Läser Bibel

Guds gåva 3: Ord från Gud

Det här är den tredje och sista samlingen som handlar om olika nådegåvor (1 Kor 12) som Gud har gett till kyrkan/församlingen. Gud ger oss dessa gåvor för att vi ska komma närmare Honom och att vi ska använda dem för att välsigna andra. I den här samlingen kommer vi att sätta fokus på profetians nådegåva samt kunskapens och visdomens ord. Bibliskt sett är profetia förmågan att tala från Guds perspektiv när tid inte längre är en begränsande faktor. Många profeter talade om det som redan hade hänt samt det som skulle hända. Kunskapens ord handlar om att känna till någons situation och visdomens ord är förmågan att tala sanning in i en situation genom att använda bibelord eller bilder. Vi är väl medvetna om att det finns olika ståndpunkter när det gäller användandet av andliga gåvor i kyrkan. Vi har försökt att presentera ett antal olika ståndpunkter och olika personers erfarenheter på detta område. Huvudsyftet i dessa samlingar ligger på att barnen ska förstå att de är en del i byggandet av Guds kyrka och att de kan söka Andens liv och vad Guds Ande vill göra genom dem.  

Samlingens längd: 87 min

Mål

 • Att barnen ska förstå att Gud kan och önskar tala till dem och även ibland igenom dem.
 • Att titta på vad Bibeln säger om ord av kunskap och profetior.
 • Att fundera över profetens roll i Bibeln. 
 • Att ge barnen en möjlighet att lyssna till Gud och tala uppmuntrande ord till varandra.

 

Beskrivning

Det här är den tredje och sista samlingen som handlar om olika nådegåvor (1 Kor 12) som Gud har gett till kyrkan/församlingen. Gud ger oss dessa gåvor för att vi ska komma närmare Honom och att vi ska använda dem för att välsigna andra. I den här samlingen kommer vi att sätta fokus på profetians nådegåva samt kunskapens och visdomens ord. Bibliskt sett är profetia förmågan att tala från Guds perspektiv när tid inte längre är en begränsande faktor. Många profeter talade om det som redan hade hänt samt det som skulle hända. Kunskapens ord handlar om att känna till någons situation och visdomens ord är förmågan att tala sanning in i en situation genom att använda bibelord eller bilder. Vi är väl medvetna om att det finns olika ståndpunkter när det gäller användandet av andliga gåvor i kyrkan. Vi har försökt att presentera ett antal olika ståndpunkter och olika personers erfarenheter på detta område. Huvudsyftet i dessa samlingar ligger på att barnen ska förstå att de är en del i byggandet av Guds kyrka och att de kan söka Andens liv och vad Guds Ande vill göra genom dem.  

Material till samlingen

 • stort papper
 • bilaga Höra Guds röst
 • musik
 • öronproppar
 • färgpennor
 • godis
 • inslagspapper eller tidningar
 • Tejp
 • sax
 • pennor
 • papper
 • Biblar
 • flingpaket
 • Projektor
 • Högtalare
 • Bilaga (Hur talar Gud till mig)
 • Biblar
 • tennisbollar
 • hink
 • tidtagning
 • hörlurar
 • musikspelare

Samlingens moduler

Äta dina ord

Smaka
5 mins
 • Ge varje barn några servetter eller papperstallrikar och en spagetti.
 • Lägg Alfabeto pasta i mitten av bordet.
 • Förklara för barnen att de har en minut på sig att skriva ett ord, med hjälp av Alfabeto pastan, som ska beskriver hur de känner sig. 
 • De ska använda sin spagetti för att leta fram och lyfta pastan till sin servett/tallrik och skapa det ord som de tänker på. Om de inte klarar av uppgiften på en minut så måste de som straff äta upp pastan som de har lagt på sin tallrik. 

Säg
Under den här samlingen ska vi fortsätta att titta på de andliga gåvor som Gud ger oss - 1 Kor 12. Idag ska vi titta närmare på hur Gud talar till Sitt folk och att Han ibland använder människor för att uppmuntrar andra och drar dem närmare Honom.

Modul material
Alfabeto pasta
Spagetti
servetter eller papperstallrikar

2 Sant - 1 Falsk

Aktivera
6 mins

I Gamla testamentet träffar vi på ett antal personer som kallade sig själv för profeter. De var personer som berättade ett budskap från Gud till Hans folk. Ibland lät det som de sa ganska konstigt. 

Lek
Dela upp rummet i tre områden och kalla dem 1, 2 och 3. 
Berätta att du kommer att läsa upp tre saker som har sagts av profeter i Gamla testamentet men en av dessa tre saker är påhittade. Totalt blir det fem rundor av detta. Barnens uppgift är att gå till den del av rummet (1, 2 eller 3) som representerar det påstående som de tror är falskt. Om möjligt räkna ut vem som har fått flest rätt. 

Omgång 1

 1. I min vrede (ilska) har jag trampat sönder min fiender som man trampar på vindruvor. (Sant - Jes 63:3)
 2. Jag har älskat dig med en evig kärlek. (Sant - Ser 31:3)
 3. Om ni inte omvänder er från era syndiga vägar så kommer ett folk från öster att stjäla alla era finaste kor. (Falskt)

Omgång 2

 1. Kom och låt oss sjunga glädjesånger för imorgon kommer Herren att ge oss mat som vi aldrig har smakat förut. (Falskt)
 2. Jag skulle vilja se en flod av rättfärdighet och en ström av goda gärningar. (Sant - Amos 5:24)
 3. Jag är som en brudgum uppklädd för bröllopet och som en brud smyckad med alla sina juveler. (Sant - Is 61:10)

Omgång 3

 1. Pest och farsot gick framför honom, och plåga följde i hans spår. (Sant - Hab 3:5)
 2. De kläcker ormägg och väver spindelnät. Den som äter av deras ägg dör, och krossas ett kommer det ut en orm. (Sant - Jes 59:5)
 3. Herren söker i landet efter den som gör goda gärningar för utlänningen. (Falskt)

Omgång 4

 1. Jag är förstörd av sorg som en baby som har förlorar sin mjölk. (Falskt)
 2. Ett rassel hördes över hela dalen. Benen förenade sig med varandra så som de en gång varit förenade. (Sant - Hes 37:7)
 3. Det är lika svårt att finna en ärlig man som det är att finna druvor och fikon när skördetiden är över. (Sant - Mika 7:1)

Omgång 5

 1. Jag kände dig innan du formades i din mors mage. Innan du föddes utvalde jag dig. (Sant - Jer 1:5)
 2. Straffad är han som rakar sitt huvud och inte bryr sig om Herrens vägar. (Falskt)
 3. På den dagen ska ni vara som en man som flyr för ett lejon men möter en björn. (Sant - Amos 5:18)

Profetia: dina tankar

Samtala
8 mins

Säg
Ordet profetia betyder en “förutsägelse av något som kommer att hända i framtiden” medan en profet är "person som anses förmedla ett budskap från Gud”.

Diskutera

 • Vad betyder profetia (eller “ett ord från Gud”) för dig?
 • Vad tror du det betyder att vara en profet?
 • Vad är det första du tänker på när du hör ordet “profet” eller “profetia”?
 • Har du någon gång sett någon som har haft ett profetiskt ord (ett ord från Gud) till någon annan?
 • Har du någon gång haft ett “ord från Gud” till någon?
 • Vad tycker och tänker era kyrka om profetiska ord?
 • Tror du att Gud även idag talar till oss genom andra människor, genom profetiska ord? 

 
Säg
I Bibeln var profetiska ord en förmåga som människor fick av Gud för att berätta saker som Gud vill säga till någon/några. Det samma gäller ord av vishet eller kunskap. Profetiska ord kan beskriva något som har hänt, händer just nu eller kommer att hända. Om du tro att profetiska tilltal/ord händer idag står det i 1 Kor 14:3 att den som profeterar hjälper andra att växa i Herren, uppmuntrar och tröstar dem. När vi talar om att höra Guds röst och profetera så måste vi komma ihåg att alltid säga saker i kärlek eftersom Gud är kärlek. När vi talar till andra är det viktig att vi gör det med ett hjärta att hjälpa och styrka den personens tro. Om vi får ett tilltal eller ett ord från Gud till någon och situationen kan vara svår och känslig är det viktigt att vi är försiktiga med hur vi talar till dem. Det är också viktigt att det vi tror Gud vill säga till den person överensstämmer med vad Bibeln säger. Om det ord vi har fått från Gud inte blir sagt i kärlek och inte får personen att växa i deras tro, så borde vi tänka till om detta verkligen är från Gud. 

Kan du höra?

Aktivera
10 mins

Lek
Det här är en version av den klassiska viskleken. Du kommer att behöva cirka 4-5 hörlurar och musik (mobiltelefoner) för att denna leka ska fungera bra.
Välj ut lika många frivilliga som du har hörlurar och låt dessa komma fram. Leken fungerar på följande sätt: 

 • Alla utom en ska ha hörlurarna i öronen och sätta på musiken. Personen utan hörlurar får en fras som t.ex: 
 • Vår Alive ledares andedräkt luktar som möglig vitlök. Jag gillar hur ditt hår ser ut idag. Ända sedan jag var barn har jag velat vara en igelkott. 
 • Personen ska sedan kommunicera denna fras till en av personerna med hörlurarna på. De andra som har hörlurar får inte titta på utan ska vända sig bort.
 • När personen med hörlurarna har fått höra frasen tar de av sig hörlurarna och försöker kommunicera frasen till nästa person med hörlurar. 
 • Fortsätt tills alla har fått lyssna till frasen. De kommer att vara komiskt att titta på. 

Säg
Att kunna vara profetisk innebär att lära känna Guds röst genom att läsa Bibeln och be. Ordet profetia kommer från de grekiska orden Pro (före) och Phemi (tala). Det innebär att tala ut en profetia handlar alltså om att “tala före”. I Bibeln kan vi se hur profeter kunde berätta om något innan det hände. T.ex. kan du läsa Jesaja 53 när du kommer hem. Dessa ord skrevs 700 år innan Jesus föddes och ändå stämde de in på det som hände. 
Profetior i Bibeln hände för tusentals år sedan. Händer det även idag? Finns det människor som kan vara profetiska idag? Många kristna tror det. Genom den helige Ande tror många att vi kan få ord från Gud som vi kan berätta för andra människor. Gud talar till människor på olika sätt. Det vi behöver göra är att fokusera på att höra Guds röst och ignorera andra saker runt omkring oss för att bättre kunna hör ifrån Gud. Även om profetior och kunskapensord är från Gud så behöver vi träna oss i att hör vad Gud säger så att vi kan lära känna Hans röst och vara redo att bli använda av Honom när Han önskar använda oss i någon människas liv. 

 

Modul material
hörlurar
musikspelare

Skicka snabbt!

Aktivera
8 mins

Lek

 • Ställ hinken på ena sidan av rummet och du ställer dig själv på andra sidan. Be barnen placera sig på olika platser i rummet mellan dig och hinken. De ska alla stå vända mot hinken. 
 • När du har räknat till tre ska de alla vända sig om mot dig och du skickar bollen till en av dem.
 • Som grupp ska de arbeta tillsammans för att få tennisbollen i hinken på andra sidan rummet. Bollen måste skickas via ALLA deltagare. 
 • Låt en av dina medhjälpare ta tid hur lång tid det tar för dem att få bollen i hinken. 
 • Om du vill göra det ännu mer intressant så kan du använda flera bollar samtidigt.
 • Du kan utmana barnen att se hur många bollar de kan få in i hinken på 30 sekunder. 

 

Säg
I Bibeln står det att Gud ger oss andliga nådegåvor för att hjälpa andra att växa i tron. För att det ska hända så måste man skicka vidare de ord som man får från Gud. Ibland talar Gud till oss för att vi personligen ska bli uppmuntrade och växa i tro. Ibland säger Han saker till oss som Han vill att vi ska säga till någon annan. 

Läs
1 Kor 14:1-5

Säg
Här står det att vårt främsta mål ska vara kärleken men att vi ska be om de speciella gåvor som den helige Ande ger och särskilt om gåvan att profetera. (SVL). Varför är den profetians gåvan bra? Den hjälper andra att växa i Herren och uppmuntrar och tröstar dem. Kristna har lite olika uppfattning om profetians gåva finns idag eller om den bara fanns för den första kyrkan. Det vi kan se är att ibland kan Gud ha ett budskap till någon annan människa som Han vill berätta genom oss. Det är viktigt att hjälpa andra att växa i tron. Om vi kallar det en andlig nådegåva, profetia eller bara att vi känner att Gud vill säga något till en person är inte lika viktigt som att vara villiga att bli använda av Gud om Han skulle vilja tala till någon genom oss. 

Modul material
tennisbollar
hink
tidtagning

De förtorkade benen

Fundera
10 mins

Diskutera

 1. Kan du berätta om ett tillfälle när någon, genom vad de har sa till dig, utmanat dig i din tro (har fått dig att tänka till på något område som gäller ditt kristna liv)?
 2. Har du någon gång känt att du borde ändra på hur du är eller lever som kristen efter att du har hört något sägas i den kyrkan/vid ett möte eller från en kristen kompis?
 3. Berätta om ett tillfälle när du kände dig uppmuntrad i din tro efter någon hade berättat/delat med sig av något till dig.
 4. Har du vid något tillfälle känt att Gud har talat till dig om någon annan persons situation/behov? Att du har känt att du har ett ord från Gud till någon?
 5. Har någon berättat ett bibelord för dig som uppmuntrade eller berörde dig på något sätt? Vill du berätta vilket bibelord det var och hur det hjälpt dig?

Säg
Hesekiel är en av Gamla testamentets profeter. Han levde för cirka 2600 år sedan och var son till en präst. Vid den tidpunkten var hans land i fångenskap (exil) och det vara en jobbig tid för dem. Många av hans landsmän hade vänt Gud ryggen och levde inte på ett bra sätt. Hesekiel kände en kallelse att vara en “profet till nationen”. Allt eftersom hans relation med Gud blev djupare började han höra fler budskap från Gud till olika personer och till hela nationen. I början var budskapet varningar om vad som skulle hända om de inte vände om till Gud. Sedan började budskap komma om hopp om en framtid. Hesekiel hörde ofta på mycket annorlunda sätt från Gud. Ofta agerade han ut det som han såg eller så talade Hesekiel i bilder eller med poesi. En gång lade sig Hesekiel på sin vänstra sida i 390 dagar och sedan 40 dagar på sin högra sida som ett sätt att berätta om Guds budskap. Vi ska läsa om ett av de budskap som han fick från Gud. 

Läs
Hesekiel 37:1-14

Diskutera

 • Vilket budskap vill Gud säga genom profeten Hesekiel?
 • På vilket sätt var budskapet uppmuntrande och tröstande?

Säg
Hesekiel tillbringade tid för att lyssna på Gud och plötsligt får han se en bild av en dal full med ben och han ser hur benen får liv igen. Det här var ett av sätten som Gud talade till Hesekiel på. Som vi kan se i det här bibelordet så fick Hesekiel ett budskap från Gud och när Hesekiel talade ut budskapet så fick benen liv. Gud vill även idag tala till sina barn/sitt folk. Det kan finnas kristna som inte tror att profetior och kunskapens ord är aktiva längre eller personer som tycker att dessa uttryck är konstiga eller obehagliga. Det finns dock många kristna som säger att Gud talar till dem. När vi talar ut dessa ord som Gud ger oss så ger de uppmuntran och liv till människor runt omkring oss precis som benen fick liv i berättelsen. Genom att lyssna på Gud och våga tala ut det Gud vill att vi säger kan Gud ge liv och uppmuntran till våra kompisar, vår kyrka och människor runt omkring oss. Bibliska profetior och kunskapensord handlar om Guds hjärta att ge liv till människor genom att utmana och uppmuntra dem. Kom ihåg att allt ska sägas i kärlek och med syfte att hjälp och få människor att växa i sin relation med Gud. 

 

Modul material
Biblar

Hur talar Gud till mig?

Samtala
7 mins

Säg
Det mest trovärdig sätt som Gud talar till oss är genom Bibeln och varje gång vi tror att Gud talar till oss på ett annat sätt måste vi dubbelkolla att det stämmer överens med det som står i Bibeln. Gud kan tala till oss i vår bönestund, genom drömmar, omständigheter eller genom andra människor. Det viktiga är att vi lyssnar till vad Gud vill säga. 
Ibland talar Gud så varsamt/försiktigt att vi kan tänka att det är bara våra egna tankar som vi hör och vi missar att lyssna in vad Han har att säga. Det finns ingen mall för hur eller när Gud talar. I den har aktiviteten ska vi titta på olika sätt som Gud kan tänkas tala till oss. Det är dock viktigt att förstå att detta inte är en fullständig lista. Gud kan tala till oss på så många olika sätt. 

Aktivitet
Dela upp barnen i fem mindre grupper och ge varje grupp en av dessa områden:

 1. Visioner och inre bilder
 2. Du känner det
 3. Du talar det
 4. Du hör det
 5. Du vet det

Ge ut bilagan och be dem titta på bibelorden till deras område och samtal kring frågorna. När de har gjort det så kan de dela med sig till de andra vad de har upptäckt.

Frågor

 • Har du någon gång upplevt att Gud har talat till dig eller någon annan på dessa sätt?
 • Vad är viktigt att tänka på när vi tror att Gud har talat till oss?

Säg
I vår relation med Gud behöver vi hela tiden vara öppna för att lyssna till hans röst och vägledning. Vi gör det genom att läsa Hans ord och vara i bön. Ibland kan Gud använda oss för att tala till någon annan och då har vi förmånen/möjligheten att ge dessa ord från Gud vidare till den personen. Ibland kan vi vara osäkra på om det är Gud som säger något till oss eller om det är vi själva som tänker tankarna. Om vi tar tid för att lyssna på Gud kommer vi att lära oss känna igen när Han talar och vi kan då våga tala ut de ord som vi tror kommer från Gud. 

 

Modul material
Bilaga (Hur talar Gud till mig)

Glöm ej

Aktivera
10 mins

Lek

 • Låt barnen ställa sig i en ring och ställ ett tomt, öppet flingpaket på golvet mitt i ringen.  
 • Förklara att alla kommer att få möjligheten att försöka plocka upp flingpaket. De får dock inte beröra golvet med någon annan kroppsdel än fötterna. (De kan inte använda händerna, knäna, o.s.v. för att stödja sig mot golvet). 
 • De får endast plocka upp flingpaketet med hjälp av munnen. 
 • När alla har försökt, riv av översta delen av flingpaketet så att det blir svårare att plocka upp det. 
 • Om någon inte klarar av att plocka upp det är de ute ur tävlingen. Om de vidrör golvet med någon annan kroppsdel än fötterna är de ut. 
 • Fortsätt tills du har en vinnare. (Om du har en stor grupp kan du använda två flingpaket från början och göra två grupper. Sedan skapar du en grupp mot slutet när inte så många är kvar.)

 

Säg
För vissa verkar det enkelt att höra Guds röst medan för andra känns det konstigt och svårt. (Precis som det var att plocka upp flingpaketet). Gud vill tala till och genom oss alla men vi är kanske inte säkra på hur Han talar till oss. I Bibeln kan vi se att det finns många sätt hur Gud talar till människor och använder dem. Vår uppgift är att söka Gud och vara nära Honom, då kommer Han att tala till oss och använda oss på det sätt Han vill och vet är bäst för oss.

 
Diskutera

 • Vad borde vi alla göra?
 • Hur borde vi använda de gåvor som vi har fått?
 • När är det rätt tillfälle att använda andlig nådegåvor?

 

Säg
Gud räknar inte bort någon när det gäller att höra Hans röst eller bli använd av Honom. Gud har inte speciella krav vi måste uppfylla förutom att älska Honom och älska varandra. Det är Gud som väljer hur Han talar till oss och Han kan välja att tala på olika sätt vid olika tillfällen. Det är inte vi som bestämmer hur Gud kommer att tala eller vad Han kommer att säga. Med det är upp till oss att göra det Gud säger till oss. Att höra från Gud och inte göra vad Han säger är lite som att få en present och inte öppna den. Desto mer vi lyssnar på Gud och väljer att agera när Han säger något till oss, desto mer kommer Han att kunna använda oss och vi får se hur människor runt omkring oss bli förändrade av Gud när vi gör det Gud säger åt oss att göra. Grunden för allt är dock kärlek. Det är viktigare än alla andliga gåvor. Vi är först och främst kallade att älska Gud och älska varandra. 

 

Modul material
Biblar
flingpaket

Ett välsignat paket

Aktivera
8 mins

Aktivitet

 • Bestäm som grupp vem eller vilken familj som ni vill välsigna genom att ge dem ett paket med godis och uppmuntrande hälsningar.
 • När ni har bestämt vem som ska få paketet, dela ut några godisar, paper, pennor och dagstidningar till barnen. Låt alla stilla sig individuellt i bön och fråga Gud om det är något som Gud vill att de ska skriva till denna person som en uppmuntran.
 • Om någon av barnen känner att de har något som Gud har lagt på deras hjärta för denna person, be dem först kolla med en ledare innan de skriver ner det på pappret. Om barnen inte känner något speciell vägledning från Gud, låt dem skriv ner något som är generellt uppmuntrande för den personen/familjen att läsa. 
 • När alla har skrivit sina hälsningar, skapa ett packet genom att varje barn slår in sin hälsning och en godis i ett lager. Nästa barn gör ett nytt lager och på det sättet skapas ett paket med många lager. 
 • Se till att paketet sedan kommer fram till den som ska få det så snabbt som möjligt. 

 

Till ledaren: 
Det är bra att kolla vad barnen skriver ner på hälsningarna. Påminn barnen att det alltid handlar om ord som bygger upp eller uppmuntrar. 

Säg
Vi är kallade till att vara en välsignelse för kyrkan/församlingen. I 1 Korintierbrevet 14:12 står det att de andliga gåvorna är till för att bygga upp församlingen. På samma är vi kallade att bygga upp människor och församlingen, och därmed borde vi alltid tänka på hur vi kan vara en välsignelse till andra. 

 

Modul material
godis
inslagspapper eller tidningar
Tejp
sax
pennor
papper

Höra Guds röst

Be
10 mins

Bön

 • Syftet med den här modulen är att hjälpa barnen att lyssna till Guds röst och eventuellt höra vad Gud vill säga till andra människor genom dem. 
 • Lägg ett stort papper mitten i rummet. (Du kan t.ex. använda täckpapper eller baksidan på en tapet). 
 • Skapa olika stationer runt om i rummet där barnen kan träna sig på att lyssna till Gud och vad Han vill säga till andra människor genom dem. 
 • Skapa en station där barnen kan använda öronproppar eller hörlurar för att skärma av ljud så att de kan koncentrera sig och be.
 • Skapa en station med biblar där barnen kan läsa och be Gud tala till dem genom en vers eller ett bibelstycke. 
 • Vid en annan station lägger du fram de utskrivna bilagorna som de kan använda som hjälp för att lyssna till Gud.
 • Vid en annan station spelar du musik där barnen kan sitta och reflektera över vad Gud kan tänkas vilja säga till dem. 
 • Om någon av barnen känner att Gud säger något till dem, be dem använda färgpennorna och skriva ner det på det stora pappret. Om barnen är osäkra på om det som de har hört är från Gud eller om det är uppmuntrande, låt dem prata med dig först innan de skriver ner det på pappret. 
 • Det är viktigt att du som ledare finns tillgänglig och hjälper dem avgöra vad Gud kan tänkas säga till dem. Förhoppningsvis kommer ni att ha ett färgglatt papper med olika ord som de känner att Gud har sagt till dem. 
 • Om någon av barnen tror att det ord som de hört är för någon annan, kan de riva av den biten från det stora pappret och ta med sig det. De kan själva bestämma om de vill ge pappret direkt till personen som ordet gäller eller om de berättar det för personen i fråga. 
 • Avsluta med att be en bön tillsammans.

Säg
Att lyssna till Gud är inte bara något vi gör här under våra samlingar. Gud vill samtala med oss under hela veckan men vi måste ta tid för att lyssna på Honom. Det kan vara viktigt att vi kopplar bort allt annat som kan distrahera oss och bara försöker lyssna in vad Gud önskar säga till oss. 

Modul material
stort papper
bilaga Höra Guds röst
musik
öronproppar
färgpennor