Salt och ljus

Jordens salt och världens ljus

Tanken att vi som kristna är ’jordens salt’ och ’världens ljus’ är ett bibliskt koncept. Det har inspirerat och utmanat Jesu efterföljare under århundraden. I denna samling funderar vi på dessa koncept och uppmuntrar barnen att handla därefter. Bibelverserna från Matteus kapitel 5 presenteras på ett levande sätt genom användningen av Levande Bibeln.

Samlingens längd: 67 min

Mål

Att visa barnen att vi som kristna är kallade att hjälpa andra komma till tro. Att utmana dem att fundera på hur de kan visa Guds kärlek genom ord och handling. 

Beskrivning

Tanken att vi som kristna är ’jordens salt’ och ’världens ljus’ är ett bibliskt koncept. Det har inspirerat och utmanat Jesu efterföljare under århundraden. I denna samling funderar vi på dessa koncept och uppmuntrar barnen att handla därefter. Bibelverserna från Matteus kapitel 5 presenteras på ett levande sätt genom användningen av Levande Bibeln.

Material till samlingen

 • mobilkameror
 • Ficklampor eller stearinljus och tändstickor
 • Biblar
 • posterfärg/fingerfärg
 • penslar
 • Täckpapper
 • Tidningar
 • vatten
 • handdukar
 • dator med internet uppkoppling
 • högtalare och/eller projektor
 • Kortlek
 • Ficklampa
 • ögonbindel
 • några lampor
 • Skrivna meddelanden
 • 
ficklampa

 • hatt/korg/skål
 • Små kuvert
 • tuschpennor
 • flingsalt
 • Biblar
 • Biblar
 • bordssalt

Samlingens moduler

Smaka och se

Aktivera
6 mins

Mål: Att visa hur viktigt det är att smaksätta mat rätt.

Förberedelser: Plocka fram minst 10 olika ingredienser. Lägg/häll upp dem i burkar eller skålar. Det bör främst vara vätskor men vissa fasta ämnen kan även inkluderas. En mixer kan vara till hjälp om du vill mixa vätska med ett fast ämne. Numrera ingredienserna genom att använda klister-etiketterna och märkpenna. Placera ingredienserna bortom synhåll för barnen.
 
Lek

 • Dela in deltagarna i två lag.(Om du har en stor grupp, kan du dela in dem i tre lag istället, fast då behöver du fler ingredienser).
 • Låt varje lag välja 5 nummer mellan 1 och 10.
 • Plocka sedan fram de 5 ingredienser lagen valde.
 • Utmana varje lag att skapa en så smakfull dryck de kan, genom att använda ingredienserna de fått. De kan använda ingredienserna i den mängd de önskar, men alla ingredienser måste användas.
 • Ge varje lag ett glas att servera drycken i och (om möjligt) tillgång till en mixer.
 • Välj en ledare som kommer att agera som domare och smaka av dryckerna.
 • Ledaren kommer smaka båda gruppernas drycker när de är klara. (Detta kommer antingen motivera teamen att göra sina drycker smakfulla eller tvärtom!)

Säg
Det är en konst att få något att smaka gott. Även små saker som att blanda i rätt mängd salt eller socker kan göra stor skillnad!

Modul material
ett antal olika (ätbara) ingredienser
klister etiketter
märkpenna
glas

Skopa upp och kör

Aktivera
6 mins

Mål: Att transportera så mycket salt som möjligt.

Förberedelse: Fyll några små skålar med bordssalt. (En skål per lag.) Plocka fram lika många plastskedar som du har barn på samlingen.
 
Lek

 • Dela in barnen i mindre lag. Låt lagen rada upp sig i ena änden av rummet.
 • Ge varje lag en skål med salt och några teskedar.
 • Placera en tom skål mitt emot varje lag vid den andra väggen.
 • (Om utrymmet är begränsat kan du sätta lagens skålar mittemot varandra, på ett bord, och låta deltagarna gå ner på knä. Man kan också låta barnen tävla som individer istället för i lag.)
 • När du säger ’Kör" sätter första deltagaren i varje lag teskedens handtag mellan tänderna och sina händer bakom ryggen.
 • De ska sedan fylla teskeden med salt från saltskålen och transportera det till andra änden av rummet och hälla saltet från skeden i den tomma skålen.
 • De skall sedan springa tillbaka till sitt lag och nudda nästa deltagare som då startar.
 • Ge lagen ca: 3 minuter beroende på hur många tävlande det finns i varje lag.
 • När tiden är ute har det lag som lyckats föra över mest salt vunnit. 
Modul material
skålar
bordssalt
plastteskedar

Sanna efterföljare

Aktivera
6 mins

Mål: Att prata om vad det betyder att vara en sann Jesu efterföljare. 

Aktivitet

 • Dela in barnen i två grupper.
 • Ge varje grupp en bit av täckpapper och några märkpennor.
 • Låt en av deltagarna lägga sig ned på pappret och de andra dra en linje runt denne med en märkpenna.
 • Ge också varje grupp en eller två tidningar och några saxar och lim.
 • Grupp 1 får sedan i uppgift att skapa en "sann efterföljare av Jesus". Uppmuntra dem att tänka på hur en sann Jesu efterföljare ser ut, agerar och talar. De kan tänka på situationer de sett eller varit med om eller människor som de tycker är goda exempel. 
 • Grupp 2 skall skapa en person som endast säger sig vara en Jesu efterföljare. Återigen, hur ser en sådan person ut, hur agerar och talar denne? 

Fråga

Låt aktiviteten leda in i en djupare diskussion om vad som gör någon till en sann Jesu efterföljare. (Till exempel: Innebär en god kristen att man går på många möten? Läser sin Bibel? Ger pengar till välgörenhet?)

Säg

Vi kommer inte alltid att lyckas leva som vi kanske skulle vilja. Hur mycket vi än vill följa Jesus, kommer det alltid finnas tillfällen då vi liknar den andra bilden mer än den första. Men Jesus är alltid med oss och slutar aldrig tro på oss. Han vill hjälpa oss att bli mer lik Honom om vi tilllåter Honom. Om vi verkligen följer Jesus kommer vi också gradvis att bli mer lik Honom. 

 

Modul material
Täckpapper
markör
pennor
Tidningar
saxar
Lim

Saltflingor

Be
4 mins

Mål: Att be om Guds hjälp att vara ett vittne för honom.

Förberedelser: Plocka fram ett litet kuvert till varje deltagare. Stoppa några flingor av flingsaltet i varje kuvert och förslut dem. 
 
Läs Matteus 5:13

Be
Ge varje barn ett av de förberedda kuverten och en tuschpenna. Uppmuntra dem att skriva eller rita något som summerar den vers de just läst på sina kuvert. Be sedan högt genom att återge orden i Matteus 5:13 och be Jesus hjälpa er alla att vara jordens salt till människor runtom er.  

Modul material
Små kuvert
tuschpennor
flingsalt
Biblar

Ljusstrålen

Lyssna
4 mins


Mål: Att läsa upp veckans meddelanden och introducera idén om "världens ljus".


Förberedelser: Skriv ner veckans meddelanden (ett meddelande/lapp). Lägg lapparna i en hatt/korg/skål.

Aktivitet

 • Be barnen sätta sig utspridda på golvet.
 • Ställ hatten/korgen/skålen med meddelanden mitt på golvet.
 • 
Gör rummet så mörkt som möjligt.

 • Tänd ficklampan.
 • Lys med den runt omkring i rummet.
 • 
Låt ljusstrålen landa på ett av barnen.
 • Be honom/henne att läsa upp det första meddelandet. 

 • Upprepa detta med de övriga meddelandena. 


Fråga

 1. Vad vet vi om ljus?

 2. Vad gör ljus?

 3. Varför är ljus en bra sak?
Modul material
Skrivna meddelanden

ficklampa

hatt/korg/skål

Ljus på - Ljus av

Aktivera
4 mins

Mål: Att tända (eller släcka) så många lampor som möjligt.

Förberedelser: Plocka fram så många lampor som du kan. Ställ ut dem på olika platser i rummet. Se till att det är fritt fram i mitten av rummet och att barnen inte kan snubbla på några sladdar.
 
Lek

 • Tänd hälften av lamporna.
 • Välj två frivilliga (eller två lag med två personer om du har ett stort rum med många lampor).
 • En frivillig skall försöka tända alla lampor. Den andra skall försöka släcka dem.
 • Låt leken pågå i ca:1 minut.
 • När tiden är ute räknar ni hur många av lamporna som är tända.
 • Om det är fler än hälften som lyser vinner deltagare nr:1. Om mindre än hälften lyser vinner deltagare nr:2.
 • Kör ytterligare rundor om du har fler frivilliga.  
Modul material
några lampor

Mord i mörkret

Aktivera
6 mins

Mål: Att lista ut vem som är ’mördaren’.

Förberedelser: Ta fram en vanlig kortlek och plocka ut lika många kort som du har deltagare. (Låt era ledare vara med i denna lek!)
 
Lek

 • Håll upp ett specifikt kort (tex.spader knekt). Förklara att den som tar emot det kortet blir ”mördaren” i spelet.
 • Blanda korten och dela ut ett till alla deltagare.
 • Bed dem att inte visa kortet för någon. 
 • Målet med denna lek är (för mördaren) att få bort så många spelare han kan.
 • De övriga ska  så snabbt som möjligt försöka lista ut vem som är mördaren.
 • Släck ned rummet.
 • Medan rummet är mörkt skall mördaren ”döda” någon av deltagarna genom att nudda offret på axeln.
 • Offret ska då skrika på ett så rysligt sätt han bara kan och sedan falla ner på golvet.
 • När offret skriker skall ljuset sättas på.
 • Gruppen skall sedan rösta om vem de tror mördaren är.
 • Den som får flest röster måste visa sitt kort. Om han är mördaren är spelet över.(Spela igen om det finns nog med tid över.)
 • Om han inte är mördaren, släck ner rummet igen och fortsätt med en omgång till.
 • Fortsätt antingen till dess mördaren är identifierad eller tills inga deltagare "lever". 

Alternativ

Om det är svårt att göra rummet helt mörkt kan ni använd följande alternativ: 

 • Ge en av deltagarna en ficklampa, för honom till mitten av rummet och sätt ögonbindeln på honom.
 • Gör rummet så mörkt som möjligt. (Även om det bara innebär att släcka alla lampor.)
 • Låt resten av gruppen gå runt i rummet.
 • Be personen med ögonbindeln ropa ’Stopp’ när han är redo och då ska alla stanna upp på den plats där de är.
 • Han skall sedan vända sig mot en valfri punkt i rummet och sätta på ficklampan. Den som blir träffas av strålen (eller är närmast strålen) åker ut.
 • Upprepa detta tills det bara är en deltagare kvar. Den personen vinner.

Säg
Alla möjliga konstiga och otrevliga saker pågår i mörkret. En av de fördelaktiga sakerna med ljus är att det visar vad som verkligen pågår. Ljus avslöjar sanningen om saker och ting.  

 

Modul material
Kortlek
Ficklampa
ögonbindel

Guds färger

Aktivera
8 mins

Mål: Att uppmuntra barnen att fundera på hur de kan sprida ’Guds färger’ i världen

Förberedelser: Täck golvet med tidningspapper. 

Till Ledaren: Denna aktivitet är stökig men den är rolig och illustrerar en viktig poäng.
 
Aktivitet

 • Placera ut en stor bit täckpapper på golvet.
 • Låt alla måla sina händer med fingerfärg eller posterfärg och sedan göra handavtryck på pappret.
 • Denna bild kan vara något specifikt som gruppen kommer överens om eller så kan den bara vara en rörig och vacker kombination av händer.
 • Uppmuntra dem att använda så många färger de kan.
 • Förse med vatten och handdukar så att de kan tvätta sig efteråt.

Fråga

 1. Varför tror du att Gud skapade så många färger?
 2. Visste du att människoögat kan se 16.7 miljoner distinkta färger?
 3. Vad tänker du när du hör detta?

Läs
Slå upp och läs Matteus 5:14-16 tillsammans:  "Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Far i himlen."

Fråga
Vad tror du det innebär att lysa för människorna i världen?

Säg
Precis som bilden vi just målat har många färger och storlekar på händerna så är vi alla olika och kan sprida Guds "ljus" till människor på olika sätt. Jesus utmanar oss att göra Gud känd – att vara tydlig och oblyg om vem vi är och vem Gud är. Om vi gör det gör vi världen till en ljusare plats och vi hjälper människor att se hur briljant, levande och mångsidig Guds värld är: vi ger människor glimtar av vem Gud är och hur de skulle kunna vara om de följer Honom. 

Fråga
På vilka praktiska sätt kan vi göra detta?

Modul material
Biblar
posterfärg/fingerfärg
penslar
Täckpapper
Tidningar
vatten
handdukar
dator med internet uppkoppling
högtalare och/eller projektor

Vad kan vi göra?

Fundera
5 mins

Mål: Att fundera på hur din Alive-grupp kan vara generös och gästvänlig. 

Säg
Jesus säger att en viktig del av att vara världens ljus är att vara generös och välkomnande mot andra.

Samtala om

 1. Hur kan vi göra den här gruppen mer generös och välkomnande?
 2. När tycker ni att vi ska börja göra de sakerna?

 

Lys klart

Be
5 mins

Mål: Att barnen ska besluta sig för att vara ett Guds ljus som lyser klart i världen.

Till Ledaren: Om du väljer att använda levande ljus övervaka användningen av stearinljusen och tändstickorna noggrant. Var noggrann med hur du handskas med dem efteråt.

Be

 • Be alla ställa sig i en cirkel.
 • Ge dem en ficklampa eller ett stearinljus.
 • Be barnen tända ficklamporna eller tända sina stearinljus som ett tecken på att de vill vara ett Guds ljus i världen.
 • Gå runt i cirkeln och låt en person i taget tända lampan eller ljuset. (Om du använder stearinljus, tänd den första personens stearinljus, låt sedan var och en tända sitt ljus med hjälp av personen bredvid.)
 • Avsluta med att be högt att Jesus ska hjälpa er alla att vara ett ljus i världen och visa alla Guds vackra färger.  

 

Modul material
Ficklampor eller stearinljus och tändstickor

Gör Jesus känd

Aktivera
7 mins

 Mål: Att skapa kortfilmer med avsikt att göra Jesus känd. 

Till Ledaren: Tänk på att om ni tänker ladda upp bilder och material till en hemsida eller på youtube kan du behöva få tillåtelse av föräldrar först innan du gör detta.

Aktivitet

 • Utmana deltagarna att göra Jesus känd genom att använda sociala medier.
 • Genom att använda mobilkameror kan de göra korta, minnesvärda filmer, som kommunicerar hur fantastisk Jesus är och inspirerar tittarna att lära känna Honom.
 • Om du har en stor grupp, dela in dem i mindre grupper för denna aktivitet. Annars kan du låta alla arbeta med samma film. 
 • Ge dem ett par minuter att fundera på vad temat och målet med filmen ska vara.
 • Låt dem sedan skapa film under några minuter.
 • Antingen låter du deltagarna ladda upp filmerna på Youtube själva eller så gör du det åt dem.
 • Om ni har tid över eller om en grupp skulle vilja fortsätta jobba på filmen över helgen så kan de förfina den.
 • Gå in nästa vecka och titta på den färdiga filmen och se hur många ”views” den har fått.

Modul material
mobilkameror

Salt och Ljus

Kom ihåg
1 mins

Mål: Att avsluta samlingen med en återkoppling till de viktigaste punkterna.

Säg
Jesus ger oss en tvåfaldig utmaning: att vara jordens salt som får människor att smaka på Guds godhet och världens ljus som visar hur underbar Jesus är. I själva verket så handlar det om något enkelt: att följa Jesus tydligt och oförfärat och att vara den som Han skapat oss att vara. Om vi gör det kommer andra människor att dras till Jesus genom oss. Är du redo att ta dig an utmaningen?

Ta fram det goda

Fundera
5 mins

Mål: Att utmana barnen att vara ’jordens salt’. 

Förberedelser: Fyll en skål med bordssalt och en annan med flingsalt.
 
Läs

Slå upp och läs Matteus 5:13 tillsammans. ( "Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas ut och trampas ner av människorna.”)

Fråga

 • Vad tycker du om tanken på att Jesus säger att vi är salt?
 • Vad tror du det betyder att vara jordens salt?

Säg
När vi tänker på salt tänker vi ofta bara på vanligt bordssalt. (Håll upp  skålen med bordssalt.) I verkligheten är inte bordssalt naturligt. Det är ett kemiskt raffinerat salt. När man saltar med bordssalt i matlagning tar det längre tid att bryta ner och resulterar i en onaturligt stark salt smak. Det tar inte fram det bästa av matens smak utan gör den bara saltare. Flingsalt är den renaste formen av salt.(Håll upp skålen med flingsalt.) Det är den här sortens salt Jesus talar om.

Aktivitet
Uppmuntra barnen att smaka på både flingsaltet och bordssaltet.

Fråga
Vad tyckte ni det var för skillnad på flingsaltet och bordssaltet?

Säg
Det som är så bra med flingsalt är att det snabbt förenas med maten och tar fram de goda smakerna som maten redan har. Det förstärker och tar fram det bästa med smakerna. Det förenar sig så väl med maten att det förändrar maten så att den aldrig mer blir densamma igen. Gud verkar i världen runtom oss och i de människor som vi möter även om vi inte ser det med en gång. Jesus utmanar oss att vara de som tar fram det som Gud gör i människor runtom oss. Ofta märker inte människor själva vad Gud gör i dem. Vår utmaning är att visa människor den Gud som redan är med dem och verkar i dem, och att inspirera dem att lära känna Honom.

Fråga
Exakt hur kan vi vara ett "jordens salt" och ta fram det goda i människor?

Modul material
Biblar
bordssalt