Jesus

Jesus - den utvalde

Detta är en perfekt samling för dig som har barn i gruppen som inte kallar sig för kristna än eller inte är helt säkra på om de är kristna eller ej. I samlingen presenterar vi viktiga fakta om vem Jesus är, vad han gör och hur han påverkar deras liv. För dem som redan är kristna är det forfarande en bra samling som inspirerar till ett liv för Kristus.  Den här samlingen är definitivt utåtriktad och du kan själv avgöra hur långt du är redo att ta just din grupp. Utmana dem gärna att fatta beslut gällande sin tro och hur de ser på Jesus men se samtidigt till att erbjuda dem tid för samtal och frågor. Använd dig av personliga vittnesbörd om hur Gud förändrat vanliga människors liv idag. 

 

Samlingens längd: 70 min

Mål

Att visa på att Jesus är Guds son och att Han förändrat världen för alltid och förändrar människors liv än idag. Att inspirera barnen att söka Gud och leva för honom. Bibelverser: Johannesevangeliet 1:29-34, Johannes evangelium 14:12-14, 23-27, Galaterbrevet 2:20

Beskrivning

Detta är en perfekt samling för dig som har barn i gruppen som inte kallar sig för kristna än eller inte är helt säkra på om de är kristna eller ej. I samlingen presenterar vi viktiga fakta om vem Jesus är, vad han gör och hur han påverkar deras liv. För dem som redan är kristna är det forfarande en bra samling som inspirerar till ett liv för Kristus.  Den här samlingen är definitivt utåtriktad och du kan själv avgöra hur långt du är redo att ta just din grupp. Utmana dem gärna att fatta beslut gällande sin tro och hur de ser på Jesus men se samtidigt till att erbjuda dem tid för samtal och frågor. Använd dig av personliga vittnesbörd om hur Gud förändrat vanliga människors liv idag. 

 

Material till samlingen