolarna och låt barnen ta på sig ögonbindlar. (Om du inte har tillräckligt med ögonbindlar till alla så kan du försöka använda deras halsdukar, tröjor, o.s.v.)
 • Starta musiken och låt barnen gå runt stolarna medsols. Medan barn går runt så tar du bort en stol.
 • När musiken stannar måste alla hitta en stol att sätta sig på. Den som blir utan stol är ute ur leken. 
 • Fortsätta på samma sätt tills det bara är en deltagare kvar och den är vinnaren. 
 • För att gör leken ännu mer intressant så kan du ändra om bland stolarna medan barnen går runt dem. 

 
Säg
Att känna till Guds berättelse är en sak, men att kunna förklara den är mycket svårare. Att hitta rätt ord kan vara lite som att famla omkring i mörker. Det behöver dock inte kännas så. Vi ska ta lite tid under den här samlingen att fundera över hur vi kan känna oss säkra på hur vi kan berätta Guds berättelse på ett kreativt sätt. 

Modul material
ögonbindlar
stolar
musik

Rubiks kub

Visa
8 mins

Mål: Prata om idéer på hur vi kan berätta evangeliet på kreativa sätt. 

Visa

 • Visa videoklippet om Rubiks kub evangeliet  (svensk version kommer snart). 
 • Det här är ett exempel på ett kreativt sätt hur vi kan kommunicera Guds berättelse. 

 
Diskutera

 • Vad tycker ni om att använda Rubiks kub för att berätta Guds berättelse?
 • Har ni några andra talanger/förmågor som ni skulle kunna använda på liknande sätt?
 • Är du t.ex. musikalisk? Duktig på att skriva? Duktig på sport? Laga mat? Hur kan vi använda dessa talanger och förmågor för att berätta Guds berättelse?

 
Säg
Det som är intressant är att Guds berättelse inte förändras, men sättet som vi berättar den på kan skilja sig och borde förmodligen vara annorlunda beroende på vem vi pratar med. 

Modul material
Projektor
Högtalare

Kreativt berättande

Fundera
6 mins

Mål: Att fundera över hur vi kan relatera evangeliet på ett bra och kreativt sätt

Förberedelser: Välj ut ett antal objekt/saker. Det är bra om iallafall majoriteten av dessa saker är något som barnen känner till och hur de används. 

Säg
Vi har pratat om de viktigaste delarna av Guds berättelse och skrivit ner dem på blädderblocket. Låt oss nu samtala om hur vi på ett kreativt sätt kan berätta Guds berättelse. 

Samtala

 • Lägg ut olika saker/objekt på golvet.
 • Fråga barnen hur många av dessa saker som kan användas till att på ett kreativt sätt förklara Guds berättelse för människor. 
 • Om barnen har svårt att komma på något så kan du ta fram en sedel och säga följande: Den här sedel är skapad och har ett värde. Den har dock blivit smutsig, skrynklig och lite skadad. Men för mig, som äger den här sedeln, så har den fortfarande sitt värde och är värd att ha kvar. 
 • Små exempel som detta kan kanske få igång deras kreativitet. 

 

Modul material
olika objekt/saker

Stick ut hakan

Aktivera
5 mins

Mål: Att uppmuntra barnen att fortsätta vara fokuserade även när annat tävlar om vårt fokus.

Lek

 • Den här leken kan göras med hela gruppen eller med några utvalda.
 • Ge alla deltagare en 1-krona. 
 • Låt barnen luta huvudet bakåt och lägga 1-kronan på hakan. 
 • Målet i den här leken är att knuffa ner 1-kronan från alla andra utan att sin egen faller ner från hakan. 
 • Man får inte använda händerna för detta. Barnen får endast luta sig mot de andra eller lätt knuffa till varandra. (De som knuffar för våldsamt blir uteslutna från leken.)
 • Vinnaren är den som sista har sitt mynt liggande kvar på hakan. 

 

Säg
Förklara att det är lätt att tappa fokus på vår kallelse att berätta Guds berättelse för andra. Det gäller att hålla fokus även när andra saker tävlar om vår uppmärksamhet.

Modul material
1-kronor

Berätta berättelsen

Samtala
7 mins

Mål: Att praktisera det vi har lärt oss. 

Aktivitet

 • Barnen ska få en chans att träna på att berätta Guds berättelse. 
 • Dela in barnen i par. 
 • Låt de använda sig av det som skrivits på blädderblocket från modulen -  “Kan du berättelsen?”. De kan också använda sig av en eller två saker från hur man kreativt kan berätta evangeliet från modulen “Kreativt berättande”. Låt de turas om att berätta Guds berättelse för varandra. 
 • De borde hålla sitt berättande kort (under två minuter) och göra det så intressant som möjligt. 

 

Diskutera
Om tiden tillåter och gruppen orkar med låt barnen fundera på hur de skulle kunna berätta Guds berättelse på olika sätt till olika personer.  Hur skulle de t.ex. berätta Guds berättelse till: 

 1. Någon som har problem med dåligt självförtroende?
 2. Någon vars föräldrar just har skilt sig?
 3. Någon som inte tycker att de har gjort något fel?
 4. Någon som är mycket yngre än dem själva?
 5. Någon som är mycket äldre än dem själva?

 

Hela bilden

Be
8 mins

Mål: Att barnen ska be för sina kompisar. 

Förberedelser: Om du fortfarande har bilderna kvar som barnen gjorde i modulen “Porträtt” i samlingen “Min berättelse - Evangelisation 1” och “Kompisar i fokus” från Evangelisation 2, ta då fram dessa bilder.

Visa
Visa detta videoklipp om D L Moody. https://youtu.be/ee-bX0SlCBM

Be
Förhoppningsvis har du fortfarande kvar papperna från bönemodulerna “Porträtt” och “Kompisar i fokus” från samling 1 och 2. Dessa papper borde nu ha både namn på kompisar och idéer om hur vi kan gör goda gärningar för dem. Låt barnen få tillbaka sina papper. Be barnen skriva till böner av tack till Gud för hur Han älskar dem och har räddat dem på papperna.  
(Om ni inte har dessa papper från samling 1 och 2, gå till alternativet här nedan). 
Avsluta med en kort bön där du tackar Gud för Hans underbara berättelse och be att Gud ska hjälpa barnen att kunna berätta om Honom för andra. 

Alternativ
Turas om att be korta böner (en mening långa) där ni tackar Gud för vem Han är och vad Han har gjort för oss. Här är några exempel:

 1. “Tack Gud för att du har räddat mig.”
 2. “Tack Gud att du allt finns vid min sida.”
 3. “Tack Gud för att du hjälper mig att berätta om Dig till min kompisar.”

Avsluta med en kort bön där du tackar Gud för Hans underbara berättelse och be att Gud ska hjälpa barnen att kunna berätta om Honom för andra.

 

Modul material
färgpennor
Projektor
Högtalare
Bilderna från modulen “Porträtt” i samlingen “Min berättelse - Evangelisation 1” och “Kompisar i fokus” från Evangelisation 2

Uppdraget

Be
3 mins

Mål: Att skicka ut barnen på uppdraget att berätta evangeliet för andra. 

Aktivitet
Avsluta samlingen och den här serien med att ge barnen uppdraget att gå och berätta Guds berättelse till människor. (Du kan alternativt göra detta som en del av gudstjänsten där du ber din pastor att leda det och ha hela församlingen be för din grupp av unga evangelister.) Samla ihop barnen i en grupp och tala följande ord över dem:

Säg
I Jesu namn ger vi er uppdraget att gå ut som evangelister. Vi skickar er ut att berätta Guds berättelse, genom ord och handling, till era kompisar, till era familjer och andra människor som ni ännu inte har träffat. Vi manar er att berätta era egna berättelser, att noggrant lyssna till andras berättelser och kreativt berätta den största berättelsen av dem alla - Guds berättelse. Vi ber att Gud ska tala genom era ord, nå ut genom era gärningar och att era kompisar, familj och människor ska bli berörda i sina hjärtan så att de tar emot Jesus i sina liv. 

Be
Låt endera barnen stanna i den grupp de är eller dela upp dem i mindre grupper om ni har många barn.  Låt dem be för varandra i sin grupp.

 

Berätta om Jesus

Kom ihåg
2 mins

Mål: Att påminna om de viktigast punkterna. 

Säg
Vi har haft tre samlingar kring temat evangelisation. Vi vet nu hur vi ska berätta vår egen berättelse, engagera oss i våra kompisars berättelse samt dela med oss av Guds berättelse. Kom ihåg att träna på all dessa tre saker och att regelbundet be för dina kompisar. Framförallt glöm aldrig bort att Gud är med dig. Om vi inte lyckas perfekt första gången vi försöker berätta om Gud för någon så gör det inget. Gud är fortfarande med oss och vill tala genom oss. Han kommer att tala igenom oss om vi fortsätter och försöker berätta Hans berättelse.