present

Guds gåva 1: Tro

Detta är den första samlingen i en serie om olika andliga gåvor (1 Korintierbrevet) som Gud ger till sin församling. Vissa kristna tror att Gud ger oss dessa gåvor för att vi ska kunna komma närmare Gud och för att kunna välsigna andra. I den här samlingen kommer vi att titta på tro. Tro handlar om att våga lita på Gud och tro på de löften som Han har gett till oss. Vi pratar om tro utifrån perspektivet att det är något som vi får från Gud och inte något som vi skapar själva. Vi kommer även att titta på hur tro kan hjälpa hela församlingen/kyrkan. Det finns många olika åsikter när det gäller användandet av andliga gåvor och denna samling försöker presentera ett antal olika ståndpunkter och erfarenheter på detta område. Huvudsyftet är att barnen ska förstå att de är en del i byggandet av Guds kyrka och att de kan söka Andens liv och vad Guds Ande vill göra genom dem.  

 

Samlingens längd: 76 min

Mål

 • Att hjälpa barnen få en bra förståelse av vad tro är.
 • Att lära oss vadBibeln har att säga om tro och att det är en gåva som Gud ger oss.
 • Att uppmuntra barnen att be Gud om mer tro.

Beskrivning

Detta är den första samlingen i en serie om olika andliga gåvor (1 Korintierbrevet) som Gud ger till sin församling. Vissa kristna tror att Gud ger oss dessa gåvor för att vi ska kunna komma närmare Gud och för att kunna välsigna andra. I den här samlingen kommer vi att titta på tro. Tro handlar om att våga lita på Gud och tro på de löften som Han har gett till oss. Vi pratar om tro utifrån perspektivet att det är något som vi får från Gud och inte något som vi skapar själva. Vi kommer även att titta på hur tro kan hjälpa hela församlingen/kyrkan. Det finns många olika åsikter när det gäller användandet av andliga gåvor och denna samling försöker presentera ett antal olika ståndpunkter och erfarenheter på detta område. Huvudsyftet är att barnen ska förstå att de är en del i byggandet av Guds kyrka och att de kan söka Andens liv och vad Guds Ande vill göra genom dem.  

 

Material till samlingen

 • tom bok
 • pennor
 • A4 papper (tjockare)
 • pennor
 • saxar
 • Bibel
 • senapskorn
 • musik
 • A4 papper (tjockare)
 • saxar
 • pennor
 • Projektor
 • Högtalare
 • Biblar
 • Projektor
 • stol
 • Biblar
 • pennor
 • papper
 • priser
 • pool noodle eller ihoprullad tidning
 • små presenter
 • inslagspapper

Samlingens moduler

Lyssna noga

Aktivera
8 mins

Lek
Den här leken är en variant på den klassiska engelska leken “Duck, Duck, Goose”. Om du inte känner till hur den fungerar kan du titta på följande videoklipp: https://www.youtube.com/watch?v=gWNZMziSl4k.

 • Låt barnen sätta sig i en cirkel och välj ut en frivillig som får börja.
 • Istället för den klassiska varianten där personen går runt och knackar de andra försiktigt på huvudet och säger (Anka, Anka, Gås) ska den frivillige istället gå runt med en ärtpåse och släppa den bakom ryggen på valfri person.
 • Den personen som fick ärtpåsen ska då jaga den som släppte ärtpåsen.
 • De som sitter ner måste vara riktigt tysta och lyssna noggrant för att höra vart ärtpåsen släpps.
 • Om fel person börjar jaga den som släppte ärtpåsen är denne ute ur leken.
 • Annars fungerar leken på samma sätt som orginalversionen och den som jagar måste hinna tagga den som släppte ärtpåsen innan denne har hunnit springa ett helt varv och satt sig på den plats som den som jagar satt på. 

 

Modul material
Ärtpåse

Inslagna bollar

Aktivera
6 mins

Lek

 • Dela in barnen i grupper med 3-4 i varje grupp och ge varje grupp en boll, (om möjligt gärna en amerikansk fotboll eller en rugbyboll). Det fungerar även med vanliga bollar men se till att de är av liknande storlek så att tävlingen blir rättvis. 
 • Ge också varje grupp ett antal tidningspapper. Deras uppgift är att slå in sin boll i tidningspappret så hårt som möjlig. De får inte använda tejp. 
 • När de är klara ska det ställa sig i en cirkel några steg ifrån varandra. 
 • Under två minuter ska de kasta kollen till varandra inom gruppen och försöka göra det på ett sätt så att tidningspapperna inte lossnar. Om ett papper lossnar får det inte sätta fast det igen. 
 • Vinnaren är den grupp där minst papper har lossnat från bollen i slutet av leken.

 

Modul material
bollar
Tidningar

Gåvor

Lyssna
4 mins

Lyssna
Ge en liten present till alla i gruppen (t.ex. en inslagen godis) som de får öppna och njuta av. Medans de äter sin godis läser du följande vers: 

Läs
1 Kor 12:4–11

Säg
Vi kommer under tre samlingar att fokusera på detta bibelord från 1 Kor. Vi kommer att prata om de gåvor som Gud ger oss och hur de kan bygga upp Guds församling. Gud vill ge oss gåvor, inte bara för att vi ska bli glada utan för att vi ska kunna hjälpa andra. Precis som leken med fotbollarna är meningen inte att vi ska slå in våra gåvor och endast ha den för oss själva utan de ska delas med andra. Idag ska vi börja med att prata om trons gåva.  

Modul material
små presenter
inslagspapper

Blind träff

Aktivera
7 mins

Lek

 • Välj ut en frivillig och sätt på denne en ögonbindel.
 • Ge den frivillige en "Pool noodle” (eller liknande, t.ex. en ihoprullad tidning).
 • Leken är enkel - alla de andra barnen ska undvika att bli träffade av “Pool noodle”. Barnen får inte stå på samma ställe längre än fem sekunder. Om någon av barnen blir träffad av Pool noodle måste de byta plats med den som har ögonbindeln.

(Om du inte har en Pool noodle kan du välja något annat istället t.ex. rörisolering, en väl ihoprullad tidning. Se bara till att du inte väljer något som kan göra illa eller skada de andra barnen.)

Läs
Hebreerbrevet 11:1–3
Vad är tro för något? Jo, det är den trygga vissheten om att något som vi önskar också kommer att hända. Det är övertygelsen om att det som vi hoppas på verkligen väntar oss, även om vi inte kan se det framför oss. Våra förfäder levde med en sådan tro och vann Guds och människors uppskattning. Genom tron vet vi att universum skapades på Guds befallning, och att allt det vi ser skapades ur det osynliga. (Levande bibeln)

Säg
Vad är tro? Som det här bibelordet säger så handlar det om mer än att bara “tro” och hoppas att något ska hända. Det handlar om en visshet (något man är säker på) att något ska hända även om man inte kan se det just i den stunden. 

Modul material
pool noodle eller ihoprullad tidning

Hitta tro

Aktivera
5 mins

Aktivitet

 • Dela in barnen i tre grupper. Ge en av dessa tre böcker till varje grupp: Romarbrevet, 1 Timoteusbrevet och Hebreerbrevet. 
 • Grupperna har tre minuter på sig att titta igenom den bok som de har fått och skriva ner alla verser de hittar som innehåller ordet tro. 
 • Den grupp som skrivit ned flest verser efter tre minuter vinner ett pris.

Säg
Ordet tro finns på massor av stället i Bibeln och det måste betyda att det är något viktigt som är värt att lära sig mer om. I den här samlingen ska vi fundera lite djupare på vad tro är och hur vår tro kan växa. 

 

Modul material
Biblar
pennor
papper
priser

Våga lita

Visa
8 mins

Visa
“Trust fall” handlar om att våga falla bakåt och lita på att någon ska ta emot en. Här är ett videoklipp när det går fel och inte blir som det vara tänkt. (Förklara att vid flera av episoderna säger någon bara “trust fall” och sedan förväntar den sig att personen bakom dem ska fånga dem. Alla är dock inte redo eller intresserande…). 

https://www.youtube.com/watch?v=hQHZDt5e2cc
(Trust Fall - TikTok Compilation)

Aktivitet
Variant 1
Dela in barnen i par och låt dem pröva ett “trust fall”. Det går ut på att en person i paret står framför den andre som då faller bakåt och fångas av sin partner. 

Till ledaren: 
Se till att denna aktivitet händer under ordnade och SÄKRA former. Se till att ingen försöker vara lustig och låta sin partner falla i golvet. De vet vilka barn du kan lita på. Tänk även på att para ihop barnen så att det inte är alltför stor viktskillnad dem emellan.

Variant 2
Gör en variant av detta där en frivillig ställer sig på en stol och de andra står på två led, mot varandra, och kopplar samman sina armar med personen som står mitt emot dem. Se till att alla håller ett stadigt grepp om sin partners armar. Den frivillig ska sedan falla baklänges och låta gruppen fånga dem. 

Till ledaren: 
Se till att denna aktivitet händer under ordnade och SÄKRA former. Gör endast detta om du har minst 10 personer som fångar den som ska falla. Se även till att du har några ledare som står och tar emot framförallt där huvudet kommer att landa  - som en extra säkerhet. Tänk även på om det är en större vikt/storleksskillnad på barnen att inte några av de mindre försöker fånga en mer storväxt person.

Säg
Tro är något vi alla stöter på vid olika tillfällen. Vi sätter alla vår tro till saker som vi inte har garanti för eller kan se framför oss. Vi sätter oss ner på stolar varje dag utan att tänka på om stolen kommer att hålla oss. Vi är bara övertygade att den kommer att hålla och att vi inte faller i golvet. Vi tror även att våra tankar existerar, att kärlek finns och andra liknande saker som vi inte nödvändigtvis kan bevisa i ett laboratorium. Tro är en daglig sak i vår liv och det har inte bara med kristendom att göra. När det gäller vår tro på Gud så är det dock lite komplicerat. Vi kan inte se Gud och oftast kan vi inte uppleva Honom med våra sinnen. Vi kan dock uppleva Gud genom Bibeln och genom den värld som Han har skapat och som vi lever i. Vi kan därför ta steget och tro på Honom även om vi inte ser Honom med våra ögon. Det är när vi tar det trossteget, även om vi inte förstår allt, som Gud kan börja göra otroliga saker i oss och genom oss. Precis som du inte kunde var helt säkert på att dina kompisar skulle fånga dig men du tog ändå ett trossteg och föll eftersom du var övertygad om att kompisarna skulle fånga dig. På samma sätt är det med vår tro på Gud. Vi har lärt känna Gud och vi blir “övertygade” om att Han finns, att Han bryr sig om oss och att Han kommer att göra saker i våra liv som Han har lovat. Vi vågar lita på Honom. 

Modul material
Projektor
stol

Bibelverser om tro

Fundera
6 mins

Diskutera
Låt barnen sitta i samma grupper som i aktiviteten “Hitta tro” och ge varje grupp var sin bibelvers. 

 • Domarboken 7:1–8
 • Matteus 8:5–13
 • Matteus 14:27–33

Be barnen diskutera följande frågor:

 • På vilket sätt var dessa personer tvungna att tro (lita) på Gud?
 • På vilket sätt kan vi se deras tro?

 

Modul material
Biblar

Lära oss vandra i tro

Visa
5 mins

Visa
Visa följande videoklipp: https://youtu.be/DiLqvXeeu90  (Kan vi lära oss att gå på vatten?) Du kan stanna klippet vid 3:28 om du önskar.

Samtala
Vad tänkte du på när du såg detta videoklipp?

Modul material
Projektor
Högtalare

Finna tron

Aktivera
10 mins

Aktivitet

 • Klipp ut pilar från A4-arken. 
 • Ge en pil och en penna till varje barn och be dem skriv ner alla sätt som de kan tänka sig att man kan få mera tro på. 
 • Uppmuntra gärna barnen att under tiden samtala om hur tro kan växa fram. 

Läsa
Dela in barnen i tre grupper och ge varje grupp en av följande verser:

 • Hebreerbrevet 11:1
 • Romarbrevet 10:17
 • 1 Korintierbrevet 12:7–9

Diskutera
Vad säger dessa bibelord om tro och om hur vi kan få mer tro?

Säg
Tro är något som vi får genom att lyssna på Gud ord och att lita på Honom. Desto mer vi lär oss om Gud och om Jesus desto mer tro får vi. Desto mer vi vågar lita på Gud i de små sakerna och se Honom hjälpa oss, desto mer tro får vi. Förutom dessa sätt tror många kristna också att tro kan vara en speciell gåva som Gud ger till oss för att vi ska kunna vara en välsignelse till andra och till församlingen. Gud ger trons gåva genom sin Ande för att vi ska kunna våga lita på Honom och göra speciella saker för Honom.  

Modul material
A4 papper (tjockare)
saxar
pennor

Tro som ett senapsfrö

Be
8 mins

Läs
Matteus 17:20
“Därför att ni har så liten tro, svarade Jesus. Om er tro bara var så stor som ett senapsfrö, kunde ni säga till det här berget: 'Flytta dig' och det skulle flytta sig långt bort. Ingenting skulle vara omöjligt.” (SVL)

Säg
Jesus säger att om vi har tro stort som ett senapsfrö så kan vi genom tron flytta berg. Det är naturligtvis en bild av hur vår lilla tro kan göra stora saker. (Det handlar inte om att vi ska flytta berg). Det lilla senapsfröet kan växa och bli en stor planta eftersom fröet har plantans DNA i sig. (Fråga om de vet vad DNA är).  På samma sätt kan vår tro, när vi vänder oss till en mäktig Gud, gör stora saker. Vår tro handlar inte om ett kämpande för att få tron att växa utan om ett beslut att tro på Gud, vi tror att det är Han som ska göra något även om det verkar omöjligt för oss. I vår tro finns “Guds DNA” och Gud kan använda vår tro till att göra STORA saker.

Fundera

 • Ge ett senapsfrö till varje barn.
 • Ha en tyst stund av reflektion och uppmuntra barnen att be Gud om mer tro i sina liv. Låt dem fundera över hur litet senapsfröet är men hur det kan växa till något stort. 

Om du vill ha bakgrundsmusik till denna tid av reflektion så kan du endera spela “Oceans” med Hillsong,

https://www.youtube.com/watch?v=eLqTZ07ja7g (Oceans (Where Feet may fail) Live - Hillsong UNITED) vilket är en fin sång om hur vi väljer att lita på Gud oberoende av omständigheterna (på engelska). Eller så kan du välja en svensk sång - “Vi tror” - https://www.youtube.com/watch?v=OUaJcpJJtk0&list=PLtG3iQKfKDpkiD7u2On4aeQK7l2bIjhOy (Vi Tror Lyric Video - Hillsong Worship)

Bön
Avsluta med att be en bön. 
(Se till att barnen inte tappar bort senapsfröna eftersom de behövs i en senare modul under denna samling. Du kan endera samla in dem eller be barnen lägga dem någonstans där de kan hitta dem igen.)

 

Modul material
Bibel
senapskorn
musik

Trons sköld

Be
7 mins

Förberedelser:
Använd samma typ av papper som i modulen “Finna tron” och klipp ut rektangulära sköldar.

Läs
Ef 6:16
"Och försvara er med trons sköld som gör alla djävulens glödande pilar verkningslösa." (SVL)

Säg
I en romersk bataljon kopplade de ofta samman sköldarna när de ställde upp i formation (i ett led). På så sätt så blev det inte ett hål i formationen när någon blev träffad och skadad av en pil. På samman sätt borde våra sköldar av tro stötta varandra. När någon har det jobbigt så borde alla andra hjälpa dem och stärka deras tro. Vi kommer alldeles strax att be för varandra i tro. Att be för någon i tro handlar bara om att be för något som vi tror är sant. T.ex. vet vi att Gud älskar oss och vill hjälpa oss. Vi kan be i tro att Gud hör våra böner och hjälper oss när vi behöver hans hjälp. 

Aktivitet
Ge ut en sköld till var och en av barnen. Be dem skriva ner några saker som de har jobbigt med i sina liv. Det kan även vara saker som de har svårt att lita på Gud för eller områden där de känner att deras tro är svag. 

Bön
Be barnen sätta sig två och två eller i mindre grupper och be dem berätta för varandra vad de har skrivit. Uppmuntra dem sedan att lägga sina sköldar sida vid sida (i sin grupp) och be för varandra i tro. 

Modul material
A4 papper (tjockare)
pennor
saxar

Tro som hjälper andra

Kom ihåg
2 mins

Förberedelser: Ta med en oanvänd anteckningsbok till samlingen. Ge den titeln “Trosberättelser” eller något liknande.

Säg
I 1 Korintierbrevet kan vi läsa om att tro är en av de andliga gåvorna. Det kan till exempel vara tro för att göra speciella saker för att hjälpa människor. Vi läste också om att tro växer inom oss när vi hör om Gud och vad Han har gjort. När vi berättar om vad Gud har gjort i våra och andras liv hjälper det därför andra att växa i tro.  

Aktivitet
Visa barnen den anteckningsbok du tagit med. Fundera som grupp på olika saker som Gud har gjort och som ni kan skriva ner i anteckningsboken. Det här är något som ni kan fortsätta att göra även i framtiden. Varje gång någon har en berättelse om vad Gud har gjort kan ni skriva ner den i boken. Dessa berättelser kan hjälpa vår tro att växa. 

 

Modul material
tom bok
pennor