Mata fåglar

Jesus - den verklige tjänaren

Den här samlingen handlar om hur Jesus är ett föredöme för oss när det gäller att betjäna andra. Många skulle säga att Jesus var en storslagen och fantastisk person. De baserar ofta det på Jesu förmåga att säga visa och bra saker samt de mirakel han utförde. Jesus själv säger att en person är stor som är den andres tjänare (Matt 20:26). Om vi vill göra stora saker för Gud behöver vi bli lik en tjänare. Vi behöver ödmjuka oss själva och tjäna andra. I den här samlingen ska vi titta på Jesus som vårt föredöme och hur vi kan efterlikna honom. 

Samlingens längd: 90 min

Mål

 • Att se hur Jesus kom som en tjänare 
 • Att fundera över hur vi kan följa Jesu exempel och betjäna varandra bättre

Beskrivning

Den här samlingen handlar om hur Jesus är ett föredöme för oss när det gäller att betjäna andra. Många skulle säga att Jesus var en storslagen och fantastisk person. De baserar ofta det på Jesu förmåga att säga visa och bra saker samt de mirakel han utförde. Jesus själv säger att en person är stor som är den andres tjänare (Matt 20:26). Om vi vill göra stora saker för Gud behöver vi bli lik en tjänare. Vi behöver ödmjuka oss själva och tjäna andra. I den här samlingen ska vi titta på Jesus som vårt föredöme och hur vi kan efterlikna honom. 

Material till samlingen

 • Projektor
 • dator
 • bilaga En ädel människa
 • A3 papper
 • pennor
 • häftmassa (eller tejp)
 • bilaga Hur kan man tjäna
 • skål
 • tvål
 • handdukar
 • Projektor
 • Biblar
 • Biblar
 • sax
 • bilaga Vem är den störste?
 • Klädnypor

Samlingens moduler

Restaurangen

Smaka
12 mins

Förberedelser
För att få bästa möjliga effekt på samlings början, vill vi uppmuntra dig att göra om er samlingslokal till en restaurang! Det är helt upp till dig hur mycket tid och energi du vill lägga ner på detta men vi uppmuntrar dig att göra maximalt för att upplevelsen ska bli så bra som möjligt. Klä upp dig, förbered något gott, tänd ljus, spela musik. Du kan t.o.m. göra en meny! Det kommer att vara värt det!

Aktivitet
När barnen kommer låt dem sätta sig vid ett bord, spela musik och ge ut en meny för dricka och snacks (om du väljer att förbereda detta). Med andra ord, lyxa till det för barnen när de kommer till samlingen! Efter en stund av härlig samvaro och småprat kan ni börja samtala kring diskussionsfrågorna. 

Diskussion

 • Hur kändes det att bli serverad (betjänad)?
 • Har du varit med om eller sett någon som har betjänat en annan människa på ett fantastiskt sätt?

Säg
Visst är det härligt att bli betjänad! Det är underbart när någon gör det där lilla extra för att glädja en annan människa. Idag ska vi prata om hur viktigt det är att betjäna varandra och vi ska titta på det bästa föredömet vi kan ha - nämligen Jesus!

Modul material
bord
stolar
bordsdukar
mat
Snacks
Dricka
ljus
musik

Klädnypor

Aktivera
7 mins

Lek

 • Ge fem klädnypor till varje barn. 
 • Målet är att på två minuter sätta fast så många klädnypor som möjligt på de andra deltagarna.
 • De får endast sätta fast en klädnypa åt gången och endast på en deltagare som inte lägger märke till det. Det bästa är att försöka sätta fast klädnyporna på ryggen. 
 • Man får endast gå - inte springa!
 • Stanna leken efter två minuter och räkna ihop poängen. 
 • Ge ett minus poäng för varje klädnypa som sitter fast på deras kläder och två minuspoäng för varje klädnypa som de har kvar i handen (som de inte har lyckats sätta fast på någon annan). 
 • Personen med minst minuspoäng vinner.
 • Du kan upprepa leken ett par gånger om du önskar. 
Modul material
Klädnypor

Vem är den störste?

Samtala
10 mins

Samtala

 • Klipp ut bilderna från bilagan “Vem är den störste?”. 
 • Ge en bild till varje barn. Det är OK att ge ut samma bild flera gånger. 
 • Ge barnen några minuter att samtala om personen på bilden med kompisen bredvid dem. De ska med en mening beskriva varför de tycker att deras person är beundransvärd. 

Om barnen inte vet vem som är på deras bild, läs upp följande beskrivning:

 1. Barack Obama – första svarta presidenten i USA
 2. JK Rowling – bästsäljande författare
 3. Albert Einstein – en av historiens största vetenskapsmän
 4. Martin Luther King – ledare för de svartas kamp för lika medborgerliga rättigheter i USA
 5. Mother Teresa – nunna som hjälpte fattiga i  Calcutta i Indien
 6. Michael Collins – Han var pilot på kommandofarkosten som kretsade runt månen medan hans kollegor Neil Armstrong och Buzz Aldrin landade och gick på månen
 7. Cristiano Ronaldo – en av världens bästa fotbollspelare
 8. Malala Yousafzai – kvinnorättsaktivit som fick nobelpriset när hon var 18 år gammal. 
 9. Muhammed Ali – världens genom tidernas bäste boxare

 
Diskutera 

 • Vad gör en person beundransvärd (fantastisk)?
 • Vem är den mest beundransvärda personen som du känner?
Modul material
sax
bilaga Vem är den störste?

Ler eller skrattar Kanye?

Aktivera
6 mins

Aktivitet

 • Låt barnen ställa sig mitt i rummet och starta powerpoint presentationen.
 • Målet med aktiviteten är enkel. Barnen ska gissa om Kanye ler/skratt eller inte.
 • När den första bilden visas ska barnen välja att gå till vänstra sidan av rummet om de tror att Kanye ler/skrattar eller till den högra sidan om det inte tror att han gör det. Fortsätt på samma sätt med alla bilderna. 
 • Låt barnen själva hålla reda på hur många rätt de fick. 
Modul material
Projektor
dator

Jesus en verklig tjänare

Samtala
10 mins

Läsa
Dela in barnen i tre mindre grupper och ge varje grupp ett av följande bibelord att läsa:

 • Johannes 2:1-11
 • Johannes 5:1-9
 • Matteus 14:13-21

Diskutera

 • Hur betjänar Jesus människorna i den här berättelsen?
 • Vad kan vi lära oss från den här berättelsen om hur man kan tjäna andra?
Modul material
Biblar

Hur blir man störst?

Fundera
10 mins

Förberedelser
Dela in barnen i grupper med 4-5 i varje grupp, (eller behåll samma grupper som i modulen Jesus den fullkomlige tjänaren).
 
Läs
Johannes 13:1-17
 
Diskutera

 • Varför tror du att Jesus tvättade sina lärjungars fötter?
 • Vad tror du att lärjungarna tänkte när Jesus gjorde detta? Varför tror du att Petrus reagerade som han gjorde?
 • Vad tänker du om Jesu svar på Petrus reaktion?
 • Vad skulle du göra om Jesus kom och vill tvätta dina fötter? 

Säg
Jesus visade vilken fantastisk (beundransvärd) person han var genom att han var villig att tjäna andra. Han blev en tjänare men genom det blev han störst!

Modul material
Biblar

Ge istället för att ta

Visa
3 mins

Visa
https://youtu.be/M70HYu2sEGA
(Betjäna andra) - Om svensk textning inte startar automatiskt, klicka på "CC".

Modul material
Projektor

Tvätta varandras fötter

Aktivera
9 mins

Förberedelser
Förbered lika många skålar som ni kommer att ha grupper. Häll i varmt (inte hett) vatten i skålarna och eventuellt lite tvål. Förbered även med handdukar till grupperna. 

Aktivitet

 • Dela in barnen i grupper med 3-4 i varje grupp. 
 • Låt varje grupp sätta sig i en cirkel på golvet. 
 • Låt varje person tvätta fötterna på personen som sitter på deras vänstra sida. 
 • Det är OK om det blir vatten på golvet eller om barnen skrattar lite. (Det är inte i första hand tänkt att vara en andlig uppgift/upplevelse.) 

  Samtala

 • Hur kändes det att tvätta någons fötter?
 • Hur kändes det att någon tvättade dina fötter?
 • När du nu har prövat detta, förändrar det något hur du ser på berättelsen om hur Jesus tvättade lärjungarnas fötter?

Säg
För Jesus var uppgiften att tvätta lärjungarnas fötter ingen trevlig uppgift. Vägarna i Israel var inte som våra vägar. De var sandiga och leriga. Alla lärjungarnas fötter var säkert smutsiga och svettiga och det var ingen trevlig uppgift att tvätta dem. På den tiden var det endast de lägsta av slavarna som tvättade någons fötter när någon kom på besök. Det var detta som Jesus gjorde. Han valde att bli den lägste för att betjäna sina vänner. Han tvättade dem rena. När vi betjänar och hjälper andra (även om det inte är ett sådant smutsigt jobb som att tvätta någons fötter), gör vi det Jesus vill att vi ska göra och vi visar andra människor på vem Jesus är. Han som kan göra oss alla rena, även från vår synd. 

Modul material
skål
tvål
handdukar

Hur kan man tjäna?

Fundera
8 mins

Förberedelse
Skriv följande ord på ett A3 papper (ett ord på varje papper): Pengar; Ord; Tid; Gåva. Sätt upp dessa fyra A3 papper på olika väggar i rummet. 

Fundera

 • Dela in barnen i mindre grupper av 3-4 i varje grupp.
 • (Om ni har färre barn kan ni gå till varje station som en gemensam grupp). 
 • Låt grupperna gå till var sitt A3 papper.
 • Ge dem två minuter att skriva ner några tankar hur de ska kunna betjäna sina kompisar och sin omgivning på detta sätt.
 • Efter två minuter byter de stationer.
 • Uppmuntra dem att samtala om frågor nedan när de är vid en station. (Frågorna finns även som bilaga om du vill skriva ut dem och ge till varje grupp.)

Samtalsfrågor

 • Hur kan jag välsigna andra genom detta?
 • Vad skulle det betyda för mig om någon gjorde detta för mig?
 • Hur kan jag hjälpa/betjäna/välsigna en kompis på detta sätt den kommande veckan?
 • Hur skulle de reagera om jag gjorde detta?
Modul material
A3 papper
pennor
häftmassa (eller tejp)
bilaga Hur kan man tjäna

Ta chansen

Samtala
7 mins

Säg
Även om många människor kom till Jesus för att få hjälp, tog Jesus även aktivt chansen att hjälp och betjäna andra människor som var i behov av hjälp. T.ex när Jesus tvättade lärjungarnas fötter var det en handling som Jesus valde att göra, de kom inte till honom. Det bästa sättet att betjäna andra är när vi tar initiativet och tar chansen och göra det. Frågan är om du ser behoven och tar chansen när den ges?

Diskutera

 • Var tillbringar du största delen av din tid?
 • Hur kan du välsigna eller betjäna någon där? Vad kan du göra för de människorna/kompisarna?
 • Hur tror du att de skulle reagera om du gjorde detta?

En ädel människa

Fundera
8 mins

Läs 
Jesaja 32:8
“Men den ädle tänker ädla tankar, han står fast vid det som är ädelt.” (Folkbibeln)
“Men en ädel människa har goda planer och står för det som är rätt.” (Levande bibeln)

Fundera

 • Dela in barnen i grupper med 4-5 i varje grupp och ge varje grupp bilagan “En ädel människa”.
 • Ge barnen fem minuter att komma på minst en idé i varje kategori om hur de kan hjälpa en kompis, deras skola, deras omgivning, o.s.v. den kommande veckan. 

Utmaning
Uppmuntra barnen att välja något av det som de har skrivit ner och göra det den kommande veckan. Utmana dem att bli en verklig tjänare precis som Jesus var när han gick på jorden.

Modul material
bilaga En ädel människa