fattigt barn

Hjälpa de fattiga

Ett av de centrala ämnena i bibeln är att tjäna de fattiga. Jesu ord och gärning gör det klart för oss att en lärjunge är någon som står upp för de fattiga. Men det är inte alltid vi hittar de fattiga ute på gatan. I den här samlingen kommer vi att prata om olika sorters fattigdom och se hur vi på ett praktiskt sätt kan hjälpa dem som har det svårt ekonomiskt, men också hur vi kan hjälpa dem som lever i en annan slags fattigdom.

Samlingens längd: 93 min

Mål

  • Att fundera på vad det betyder att vi ska ta hand om de fattiga och vem det isåfall syftar på.
  • Att se vad bibeln har att säga om att hjälpa de fattiga och människor runt omkring oss.
  • Att få barnen att fundera på hur de kan vara med och hjälpa de fattiga.

Beskrivning

Ett av de centrala ämnena i bibeln är att tjäna de fattiga. Jesu ord och gärning gör det klart för oss att en lärjunge är någon som står upp för de fattiga. Men det är inte alltid vi hittar de fattiga ute på gatan. I den här samlingen kommer vi att prata om olika sorters fattigdom och se hur vi på ett praktiskt sätt kan hjälpa dem som har det svårt ekonomiskt, men också hur vi kan hjälpa dem som lever i en annan slags fattigdom.

Material till samlingen