fattigt barn

Hjälpa de fattiga

Ett av de centrala ämnena i bibeln är att tjäna de fattiga. Jesu ord och gärning gör det klart för oss att en lärjunge är någon som står upp för de fattiga. Men det är inte alltid vi hittar de fattiga ute på gatan. I den här samlingen kommer vi att prata om olika sorters fattigdom och se hur vi på ett praktiskt sätt kan hjälpa dem som har det svårt ekonomiskt, men också hur vi kan hjälpa dem som lever i en annan slags fattigdom.

Samlingens längd: 93 min

Mål

 • Att se vad bibeln har att säga om att hjälpa de fattiga och människor runt omkring oss.
 • Att fundera på vad det betyder att vi ska ta hand om de fattiga och vem det isåfall syftar på.
 • Att uppmuntra barnen att fundera på hur de kan vara med och hjälpa de fattiga.

Beskrivning

Ett av de centrala ämnena i bibeln är att tjäna de fattiga. Jesu ord och gärning gör det klart för oss att en lärjunge är någon som står upp för de fattiga. Men det är inte alltid vi hittar de fattiga ute på gatan. I den här samlingen kommer vi att prata om olika sorters fattigdom och se hur vi på ett praktiskt sätt kan hjälpa dem som har det svårt ekonomiskt, men också hur vi kan hjälpa dem som lever i en annan slags fattigdom.

Material till samlingen

 • dator
 • Projektor
 • Högtalare
 • internet
 • dator
 • Projektor
 • Högtalare
 • internet
 • papper
 • pennor
 • Biblar
 • Playdoh
 • Konstmaterial
 • Jordglob
 • tuschpenna
 • bilaga Vad behöver du
 • tuschpennor
 • papper
 • Biblar
 • färgpennor
 • Utskriven kopia av den bifogade filen

Samlingens moduler

Vad kostar det?

Smaka
5 mins

Förberedelser: Köp olika sorters choklad, chips och dricka. Välj ett billigare märke, ett mellandyrt märke och ett exklusivt märke av varje sak. Ställ fram chokladen, chipsen och drickan i skålar på ett bord. Den ena skålen ska innehålla de billigaste varorna, den andra de lite dyrare osv. Märk skålarna från A–C. (Se till att barnen inte kan se några etiketter från produkterna.)

Smaka

 • Dela in barnen i par eller grupper.
 • Ge varje grupp ett papper och en penna.
 • Låt varje grupp smaka från de olika skålarna och sedan gissa vilken skål som innehåller det billigaste varorna, vilken de mellandyra och vilken de exklusivaste. 
 • Berätta det rätta svaret och se vem som hade rätt.
Modul material
Tre sorters choklad-dricka- chips
3 skålar
papper
penna

Pengaproblem

Aktivera
5 mins

Förberedelser: Lägg en krona i varje ben av ett par nylonstrumpbyxor.

Lek

 • Be två frivilliga komma fram.
 • Lägg ett par nylonstrumpbyxor framför varje person.
 • Berätta att de ska försöka få tag i enkronorna i strumbyxornas ben så snabbt som möjligt genom att sticka in sin arm/hand i benen.
 • Bara en arm/hand får vidröra strumpans ben samtidigt och de får inte vidröra strumpyxorna med någon annan kroppsdel. D.v.s. de får inte ställa sig på strumpbyxans ben för att hålla fast den.
 • Den som först lyckas få ut båda enkronorna är vinnaren. Om du har en mindre grupp kan du förbereda fler nylonstrumpbyxor och låta alla tävla samtidigt.
   

Säg:
Dagens samling heter “Hjälpa de fattiga” och vi kommer att fundera på vad det betyder. Vad bibeln säger om dem som är fattiga och hur vi borde bete oss mot dem.

Modul material
2 par nylonstrumpbyxor
4 enkronor

Sant eller falskt

Fundera
5 mins

Förberedelser: Skriv ut en kopia av bilagan “Sant eller falskt. Klipp ut de individuella meningarna. Ställ fram två kartonger och märk en kartong “Sant” och den andra “Falskt”.

Aktivitet

 • Dela in barnen i grupper.
 • Låt barnen läsa igenom den statistik som finns på bilagan och fundera på vilka de tror är sanna och vilka de tror är falska.
 • När de är klara och har bestämt sig ska de lägga meningarna i den låda där de tror de hör hemma.
 • Ta sedan fram lådorna och läs upp vilka som blev lagda i vilken låda. (Frågar barnen varför de valde att lägga dem i den låda de gjorde).
 • Berätta sedan att ALLA fakta är SANNA.
   

Fråga

 1. Är ni förvånade att alla var sanna?
 2. Är det någon som särskilt förvånade er?
 3. Hur känns det att läsa statistik som denna?
Modul material
2 kartonger
märkpennor
uttryckt kopia av bilagan

Fattig?

Fundera
5 mins

Förberedelser: Skriv följande ord på pappersbitar:

 • Ekonomisk fattigdom
 • Känslomässig fattigdom
 • Andlig fattigdom
 • Relationsmässig fattigdom
 • Övriga

Säg
Fattigdom finns på alla möjliga sätt och former. Det är inte bara det som vi ser på TV eller hur vi föreställer oss fattigdom. De “fattiga” finns runtomkring oss på många olika sätt.

Fundera på
Låt barnen gå runt i rummet och skriva ned vilken sorts människor eller ord som de förknippar med följande:

Ekonomisk fattigdom - (barn i Afrika, inget dricksvatten,utbildning, mat)
Känslomässig fattigdom - (deprimerade människor, de som sörjer, har låg självkänsla)
Andlig fattigdom - (de som brottas med sin tro, icke-kristna familjer eller vänner)
Relationsmässing fattigdom - (de som blir mobbade, de som är ensamma, änkor)
Övriga - (människor som sitter i fängelse…)

Jesus och de fattiga

Fundera
15 mins

Förberedelser: Skriv ut lika många kopior av den bifogade filen "Jesus och de fattiga" som du har barn på samlingen. Lägg fram tillräckligt med biblar, pennor och tuschpennor för alla.

Uppgift

 • Ge barnen en utskriven kopia av den bifogade filen “Jesus och de fattiga”.
 • Ge dem i uppgift att fylla i de ord som saknas genom att slå upp och leta svaren i Bibeln. (Vi har använt Levande bibeln för ett lättare språk).
 • Förklara att de sedan ska ta en tuschpenna och skriva vad de tror att versen betyder bredvid bibelversen.
 • När de är klara med detta ska de använda sig av ytterligare en färg på pennan och skriva en tre ord lång sammanfattning. 
 • Till sist ska de i en annan färg summera versen med ett enda ord.

 
Till ledaren: Fundera igen hur du vill genomföra uppgiften på bästa sättet för din grupp. Det kan t.ex. vara enklare för barnen att låta dem slutföra en uppgift åt gången och sedan tillsammans som grupp gå vidare till nästa uppgift.
 
Fråga

 • Vilken sorts människor talade Jesus om?
 • Tänkte du på något speciellt när du läste verserna?
 • Tror du att de fattiga var viktiga för Jesus? Varför eller varför inte?
Modul material
färgpennor
Utskriven kopia av den bifogade filen

Vad står det?

Fundera
7 mins

Fundera på
Dela in barnen i grupper. Be dem sätta sig i olika delar av rummet.
Ge varje grupp en av följande bibelverser att läsa:

 • 5 Mosebok 15:10–11
 • Lukas 14:12–14
 • 1 Johannes 3:17
 • Apostlagärningarna 4:32–35

Uppmuntra grupperna att samtala om vad de tyckte var speciellt med versen och vad de tror att den betyder.
Följer människor vad som står i denna bibelvers? Varför eller varför inte?
Låt till sist grupperna dela med sig till varandra om vad de kommit fram till.

Till ledaren: Tilldela gärna en vuxen ledare till varje grupp för att hjälpa till med samtalet.

Modul material
Biblar

Vilka är de fattiga?

Fundera
5 mins

Fundera

 • Dela in barnen i grupper om tre till fyra.
 • Ge varje grupp några tuschpennor och ett papper.
 • Be dem skriva ordet ”Fattig” i mitten av pappret.
 • Be dem skriva vad de tänker på när de hör ordet ”Fattig” - de får skriva precis vad de vill.
 • Låt sedan varje grupp komma på ett enat svar på frågan ”Vilka är de fattiga?”
 • Be dem berätta om vad de har skrivit.
Modul material
tuschpennor
papper

Vad behöver du?

Aktivera
10 mins

Förberedelse: Skriv ut bilagan och klipp ut korten.

Till ledaren: Se till att du har tillräckligt med kort för varje person. Varje sida har tillräckligt med kort för fyra personer. (Hela bilagan räcker till åtta personer)

Involvera

 • Ge ut fem kort till varje person. De ska inte visa varandra vad de fick.
 • Målet med leken är att byta kort med andra tills man har fått fem likadan kort.
 • Barnen måste alltid ha fem kort kvar på handen.
 • De kan byta ett eller två kort med varandra. Men de får inte veta vilka kort de kommer få när de gör bytet.
 • Vinnaren är den som först får fem likadana kort. T.ex. fem ”Tid” kort.

Säg

Att vara fattig kan gälla alla sorters människor. Därför finns det också många olika sätt att hjälpa och betjäna andra. T.ex. om någon går igenom något jobbigt, så är det viktiga att vi lyssnar på dem och ber för dem. En icke troende kanske tycker att det vore jätteroligt att bli inbjuden till kyrkan eller att någon ber för dem. De kanske blir glad att hitta nya vänner. Man kan även samla in pengar för något speciellet ändamål. Det finns massor av olika sätt vi kan hjälpa andra människor på.

Diskutera

 • Gå igenom korten i bilagan och fundera på vilka sätt dessa saker kan hjälpa andra.
 • I vilka situationer skulle det vara ett bra sätt att hjälpa de fattiga?
Modul material
bilaga Vad behöver du

Hitta ditt Calcutta

Aktivera
7 mins

Till ledaren: En uppblåsbar jordglob är ett roligare alternativ än en normal jordglob.

Involvera
Be en person komma fram till jordgloben och gissa vart Calcutta ligger.

Säg
Calcutta är en stad i Indien där en nunna, Moder Teresa, ägnade en stor del av sitt liv att ta hand om de sjuka, döende och de som inte passade in. Hon pratade med dem som ingen annan brydde sig om, tröstade dem, tvättade dem, gav dem kläder och tog hand om dem.

Moder Teresa sa en gång: ”Hitta ditt Calcutta”.
Vad hon menar med detta är att vi borde hitta vår plats där vi kan hjälpa andra och göra en skillnad. Ditt ”Calcutta” kan vara din skola, en särskild vän, din lokala mataffär, vad som helst!

Oavsett om det är att uppmuntra någon som kämpar med låg självkänsla, göra volontär arbete, baka för att samla in pengar, eller be för våra icke troende vänner, så finns massor med saker vi kan göra i vårt ”Calcutta”.

Involvera
Uppmuntra barnen att fundera över vart deras ”Calcutta” kan vara. Vem och vad bryr de sig om? De kan sedan ta en tuschpenna och skriva det som ligger på deras hjärtan någonstans på jordgloben. 

Diskutera
Hur kan andra se Jesus genom våra liv när vi hjälper de fattiga?

Modul material
Jordglob
tuschpenna

Hur ber du?

Be
7 mins

Aktivitet

 • Ge barnen en chans att be och fundera.
 • Uppmuntra dem att be för de fattiga. De kan också be för sina icke-kristna vänner.
 • Låt barnen delta i bönen på det sätt som känns naturligt för dem. Det kan vara en "normal" bön men de kan också skriva ner sina böner eller vara kreativa och skapa något.  
Modul material
papper
pennor
Biblar
Playdoh
Konstmaterial

Händer och fötter

Visa
5 mins

Säg
Titta på följande klipp: https://youtu.be/6S-5QH2Z5c8 (För svensk text klicka på "CC")

Diskutera

 • Vilka är de fattiga enligt dig eller i ditt liv?
 • Känner du ibland att det enklaste är att ignorera problemet?
 • Vill du att Gud ska använda dig som hans händer och fötter för att nå de fattiga?
Modul material
dator
Projektor
Högtalare
internet

Perspektiv

Visa
7 mins

Till ledaren: Nedan finns några olika videoklipp som du kan välja på. Syftet är att ge barnen ett perspektiv på hur de lever och hur andra människor i fattiga delar av världen har det. Valet av videos är inte på något sätt kopplat till att vi förordar gåvor till just dessa organisationer. 

Visa:

https://www.youtube.com/watch?v=8UOvGeWJyms  -  (Fattigdomen i Afrika)

https://www.youtube.com/watch?v=F7-ZP00xNk8  -  (Fattiga barn) - Visa fram till 2:00 minuter

https://www.youtube.com/watch?v=R8omHxjv2Yk   -  (Barnmissionen - En värld där alla människor kan leva ett värdigt liv!)

https://www.youtube.com/watch?v=2sCg_1wZoTk  -  (Barnen på soptippen i Indien)

Fråga:
Var det något särskilt du tänkte på när du tittade på videon?

Modul material
dator
Projektor
Högtalare
internet

Stereotyper

Aktivera
10 mins

Aktivitet

 • Dela in barnen i olika lag och ge varje lag en penna och ett papper.
 • Ge lagen i uppgift att på 2 minuter rita en så detaljerad teckning av en bonde de kan.
 • När de är klara ska de byta bild med ett annat lag.
 • Förklara att varje lag har 10 poäng som utgångsläge och att man i den här leken inte kan vinna poäng utan bara tappa dem.
 • Förklara att de ska ge ett minuspoäng till laget om de har ritat någon av följande saker:
 • Gummistövlar, vit keps, fårhund, traktor, gris, ko, kyckling, kratta, spade, höbal och hängslebyxor.
 • När du gått igenom alla ord räknar varje lag ihop hur många poäng det blir kvar. Det lag med flest poäng kvar vinner.

Säg
Ditt lag kanske tappade många poäng under denna tävling och du kanske inte förstod meningen med det.    
Tricket med den här tävlingen var att rita den bonde som såg minst ut som en typisk” bonde som möjligt.
Ord får oss att tänka på olika saker. Vi tänker oss prinsessor med kronor på huvudet, ballerinor med rosa kläder och superhjältar med mantel och mask. Så kan det vara när vi hör ordet "fattig" också. När vi tänker på “fattiga” människor tänker vi ofta på barn i Afrika som inte har vatten, tak över huvudet eller utbildning.

Fråga
Vad betyder ordet “fattig”?

Prata om

 • Kan man vara fattig på andra sätt än rent ekonomiskt?
 • På vilka sätt kan man vara fattig?