knäppta händer

Min tro 1: Personlig tro

Det här är den första av fyra samlingar där vi kommer att undersöka vad det innebär att ha en egen tro på Gud. För vissa barn som vuxit upp i en församling kan tron vara något som de bara övertagit från sina föräldrar. Vad innebär det att ha en egen tro och inte bara tro för att någon annan gör det? I den här samlingen samtalar vi kring vad vår tro betyder för oss och hur Gud har tänkt att vi ska leva.

Till ledaren: 
I denna samling försöker vi uppmuntra barnen till kritiskt tänkande. Det är inte meningen att barnen ska börjar tvivla men att pröva tron samt utveckla en äkta tro hos barnen är viktigt. Var beredd att tala om svåra saker som tex. om evangeliet är sant. Tillåt barnen att fundera över och brottas med svåra frågor.

Samlingens längd: 91 min

Mål

 • Att personligen fundera över varför vi tror på Gud och inte bara följa vad någon annan tro och säger.
 • Att hjälpa barnen ta steg framåt för att utveckla en personlig tro.

Beskrivning

Det här är den första av fyra samlingar där vi kommer att undersöka vad det innebär att ha en egen tro på Gud. För vissa barn som vuxit upp i en församling kan tron vara något som de bara övertagit från sina föräldrar. Vad innebär det att ha en egen tro och inte bara tro för att någon annan gör det? I den här samlingen samtalar vi kring vad vår tro betyder för oss och hur Gud har tänkt att vi ska leva.

Till ledaren: 
I denna samling försöker vi uppmuntra barnen till kritiskt tänkande. Det är inte meningen att barnen ska börjar tvivla men att pröva tron samt utveckla en äkta tro hos barnen är viktigt. Var beredd att tala om svåra saker som tex. om evangeliet är sant. Tillåt barnen att fundera över och brottas med svåra frågor.

Material till samlingen

 • dator
 • Projektor
 • röda bitar av frukt
 • en plastfrukt
 • 4 ringar
 • Papper och penna
 • musik
 • post-it lappar
 • Bilagan “Provet”
 • pennor
 • Biblar
 • papper
 • papper
 • penna
 • Bibel
 • dator
 • Projektor
 • en växt i en innerkruka eller bara en innerkruka
 • pennor
 • blädder-block
 • tuschpennor
 • ögonbindlar

Samlingens moduler

Gissa innehållet

Aktivera
10 mins

Lek

 • Dela in barnen i lag med 4-5 personer i varje grupp.
 • Låt lagen sprida ut sig i rummet så att de inte kan spionera på varandra.
 • Ge lite inslagspapper, tejp och en sax till varje grupp.
 • Varje grupp får sedan ett par saker som du tagit med dig (eller låt grupperna slå in föremål de har med sig/på sig).
 • Förklara att de har tre minuter på sig att slå in sina presenter på ett kreativt sätt.
 • Låt sedan grupperna byta presenter med varandra.
 • Grupperna ska därefter försöka gissa vad som finns i presenterna och får 1 poäng för varje korrekt svar. Vid fel svar går poängen istället till det lag som slagit in presenten.
 • Det lag som lyckas samla ihop flest poäng vinner.

Säg 
Det här är den första samlingen av fyra i en serie som handlar om vad det innebär att ha en personlig tro. Vi kommer att prata om varför det är viktigt att ha en egen tro och inte bara följa vad någon annan gör och tror. Det var kanske svårt att lista ut vad som fanns i paketen i leken. På samma sätt kan det vara med vår tro också om vi tex. fått vår tro från våra föräldrar och inte egentligen vet vad den innebär. Vi kanske går i kyrkan varje söndag eller ber godnatt-bön eftersom att våra föräldrar gör. Det behöver inte betyda att vi egentligen förstår innebörden av det. Det är därför det är viktigt att ta tid och fundera över vad vi tror på. Då kan vi bättre förstå varför vi gör vissa saker.

Modul material
olika saker du tagit med
inslagspapper
Tejp
saxar

Blindmålning

Aktivera
10 mins

Lek

 • Låt två par komma fram (helst par som känner varandra väl).
 • En av dem ska vara “konstnären” och den andra den som förklarar.
 • Sätt ögonbindel på konstnären och ge denne en penna.
 • Ge den som förklarar ett av de ord du förberett.
 • Förklara att de ska försöka få sin konstnär att rita det som står på lappen utan att faktiskt säga det nedskrivna ordet. (De ska försöka förklara hur det ser ut eller vad det används till.) Den som förklarar ska stå så att de inte kan se vad konstnären ritar.
 • Ge dem 2 minuter att utföra uppdraget innan du kontrollerar deras arbeten.
 • Vilket av paren har lyckats bäst med uppgiften?
 • Upprepa med så många frivilliga som du har tid med.

Här är några föremål de kan rita:
Traktor
Glasögon
Tandborste
Groda
Eiffeltornet

Säg
Det kan ibland vara frustrerande att vara ung. Mycket av det du måste göra hemma eller i skolan är sådant som någon annan har bestämt att du ska göra. Vi uppmuntras att vara individer men mycket är redan förutbestämt. En stor del av våra liv är sådant som vi “ärvt” från våra föräldrar eller mor/far-föräldrar. På ett sätt är inte det något dåligt, eftersom vi kan lära oss från människor med mer erfarenhet än oss. Det finns dock en risk om vi gör saker bara för att de alltid gjorts så utan att fundera på varför vi gör dem. Det kan t.ex. vara på det sättet med vår tro. Många av er går till kyrkan för att era föräldrar gör det. Det är helt okej! Har du dock någon gång funderat på varför du borde gå till kyrkan? Det är detta vi ska samtala om idag.

Modul material
blädder-block
tuschpennor
ögonbindlar

Finna en tro

Visa
7 mins

Videoklipp
Titta på följande videoklipp tillsammans: https://youtu.be/Fq5PHotj3Fo (Visa till min. 3:00)

Fråga

 • Vad tyckte ni om Elisabeths berättelse?
 • Är det en skillnad mellan att gå till kyrkan för att ens föräldrar gör det och att hitta "sin egen tro" och gå till kyrkan för man vill det?

 
Säg

Under den här samlingen ska vi prata mer om att växa i sin "egen" tro och vad det betyder.

Modul material
dator
Projektor

Varför tror jag?

Fundera
5 mins

Aktivitet

 • Ställ fram en krukväxt eller bara en kruka i mitten av rummet och fäst en lapp på den som säger “TRO”.
 • Förklara att precis som att en krukväxt eller blomma har en rot som gör att de står stadigt och kan växa så har även vår tro en “rot” eller grund att stå på.
 • Dela sedan ut post-it lappar och pennor till barnen.
 • Be dem skriva ned på pappret vad roten till deras tro är, med andra ord varför de tror som de gör.
 • Låt dem skriva ett par saker var och sedan lägga dessa lappar bredvid krukan.
 • När alla är klara kan ni läsa upp vad barnen skrivit och fundera runt frågan tillsammans. Varför väljer de att vara kristna? 

Säg
I Johannesevangeliet kapitel 4 finns det en berättelse om en samarisk kvinna vid en brunn. Jesus träffar den samariska kvinnan och förändrar hennes liv genom det samtal som de har med varandra. Jesus vet allt om hennes liv och kvinnan förstår att han är Messias (Frälsaren). Kvinnan går sedan iväg och berättar om Jesus för sina vänner. Först tror de på Jesus på grund av det kvinnan hade berättat för dem men sedan träffar de Jesus själva och Bibeln säger följande:
 
Läs
Joh 4:42  “Sedan sa de till kvinnan: Nu tror vi därför att vi själva har hört honom, inte på grund av vad du berättade för oss. Han är verkligen världens Frälsare.” (SVL)
 
Säg 
För de här människorna var inte Jesus bara någon de hört om längre utan någon som de själva valt att tro på. Så borde det vara för oss också.

 

Modul material
en växt i en innerkruka eller bara en innerkruka
pennor

Upprepa det om du kan!

Aktivera
7 mins

Lek

 • Be två frivilliga komma fram. (Förklara att detta är en väldigt enkel lek). 
 • De två tävlande ska försöka upprepa en ramsa som du som ledare läser upp för dem.
 • Förklara att du bara kommer att läsa ramsan en gång.
 • Om de misslyckas med att upprepa ramsan ord för ord är de ute ur leken och du väljer en ny frivillig som får försöka.

 
Här är några ramsor du kan använda dig av: (Om du använder dig av dina egna ramsor se då till att de är tillräckligt långa för att göra leken intressant).

 1. Flyg, fula fluga, flyg. Och den fula flugan flög.
 2. Hans Hanssons halta höna hade en hiskelig hosta hela härliga hösten
 3. Knut satt vid en knut och knöt en knut.
 4. Farfar, får får får? Nej, får får inte får, får får lamm. 
 5. När Knut knutit knuten var knuten knuten.
 6. Packa pappas kappsäck med åtta pepparkorn
 7. Sotaren Selma samlar semlor. Se så många semlor Selma samlat.
 8. Sjuttiosju sköna sjuksköterskor skötte sju sjösjuka sjömän på skeppet i Shanghai.

Har du svaren?

Samtala
12 mins

Samtala om
Föreställ dig att du ska skriva ett jätteviktigt prov och när du ska sätta dig ner i bänken för att börja skriva ger någon dig en lapp med alla de rätta svaren. Hur skulle du känna dig? Vad skulle du vinna på att ta lappen? Vad skulle du förlora på det? (Särskilt långsiktigt)
 
Läs
Fil 2:12-13 ”Kära vänner, när jag var tillsammans med er var ni alltid angelägna om att följa min undervisning. Och nu när jag är borta, måste ni vara ännu mera noga med att göra de goda gärningar som är ett resultat av frälsningen. Ni måste lyda Gud med djupaste allvar och hålla er borta från allt det som inte tilltalar honom. Gud arbetar nämligen med er, skapar hos er viljan att lyda honom och hjälper er sedan att göra det han vill.” (SVL)
 
Samtala om 

 1. Varför tror du Paulus sa till lärjungarna att skulle vara ännu mer noga med att göra goda gärningar när han inte var hos dem?
 2. Vad tror du att det betyder att lyda Gud med djupaste allvar?

 
(Till ledaren: Om du vill kan du titta på detta videoklipp (på engelska) och ta inspiration från det. : https://www.youtube.com/watch?v=qawnYGUflC0 Own Your Faith Part 3 (Brandon Erga) 
 
Säg
Varför tror vi på Gud? Varför går vi till kyrkan? Är det för att vi vill eller för att våra föräldrar säger åt oss att göra det? Det är dags för oss att skapa vår "egen tro". Att vi går till kyrkan för att vi själva vill och för att vi själva har en önskan att lära känna Gud.  När vi “ärver” vår tro från våra föräldrar kan det verka som att vi kan de rätta svaren men är de vår personliga tro eller bara något vi ha "lärt" oss från våra föräldrar. Vi behöver lära känna Gud personligen. Våra föräldrar, ungdomsledare eller pastor kan lära oss om Gud men syftet är att vi skapar vår egen tro och en egen relation med Gud. Det är viktigt att vi personligen vill närma oss Gud, att vi vill lära oss mer om Honom och inte bara för att våra föräldrar önskar det eller för att vår ungdomsledare säger att vi ska göra det. 

Modul material
dator
Projektor

Fråga författaren

Fundera
9 mins

Aktivitet

 • Ge ett papper och en penna till varje deltagare.
 • Ge dem två minuter att skriva ned en kort berättelse (två meningar räcker). Den kan handla om vad som helst, ju kreativare desto bättre.
 • Samla in lapparna, lägg dem i en skål och blanda om dem.
 • Dra sedan en lapp åt gången och läs upp berättelserna.
 • Barnen ska försöka gissa vem som skrivit den berättelse du läser upp.

Läs
Hebréerbrevet 12:1-2 “Låt tanken på alla dessa trons hjältar sporra oss så som en idrottsman sporras av sin publik. Och låt oss göra oss av med allt som hindrar oss och håller oss tillbaka, framför allt synden som vill gripa tag i oss och få oss att falla. Låt oss löpa med uthållighet i det lopp vi har framför oss. Se på Jesus, som både har visat oss trons väg och vill hjälpa oss att nå målet. Han var villig att dö en skamlig död på korset, eftersom han visste vilken glädje han skulle vinna efteråt. Nu sitter han på hedersplatsen vid Guds tron.” (SVL)

Säg 
I bibelversen står det att Jesus visat oss trons väg, det är han som är grunden och upphovsmannen till vår tro. Precis som en författare är upphovsman till sin bok är Jesus upphovsman eller skaparen av vår tro. Om man vill veta något om en bok är det bäst att fråga författaren själv. För oss kristna är bästa sättet att utveckla en egen tro att samtala med skaparen (Gud/Jesus).
 
Be
Uppmuntra barnen att ta ett par minuter i bön. Försök skapa en tyst och lugn atmosfär och låt barnen ta en minut att prata med Gud om sin tro. Be till avslutning en bön för alla närvarande. Uppmuntra barnen att göra det till vana att prata med Gud då och då.

 

Modul material
papper
penna
Bibel

21 frågor

Aktivera
6 mins

Lek 

 • Välj någon i gruppen som ska tänka på ett ord.
 • Det ska antingen vara ett djur, en grönsak, eller tex. ett material. (Det kan med andra ord inte vara något som tex. en dröm eller något i det förflutna.)
 • Börja med att fråga vilken kategori de valt.
 • Gruppen har sedan 21 frågor på sig att lista ut vilket ord personen tänker på.
 • Frågorna måste kunna besvaras med ja eller nej.
 • Om laget väljer att gissa vad det är räknas det som en fråga.
 • Kör så många rundor som ni har tid för.

Säg
Inte allt med tro är helt enkelt. Ibland kan det kännas som vi inte riktigt vet svaren på vem Gud är eller hur vi ska tro. Det är lite som med frågorna vi precis gjorde. Vi behöver ställa frågor och söka svar för hitta det rätta svaret. När vi intresserar oss i frågor kring Gud, när vi ställer frågor, när vi läser vår Bibel, leder det till att vi kommer att förstå mer och mer av  vem Jesus är. Vi börjar att forma vår egen tro. 

Provet

Fundera
10 mins

Läs
2 Kor 13:5-6 “Granska er själva. Är ni verkligen kristna? Klarar ni provet? Känner ni Kristi närvaro och kraft alltmer inom er? Eller låtsas ni bara vara kristna, medan ni i verkligheten inte alls är det? Jag hoppas att ni kan hålla med om att jag har klarat provet och verkligen tillhör Herren.” (SVL)

Säg
Var lugn! Paulus försöker inte säga att vi måste klara ett prov för att vara kristna. Vad som menas är att det är viktigt att regelbundet arbeta på att växa i tron. Att ha en personlig tro betyder att vi tar ansvar för den och regelbundet prövar vår tro.

Aktivitet

 • Dela ut kopior av bilagan “Provet” samt pennor till alla i gruppen.
 • Berätta att ni kommer att ta ett par minuter för att kontrollera hur det står till med er tro.
 • Du kan behöva leda barnen igenom denna uppgift genom att ge några exempel på frågor som kan vara av hjälp.

Exempel på frågor:

 1. Hur regelbundet ber jag?
 2. På en skala från 1-5 hur mycket tillåter jag Gud tala till mig?
 3. Tar jag tillräckligt med tid till att läsa min Bibel?
 4. Har jag lyssnat till Guds röst idag?

Var inte FÖR detaljerad, låt barnen komma på egna sätt att testa sin tro på. Uppmuntra barnen att ha kvar sina test och ta med sig dem hem.

Modul material
Bilagan “Provet”
pennor
Biblar
papper

Fyra steg

Fundera
10 mins

Förberedelser: Skriv följande meningar på fyra olika A4-ark: 

 1. Egentid med Gud
 2. Vandra med Gud
 3. Göra det du läser
 4. Umgås med rätt vänner

Lägg ut fyra rockringar på golvet och placera ett A4 ark i varje ring. Lägg fram pennor och papper bredvid ringarna.
 

Säg
Vi ska fundera på några praktiska sätt hur vi kan utveckla vår tro. Det finns inga regler för hur vi gör detta men tillsammans kanske vi kan komma på några bra idéer.

 1. Att ta tid med Gud är kanske det mest självklara steget till att lära känna honom bättre. Det innebär inte att vi sitter tysta på våra rum i 30 minuter. Det gäller att komma på vilket sätt som fungerar för dig. Det kan t.ex. vara att ta en promenad i naturen eller lyssna på musik.
 2. Att vandra med Gud innebär att vi gör Gud delaktig i våra liv. Hur märker du av Gud? Kanske är det när du ser något vackert, eller när något går riktigt bra för dig. Det är viktigt att låta Gud vara delaktig i hela våra liv och inte bara vid vissa tillfällen.
 3. Att göra det du läser betyder att ta Bibeln på allvar. Låt inte tron vara något som du bara har memorerat utan något som du också omsätter i praktiken. Hur kan man t.ex. bry sig om de fattiga.
 4. Att umgås med rätt vänner betyder att hitta någon du kan prata med, be med, och som kan hjälpa dig samt utmana dig i din tro.

 
Aktivitet

 • Låt barnen gå runt i rummet i cirka tio minuter. De ska stanna till en stund vid varje rockring.
 • Uppmuntra dem att ta ett par post-it lappar och skriva ned kreativa sätt på hur de kan göra dessa saker på.
 • Be dem sedan lägga sina lappar i ringen.
 • Om barnen har svårt att komma på idéer kan det hjälpa om de är konkreta och funderar på en sak de kan göra idag, en sak de kan göra imorgon och en sak under det här året.
 • När alla är klara uppmuntrar du dem att försöka komma ihåg att göra de saker de skrivit för idag och imorgon.

Be

 • Dela in barnen i grupper med 3-4 personer i varje.
 • Be dem berätta för varandra om vad de skrev på sina post-it lappar.
 • Uppmuntra dem att be för varandra. Om dina barn inte är vana att be högt tillsammans kan det vara en god idé att låta en hjälpledare be i varje grupp.
Modul material
4 ringar
Papper och penna
musik
post-it lappar

Äkta tro bär frukt

Kom ihåg
5 mins

Säg
Äkta tro är attraktiv! Det är som med den här frukten, vid första anblick kan det vara svårt att skilja plastfrukten från den riktiga men när du tittar närmare blir det ganska uppenbart vilken bit som är äkta. Så är det med tro också, om man tittar lite närmare märker man om någon har en äkta, genuin tro eller inte. Att verkligen ha en personlig tro, ta tid för Gud och göra de fyra stegen (som vi pratade om i modulen innan) är bra. Det både utvecklar vår relation med Gud, samtidigt som det också gör tron äkta och därmed även mer attraktiv för våra vänner. Då blir vi som riktiga bitar frukt - the real thing (äkta vara)!
 
Aktivitet

 • Dela ut en bit frukt till varje barn (det spelar ingen roll vilken sort det är).
 • Uppmuntra barnen att medan de äter frukten fundera på hur de kan göra tron till sin egen.
 • Avsluta med bön.
Modul material
röda bitar av frukt
en plastfrukt