Kärleksoffer

Isaks Gud

Under den här serien tittar vi på tre troshjältar och hur deras berättelser är en bild av Jesu liv. Detta är den andra delen av tre och vi fokuserar på att lära oss mer om Isak. Många tror att Isak var tillräckligt gammal för att han skulle ha kunnat försvara sig mot sin far Abraham men att han var villig att offra sig själv, precis som Jesus senare skulle göra för oss alla. I den här samlingen tittar vi på likheterna mellan dessa två berättelser och barnen utmanas att fundera över vad de skulle vara villiga att offra om Gud bad dem om något. 

Samlingens längd: 88 min

Mål

Att lära oss mer kring berättelsen om Isak och hur Isaks egen far var villig att offra honom som ett slaktoffer. Vi kommer att se hur Isaks offer blir en bild av hur Jesus offrades för oss alla. 

Beskrivning

Under den här serien tittar vi på tre troshjältar och hur deras berättelser är en bild av Jesu liv. Detta är den andra delen av tre och vi fokuserar på att lära oss mer om Isak. Många tror att Isak var tillräckligt gammal för att han skulle ha kunnat försvara sig mot sin far Abraham men att han var villig att offra sig själv, precis som Jesus senare skulle göra för oss alla. I den här samlingen tittar vi på likheterna mellan dessa två berättelser och barnen utmanas att fundera över vad de skulle vara villiga att offra om Gud bad dem om något. 

Material till samlingen

 • Garn
 • sax
 • Stort kors
 • post-it lappar
 • pennor
 • Filt eller skynke
 • Pappersremsor
 • pennor
 • Biblar
 • Blädderblockspapper
 • pennor
 • Kartonger och lådor
 • Biblar

Samlingens moduler

Vågar du byta?

Smaka
9 mins

Förberedelser: Bjud på saft och fika (snacks)

Snacks/fika
Servera lite fika (snacks) till barnen när de kommer. (Servera det gärna från en bricka). En eller två av dina ledare ska sedan gå till några av barnen och erbjuda dem något annat som de håller gömt i sina händer (eller i en mindre låda). Det kan vara något som är bättre än det de har fått (som fika) eller något sämre och mindre. Ledarna ska gå till varje barn och fråga om de är villiga att byta det som de har fått för att få det som de håller i handen/lådan. Uppmuntra barnen att ta en risk, men påminn dem om att de måste byta bort det som de redan har fått, innan de kan få det som ledaren håller gömt. 
 
Säg
Ni hade alla ett val om ni ville riskera det som ni redan hade fått för att byta det mot något som skulle kunna vara bättre, även om det inte fanns någon garanti att det skulle vara bättre. Idag ska vi titta på två personer från Bibeln som var tvungen att offra något väldigt stort.

Modul material
Fika

Far och son

Aktivera
6 mins

Förberedelser: Skriv namnen på kända pappor och söner på etiketter eller post-it lappar. På varje lapp ska det stå endast ett namn, endera namnet på  pappan eller på sonen. Förbered lika många namn som du har barn. Här är några exempel på pappor och deras söner.  Darth Vader - Luke Skywalker; Kung Carl Gustav - Prins Filip; Homer och Bart; Henrik Larsson - Jordan Larsson; Zlatan - Maximillian; o.s.v.
 
Aktivitet

 • Sätt en etikett eller post-it lapp på varje barns panna utan att de ser vad som står på lappen.
 • Barnen ska sedan ta reda på vilken person de är genom att endast ställa ja och nej frågor.
 • När de har kommit fram till vem de är ska de försöka att hitta sin partner (antingen sin pappa eller sin son). 

 
Säg
Idag ska vi titta på en relation mellan en far och en son i Bibeln och hur den relationen blev testad till sitt yttersta. 

Modul material
Etiketter eller post-it lappar

Jaså?

Kom ihåg
5 mins

Förberedelser: Skriv ut eventuella meddelanden (pålysningar) tillsammans med några påhittade (men möjliga) meddelanden. 
 
Meddelanden (pålysningar)

 • Be tre ledare ställa sig framför gruppen och ge var och en av dem ett meddelande som de ska läsa upp. (Ett av dem ska vara sant och de andra två påhittade).
 • Barnen ska sedan avgöra vilket av meddelandena som är sant.
 • Fortsätt på liknande sätt med övriga meddelanden (repetera punkt 1). Förklara efter varje runda vilket meddelande som är sant. 

Säg
Idag ska vi prata om att lita på något/någon. I den här leken var ni tvungen att efter varje meddelande bestämma vilken av ledarna som ni skulle lita på. Ibland är det enkelt att lita på någon, men vid andra tillfällen kan saker hända som gör att det är svårt att fullt ut våga lita på någon. 

Modul material
dagens meddelanden

Skulle du lita på mig om...

Samtala
7 mins

Förberedelser: Dela upp barnen i grupper och sätt en ledare i varje grupp. 
 
Samtala

 • Är det enkelt att lita på andra?
 • Kan du tänka på ett tillfälle eller situation när det var svårt för dig att våga lita på någon?
 • Vad gör det lättare att våga lita på någon?
 • Vad gör det svårare att lita på någon?

Säg
Det finns personer som det är enkelt att lita på och det finns personer som vi borde våga lita på. I dagens bibelberättelse får vi se en relation där de litade på varandra men relationen testades väldigt hårt. Ingen av de två visste hur det hela skulle sluta men ändå litade de på varandra och Gud. Frågan till oss idag är om vi vågar lita på människor och Gud även om vi inte vet hur en situation kommer att sluta?

Vilken berättelse!

Fundera
9 mins

Säg
Vi ska titta på en berättelse tillsammans som kan verka vara motsatsen till allt vi tror Gud är och vad Han vill med våra liv. Den här berättelsen kan få oss att känna oss lite illa till mods, för den utmanar verkligen oss. Vi måste komma ihåg att detta är en mycket ovanlig berättelse och inte alls typisk för vad Gud normalt skulle be oss om, men den kan ändå utmana oss att fundera över vår relation med Gud och vad vi är villiga att göra för Honom. 
 
Läs
1 Mosebok 22

Samtala

 • Vad förvånar dig mest med den här berättelsen?
 • Vad är mest utmanande/svåraste för dig när du läser det här?
 • Om du skulle ha varit Abraham, hur tror du att du skulle ha reagerat?
 • Hur skulle du ha reagerat om du varit Isak?
 • Vilka frågor har du efter att vi har läst den här berättelsen?
Modul material
Biblar

Vilket berg!

Aktivera
7 mins

Aktivitet

 • Dela upp barnen i mindre grupper och ge varje grupp ett antal tomma kartonger och lådor.
 • Förklara att varje grupp på en utsatt tid ska skapa det högsta och mest imponerande tornet av sina kartonger och lådor.
 • När tiden är slut utser ni en vinnare och ger dem ett litet pris. 

Säg
Berg är något återkommande i bibeln. Det är en del av geografin samt det har ofta en viktig del i berättelserna. Vi har just läst om hur Abraham och Isak gick upp för ett berg. I en annan berättelse var Moses uppe på ett berg när Gud gav honom budorden. Strax ska vi titta på den viktigaste berättelsen för vår personliga tro och det är när Jesus dog för oss, även det på ett berg. Många experter tror att det vara samma berg där berättelsen om Abraham och Isak utspelas och där Jesus blev korsfäst. 

Modul material
Kartonger och lådor

Samma berättelse?

Aktivera
9 mins

Läs
Lukas 23:44-49
 
Säg
Det här är en av de mest välkända bibelställena och eftersom vi har hört den här berättelsen många gånger glömmer vi lätt bort hur chockerande den egentligen är. Jesus gav allt och offrade allt.
 
Aktivitet

 • Dela upp barnen i grupper och ge varje grupp ett blädderblocksblad samt en penna. Be varje grupp dela pappret i två delar genom att dra ett vertikalt streck och skapa två kolumner.
 • Skriv “Berättelsen om Isak” som rubrik över den ena kolumnen och “Berättelsen om Jesus” över den andra. 
 • Varje grupp ska sedan jämföra de båda berättelserna och skriva ner det som påminner om varandra och vad som skiljer sig åt. 
 • Be grupperna dela med sig av det som de har kommit fram till. 

Säg
Det finns likheter mellan berättelserna men det finns också en klar skillnad. När Abraham la Isak på altaret visste han inte att Gud skulle stoppa honom. Abraham litade på Gud även om han inte visste och förstod varför han skulle offra sin son. När Jesus gav sig själv som ett offer var det inget test av hans tro som det var för Abraham, utan istället något som Jesus var tvungen att göra. Att dö på ett kors för att betala priset för allt som vi människor har gjort fel.

Modul material
Biblar
Blädderblockspapper
pennor

Vad skulle du offra?

Aktivera
7 mins

Aktivitet

 • Dela upp barnen i grupper om 4-6 personer. 
 • Ge varje grupp ett antal pappersremsor och några pennor.
 • Be grupperna tänka på saker som betyder väldigt mycket för dem och skriva ner det på pappersremsorna. En sak på varje remsa. Det kan vara familj, vänner, Alive gruppen, kyrkan, pengar, o.s.v.

Säg
Gud gav Abraham äntligen en son efter att Abraham hade väntat under många, många år. Gud visste att Abraham älskade Isak väldigt mycket. Gud gjorde dock något för att testa hur mycket Abraham älskade Gud. När Gud sa till Abraham att offra Isak så testade Han Abraham för att se vad som var viktigare för Abraham: Gud eller hans son Isak. 
 
Aktivitet

 • Be varje grupp titta på vad de skrivit ner på pappersremsorna.
 • Samtala inom grupp vad det skulle betyda för dig om Gud skulle testa dig om vad som är viktigast för dig, precis som han testade Abraham angående Isak.
 • Om Gud skulle be dig offra något av dessa saker som du skrivit ner, vilka skulle du ganska enkelt kunna avstå från/offra? Vilka skulle vara svårare att offra?
 • Varför skulle Gud behöva att du avstod från några av dessa saker?
Modul material
Pappersremsor
pennor

Gud är nummer ett

Lyssna
4 mins

Vittnesbörd
Låt en av dina ledare berätta kort om hur de har varit tvungen att avstå/offra något för att låta Gud vara nummer ett i deras liv. De kan berätta om hur de kände sig manade att göra detta och hur det har påverkat deras relation med Gud.

Vems nakna tår?

Aktivera
7 mins

Lek

 • Be några av ledarna hålla upp en filt eller ett lakan som man inte kan se igenom samt tillräckligt stort för att 3-4 barn ska kunna stå bakom utan att bli sedda.
 • Be några frivilliga från gruppen komma och ställa sig bakom filten. 
 • Be en annan frivillig från gruppen att ställa sig framför filten
 • Be dem som står bakom filten att ta av sig skorna och strumporna och ställa sig så att endast deras tår är synliga från andra sidan av filten. 
 • Uppgiften för den som står framför filten är att gissa vilka tår som tillhör vem. Denne person får inte röra vid tårna eller ens lukta på dem! Han/hon måste ta ett beslut utifrån det som han/hon kan se. 

Säg
Ibland kan det kännas som att berättelserna från Bibeln bara visar en liten del av vem Gud är.  I den här serien av samlingar tittar vi på hur Gud visar sig till oss och hur olika berättelser beskriver vem Han är. Idag har vi tittat lite på vem Isaks Gud är och vad vi kan lära från det. 
 
Samtala

 • Vad kan vi lära oss om vem Gud är från berättelsen om Isak?
 • Vad kan vi lära oss om vem Jesus är från berättelsen om korsfästelsen? 
 • Hur visar sig Gud till oss nu?
Modul material
Filt eller skynke

Avstå för Gud

Aktivera
7 mins

Säg
Ingen av oss kommer förmodligen att behöva offra sitt liv för Gud, men Gud önskar att vi ger oss helhjärtat till Honom. 
 
Aktivitet

 • Ställ ett stort kors mitt i rummet
 • Ge alla ett litet papper och en penna
 • Be alla ta lite tid för sig själv och fundera över vad Gud skulle kunna vilja att de ska lägga åt sidan eller avstå för Honom för att kunna leva helhjärtat för Honom.
 • Be barnen skriva ner saker som de vill avstå (offra) på pappret och sedan sätta fast lappen på korset som en symbol för sitt beslut följa Gud helhjärtat. 

Be
Tack Jesus för att du gjorde det största offret när du dog på korset för oss. Hjälp oss att leva våra liv så att du alltid kommer att vara nummer ett i våra liv och att vi inte låter något annat ta den platsen i våra liv. Amen.
 
Säg
Jesus sa en gång: “Den som vill bli min efterföljare får inte längre tänka på sig själv, utan måste villigt ta sitt kors på sig och följa mig.” (Matteus 16:24). När Jesus dog på korset tog han vårt straff för att vi ska kunna ha en relation med Gud igen. Det finns dock ett pris för oss att betala för denna fria gåva, nämligen att sätta Gud först över allt annat i våra liv och välja att följa Honom varje dag. 

Modul material
Stort kors
post-it lappar
pennor

Gå upp på berget

Aktivera
4 mins

Säg
I berättelsen om Abraham ser vi hur han är villig att offra något som han älskar väldigt mycket. Han vandrar upp för berget för att göra det som Gud har bett honom göra. På samma sätt kan ni tänka på något som ni kan avstå eller offra den kommande vecka och istället ta den tiden att gå till en plats lite högre upp (på en kulle eller något liknande) och tillbringa tid med Gud. Fundera några minuter över vad du skulle kunna avstå/offra och vart du skulle kunna gå för att tillbringa lite tid med Gud. 
 
Aktivitet
Efter att barnen har hunnit tänka en stund, låt dem komma till en av ledarna och får ett garnsnöre runt sina handleder som en påminnelse om sitt beslut att avstå/offra något för Gud den kommande veckan. 

Modul material
Garn
sax

Litar du på mig?

Aktivera
7 mins

Lek

 • Be en frivillig (en kortare och lättare person) att komma fram och ställa sig framför dig. 
 • Fråga personen: “Litar du på mig?”
 • Om de säger “Ja” – be dem ställa sig på en stol med ryggstödet åt samma håll som de tittar.
 • Be 4–6 andra barn komma fram och ställa sig bakom personen och stolen och bilda par genom att “koppla ihop sig” genom att ta varandras handleder. Se till att du också har två ledare som bildar ett par för att göra det helt säkert. LÅT INTE BARNEN SJÄLVA FÅNGA VARANDRA UTAN LEDARE!
 • Ryggstödet på stolen ska vara framåt och barnen står bakom stolen. 
 • När alla är redo, be den frivillige att falla baklänges och bli fångad av de som står bakom stolen. 
 • Ett annat mindre dramatiskt alternativ är att be den frivillige stå framför dig med ryggen emot dig samt armarna i kors över bröstkorgen. Fötterna ska vara stilla och person ska sedan falla bakåt och låta dig ta emot dem utan att de flyttar sina fötter. (Se till att du hinner fånga dem i tid om de skulle bli rädd och "försöker att sätta sig". Det kan hända att de slår ändan i golvet om du inte är beredd på att de "sätter" sig).
 • Du kan verkligen gör det lite mer dramatiskt genom att fråga flera gånger: “Litar du verkligen på mig?”

Säg
I dagens berättelse hamnade huvudpersonen i en mycket svår situation och han hade ingen aning om hur det hela skulle sluta. Han var tvungen att fullständigt lita på sin pappa och framförallt Gud.