Kille och tjej

Killar och tjejer

Den här samlingen fokuserar på vad det betyder att vara kille eller tjej och hur vi ska behandla varandra, både som vänner men också i relationer mellan könen. Vi kommer att titta på vad Biblen säger om allt detta. 

Samlingens längd: 108 min

Mål

 • Att prata om vilka skillnader som finns mellan killar och tjejer.
 • Att titta på vad Bibeln säger om att vara en kille eller en tjej.
 • Att fundera över hur vi på ett bra sätt relaterar till det andra könet. 

 

Beskrivning

Den här samlingen fokuserar på vad det betyder att vara kille eller tjej och hur vi ska behandla varandra, både som vänner men också i relationer mellan könen. Vi kommer att titta på vad Biblen säger om allt detta. 

Material till samlingen

 • papper
 • pennor
 • papper
 • pennor
 • papper
 • pennor
 • Biblar
 • papper
 • pennor
 • Biblar
 • Tidningar
 • papper
 • saxar
 • Lim
 • pennor
 • Blädderblockspapper
 • pennor
 • Biblar
 • play-doh
 • paper
 • pennor
 • bilagan Vetenskap
 • kroppar och hormoner
 • Papper och pennor
 • pennor
 • papper

Samlingens moduler

Vem är jag?

Aktivera
6 mins

Förberedelser: Skriv namnen av olika personer från bibeln på etiketter (både män och kvinnor).

Lek

 • Sätt en etikett på ryggen på varje barn.
 • Målet med aktiviteten är att ta reda på vem man är. 
 • Barnen gör det genom att gå upp till någon annan som kan läsa på etiketten vem de är (men de får inte säga högt vad som står på etiketten) och sedan ska personen som har läst på etiketten spela upp (mima) den bibliska personen eller något som den personen gjorde.
 • Efter någon minut eller två får den som mimar använda ett ord för att beskriva personen. 
 • Efter ytterligare någon minut eller två får de fritt beskriva personen med ord utan att direkt berätta vem det är. 
 • Så fort personen med etiketten kan gissa vem han/hon är så ska de ropa ut det högt. Om de har rätt kan de hjälpa andra. Om de har fel får de fortsätta att gissa. 

Säg
Var och en av er var en biblisk person, en man eller en kvinna. Idag ska vi titta på likheter och skillnader mellan killar och tjejer. Vi ska också titta på vad Bibeln säger om det, hur det påverkar oss och hur vi borde behandla varandra. 

Modul material
pennor
Etiketter

Undantag till regeln

Aktivera
8 mins

Förberedelser: Häll upp en påse Smarties i en skål och täck med florsocker. Ställ sedan flera tomma pappersmuggar runt skålen och numrera dem 1, 2, 3, o.s.v. (Det ska vara lika många muggar som ni har lag). 

Lek

 • Dela upp gruppen i lag och numrera lagen 1, 2, 3, o.s.v.
 • Ge varje person ett sugrör.
 • Ställ skålen med florsocker och godiset i mitten av rummet och låt barnen stå i sina lag runt om i rummet på samma avstånd från skålen. 
 • Aktiviteten fungerar som en stafett där en person från varje lag får springa fram till skålen och hitta en godis genom att använda sitt sugrör. 
 • När de hittat en godis använder de sugröret och flyttar den (genom att suga fast det med sugröret) till den mugg som har lagets nummer.
 • Därefter springer de tillbaka till sina lag och det ä nästa persons tur. 
 • Man får under inga omständigheter använda händerna för att förflytta godiset till muggen. Endast sugröret får vidröra godiset.
 • Det lag med flest godisar i sin kopp efter 3 minuter (eller när det är slut på godisar i skålen) vinner tävlingen.
 • Det finns dock ett undantag. Om någon har ett orange klädesplagg på sig så får de tillåtelse att även ta Smarties från någon annans kopp och inte bara från skålen.

Säg
I den här leken fanns det givna regler som t.ex. att endast en i varje lag fick springa åt gången och att man var tvungen att använda ett sugrör för att förflytta Smarties från skålen till muggen. Det var så det var tänkt att leken skulle fungera. Det fanns dock ett undantag till reglerna: Om du bar ett orange klädesplagg så fick du ta Smarties inte bara från skålen utan även från de andra lagens muggar.

Vi kommer idag att titta på temat killar och tjejer och vad som skiljer oss åt. Vi måste dock komma ihåg att det alltid finns undantag till regler. Varje människa är unik och varje person har blivit unikt skapad av Gud och när vi pratar om hur killar och tjejer är så kommer det alltid att finnas undantag där det kan finns tjejer som är lite mer som killar och killar som är lite mer som tjejer. 

Modul material
skål
Koppar
Smarties
Florsocker
Sugrör
Märkpennar

Hur vi behandlar varandra

Visa
6 mins

Videoklipp
Titta på följande videoklipp tillsammans: https://www.youtube.com/watch?v=L4r6s4LsA6E  (Att läsa Bibeln 4 - Hur vi är mot varandra- Morningstar, Youngsters)

Läs
Slå upp och läs 1 John 3:18 "Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord, utan med praktisk handling och sanning." NUB

Fråga

 1. Hur brukar du visa andra att du bryr dig om någon?
 2. Är det lätt eller svårt att visa någon att man tycker om dem? Varför eller varför inte?
Modul material
dator
Högtalare
Projektor

Vad är mer värt?

Aktivera
7 mins

Förklara:

 • Be barnen sätta sig i par eller i mindre grupper. 
 • Ge ett papper och penna till varje grupp.
 • Läs upp meningarna nedan och låt barnen gissa vilket av de två alternativen som har ett högre värde (penningmässigt) eller om de tror att de kan ha ungefär lika värde.
 • Efter de är klara meddelar du svaren.

Vilket har ett högre värde?

 • Ett hus i London eller en blå diamant.
 • En snygg Fossil (Rollex) klocka eller en hamburgare från ett hamburgerställe i New York.
 • En sportbil (t.ex. Porsche 911)  eller att uppfostra ett barn.
 • En Iphone 7 eller en Samsung S7.
 • En MacBook Pro eller ett fint kylskåp.
 • Ett slott i Europa eller en lyxig lägenhet i New Yorks innerstad.

SVAR: Varje sak har i stort sett samma värde. Ett hus i London och en blå diamant kan båda kosta över 100 milijoner kronor. I New York finns det en restaurang som serverar hamburgare med diamant tandpetare för närmare 2,000 SEK, ungefär vad en klocka kan kosta. Att uppfostra ett barn tills de fyller 18 år kostar som en Porsche 911. Vissa lägenheter i New York är så dyra att man kan köpa ett slott i Europa för dessa pengar. 

Säg:
Tävlingen var lite av ett trick. Båda sakerna i varje mening ovan har eller skulle kunna ha ungefär lika värde. (Det finns naturligtvis många lika modeller av kylskåp, klockor, o.s.v., men båda sakerna kan värderas likadant). Det är precis så med oss. Inget av könen har ett högre värde än det andra. Killar och tjejer är lika mycket värda även om de kan vara lite olika i hur de är. Ibland så kan vi tänka att när något är annorlunda så är det sämre, men så är det inte med kön. Killar och tjejer har samma värde! I 1 Mosebok 1:27 står det: "Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem." Både man och kvinna är skapade till att vara lik Gud. Det spelar ingen roll om du är en kille eller tjej, du är skapad med lika värde och till att vara lik Gud. 

Modul material
pennor
papper

Hur är vi?

Fundera
10 mins

Till ledaren: Om du bara har barn av ett kön i din grupp, låt dem göra den första delen av aktiviteten och sedan diskutera vad de tror att det andra könet skulle säga om det. 

Fundera

 • Dela upp gruppen i pojkar och flickor.
 • Ge varje grupp pennor och ett papper.
 • Be pojkarna fundera och beskriva hur de är som pojkar och flickorna beskriver hur de tänker som flickor.
 • Sedan ber du pojkarna byta och skriva ner hur de tror flickor är och flickorna skriver ner hur de tror att pojkar är. 
 • När de har skrivit klart ger du pojkarnas papper till flickorna och vice versa. 

Fråga

 • Är det något som förvånar er över vad den andra gruppen har skrivit?
 • Jämför det som har skrivits och be dem kommentera det. 
Modul material
Papper och pennor

Vetenskap, kroppar och hormoner

Fundera
10 mins

Förberedelser: Skriv “Flickor” på ett papper och “Pojkar” på ett annat papper och placera dem en bit ifrån varandra på ett bord. 

Lyssna

 • Låt barnen göra en liten Play-Doh "hjärna" som de ska använda när de ska svara på frågor om “Vetenskap, kroppar och hormoner”. 
 • Läs varje påstående på bilagan och låt barnen lägga sina Play-Doh hjärnor på endera “Pojkar” eller “Flickor” beroende på vilken de tycker att påståendet passar till. 
 • Efter de har placerat sina hjärnor, berätta svaret och läsa upp eventuell relevant information. 

Fråga

 • Var det något som förvånade dig? Varför?
 • Hjälper detta dig att förstå det andra könet bättre?
 • Förändrar detta något hur du ser på det andra könet?
Modul material
play-doh
paper
pennor
bilagan Vetenskap
kroppar och hormoner

Män och kvinnor i bibeln

Fundera
10 mins

Förberedelser: Sätt upp ett stort papper (blädderblock) längst fram i rummet och dela pappret i mitten med hjälp av en vertikal linje och skriv “Män” på den vänstra sidan och “Kvinnor” på den högra sidan. 

Fundera

 • Dela upp barnen i olika grupper och ge dem ett av följande bibelställen att titta på.
 • Domarboken 4 (Debora), Rut 2 (Rut), Domarboken 6 (Gideon) eller 1 Konungaboken 3 (Salomon).
 • Be dem diskutera vad bibelstället handlar om och vilken sorts man/kvinna huvudpersonen var.
 • Be dem sedan som grupp komma fram och skriva de kvaliteter eller egenskaper som personen i berättelsen uppvisat. T.ex. mod, vänlighet, vishet, o.s.v. (om deras person var kvinna skriver de på den högra sidan)

Säg
Bibeln är full av berättelser om män och kvinnor som uppvisade olika kvaliteter och egenskaper - många vilka går tvärt emot de stereotyper som kan vara kopplat till det könet. Salomon var känd för sin vishet, Debora var en kraftfull ledare, Rut var hängiven och trogen och Gideon var rädd men lydde Guds befallning. Oavsett om det handlar om mod, tapperhet, vänlighet, vishet eller lydnad - så finns det exempel på detta både bland män och kvinnor i berättelserna i bibeln.

Modul material
Blädderblockspapper
pennor
Biblar

Vad säger de?

Aktivera
12 mins

Aktivera

 • Låt barnen sitta i mindre grupper och ge dem olika tidningar. 
 • Låt dem titta igenom tidningarna och klippa ut bilder som har med killar/tjejer (män/kvinnor) att gör. T.ex. make-up reklam, bilder på män i kostymer, o.s.v.
 • Låt dem klistra bilderna på ett större papper för att göra ett bildcollage av vad media säger om killar och tjejer. De kan skriva text till bilderna om de önskar. 
 • Låt dem visa upp vad de har gjort för de andra grupperna. 

Diskutera

 • Tror du att media (tidningar, film och TV) påverkar oss hur vi ser på killar och tjejer?
 • Hur beskriver media att tjejer borde vara? Tycker du att det stämmer?
 • Hur beskriver media att killar borde vara? Tycker du att det stämmer?
 • Hur upplever du att media tycker vi ska behandlar det motsatta könet?

 

Modul material
Tidningar
papper
saxar
Lim
pennor

Kärleken är...

Aktivera
10 mins

Läs
Läs följande bibelord högt. 1 Kor 13:4-7

Aktivera

 • Dela in barnen i mindre grupper och låt dem titta noggrannare på bibelordet och välja ut den del som de tycker bäst om (eller talar starkast till dem). T.ex. Kärleken är tålmodig.
 • När de har valt ut ett stycke, be dem skapa ett kort drama eller en “stillbild” där de visar hur detta bibelstycke kan ta sig uttryck mellan kompisar eller i en relation mellan en kille och en tjej.
 • Låt dem visa upp vad de har kommit fram till (skapat) inför hela gruppen.

Säg
Detta bibelord är en fantastisk guide i hur vi borde behandla varandra. Ett bra sätt att se om vi behandlar kompisar på ett bra sätt (eller den vi är ihop med) är att byta ut “Kärleken är…” mot “Jag är…” eller “Jag…”. Med andra ord: Jag är tålig och mild. Jag avundas inte, jag skryter inte… Om du inte är säker på om du behandlar dina kompisar på ett bra sätt så är detta ett bra bibelställe att gå till och se om du följer dessa riktlinjer (råd).

 

Modul material
Biblar

Om du bara förstod

Samtala
8 mins

Samtala

 • Dela in barnen i mindre grupper utan att blanda killar och tjejer. 
 • Låt grupperna skriva ner saker som de önskar att det motsatta könet skulle förstå eller veta. 
 • Agera sedan som en medlare och låt grupperna berätta vad de önskar att det motsatta könet skulle förstå eller veta.
 • T.ex. “Jag önskar att tjejer förstod att det inte är så viktigt hur mycket make-up de använder.” “Jag önskar att pojkar förstod att tjejer också skulle vilja få vara med och spela Playstation.”

 

Modul material
papper
pennor

Bra tips

Aktivera
10 mins

Aktivitet

 • Du kan antingen göra denna aktivitet som hel grupp eller dela in barnen i mindre grupper.
 • Låt barnen titta på följande bibelverser. Ef 4:32; Joh 15:12; Luk 6:31 och Fil 2:4.
 • Be dem göra en lista med tips på hur man borde behandla det motsatta könet. (De kan använda bibelorden som en hjälp.)
 • Om det passar åldersmässigt så kan de dela upp tipsen i två olika kategorier. En för kompisar och den andra för pojkvän/flickvän. 

Säg
Det viktigaste att komma ihåg är att det inte i första hand handlar om att någon är kille eller tjej utan om att denne är en person med liv och känslor. Det som verkligen räknas är personens hjärta och karaktär, inte vilket kön den har. Bibeln säger att Gud inte ser till utsidan av en person utan till insidan.  (1 Sam 16:7) Därför borde vi behandla det motsatta könet med 100% respekt, vara snälla, visa förståelse och tålamod, samt förlåta när något blivit fel. Människor kan se Jesus i oss om vi behandlar andra på rätt sätt. När vi är snälla och respekterar det motsatta könet och inte bara ser dem som någon vi kan göra oss lustiga över eller bara ser dem som en potentiell pojkvän/flickvän - så kommer människor att se det. 

Modul material
papper
pennor
Biblar

Be för dem

Be
6 mins

Be

 • Förklara att ni kommer att ta en liten stund till att be för personer som de känner (av det motsatta könet). Det kan vara personer i deras familjer, i skolan, i kyrkan eller bland kompisarna. 
 • Be dem fundera att tag och skriva ner namn på så många av det motsatta könet som möjligt som de känner.
 • Be dem sedan välja ut några/ringa in namnen på dem som de verkligen vill be för. 
 • Be dem skriva ner en bön bredvid de namn som de har valt ut. 
Modul material
papper
pennor

50/50

Be
5 mins

Be

 • Ge varje barn ett papper och be dem dela det mitt i tu. 
 • Be dem tänka på en kille och en tjej som de tror skulle behöva få lära känna Jesu kärlek. 
 • Be dem skriva ner killens namn på det ena pappret och tjejens namn på det andra. 
 • Be dem sedan ta med dessa papper hem och sätta upp dem i sina rum och uppmuntra dem att be för dessa två varje dag under den kommande veckan.
Modul material
papper
pennor