Skadad nallebjörn

Guds gåva 2: Helande

Det här är den andra samlingen av tre som handlar om olika nådegåvor (1 Kor 12) som Gud har gett till kyrkan. Gud ger dessa gåvor för att vi ska komma närmare Honom och att vi ska använda dem för att välsigna andra. I den här samlingen kommer vi att sätta fokus på helande. Vi kan se i Bibeln att Gud älskar att hela och upprätta människor och många kristna tror att Gud även gör det idag. De tror också att Gud använder människor som oss för att hjälpa andra människor oavsett om det är fysiska, andliga eller psykiska behov. Helande sker inte alltid på det sätt vi tänker eller när vi vill att det ska ske. Vi har inte alltid svaren på varför Gud inte helar en person eller på det sätt som vi skulle vilja att Han gjorde det. Det vi vet är dock att Gud kan och vill hela människor. I den här samlingen ska vi fundera över att helande inte bara handlar om att en människa ska må bättre utan det handlar framförallt om att Guds härlighet ska bli synlig. 

Vi är väl medvetna om att det finns olika ståndpunkter när det gäller användandet av andliga gåvor i kyrkan. Vi har försökt att presentera ett antal olika ståndpunkter och olika personers erfarenheter på detta område. Huvudsyftet i dessa samlingar ligger på att barnen ska förstå att de är en del i byggandet av Guds kyrka och att de kan söka Andens liv och vad Guds Ande vill göra genom dem.

Samlingens längd: 82 min

Mål

  • Att hjälpa barnen förstå att Gud kan hela människor idag.
  • Att lära oss om hur Gud helade människor i Bibeln och hur Han ibland använder människor för att göra sjuka friska. 
  • Att uppmuntra barnen att be för de som är sjuka och att människor kan komma till tro genom att de får se Gud göra underbara saker. 

 

Beskrivning

Det här är den andra samlingen av tre som handlar om olika nådegåvor (1 Kor 12) som Gud har gett till kyrkan. Gud ger dessa gåvor för att vi ska komma närmare Honom och att vi ska använda dem för att välsigna andra. I den här samlingen kommer vi att sätta fokus på helande. Vi kan se i Bibeln att Gud älskar att hela och upprätta människor och många kristna tror att Gud även gör det idag. De tror också att Gud använder människor som oss för att hjälpa andra människor oavsett om det är fysiska, andliga eller psykiska behov. Helande sker inte alltid på det sätt vi tänker eller när vi vill att det ska ske. Vi har inte alltid svaren på varför Gud inte helar en person eller på det sätt som vi skulle vilja att Han gjorde det. Det vi vet är dock att Gud kan och vill hela människor. I den här samlingen ska vi fundera över att helande inte bara handlar om att en människa ska må bättre utan det handlar framförallt om att Guds härlighet ska bli synlig. 

Vi är väl medvetna om att det finns olika ståndpunkter när det gäller användandet av andliga gåvor i kyrkan. Vi har försökt att presentera ett antal olika ståndpunkter och olika personers erfarenheter på detta område. Huvudsyftet i dessa samlingar ligger på att barnen ska förstå att de är en del i byggandet av Guds kyrka och att de kan söka Andens liv och vad Guds Ande vill göra genom dem.

Material till samlingen