Brottas med Gud

Jakobs Gud

I denna serie tittar vi på tre troshjältar och hur deras berättelse är en reflektion från Jesu liv. I denna tredje och sista samlingen tittar vi på hur Jakob brottades med Gud en hel natt. Jesus kämpade också med sin kallelse när han bad i Getsemane att Gud skulle låta honom slippa det som väntade honom. Under den här samlingen kommer vi att se att det är OK att “brottas” med saker inför Gud.

Samlingens längd: 94 min

Mål

Att titta på berättelsen om Jakob och hur han brottades med Gud och jämföra det med Jesu kamp över den väg som Gud hade valt för honom. 

Beskrivning

I denna serie tittar vi på tre troshjältar och hur deras berättelse är en reflektion från Jesu liv. I denna tredje och sista samlingen tittar vi på hur Jakob brottades med Gud en hel natt. Jesus kämpade också med sin kallelse när han bad i Getsemane att Gud skulle låta honom slippa det som väntade honom. Under den här samlingen kommer vi att se att det är OK att “brottas” med saker inför Gud.

Material till samlingen

 • Plastbägare (engångs)
 • märkpennor
 • Kryckor eller en käpp
 • bandage
 • Biblar
 • Hinderbana
 • presenning
 • post-it lappar
 • pennor
 • Biblar
 • Biblar
 • Bibeltext på A4 sida
 • Överstrykningspennor
 • Projektor
 • dator
 • Bruce den allsmäktige DVD eller film

Samlingens moduler

Kämpa!

Smaka
11 mins

Förberedelser: Bjud på fika

Fika

 • När barnen kommer berätta att om de vill ha fika idag måste de förtjäna det. 
 • Förbered några av ledarna att vara med i en dragkamp och säg till barnen att välja ut tillräckligt med frivilliga för att ha ett lag som kan utmana ledarna. 
 • Lägg fram repet och låt båda lagen göra sig redo.
 • Du kan om du vill låta tävlingen pågå i tre omgångar. Den som vinner flest gånger vinner. 
 • Bestäm om barnen har förtjänat fikat eller om de kanske behöver det för att återhämta sig efter den svidande förlusten mot ledarna!

Säg
Ibland säger människor att det är “hårt arbete som gäller”. Ibland krävs det hårt arbete för att lyckas med saker inom skolan, sporten och i livet. I den här samlingen kommer vi att titta på någon som fick kämpa sig igenom en situation utan att på en gång se resultatet av sitt arbete.

Modul material
Fika
Ett långt rep

Mitt namn är...

Aktivera
8 mins

Fråga

 • Vet du vad ditt namn betyder?
 • Vet du varför dina föräldrar gav dig det namnet?
 • Ta fram en namnbok och hjälp barnen att hitta vad deras namn betyder. Du kan även söka på nätet om du inte har en namnbok. 

Säg
“Mitt nam är … och det betyder… Mina föräldrar valde det eftersom…”
Idag ska vi prata om en man som hette Jakob men Gud ändrade hans namn eftersom någonting hände med honom. I Bibeln finns det många berättelser om personer som fick nya namn av Gud eller att Gud sa till föräldrarna vilket namn de skulle ge sitt barn – ett namn som skulle representera den kallelse som det barnet hade på sitt liv. 

Modul material
Bok med babynamn
Internet uppkoppling

Veckans gåtor

Aktivera
6 mins

Förberedelser: Skriv ut veckans meddelanden (pålysningar) i form av gåtor som barn ska försöka att lösa.
 
Meddelanden (pålysningar).
Förklara att du tänker berätta veckans meddelanden men att det vore för lätt om du bara läste dem som de är. Istället har du ett antal gåtor som de måste lösa för att få reda på vad varje meddelande är. Läsa gåtorna (meddelandena) en efter en och ge ett litet pris till det barn som löser gåtan och kommer på meddelandet först. 
 
Säg
Är ni redo att använda era hjärnor idag? När vi lever för Gud förväntas vi inte bara blint följa allt vi hör utan istället tänka efter vad det handlar om och vad det betyder för oss personligen. Det är tänkt att vi ska fundera över de stora och svåra frågorna. Ibland är det enkelt att hitta svaren men ibland är det svårare och vi får fortsätta att fundera och tänka på dem. 

 

 

Modul material
Veckans meddelanden som gåtor

Armkroksbrottning

Aktivera
7 mins

Lek

 • Be varje barn hitta en kompis och de ska sedan använda sina högra armar till att koppla ihop sig med varandra. (Barnen kommer alltså att stå med sina ansikten i olika riktningar). 
 • När de står i armkrok ska de sedan lyfta sitt vänstra ben från marken och stå på sitt högra ben. 
 • Varje deltagare ska sedan brottas/knuffas med sin parter tills den andres vänstra fot vidrör golvet. Den som först sätter ner sin vänstra fot förlorar.
 • Vinnaren i varje omgång går vidare för att möta en annan vinnare. Till slut har vi en slutgiltig segrare. Du kan även låta dem tävla bäst av tre om du har färre barn och mer tid.

Säg
Dagens berättelse handlar om hur vår huvudperson hamnade i en brottningsmatch som varade hela natten.

Att möta Gud

Visa
6 mins

Säg
Kan du föreställa dig vad du skulle säga om du skulle träffa Gud personligen? Här är ett filmklipp där detta händer…
 
Videoklipp
Spela upp filmen “Bruce den allsmäktige” där Bruce möter Gud. Ungefär starttid 26 minuter (DVD). Visa till minut 30. 
 
Säg
Både Bruce i det här videoklippet och Jakob, huvudpersonen i dagens bibelberättelse förstod inte att de samtalade med Gud. Vi kan förstå varför Bruce inte gjorde det eftersom Gud nog aldrig kommer att stå framför oss klädd i en helvit kostym. Vi kan dock få uppleva Gud och hans närhet och idag ska vi prata om hur vi reagerar på att få uppleva Honom. 

Modul material
Projektor
dator
Bruce den allsmäktige DVD eller film

Funderingar kring berättelsen

Fundera
9 mins

Till ledaren: Var beredd att prata om några av de svåra frågeställningarna i denna berättelse och besvara barnens frågor. Se till att du har funderat kring bibelordet.

Förberedelser: Tryck ut bibelordet på A4 papper och ge en kopia till varje barn. 
 
Säg
Dagens berättelse kan vara svår att förstå och är även ganska förvånande. När vi läser berättelsen tillsammans, färglägg med överstrykningspenna de delar som du vill fråga om eller diskutera.
 
Läs
1 Mosebok 32:22-31
 
Samtala

 • Vad förvånar dig mest med den här berättelsen?
 • Hur kan vi bäst förstå den här berättelsen? 
 • Vilka delar strök du under och vill diskutera?
 • Vad kan vi lära om Gud från den här berättelsen?
Modul material
Biblar
Bibeltext på A4 sida
Överstrykningspennor

Knepigt?

Lyssna
5 mins

Förklara
Det finns delar av bibeln som vi känner väl till. Det kan vara berättelser som vi har hört många många gånger tidigare eller bibelverser som vi gärna läser eller lyssnar till beroende på hur vi känner oss för tillfället. 
Det kan vara lätt att hoppa över berättelser som den vi just läste. Berättelser som är lite svårare att förstå eller som kräver att vi funderar lite djupare för att förstå vad den betyder. Vi behöver dock hela Bibeln för att förstå helheten. 

Säg
Mark Twain sa en gång: “De flesta personer stör sig på de bibelord som de inte förstår, men bibelställena som jag stör mig på är de som jag förstår.”

Det finns två sätt vi kan reagera på detta:

 1. Först av allt borde vi inte hoppa över de bibelställen som är svåra att förstå. Vi borde istället prata med andra för att få hjälp att förstå de bibelorden, precis som vi gjorde med berättelsen som vi läste tillsammans.
 2. För det andra borde det som vi förstår uppmuntra oss till att förändra våra liv.

Strax ska vi titta på en annan berättelse från bibeln – om Jesus. Jesus visste precis vad som väntade honom och det var det som var den stora utmaningen. När vi väljer att bara läsa eller lyssna på våra favorit bibelord eller favorit bibelberättelser missar vi andra berättelser som Gud kanske vill använda för att tala till oss. Vi kanske behöver hör dessa andra berättelser för att bli utmanade till att förändra våra liv. 

Drick denna bägare

Fundera
7 mins

Läs
Lukas 22:39-46
 
Säg
Den här händelsen skedde precis innan Jesus blev tillfångatagen och senare korsfäst.
 
Fråga

 • Vad var det som Jesus kämpade med?
 • Jesus brottades inte fysiskt med någon, så hur kan vi säga att Jesus kämpade med något? 
 • Hjälper det dig att förstå hur svårt det var för Jesus att dö på korset när du läser den här berättelsen? Förstår du hur mycket Han älskar dig eftersom Han var villig att göra det?

Säg

 • Jesus visste vad som väntade Honom och som vi läste i det här bibelordet så önskade Jesus att det fanns ett enklare sätt och att Han skulle slippa bli korsfäst. Jesus kämpade/samtalade med Gud om den uppgift som Han var kallad att göra men Guds svar blev att det inte fanns någon annan lösning på situationen.
 • Ibland är svaren till våra svåra frågor inte enkla och inte vad vi önskar att de skulle vara.
 • När Jakob brottades med Gud blev han fysiskt halt för resten av livet.
 • För Jesus fanns det inte hellre någon enkel lösning och Jesus förstod vad Han var tvungen att göra.
 • Vår utmaning är om vi är villiga att gå den väg som Gud vill vi ska vandra oavsett vad det kostar oss. 

 

Modul material
Biblar

Jag fattar inte!

Aktivera
6 mins

Aktivitet

 • Dela upp barnen i grupper med 4-6 barn samt en ledare i varje grupp. 
 • Ge varje grupp ett antal post-it lappar och några pennor.
 • Be varje grupp att fundera över saker som de har svårt att förstå eller har jobbigt med. Det kan vara delar av Bibeln som de har svårt att förstå, frågor som de kan tänkas ha om Gud eller svåra situationer som de kanske har upplevt och inte förstår.
 • Uppmuntra grupperna till att använda tiden till att skriva “de svåra frågorna” och inte till att besvara dem. 
 • Hitta ett ställe i rummet där barnen kan sätt upp sina post-it lappar för att sedan titta på dem när ni gör modulen “Brottas med frågorna”.
Modul material
post-it lappar
pennor

Vi måste igenom!

Aktivera
7 mins

Fråga
Har ni någon gång sett en Ninja Warrior tävling?  De möter stora utmaningar men de är fast beslutna att ta sig fram genom alla hinder. 

Visa
Här finns ett exempel: https://www.youtube.com/watch?v=j-Gmxf_bcfM .

Lek
Gör en hinderbana med hjälp av stolar, bord, en presnning samt andra saker som du har tillgång till. Det gäller för dem att krypa under bord, gå (försiktigt) på stolar, krypa under en presenning, o.s.v. Låt fantasin flöda när du skapar er egen “Ninja utmaning”. Du kan välja att målet är att klara av banan utan att tappa balansen eller röra vid golvet, eller kan du göra lag som tävlar om vem som är snabbast igenom banan. (Var dock försiktig med att tävla på tid med en bana där de kan falla och göra illa sig.) 

Säg
Att vara med i en Ninja tävling handlar om att klara av banan trots alla svåra hinder. Vår bana var kanske inte så svår men på samma sätt är det med våra liv.  De frågor som vi t.ex. har satt upp på väggen, de utmaningar som Jakob och Jesus mötte, alla är svåra utmaningar och hinder.  Vi kan inte bara hoppa över dem, ignorera dem eller gå på sidan om. Vi måste ta oss igenom dem om vi vill göra det som Gud önskar att vi ska göra med våra liv. 

Modul material
Hinderbana
presenning

Brottas med frågorna!

Samtala
5 mins

Aktivitet

 • Samla hela gruppen runt frågorna som ni gjorde i den tidigare modulen “Jag fattar inte!”.
 • Titta på alla frågorna och försök som grupp att sätta liknande frågor tillsammans (grupperar dem).
 • Dela in barnen i samma grupper som tidigare (4-6 barn) med en ledare i varje grupp. 
 • Be varje grupp att ta en fråga (eller tema), det som är mest intressant för deras grupp. 
 • Uppmuntra grupperna att använda biblar och med hjälp av ledaren försöka förstå vad Bibeln säger om denna fråga eller tema.
 • Uppmuntra ledarna att inte ge ett enkelt svar där det kanske inte finns ett, utan istället fortsätta och brottas med frågan och inse att vi kanske måste återkomma till den igen vid ett senare tillfälle. 
Modul material
Biblar

Jag brottades med...

Lyssna
5 mins

Lyssna
Be en av dina ledare dela ett vittnesbörd om när de brottades med en besvärlig fråga eller svår situation. Uppmuntra ledaren att prata om hur de sökte hjälp med att lösa eller förstå situationen. Kanske de fortfarande brottas med det och då kan de förklara hur de kan fortsätta att lita på Gud fast de upplever svårigheter och frågor. 

Ta eller lämna denna bägare

Aktivera
7 mins

Säg
I berättelsen som vi läste ståt det att Jesus bad Gud att ta bort detta lidande från Honom. I folkbibeln står det "bägare":

"Far! Om du vill, så ta den här bägaren ifrån mig! Men ske inte min vilja, utan din." 

Att dricka ur denna bägare betydde att Jesus accepterade det som väntade Honom och därför frågade Jesus om det fanns något annat sätt att rädda människorna utan att Han behövde lida. Det fanns inget annat sätt och Jesus accepterade sin kallelse (sin bägare) och Han gjorde det som Gud ville. 

Aktivitet

 • Ge alla en plastbägare och en märkpenna.
 • Uppmuntra barnen att rita eller skriva något på utsidan av plastbägaren som symboliserar (som en bild av) det som de känner sig utmanad att ta i tu med i sina liv.
 • Säg till barnen att de idag har ett val de kan göra. De kan lämna plastbägaren här om de inte vill ta itu med problemet/utmaningen, eller kan de göra de förändrar i livet som de vet att Gud skulle vilja att de gjorde.
 • Som ett tecken på att de vill ta itu med problemet, förändra sitt liv, att brottas med problemet/situationen och börja vandra på ett nytt sätt med Gud, kan de ta med sig plastbägaren hem och ställa den någonstans som ett tecken på sitt beslut. 

Bön
Käre Jesus. Tack för att du var villig att ta din bägare fast det var mycket svårt. Hjälp oss när vi möter svårigheter och tuffa tider i vår tro, att våga brottas med de stora och svåra frågorna och inte försöka gömma bort dem. Amen

Modul material
Plastbägare (engångs)
märkpennor

Märkt för livet

Lyssna
5 mins

Säg
(Håll upp ett par kryckor eller en käpp)
När Jakob mötte Gud blev resultatet en skadad höft och från den stunden var han märkt för livet – han haltade resten av sitt liv. Visst är det en konstig tanke att Jakob (eller Israel som Gud döpte om honom till) kunde bli fysiskt skadad från sitt möte med Gud! Vi borde dock se det som ett fysiskt tecken på hur Jakob/Israel var en förändrad man efter sitt möte med Gud. Gud fortsatte att forma Israel (Jakob) som sedan kom att bli en far till en hel nation – Israeliterna.

(Håll upp bandaget)
När Jesus sökte Gud i Getsemane trädgård visste Jesus vad svaret skulle bli och att det slutligen skulle leda till Hans död. Bibeln säger att Jesu död var en gärning som helade hela världen, som återuppbyggde vår relation med Gud och gjorde det möjligt för oss att bli Guds barn igen. Jesu samtal (bön) med Gud handlade inte om Jesus liv och framtid, det handlade om alla människor. Vi kan komma till Gud tack vare det Jesus gjorde för oss. Vår relation med Gud kan bli bra igen, men utmaningen för oss är om vi nu kommer att leva och vandra på ett nytt och förändrat sätt. Kanske finns det saker i våra liv som vi vet att Gud inte är glad över, kanske borde vi ta ett beslut att ändra på dessa saker eftersom allt vad Jesus har gjort för oss. 

Modul material
Kryckor eller en käpp
bandage