Höstlöv

Höstspecial - 3 aktiviteter

Här kommer tre förslag på aktiviteter som du kan göra med din Alivegrupp för att ge lite variation från de vanliga samlingarna. Använd dem inför höstlovsuppehållet eller gör något speciellt inför jullovet.

Samlingens längd: 270 min

Mål

  • Att ge barnen en möjlighet att vara delaktiga i att bygga församlingen.
  • Att ge barnen en möjlighet att umgås och lära känna ungdomsledare och andra kristna i en avslappnad atmosfär.
  • Att ha roligt tillsammans med barnen.

 

Beskrivning

Här kommer tre förslag på aktiviteter som du kan göra med din Alivegrupp för att ge lite variation från de vanliga samlingarna. Använd dem inför höstlovsuppehållet eller gör något speciellt inför jullovet.

Material till samlingen