skor

Min berättelse: Evangelisation 1

Det här är den första samlingen av tre i serien om evangelisation. Evangelisation är ett viktigt tema inom Alive och vi ser vikten av att hjälpa barnen att nå ut med budskapet om Jesus till sina vänner. Den här serien är uppbyggd kring konceptet - “tre berättelser”: Min berättelse, deras berättelser och Guds berättelse. I den här samlingen kommer vi att titta på “Min berättelse”. När vi säger evangelisation så kan det låta som något svårt och jobbigt, med vi vill hjälpa barnen att förstå att om de berättar sin berättelse om vad Jesus har gjort för dem så kan det beröra deras kompisar och andra människor. 

Samlingens längd: 81 min

Mål

 • Att visa på hur berättelser kan beröra andra människor och att förstå att vår berättelse (vittnesbörd) är väldigt viktig när vi vill berätta om vår tro. 
 • Att inspirera och uppmuntra barnen att berätta om sin tro för sina kompisar. 

Beskrivning

Det här är den första samlingen av tre i serien om evangelisation. Evangelisation är ett viktigt tema inom Alive och vi ser vikten av att hjälpa barnen att nå ut med budskapet om Jesus till sina vänner. Den här serien är uppbyggd kring konceptet - “tre berättelser”: Min berättelse, deras berättelser och Guds berättelse. I den här samlingen kommer vi att titta på “Min berättelse”. När vi säger evangelisation så kan det låta som något svårt och jobbigt, med vi vill hjälpa barnen att förstå att om de berättar sin berättelse om vad Jesus har gjort för dem så kan det beröra deras kompisar och andra människor. 

Material till samlingen

 • papper
 • pennor
 • Projektor
 • dator
 • kartongbitar
 • pennor
 • märkpennor
 • papper
 • Långt snöre
 • klädnypor eller häftmassa
 • papperslappar
 • pennor
 • papper
 • pennor
 • Biblar
 • Projektor
 • dator
 • Jaffa Cakes (kaka med kex-botten apelsinmarmelad och chokladöverdrag)
 • Projektor
 • dator
 • Högtalare
 • Bilaga Evangelisationsmetoder

Samlingens moduler

Dela med sig av det goda

Smaka
10 mins

Mål: Att förklara att när vi har något gott och bra så är det värt att dela med sig till andra. 

Förberedelser: Bjud på saft och fika som vanligt men bjud på något extra och speciellt - t.ex. en tårta, en speciell mjukkaka eller några roligare godis. 

Fika

 • Börja servera fika när barnen kommer. 
 • Efter någon minut väljer du ut ett barn och ger det speciella som du förberett till det barnet.
 • Säg att det är valfritt att dela med sig av vad han/hon fått. Förhoppningsvis vill personen dela med sig för att han/hon bryr sig om sina kompisar eller för att grupptrycket blir så stort att han/hon måste dela med sig!
 • Förklara sedan att berätta om sin tro fungerar på liknande sätt: att om man har något bra och gott så vill man dela med sig av det till andra som inte har det. 
Modul material
Fika

Älskling, jag älskar dig!

Aktivera
5 mins

Mål: Att bygga mod och lära känna varandra

Lek

 • Låt alla sitta i en cirkel.
 • Välj ut en frivillig.
 • Den frivillige ska gå upp till någon i cirkeln, titta dem djupt i ögonen och säga: “Älskling, jag älskar dig!”
 • Personen som tilltalas måste svara: “Älskling, jag älskar dig också men jag kan inte le.”
 • Om personen som svarar börjar le eller skratta då måste han/hon byta plats med den som frågade. 
 • Den nya personen i mitten väljer ut en annan person och säger “Älskling, jag älskar dig!”. 
 • Personen i mitten får inte ta i personen som de tilltalar men de kan försöka på andra sätt att få personen som sitter ner att le eller skratta. T.ex. kan de säga orden samtidigt som de gör lustiga miner, säga orden med en konstig dialekt (accent), o.s.v. De får dock inte använda några andra ord än de som är givna. 

Ryggtavlan

Lyssna
6 mins

Förberedelser: Skriv ut meddelandena som du har för veckan. För varje meddelande rita en enkel bild som är kopplad till det meddelanden. Det kan vara någon så enkelt som ett smiley face, ett hus, ett “Kr” tecken, o.s.v.

Meddelanden

 • Dela upp barnen i lika stora grupper med 5-10 i varje grupp.
 • Låt varje lag (grupp) ställa sig på ett led vända bort från dig. 
 • Rita den första bilden med hjälp av ditt finger på ryggen av personen som står närmast dig. 
 • Den personen ritar sedan samma bild på personen framförs rygg. 
 • Personen framför kan be personen bakom upprepar en gång det som de ritade. 
 • Ge den sista personen i ledet en penna och papper.
 • När den personen har fått bilden ritade på sin rygg ska de rita ner  vad de kände på pappret. 
 • Ge ett pris till det lag vars bild är mest lik originalet. 
 • Läs upp meddelandet som hör ihop med bilden.
 • Upprepa med en annan bild och ett annat meddelande. 

Säg
Idag ska vi tala om evangelisation vilket handlar om att ge vidare ett budskap. Det kanske kan känns som något svårt, men det kan vara enklare än du tror. Vi ska prata om vad vi menar med evangelisation och det enkla faktum att genom att berätta vår berättelse så kan vi göra människor intresserade i budskapet om Jesus. 

 

Modul material
Min berättelse
Evangelisation

Evangelisationsmetoder

Samtala
6 mins

Mål: Att diskutera vad evangelisation är.

Förberedelser: Tryck ut flera kopior av bilagan “Evangelisationsmetoder”.

Samtala

 • Om du har en stor grupp, dela upp barnen i mindre samtalsgrupper. 
 • Ge varje grupp en kopia av “Evangelisationsmetoder”.
 • Fråga barnen vilken av dessa bilder som bäst visar vad evangelisation är. Be dem motivera sitt svar. 
 • Vad är evangelisation? Varför tycker/tänker de så?

Säg
Många människor tror att evangelisation är endast för personer som kan predika högt på gator och som kan massor av långa, svåra ord. Men det handlar inte om det. Vi behöver inte kunna och förstå allt om Gud för att berätta om Honom för andra. Det räcker om vi berättar vår egen berättelse om vad Jesus har gjort för oss och människor kommer att lyssna. 

 

Modul material
Bilaga Evangelisationsmetoder

Unik evangelisationsmetod

Visa
5 mins

Mål: Att samtala om vad det betyder att evangelisera.

Förberedelser: Sätt upp projektor för att kunna visa följande YouTube klipp. 

Visa
Här är ett humoristiskt videoklipp om en extrem evangelisationsmetod.
https://youtu.be/SDX3WzpNoM0

Diskutera
Finns det något i detta klipp som du kan relatera till eller som du känner igen dig i?

Modul material
Projektor
dator
Högtalare

Marmelad i pannan

Aktivera
6 mins

Mål: Att visa att evangelisation handlar om våra hjärta. 

Lek

 • Ge alla i gruppen en jaffakaka.
 • Förklara att detta är en tävling och den som vinner får alla Jaffa cakes (jaffakakor) som är kvar. 
 • Målet är att äta upp allt utom apelsinmarmeladen (all chokladöverdrag och keks-botten ska bort). Man får inte äta av apelsinmarmeladen. 
 • När de har ätit upp allt runt marmeladen så ska de sätta fast apelsinmarmeladen på pannan på sig själv. 
 • Den som först sätter fast en HEL apelsinmarmelad i pannan vinner. (Kolla att apelsinmarmeladen är intakt och att det inte finns något chokladöverdrag eller kek-botten kvar. Om något finns kvar måste de fortsätta och äta upp det tills bara marmeladen är kvar.)

Säg
Det som ibland kan göra det svårt att berätta om vår tro är att vi får för oss att vi måste vara riktigt duktiga i hur vi berättar om vår tro. Det är inte sant. Precis som apelsinmarmeladen i jaffakakan är det goda inne i kakan, så är det våra hjärtan som gör evangelisation effektiv. Om människor förstår att vi bryr oss om dem, kommer de att lyssna på vad vi har att säga. 

 

Modul material
Jaffa Cakes (kaka med kex-botten apelsinmarmelad och chokladöverdrag)

Vad och varför

Fundera
9 mins

Mål: Samtala om varför det är viktigt att berätta och förstå vikten av vår berättelse. 

Säg
Varje person har en unik berättelse som är värt att lyssna till. För oss kristna är Jesus och vad Han har gjort för oss i centrum av vår berättelse. Evangelisation handlar inte om att skrika och predika om himmel och helvete. Det handlar om att berätta om vårt liv och berättelsen om vårt möte med Jesus  och vår tro på Honom. 

Fråga
Varför är det viktigt att berätta om Jesus för andra människor?
Hur kan vår personliga berättelse göra en skillnad?

Säg
När vi berättar vår berättelse visar vi att Jesus kan förändra liv - eftersom han har förändrat vårt liv. Om Jesus har förändrat våra liv så kan han även förändra de som lyssnar till vår berättelse, om de skulle vilja det. Det finns ett bra exempel på detta i Bibeln. Jesus samtalar med en kvinna som är helt utstött (mobbad) och alla ser ner på henne p.g.a. det liv hon lever. Hon blir helt förvandlad när hon möter Jesus. Hon går tillbaka till sin by och berättar sin berättelse för alla i byn. Då händer detta: 

Läs
Joh 4: 39-42
Många samariter från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord, då hon vittnade: "Han har sagt mig allt vad jag har gjort." När samariterna kom till honom, bad de att han skulle stanna kvar hos dem, och han stannade där två dagar. Och många fler kom till tro på grund av hans ord, och de sade till kvinnan: "Nu tror vi inte längre bara för dina ords skull. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens Frälsare."
 

Visa
(Alternativ till läsningen:)
Titta på detta videoklipp om kvinnan vid brunnen. 
https://youtu.be/7I_RDHjJcWQ

Diskutera

 • Varför tror du att människorna i byn vill börjar tro på Jesus?
 • Vilken del/roll hade kvinnan i detta?
 • Vad kan vi lära oss från den händelse när det gäller att berätta om vår tro?

Säg
Kvinnan gör inget speciellt eller talar inte på något speciellt elegant sätt. Allt hon gör är att hon berättar för de andra vad Jesus har gjort för henne. Resultatet är att människorna i byn vill träffa Jesus och när de gör det så förstår de själva hur fantastisk Jesus är. 

Läs
1 Petrus 3:15
Håll fast vid er tro på Kristus, er Herre, och om någon frågar er varför ni tror som ni gör, så ska ni vara beredda att berätta det för honom på ett mjukt och respektfullt sätt och med övertygelse.

Samtala

 • När borde vi berätta för andra om vår tro på Jesus?
 • Är det bara när folk frågar oss om vår tro som vi ska berätta om vår tro?
 • Hur borde vi berätta om vår tro?

Säg
Bibeln uppmanar oss att vara beredda att berätta om vår tro när någon frågar oss om den. Under de kommande samlingarna ska vi först titta på vikten av vår berättelse och hur vi kan dela den med andra. Sedan ska vi titta på våra kompisars berättelse och hur vi kan lyssna på dem och relatera till dem och deras livssituation. Slutligen ska vi titta på Guds berättelse och hur den passar in med vår och våra kompisars berättelser. Att känna till dessa berättelser kan vara ett mycket effektivt verktyg för att kunna berätta om Jesus till människor runt omkring oss. 

Modul material
Biblar
Projektor
dator

Konsekvenser

Aktivera
6 mins

Mål: Att visa hur en berättelse kommer till. 

Till ledaren: Beroende på mognadsnivån i din grupp så kan det vara bra att kolla vad de har skrivit innan det läses upp högt så att de inte har skrivit något oanständigt i berättelserna. 

Lek

 • Låt alla sätta sig i en cirkel. 
 • Ge alla ett papper och en penna.
 • Be dem skriva ett valfritt pojkman längst upp på pappret.
 • De ska sedan vika pappret så att namnet inte syns och skicka pappret till vänster. 
 • Efter det ska de skriva ett flicknamn på det papper som de nu har framför sig. De viker det så att namnet inte syns och skickar det till vänster. 
 • Fortsätt på samma sätt med följande frågor:
 1. En plats där de träffades - “ De träffades…”
 2. Vad han sa - “Han sa…”
 3. Vad hon sa - “Hon sa…”
 4. Vad konsekvensen blev - “…”
 • När det är klart kan de öppna pappret som de har framför sig och läsa upp det som är skrivet. Resultat borde bli lustigt.

Säg
Berättelser kan vara mycket minnesvärda, även om de kan verka lite konstiga ...

 

Modul material
papper
pennor

Berättare

Aktivera
5 mins

Mål: Att tycka om att berätta berättelser.

Lek

 • Dela upp barnen i grupp med minst fyra i varje grupp. 
 • Gruppen ska tillsammans skapa en underbar och fantasifull berättelse på ett speciellt tema som du väljer ut.  Det kluriga är att de måste skapa berättelsen ett ord i taget. De ska alltså göra berättelsen tillsammans men de får bara säga ett ord åt gången innan det blir den nästes tur. Fortsätt på det sättet tills de har skapat en berättelse. 
 • Temat kan vara helt påhittat som t.ex. “toalettbesök efter currygrytan” eller “gör-det-själv hjärnkirurgi” eller så kan det vara mer specifika som t.ex. “evangelisation”.

Säg
Ofta vänder vi oss till andra för att få veta vad vi borde säga när vi ska evangelisera, men som du kanske såg i skapandet av berättelsen så är det inte så effektivt. Det blir inte alltid så bra.  Det som är viktigt är att du vet att du har en berättelse att berätta, vad den berättelsen är och vad Gud har gjort i ditt liv. 

Din berättelse

Fundera
7 mins

Mål: Att fundera över din berättelse i detalj.

Säg
Vi förstår nu hur viktigt det är att berätta sin egen berättelse. Nästa steg är att fundera över hur du ska berätta den. Du kanske tänker: “Jag har inte en berättelse som är värt att berätta”. Där har du fel! Om vi har Jesus i våra liv så har vi en berättelse att berätta. Det är Jesus som är det centrala i din berättelse och det är allt värt att berätta om Honom. 
Det kan hjälpa att tänka på din berättelse i tre delar. (Även om vi alla har olika sätt som vi har kommit till tro på. För vissa handlar det om ett beslut som vi tagit vid ett speciellt tillfälle - för andra något som sakta växt fram under en tid till något som sedan blivit en stabil tro):

 • Del 1 - Ditt liv innan du mötte Jesus. Även om du har vuxit upp i ett kristet hem, kanske det fanns en tid innan du tog din tro och Jesus på allvar. Hur var det? Hur var den tiden annorlunda jämfört med nu?
 • Del 2 - När du mötte Jesus. Det tillfälle när du bestämde att Jesus var verklig och någon som du ville leva för, eller den period i ditt liv när din tro växte sig stark. 
 • Del 3 - Ditt liv nu. Tänk på vad som är annorlunda sedan du beslöt dig leva för Jesus; kanske hur du väljer att leva nu, hur du ser på andra människor idag. Hur har dessa saker ändrats?

Aktivitet

 • Sätt upp ett snöre genom rummet för att skapa en “tvättlina”.
 • Dela ut pennor och mindre papperslappar. 
 • Uppmuntra barnen att skriva ner några meningar på papperslapparna. En papperslapp för varje del (tre delar).  Kort beskriva de olika delarna som nämnts ovan. 
 • Uppmuntra dem att ta några minuter att titta på lapparna och fundera över sin berättelse och memorera de viktigaste punkterna. 
 • När de känner sig klara ska de sätta upp sina lappar på respektive plats. Tiden före Jesus sätter de upp i början av tvättlinan, del 2 i mitten och del 3 i slutet av linan. (Klädnyporna används för detta). 
 • Be barnen sätta sig i par - helst med en god vän. 
 • Uppmuntra dem att berätta sina berättelser för varandra - detta är en mycket bra träning!

Diskutera

 • Hur kändes det att skriva din berättelse?
 • Hur kändes det att berätta den?

 

Modul material
Långt snöre
klädnypor eller häftmassa
papperslappar
pennor

Tweeta din tro

Aktivera
8 mins

Mål: Att ge barnen verktyg för att kunna kommunicera sina berättelser på ett bra sätt.

Till ledaren: Den här aktiviteten fungerar mycket bättre om ni har gjort modulen “Din berättelse”. 

Säg
Twitter används av många. Det som gör det speciellt är att du måste skriva viktiga saker med begränsat antal meningar. På Twitter har du bara 140 tecken att använda. Skulle du kunna skriva din berättelse med bara 140 tecken?

Aktivitet

 • Uppmuntra alla att skriva sin berättelse (alla delar) för att passa på Twitter.
 • Om några av barnen använder Twitter så kan de faktiskt tweeta sin berättelse.
 • De som inte har Twitter kan skriva ner sin berättelse i telefonen.
 • När alla har gjort detta, låter du några av barnen inklusive dig, läsa upp sina berättelser.

Alternativ

 • Ge varje barn en kartongbit och en penna.
 • Låt dem sammanfatta sina berättelser till två fraser. 
 • På ena sidan av kartongen ska de skriva vem de var och hur de levde innan de lärde känna Jesus. De ska skriva detta med så få ord som möjligt. 
 • På andra sidan ska de skriva vem de är och hur de lever nu - återigen använda så få ord som möjligt. 
 • Låt alla visa upp sina två sidor av kartongen för resten av gruppen. 
Modul material
kartongbitar
pennor
märkpennor
papper

Porträtt

Be
7 mins

Mål: Att börja tänka på vem vi kan berätta vår berättelse för. 

Säg
Utmana alla att fundera över personer som de skulle kunna berätta sin berättelse för och be för dem. Förklara att det är viktigt att berätta vår berättelse men att det är endast Gud som kan förändra en människas hjärta och därför är det viktigt att vi både ber för våra kompisar och berättar vår berättelse. 

Visa 
Visa följande videoklipp om vikten av bön: 
https://www.youtube.com/watch?v=Nyoc_0UBTsk  (svensk version kommer)

Be

 • (Du kan välja att sätta på passande bakgrundsmusik om det skulle passa). 
 • Ge alla ett stort pappersark och en penna.
 • Be alla göra porträtt av sig själva och skriva en kort version av sina berättelse vid sidan av porträttet. (Det som de skrev på “Tweeta din tro” eller på kartongen passar utmärkt.)
 • Sedan ska de skriva namn eller rita porträtt av sina vänner som de vill ska komma till tro på Jesus. 
 • Dela sedan in barnen i grupper med två eller tre och be för de personer som finns på varandras porträtt. 

 

(OBS! Spara dessa papper till samlingarna Evangelisation 2 och Evanglisation 3). 

 

Modul material
papper
pennor
Projektor
dator

Berätta din berättelse

Kom ihåg
1 mins

Mål: Att utmana alla att göra det som vi har lärt oss under den här samlingen

Säg
Att berätta om Jesus till andra människor är mycket viktigt och det behöver inte vara något konstigt och otäckt. Kom ihåg att din berättelse är viktig och ett av det bästa sätten du kan dela din tro med andra. Fortsätt be för dina vänner under den kommande veckan och håll ögonen öppna för en möjlighet att berätta din berättelse för någon som du känner.