Andakt

Kontakt 3: Andaktsliv

Vi människor är skapade för att ha kontakt med varandra men också med Gud. Ju mer kontakt vi har med någon desto bättre kommer vi att lära känna dem, så det är med Gud också. Vi ger ofta Gud några få minuter om dagen tex. genom en kort bön innan vi somnar eller ett par minuter i bibeln när vi äter frukost. Men Gud vill vara involverad och aktiv i alla delar av vår dag och alla delar av våra liv. I den här serien funderar vi på hur vi gör oss mer tillgängliga till Gud. I den här tredje och sista samlingen lär vi oss utveckla vanor och rytmer i våra andaktsliv. Vi har i tidigare samlingar lärt oss att Gud vill vara i ständig kontakt med oss genom bön och fasta och idag kommer vi att prata om hur vi en andaktsrutin kan förändra våra liv.
 

Samlingens längd: 89 min

Mål

Mål 
Att fundera på hur Jesus tog regelbunden tid för att umgås med sin far i himlen. Att fundera på hur väl vi planerar våra andaktsliv. Att göra upp en plan för hur vi kan bli mer disciplinerade och hur vi kan gör tid för Gud i våra liv.
 

Beskrivning

Vi människor är skapade för att ha kontakt med varandra men också med Gud. Ju mer kontakt vi har med någon desto bättre kommer vi att lära känna dem, så det är med Gud också. Vi ger ofta Gud några få minuter om dagen tex. genom en kort bön innan vi somnar eller ett par minuter i bibeln när vi äter frukost. Men Gud vill vara involverad och aktiv i alla delar av vår dag och alla delar av våra liv. I den här serien funderar vi på hur vi gör oss mer tillgängliga till Gud. I den här tredje och sista samlingen lär vi oss utveckla vanor och rytmer i våra andaktsliv. Vi har i tidigare samlingar lärt oss att Gud vill vara i ständig kontakt med oss genom bön och fasta och idag kommer vi att prata om hur vi en andaktsrutin kan förändra våra liv.
 

Material till samlingen

 • Biblar
 • Papper och pennor
 • skokartong
 • papperslappar
 • pennor
 • blädderblock
 • papperslappar
 • pennor
 • Bibel
 • blädderblock
 • pennor
 • musik
 • billiga tapeter
 • markeringspennor
 • plastmuggar
 • ett antal små föremål
 • dator
 • Projektor
 • internetuppkoppling
 • Högtalare

Samlingens moduler

Flytta ärtorna

Aktivera
9 mins

Lek

 • Dela in din grupp i två lag. (Gör tre lag om din grupp har mer än 16 barn.)
 • Ge varje deltagare ett sugrör.
 • Be lagen ställa sig på rad i ena änden av rummet.
 • Placera ett bord för varje lag i den andra änden av rummet.
 • Sätt två krukor på varje bord. En kruka ska vara fylld med torkade ärter och den andra ska vara tom.
 • På "kör" ska den första personen i varje lag springa till den andra sidan av rummet och flytta en ärta från den ena krukan till den tomma krukan med hjälp av sugröret. (Användning av fingrar, annat än för att hålla i sugröret ger minuspoäng!)
 • När den förste personen lyckats flytta en ärta från den ena krukan tillo den andra springer den tillbaka till sitt lag och skickar iväg näste lagmedlem. 
 • Låt dem fortsätta i ca:3-5 min innan du blåser av leken och räknar hur många ärter varje lag lyckats förflytta till den tomma krukan. Det lag som flyttat flesta ärter vinner.

Säg
För att vara bra på den här leken måste man skapa en bra andningsrytm! För att hålla andan och hålla fast ärtan med sugröret krävdes det att hade både balans och rytm. I den här samlingen kommer vi att avsluta vår 3 delar långa serie om som handlat om att ha kontakt med Gud och idag ska vi fundera på hur vi kan skapa en bra rytm i vårt andaktsliv med Gud.

Modul material
skålar
ärtor
Sugrör

Body percussion

Aktivera
8 mins

Aktivitet

 • Dela in barnen i mindre grupper om 3-4 personer i varje.
 • Grupperna har 2 minuter på sig att skapa ett musikstycke enbart genom att använda sig av kroppen som ett slagverk. (Body percussion kallas det när man använder kroppen som slagverksinstrument t.ex. genom att klappa, stampa eller göra klickande ljud.) 
 • Låt sedan varje grupp “spela upp” sitt musikstycke för gruppen.

Body percussion på rätt sätt

Visa
5 mins

Videoklipp
Titta på följande videoklipp tillsammans: https://www.youtube.com/watch?v=fVE-dmVzX2U (Bodypercussion - slixs)

Säg 
En rytm är ett regelbundet återkommande mönster av någonting Är det ett ord du skulle använda för att beskriva din tid med Gud? Gud längtar efter att ha en regelbunden relation med oss och det innebär att vi måste kanske måste offra andra saker som tar upp vår tid. 
 
Samtala
Tycker du att ditt andaktsliv, din tid med Gud har en bra rytm? Om inte, vad är det som hindrar dig från att hitta den rytm du skulle vilja ha? 

Modul material
dator
Projektor
internetuppkoppling
Högtalare

Fyll den

Aktivera
7 mins

Lek

 • Dela in barnen i par.
 • Ge varje par en plastmugg.
 • Lägg fram ett antal olika föremål mitt på golvet. Det kan vara saker som t.ex. plastleksaker, ping-pong bollar, pennor, spelkulor, mynt, paper etc.) 
 • Målet med leken är att fylla muggen med flest föremål utan att det “spiller över”.
 • Det lag som har den yngsta deltagaren i gruppen får börja. En i laget får gå fram till högen av föremål, välja ett och gå tillbaka till sitt lag igen.
 • Man får inte ta med sig muggen till högen av saker och man får inte ångra sig efter man har valt ett föremål.
 • Fortsätt i turordning yngst till äldst tills alla saker har blivit valda. (Det behövs ganska många föremål!)
 • Det par som lyckats rymma flest föremål i sin mugg utan att de faller ur vinner.
   

Säg 
Föreställ dig att din dag är som den här muggen, det ryms ett visst antal saker i den. Vi filler våra dagar med att tid på mobilen, skola, tid med familjen, måltider och tid med vänner.  Vi fyller upp med aktiviteter tills det till slut inte finns något utrymme kvar för Gud. 

Modul material
plastmuggar
ett antal små föremål

Morgontid med Gud

Samtala
8 mins

Aktivitet

 • Dela in barnen i par.
 • Ge paren några minuter att berätta för varandra om sina morgonrutiner. Vad händer från det att de vaknat tills de lämnar hemmet för att gå till skolan. 
 • Paren ska sedan göra mycket korta draman av varandras morgonrutiner. Inte mer än 20 sekunder per drama.
 • Ge sedan möjlighet för varje par att visa upp sitt drama för resten av gruppen.

Samtala om
Finns det någon som anser sig vara en morgonmänniska?
Är det någon av er som reddan nu tar tid för gud på morgonen?
 
Säg
Det finns ett bra citat som lyder så här “Fyll upp med Gud innan du fyller på med alla andra saker". Det handlar om att börja dagen med Gud för att ge plats för Honom innan du börjar dagen. En del av oss fungerar inte så bra tidigt på morgonen och det är okej. Men att sätta Gud först är ett bra sätt att skapa sig en bra rutin.

Gud under dagen

Samtala
10 mins

Diskussion

 • Rulla ut en tapetrulle mitt i rummet.
 • Skapa sedan tillsammans med barnen en tidslinje för en typisk skoldag.
 • Inkludera lektionstiderna (om du har barn från olika skolor med olika tidsperioder kan du dela in tidslinjer i fler tidslinjer för dem.)
 • Tidslinjen ska börja när de normal går till skolan och sluta när de kommer hem från skolan. (Du behöver inte skriva in de specifika lektionerna men inkludera raster.)
 • Fundera sedan tillsammans med barnen på hur Gud skulle kunna vara en del  av var och en av dessa delar av dagen. Hur skulle man kunna skapa en rytm av andakter under dagens gång?
 • Markera på tidslinjen tillfällen där man skulle kunna be en kort bön eller när det kan finnas tid att reflektera över en bibelvers. Eller finns det tillfällen då man skulle kunna fasta från något?
 • Se till att samtalet är öppet och ärligt, skriv inte bara de svar som ungdomarna tror är rätt.
 • Utmana dem att arbeta fram en andaktsrytm.
Modul material
billiga tapeter
markeringspennor

Musikalisk springtur

Aktivera
6 mins

Lek

 • Den här leken fungerar lite som musikaliska statyer.
 • Skillnaden är att man istället för att dansa till musik ska jogga runt i rummet.
 • Välj musik så att det inte blir en långsam jogg utan att den har ett bra tempo. (Om ditt rum är litet kan det fungera att jogga på plats.)
 • Sätt på musiken och förklara att de ska börja jogga.
 • Så snart du stoppar musiken måste alla stå helt still!
 • Den som rör sig är ute ur leken. 

Säg
Livet känns ibland som den här leken- mycket start och stopp. Vi jobbar hårt i skolan och på våra läxor och sedan kommer vi hem och kraschar i soffan. Det är inget problem med den rytmen alls. Det finns inget fel i att våra liv är sådana men Gud vill gärna vara involverade i våra liv. Både när vi har fullt upp och när vi slappnar av hemma på sängen.

Modul material
musik

Chilla med Gud

Samtala
7 mins

Aktivitet

 • Ställ fram ett blädderblock och be barnen sätta sig ned.
 • Be barnen att tänka på två saker som de alskar att göra på sin fritid.
 • Fråga dem sedan en efter en vad dessa saker är.
 • Skriv upp barnets svar på blädderblocket och reflektera tillsammans med hela gruppen om hur man skulle kunna bygga in en andakt i den aktiviteten.
 • Om svaret t.ex. är Youtube (vilket det troligtvis blir) hur skulle man kunna väva in gud i den aktiviteten? En möjlighet skulle kunna vara att ta en kort paus och sätta på ett klipp från en talare eller lovsång de gillar.
 • Om svaret är Xbox skulle de kunna be en kort bön i halvtid under FIFA-matchen.  
 • Precis som i den förra modulen ”Tid för Gud under dagen” försöker ni gå djupare än bara vackra ord. Utmana barnen att skriva ner de svar som de tycker skulle fungera för dem och som de skulle kunna experimentera med under veckan som kommer.
 • Försök hinna med att gå igenom alla barns svar innan ni går vidare. 

 

Modul material
blädderblock
pennor

Den envise änkan

Fundera
9 mins

Förberedelser: Skriv eller skriv ut olika ord på papperslappar som beskriver Guds karaktär och domarens karaktär i liknelsen. Placera dessa lappar på golvet innan du läser berättelsen från Lukas 18:1-8. Du kan använda följande lista med adjektiv och lägga till eller dra ifrån från ord som du vill:

 • Omsorgsfull
 • Självisk
 • Snäll 
 • Stark
 • Tålmodig
 • Aktiv
 • Bra på att lyssna
 • Skipar rättvisa 
 • Distanserad
 • Respekterar andra
 • Envis

Läs
Lukas 18:1-8 
 
Aktivitet 

 • Be barnen att i tur och ordning dra en lapp från golvet och bestämma om de tycker att den passar in på Gud eller domaren i berättelsen eller båda två.
 • Om ordet passar in på Gud får de placera den på vänster sida av de andra lapparna och om det passar in på domaren på den högra.
 • Om ordet passar båda får det ligga kvar i mitten.

Fråga:

 1. På vilket sätt påminner domaren i berättelsen som Gud? 
 2. Hur skiljer han sig från Gud? 

Skriv upp barnens svar på blädderblocket.
 
Säg
Domaren brydde sig egentligen inte om änkan men lät henne till slut få det hon behövde bara så att hon skulle sluta störa honom. Jesus säger att Gud bryr sig om oss och att om vi fortsätter att be till honom om något vi behöver kommer han säkert att se till att vi får det! Ibland tar det ett tag att få svar på en bön men det betyder inte att Gud inte kommer att svara på den i slutändan. En av anledningarna till att det är viktigt att utveckla en bönerytm är att visa Gud att vi menar allvar med honom och de de saker vi går igenom. Uthållighet, rutin och rytm är nyckeln till att få saker gjort. 

 

Modul material
blädderblock
papperslappar
pennor
Bibel

Andaktslåda

Be
8 mins

Förberedelser: Om du har tid kan du göra en “postlåda” med ett brevinkast av en kartong. Det går annars bra att använda sig av vilken katong eller låda som helst.

Aktivitet 

 • Ge alla en bit papper och en penna.
 • Be dem skriva ned en sak som de skulle vilja att någon skulle be för. (De kan skriva sina namn på pappret om de vill, eller välja att förbli anonym.)
 • När de skrivit ned sitt bönemän skickar du runt bönklådan och låter barnen lägga in sina lappar i den.
 • Låt sedan alla dra ett böneämne var ur lådan. (Om de drar sin egen lapp får de byta.)
 • När alla har dragit ett böneämne kan ni ta några minuter i tysthet för att be för det böneämne de fått.
 • Be även dina ledare vara med i den här aktiviteten.
 • Uppmuntra barnen att behålla dessa bönklappar och be för dem under sina andaktsstunder under veckan som kommer. 
Modul material
skokartong
papperslappar
pennor

Planera

Kom ihåg
5 mins

Kom ihåg!

 • Dela ut en bit papper och penna till alla i gruppen. Be barnen att skriva orden "Min rytm” längst upp på papperet.
 • Ge barnen några minuter på sig att skriva ned hur de skulle kunna inkludera Gud regelbundet under den kommande veckan.
 • Be dem fundera på vilka tidpunkter som skulle fungera att be och läsa Bibeln på. 
 • Om de vill kan skriva lista som en slags bön till Gud, en kom-ihåg-lista eller dekorera den så att de kan sätta upp den som en påminnelse på tex. badrumsspegeln.

Till ledaren: Försök som ledare hjälpa benen med idéer och bekräfta deras val och åtaganden. Tänk på att det inte handlar om tvång eller skuldkänslor utan om att hitta tid med en far i himlen som älskar dem.

Be
Be som avslutning på samlingen och serien.

Modul material
Papper och pennor

Jesu andaktsliv

Aktivera
7 mins

Aktivitet

 • Dela in barnen i grupper med 4-5 personer i varje.
 • Förklara att det här är en tävling i bibelläsning.
 • Ge varje grupp ett minimum av två biblar samt papper och penna.
 • Utse en person i varje grupp som får skriva.
 • Målet är att skriva av bibelords nedan på sitt papper så fort som möjligt.
 • På given signal får de börja med att leta upp bibelordet i Bibeln och sedan läsa upp det så att den som skriver kan skriva ned versen.

Bibelverser: ​Luk 6:12,  Mark 1:35,  Matt 14:23,  Luk 5:15-16,  Matt 26:36,  Luk 9:18
 
Säg
Vi gjorde den här leken lite stressig med vilje. Det är ofta så i livet att vi stressar från en sak till en annan utan att vi hinner stanna upp och reflektera. Jesus hade säkert också ett ganska stressigt liv eller hur? Han gjorde en massa saker på en ganska kort tid. Men en sak som han alltid hade tid för var att ta tid för sin far i himlen. I de bibelorden som ni slog upp kan man se att han hade en slags andaktsrytm i sitt liv.
 
Läs
Läs bibelorden ovan igen. Ta mer tid att reflektera över vad som faktiskt står där den här gången. 
 
Säg
Jesus visste hur man skulle skapa en andaktsrytm och alltid vara nära Gud. Han visste att vi kan bli distraherade när vi är för upptagna med saker i våra liv så han drog sig undan för att vara med sin far. På samma sätt kan vi ta aktiva beslut för att göra tid för Gud och våra andakter under varje dag, vecka eller måndåd av livet.

Modul material
Biblar