Läser Bibel

Guds gåva 3: Ord från Gud

Det här är den tredje och sista samlingen som handlar om olika nådegåvor (1 Kor 12) som Gud har gett till kyrkan/församlingen. Gud ger oss dessa gåvor för att vi ska komma närmare Honom och att vi ska använda dem för att välsigna andra. I den här samlingen kommer vi att sätta fokus på profetians nådegåva samt kunskapens och visdomens ord. Bibliskt sett är profetia förmågan att tala från Guds perspektiv när tid inte längre är en begränsande faktor. Många profeter talade om det som redan hade hänt samt det som skulle hända. Kunskapens ord handlar om att känna till någons situation och visdomens ord är förmågan att tala sanning in i en situation genom att använda bibelord eller bilder. Vi är väl medvetna om att det finns olika ståndpunkter när det gäller användandet av andliga gåvor i kyrkan. Vi har försökt att presentera ett antal olika ståndpunkter och olika personers erfarenheter på detta område. Huvudsyftet i dessa samlingar ligger på att barnen ska förstå att de är en del i byggandet av Guds kyrka och att de kan söka Andens liv och vad Guds Ande vill göra genom dem.  

Samlingens längd: 87 min

Mål

  • Att barnen ska förstå att Gud kan och önskar tala till dem och även ibland igenom dem.
  • Att titta på vad Bibeln säger om ord av kunskap och profetior.
  • Att fundera över profetens roll i Bibeln. 
  • Att ge barnen en möjlighet att lyssna till Gud och tala uppmuntrande ord till varandra.

 

Beskrivning

Det här är den tredje och sista samlingen som handlar om olika nådegåvor (1 Kor 12) som Gud har gett till kyrkan/församlingen. Gud ger oss dessa gåvor för att vi ska komma närmare Honom och att vi ska använda dem för att välsigna andra. I den här samlingen kommer vi att sätta fokus på profetians nådegåva samt kunskapens och visdomens ord. Bibliskt sett är profetia förmågan att tala från Guds perspektiv när tid inte längre är en begränsande faktor. Många profeter talade om det som redan hade hänt samt det som skulle hända. Kunskapens ord handlar om att känna till någons situation och visdomens ord är förmågan att tala sanning in i en situation genom att använda bibelord eller bilder. Vi är väl medvetna om att det finns olika ståndpunkter när det gäller användandet av andliga gåvor i kyrkan. Vi har försökt att presentera ett antal olika ståndpunkter och olika personers erfarenheter på detta område. Huvudsyftet i dessa samlingar ligger på att barnen ska förstå att de är en del i byggandet av Guds kyrka och att de kan söka Andens liv och vad Guds Ande vill göra genom dem.  

Material till samlingen