Skadad nallebjörn

Guds gåva 2: Helande

Det här är den andra samlingen av tre som handlar om olika nådegåvor (1 Kor 12) som Gud har gett till kyrkan. Gud ger dessa gåvor för att vi ska komma närmare Honom och att vi ska använda dem för att välsigna andra. I den här samlingen kommer vi att sätta fokus på helande. Vi kan se i Bibeln att Gud älskar att hela och upprätta människor och många kristna tror att Gud även gör det idag. De tror också att Gud använder människor som oss för att hjälpa andra människor oavsett om det är fysiska, andliga eller psykiska behov. Helande sker inte alltid på det sätt vi tänker eller när vi vill att det ska ske. Vi har inte alltid svaren på varför Gud inte helar en person eller på det sätt som vi skulle vilja att Han gjorde det. Det vi vet är dock att Gud kan och vill hela människor. I den här samlingen ska vi fundera över att helande inte bara handlar om att en människa ska må bättre utan det handlar framförallt om att Guds härlighet ska bli synlig. 

Vi är väl medvetna om att det finns olika ståndpunkter när det gäller användandet av andliga gåvor i kyrkan. Vi har försökt att presentera ett antal olika ståndpunkter och olika personers erfarenheter på detta område. Huvudsyftet i dessa samlingar ligger på att barnen ska förstå att de är en del i byggandet av Guds kyrka och att de kan söka Andens liv och vad Guds Ande vill göra genom dem.

Samlingens längd: 82 min

Mål

 • Att hjälpa barnen förstå att Gud kan hela människor idag.
 • Att lära oss om hur Gud helade människor i Bibeln och hur Han ibland använder människor för att göra sjuka friska. 
 • Att uppmuntra barnen att be för de som är sjuka och att människor kan komma till tro genom att de får se Gud göra underbara saker. 

 

Beskrivning

Det här är den andra samlingen av tre som handlar om olika nådegåvor (1 Kor 12) som Gud har gett till kyrkan. Gud ger dessa gåvor för att vi ska komma närmare Honom och att vi ska använda dem för att välsigna andra. I den här samlingen kommer vi att sätta fokus på helande. Vi kan se i Bibeln att Gud älskar att hela och upprätta människor och många kristna tror att Gud även gör det idag. De tror också att Gud använder människor som oss för att hjälpa andra människor oavsett om det är fysiska, andliga eller psykiska behov. Helande sker inte alltid på det sätt vi tänker eller när vi vill att det ska ske. Vi har inte alltid svaren på varför Gud inte helar en person eller på det sätt som vi skulle vilja att Han gjorde det. Det vi vet är dock att Gud kan och vill hela människor. I den här samlingen ska vi fundera över att helande inte bara handlar om att en människa ska må bättre utan det handlar framförallt om att Guds härlighet ska bli synlig. 

Vi är väl medvetna om att det finns olika ståndpunkter när det gäller användandet av andliga gåvor i kyrkan. Vi har försökt att presentera ett antal olika ståndpunkter och olika personers erfarenheter på detta område. Huvudsyftet i dessa samlingar ligger på att barnen ska förstå att de är en del i byggandet av Guds kyrka och att de kan söka Andens liv och vad Guds Ande vill göra genom dem.

Material till samlingen

 • bilaga “Hela bilden
 • Projektor
 • Högtalare
 • Biblar
 • Projektor
 • Högtalare
 • Biblar
 • Sugrör
 • kärl
 • Biblar
 • batterier
 • Ficklampa
 • Biblar

Samlingens moduler

Mumietävling

Aktivera
6 mins

Lek

 • Dela in barnen i grupper med max fyra i varje grupp. 
 • Låt varje grupp välja en frivillig.
 • Ge varje grupp ett antal toalettpappersrullar. 
 • Den här leken är en variant på den klassiska mumieleken där farten istället för hur det ser ut är målet.
 • Varje lag har endast två minuter på sig att göra en mumie av den frivillige. (Se bara till att den frivillige kan andas utan problem). 
 • Den grupp som lyckas skapa den mest heltäckande mumien på de två minuterna vinner. 
 • Om du vill kan du ge extra poäng för hur slutresultatet.

 

Modul material
toalettpappersrullar

Hjälp varandra

Aktivera
10 mins

Lek
Dela in barnen i grupper med fem i varje grupp. Förklara att utmaningen går ut på att klara av ett antal olika utmaningar. Problemet är att varje person i gruppen har en kroppsdel som de inte får använda sig utav. 

 • En av gruppmedlemmarna kan inte gå (och måste stå helt stilla).
 • En av gruppmedlemmarna kan inte prata.
 • En av gruppmedlemmarna kan inte se (ge den personen en ögonbindel).
 • En av gruppmedlemmarna kan inte höra (ge den personen öronpluggar)
 • En av gruppmedlemmarna kan inte använda sina händer.

Varje grupp ska genomföra utmaningarna som grupp med dessa begränsningar som omnämnts ovan. Här är uppmaningarna:

 • Skapa en mänsklig variant av Taj Mahal - (som grupp får de endast ha fyra ben och två armar som berör golvet)
 • Gör en valfri scen från Titanic
 • Den grupp som först gör utmaningarna klara och på det bästa sättet vinner!

Säg
Vi har förra gången börjat prata om de andliga nådegåvorna (i 1 Kor 12) som Gud har gett oss för att välsigna kyrkan. Som ni kanske kan gissa som kommer vi idag att prata om helande. 
Helande kan vara en komplicerad sak att prata om efter som den är väldigt konkret och handlar om hälsa och välmående hos en person som du bryr dig mycket om. 
Vi vet att vi bor i en värld där många människor lider eller har olika sjukdomar och vi alla känner någon som vi önskar skulle må bättre eller bli frisk. Från Bibeln kan vi dock veta att Gud vill och kan hela sjuka människor. Därför ska vi se på helande med förväntan och förhoppning, på samma sätt som vi gör det på andra områden av vår tro där vi vänder oss till Gud.

 

Modul material
ögonbindlar
öronpluggar

Vem är skadad?

Samtala
8 mins

Aktivitet

 • Välj ut fyra frivilliga från gruppen.
 • Dessa fyra måste lämna rummet och snabbt prata ihop sig. 
 • De ska välja ut en skada som EN av dem har råkat ut för i sitt liv (det ska alltså ha hänt på riktigt). Det är bra om de väljer något som deras kompisar inte känner väl till. 
 • De andra tre måste hitta på en bra (påhittad) berättelse hur det gick till när de fick denna skada.
 • De fyra ska sedan komma tillbaka in i rummet och var och en kort berätta hur det gick till när de blev skadade (alla har samma skada). 
 • Resten av gruppen får ställa var och en av dem EN fråga innan de i gruppen måste gissa vem det är som talar sanning. 

Diskutera

 • Vilken är den värsta skada som du någonsin fått?
 • Hur blev du bättre? Hur blev du frisk igen?

Gud kan hela

Samtala
7 mins

Säg
I Bibeln kan vi läsa om lama som kan gå, blinda som får tillbaka sin syn, spetälska som blir friska och till och med döda som får liv igen. Om vi bara tittar på det Jesus gjorde så kan vi läsa om 31 olika tillfällen när människor blev helade. Det finns kristna som tror att Gud ger gåvan att hela, några kan berätta om hur Gud har helat dem och andra har sett hur människor har blivit helade genom bön. 

Diskutera

 • Vad är det första du tänker på när du hör ordet “helande”?
 • Har du någon gång sett någon som blivit helad? Känner du någon som blivit helad?
 • Vet du vad din kyrka/församling tror om helande?
 • Tror du att Gud skulle kunna använda dig till att hela någon? Varför/varför inte?

Till ledaren: Du kanske vill berätta ett vittnesbörd om en situation du känner till där någon blev helad, 

Läs
Uppenbarelseboken 21:4
“Han ska torka bort alla tårar från deras ögon, och det ska inte längre finnas någon död eller sorg eller gråt eller plåga. Allt detta är borta för evigt.” (SVL)

Säg
Vi vet att det kan vara svårt att hitta alla svaren om helande. Vi har alla nära och kära som är sjuka eller lider. Även om vi vet att Gud kan hela så är verkligheten att det händer inte alltid på det sätt som vi önskar och när vi önskar det. I Uppenbarelseboken har vi löftet att en dag så kommer alla smärta och plåga att vara borta, men det är inte idag. Detta ska dock inte ta bort vår tro att Gud kan göra något här och nu. Om vi INTE ber för att någon ska bli helad så kommer det inte att hända, men om vi ber så kanske det händer. 

Modul material
Biblar

Tro och mirakel

Fundera
4 mins

Läs
Jakob 5:15
“Deras bön ska bota honom, om man ber i tro. Herren ska göra honom frisk. Och om han har begått någon synd ska Herren förlåta honom.” (SVL)

Säg
Bibelordet säger att bönen som man ber i TRO ska bota den som är sjuk. Under de här veckorna tittar vi på de gåvor som Gud har gett för att hjälpa sin kyrka. Tro är ett återkommande ord i dessa sammanhang. Det krävs tro att be Gud göra stora saker och det krävs tro när Gud vill använda oss för att göra dessa saker. Kom ihåg att tro handlar om att vara övertygade om (lita på) att det vi hoppas på kommer att hända. I det här bibelordet om bön i tro handlar det om att man tro och litar på att Gud ska hela. Gud vill hela människor som är sjuka och vi ser i Bibeln att Gud ibland använder människor för att hela andra. Hos många kristna finns den tron och önskan även idag - att bli använd av Gud till att hela andra människor. Vi kommer att prata mer om det senare i denna samling. Det som krävs är dock att vi vågar lita på och tro att Gud är den Han säger att Han är. 
 
Demonstration
Försök att tända ficklampan utan batterier.

Säg
Detta är kanske inte en perfekt jämförelse men tro är lite som batterierna, det är kraften/källan som göra att det fungerar. Det är dock viktigt att komma ihåg att det är Guds jobb att hela, inte vårt. (Man kan därför inte säga att man inte har tillräckligt med tro bara för att en människa inte blir frisk när vi ber för den). Man behöver dock tro. Bön i tro är lite som att sätt in batterier i ficklampan och lita på att den då kommer att lysa. Vår tro växer genom att vi läser Bibeln och tillbringar tid tillsammans med Gud. Desto mer tid du tar för detta desto större kommer din tro på Gud att bli.  

 

Modul material
batterier
Ficklampa

Petrus gör större mirakel

Samtala
5 mins

Läs
Apg 5:12-16

Diskutera

 • Hur skulle du reagera om du fick se någon som helade någon annan genom att deras skugga föll på dem?
 • Gjorde Jesus någon gång ett sådant otroligt helande?

Säg
Petrus gjorde minst lika stora mirakel som Jesus gjorde, kanske t.o.m. ännu större under. När Petrus predikade så kom flera tusen till tro och blev döpta. I det här bibelordet så helar Petrus människor med sin skugga, något som inte ens Jesus gjorde. Jesus sa detta i Joh 14:12:
“Ett är säkert: Var och en som tror på mig ska göra samma under som jag har gjort, och till och med ändå större för jag går för att vara hos Fadern.” (SVL)

Det Jesus sa hände - vi kan se det genom vad Petrus gjorde!Det kan vara känsligt att prata om helande och svårt att förstå hur det fungerar. Det finns kristna som inte tror att Gud ger gåvan att hela idag. Det finns dock många kristna som tror att Jesus ger oss kraften att göra till och med större under än vad Han gjorde när Han vandrade på jorden, enligt bibelordet som vi läste.  Det är dock svårt att våga be sådana böner.

Modul material
Biblar

Vatten i sugröret

Aktivera
7 mins

Lek

 • Dela upp barnen i två lag.
 • Den här leken är en stafett. Låt båda lagen ställa sig på en rad och ställ ett kärl fullt med vatten framför lagen och ett tomt kärl i slutet av rummet. 
 • Ge ett sugrör till varje deltagare.
 • Målet är att med hjälp av sugröret förflytta så mycket vatten som möjligt från det ena kärlet till det andra. 
 • Barnen är inte tillåtna att suga in vatten in i munnen utan de måste hålla vattnet i sugröret endast med hjälp av sin sugkraft. De kan inte använda fingrarna till att hålla för hålet på sugröret. 
 • Låt leken fortgå i fem minuter och var medveten om att vatten kommer att hamna på golvet.
 • Laget med mest vatten i sitt kärl vinner!

Läs
2 Tim 2:21
"Håller du dig borta från synden, liknar du en skål av renaste guld. Då kan Kristus själv använda dig för sina högsta syften.” (SVL)

Säg
En skål (eller kärl) används till att fyllas med något. I sig själva är de tomma men de kan fyllas med något viktigt. Vi är som en skål som Gud kan fylla med Sin kraft. Det är viktigt att komma ihåg att kraften kommer från Gud. Det är Hans ansvar att gör jobbet men vi är de som bär på Hans kraft. 

Modul material
Sugrör
kärl

Guds kraft känd

Samtala
5 mins

Läs
John 9:1-12

Diskutera

 • Utifrån detta bibelord varför var den här mannen blind? 
 • Tror du att det betyder att Gud alltid kommer att hela människor?
 • Enligt det här bibelordet, varför helar Gud människor?

Säg
I den här berättelsen försökte människor att fundera ut varför denna man var blind. De trodde att det var för att han eller hans föräldrar hade gjort något fel. Istället säger Jesus att det är för att Guds kraft ska bli känd. Vi kan se i Bibeln att Jesus ofta helar personer för att han vill hjälp dem. På något annat ställe blir människor helade eftersom de hade så stor tro. Här ser vi att det är för att Guds kraft ska bli känd. Om Gud vill hela någon för att Guds kraft ska bli känd så måste vi förstå att det är Gud som bestämmer hur och när det ska ske. Vi kan inte styra Gud men vi kan vända oss till Honom som kan hela och be om hjälp.  

Modul material
Biblar

Kan höra igen

Visa
11 mins

Till ledaren: Titta igenom videon och välj själv om du önskar visa den. Du kan även modifiera frågorna för att anpassa till hur dina kyrka ser på frågor king helande. 

Visa

https://www.youtube.com/watch?v=PUMWHbz5STQ&feature=youtu.be

Diskutera

 • Vad tänker du när du hör den här berättelsen?
 • Känner du någon som har blivit helad av Gud?
 • Varför tror du att människor blir förvånade när Gud helar någon?
 • När du ser en berättelse som denna uppmuntrar det dig till att våga tro att Gud kan hela och att du skulle kunna be för människor att Gud ska hela dem?
Modul material
Projektor
Högtalare

Ge inte upp

Fundera
5 mins

Läs
Mark 8:22-26 

Diskutera

 • Vad är annorlunda med det här helandet?
 • Vad kan vi lära oss från den här berättelsen när det gäller att be för de som är sjuka?

Säg
När vi tänker på hur Jesus helade människor så tänker vi nog att det fungerade varje gång. I de flesta fallen så var det så men i det här fallet som vi läste om kunde mannen inte se så bra efter att Jesus hade lagt sina händer på honom första gången. Jesus fick lägga sina händer på mannen en andra gång innan han kunde se helt klart igen. Om det är så att Jesus vid detta tillfälle fick be två gånger för att mannen skulle bli helt frisk, då får vi också vara beredda att inte bara ge upp utan fortsätta och be. Det är här vi behöver tro. Även om vi inte ser att något händer så fortsätter vi att be till Gud och tror att Gud är här och att Han älskar att hjälpa och hela människor. 

 

Modul material
Biblar

Hans kraft och ansvar

Aktivera
5 mins

Aktivitet

 • Tryck ut bilagan och lägg den på golvet så att den helt täcks av en duk eller ett annat papper. 
 • Låt barnen gissa vad vad som finns på bilden.
 • Visa sedan endast en liten del av bilden och låt barnen gissa igen. 
 • Fortsätt på det sättet och visa lite mer av bilden för varje gång tills någon gissar rätt på vad bilden föreställer. 

Säg
Det är Guds jobb att göra människor friska. Vårt jobb är att be och sedan är det upp till Gud att hela. Det är Gud som bestämmer och vi kan inte alltid veta eller förstå varför Gud väljer att hela eller inte hela någon.
Precis som i den här aktiviteten så ser vi bara en liten del av bilden medan Gud vet allt och ser hela bilden. Det kan finns en anledning till varför Gud inte helar en människor eftersom Han vet allt och ser hela bilden. I Uppenbarelseboken 21 lovar Gud att Han en dag ska visa oss hela bilden och att det då inte kommer att finnas någon gråt eller plåga. 

Modul material
bilaga “Hela bilden

Helande för dina kompisar

Kom ihåg
5 mins

Säg
När Gud helar någon som är sjuk är det en fantastisk möjlighet för oss att berätta om Jesus för dessa människor. Vårt jobb är alltid att hjälpa människor att se Jesus och om Gud har helat dem så är det viktigt att visa dem till Jesus och en personlig tro på Honom. 

Utmaning
Låt barnen sätta sig i par och och be varje barn tänka på någon som skulle behöva bli helade eller berörda av Gud. Uppmuntra dem att som par be för dessa personer som de har tänkt på. 

Utmaning 2
Utmana barnen att fråga någon sina kompisar vilket mirakel som de skulle behöva att Gud gjorde i deras liv. De kan använda följande fråga för att göra detta.

 • Om Gud skulle kunna göra ett mirakel i ditt liv, vad skulle du vilja att Han gjorde?

Deras svar gör det möjligt för oss att be att ett mirakel ska ske i deras liv. Om personen skulle besvara frågan genom att säga - “Jag vill att Gud ska göra alla hav rosa” - uppmuntra dem till att ge ett mer personligt svar. 
Be barnen också att till nästa vecka ta med sig bönemännen som de vet människor runt omkring dem har.