öppen Bibel

Min tro 3 - Bibeln och andra viktiga saker

Det här är den tredje samlingen i en serie med fyra delar där vi funderar över vad det innebär att ha en egen tro. I den här samlingen kommer vi att lära oss om hur vi kan utveckla vår tro genom bibelläsning och bön. Det kanske verkar tråkigt men i själva verket kan vi få uppleva otroliga saker genom att söka Gud dagligen.

Samlingens längd: 93 min

Mål

 • Att utforska Bibeln och bättre förstå varför vi behöver läsa den.
 • Att se hur vi kan lära känna Gud genom Bibeln.
 • Att förstå hur viktig bönen är för att bibehålla vår relation med Gud. 
 • Att lära oss bedja så som Bibeln lär oss.

Beskrivning

Det här är den tredje samlingen i en serie med fyra delar där vi funderar över vad det innebär att ha en egen tro. I den här samlingen kommer vi att lära oss om hur vi kan utveckla vår tro genom bibelläsning och bön. Det kanske verkar tråkigt men i själva verket kan vi få uppleva otroliga saker genom att söka Gud dagligen.

Material till samlingen

 • Bibel
 • Papper och pennor
 • ev. annat pysselmaterial
 • Bakgrundsmusik
 • Bibel
 • Papper och penna
 • en mjuk boll
 • Bibeln
 • svärd av skumplast (du kan ev. använda ihoprullade dagstidningar om du inte har svärd)
 • dator
 • Projektor
 • Högtalare

Samlingens moduler

Bibelpictionary

Aktivera
8 mins

Lek

 • Dela in gruppen i lag med 3-6 deltagare i varje.
 • Ge varje lag ett papper och en penna.
 • Ställ dig i mitten av rummet med bilagan “Bibelpictionary” i din hand.
 • Låt en person från varje lag komma fram till dig för att få veta vad de ska rita.
 • Be dem sedan gå tillbaka till sin grupp och försöka rita den bibelberättelse som du gett dem (utan att prata med sina lagkamrater).
 • När gruppen gissat vilken berättelse det är får nästa deltagare komma fram och ta emot nästa uppdrag.
 • Den grupp som först gissat alla berättelser vinner. 

Säg
Det finns många berättelser i Bibeln och du kan säker några av dem väldigt bra. Du kanske har vuxit upp med dem i söndagsskolan, läst om dem eller sett dem på TV.  Men det finns mer till Bibeln än bara en massa berättelser och idag ska vi lära oss om varför Bibeln är så viktig för vår egen tro på Gud.

Modul material
Bibel
bilagan “Bibelpictionary”
papper
penna

Sortera muggar

Aktivera
10 mins

Till ledaren: Om det känns som en för stor uppgift att ta alla Bibelns böcker kan du välja att t.ex. endast ta de historiska böckerna i Gamla testamentet och evangelierna från det Nya testamentet. Gör begränsningar som känns lämpliga för din grupp.

Förberedelser: Skriv ut namnen på Bibelns alla böcker på engångsmuggar (så att det går att läsa när muggen är vänd upp och ned). Du behöver ett set av muggar för varje lag. Det går också bra att skriva böckernas namn på små pappersassietter.

Lek

 • Ge ett set engångsmuggar till varje lag.
 • Be dem försöka ställa ut muggarna i den ordning som böckerna kommer i Bibeln.
 • Ge dem efter en liten stund en Bibel att slå i för att hjälpa till med denna uppgift.
 • Den grupp som först lyckats placera muggarna i rätt ordning vinner.

Säg
Bibeln är inte bara en bok utan en samling av flera böcker som skrivits av oika författare och vid olika tidpunkter. Varje bok är annorlunda, en del är berättelser om Jeus liv, andra är dikter, böner eller brev. 
 
Samtala om
Ta en stund och förklara för barnen hur Bibeln är uppbyggd och hur de kan lära sig att hitta i biblen.
 
Till ledaren: Det här kan vara ett bra tillfälle att ta reda på om alla i gruppen har sin egen Bibel hemma eller inte. Kanske kan din församling bidra med en enklare Bibel som kan ges ut till dem som inte har en egen Bibel, eller visa dem hur de kan använda en bibelapp. 

Modul material
plastmuggar
märkpennor
Biblar

I begynnelsen

Fundera
8 mins

Läs
2 Timoteus 3:16–17 (SVL)

Hela Skriften är inspirerad av Gud, och det finns inget som kan mätas med den, när det gäller att undervisa oss om vad som är sant och lära oss att förstå vad som är orätt. Den korrigerar oss och hjälper oss att leva som Gud vill. Genom den blir var och en som vill tjäna Gud rustad till att göra gott mot andra.
 
Samtala
Det var Paulus som skrev dessa ord till Timoteus. Vad menar Paulus att Bibeln betyder för oss?
 
Säg
Paulus säger att Bibeln kommer från Gud och att det innehåller viktig information som Han vill att vi ska veta om. Information som hjälper oss att leva på ett rätt sätt. Genom att följa det som står i Bibeln blir vi hjälpt att kunna göra gott mot andra. 
 
Säg
Visste du att…..

 • Ordet kristen faktiskt bara finns tre gånger i Bibeln.
 • Att den äldste personen i Bibeln blev 969 år gammal.
 • Den kortaste versen i Bibeln bara innehåller två ord. (Jesus grät. Joh 11:35).
 • Det finns 31175 verser i Bibeln.
 • Bibeln är skriven under en tidsperiod av 1500 år.

 
Fråga

 1. Hur kan vi lita på Bibelns ord?
 2. Hur är Bibeln relevant för oss idag?
 3. Finns det delar av Bibeln som du tycker är svåra att förstå?
Modul material
Biblar

Bibelbingo

Aktivera
6 mins

Förberedelser: Skriv ut bilagan Bibelns böcker. Klipp ut ett set av bibelböckerna och lägg dem i en hatt/skål/hink. Skriv ut ett antal kopior av bilagan "Bibelord i ordning" och ge till barnen för att underlätta för dem att välja böcker till sitt bingo. Om du inte har så många barn och begränsad tid där du vill ha ett snabbare bingospel kan du välja att endast ta bibelböcker från Gamla eller Nya testamentet. 

Lek

 • Ge ett papper och en penna till varje barn och be dem rita upp en bingoruta med 9 rutor (3x3).
 • Be dem skriva in ett namn på en bibelbok i varje ruta.
 • Dra en lapp från den hatt/skål/hink du förberett och läs upp bokens namn.
 • Barnen kryssar av den boken på sin bingoruta.
 • Fortsätt tills någon fått tre rätt i rad och ropar BINGO!

Säg
Olika böcker i Bibeln talar till oss på olika sätt. Vi har alla våra favoriter och genom våra liv kan de komma att ändras beroende på vilken situation vi befinner oss i. För att vi ska få en bättre bild av Gud är det viktigt att vi också ser på Bibeln som helhet.
 
Samtala om
Fråga barnen om de har någon favoritvers från Bibeln. Låt barnen berätta om olika verser eller böcker i Bibeln som talat till dem på ett särskilt sätt.

Modul material
Papper och penna
bilaga Bibelns böcker
bilaga Bibelns böcker i ordning
sax
häftmassa

Gissa frågan

Fundera
5 mins

Aktivitet

 • Läs upp svaren (orden) från bilagan ett åt gången.
 • Låt barnen ge förslag på vad frågan skulle kunna vara som hör ihop med det svaret. T.ex. du säger “Blå” och en möjlig fråga skulle kunna vara “Vilken färg har himlen?”  eller “Vilken är min favoritfärg?”
 • Låt barnen ge ett par olika förslag till varje svar. 

Säg
Ibland kan det vara så att vi har fler frågor efter vi läst vår Bibel än när vi började. Det är inte alltid lätt att förstå allt det som står i Bibeln. Då kan det vara till stor hjälp att läsa Bibeln tillsammans med någon annan eller att samtala om det vi läst med någon. Vi kan lära oss av andras kunskap, tankar och idéer, samt hur de tolkar Bibelordet. I slutänden är det Gud som har alla svaren och att be till Honom gör det lättare att läsa Bibeln och utveckla vår relation med Honom.

Modul material
Bilagan “Gissa frågan”

Kampen

Aktivera
6 mins

Lek

 • Be barnen dela in sig i par.
 • Låt paren ställa sig mitt emot varandra och sträcka ut sin högra hand och kroka fast i varandras tummar.
 • När de fattat tag om varandras tummar ska de peka med pekfingret mot varandra.
 • När ledaren säger “Kör” ska de båda försöka vidröra sin motståndares axel med sitt utsträckta pekfinger.
 • Den som först lyckas med detta vinner och hittar en ny partner att tävla mot.
 • Du kan antingen köra leken som en utslagsturnering eller låta barnen gå runt och försöka vinna mot så många som möjligt.

Läs
1 Timoteus 6: 11–12
Timotheos, du är en gudsman! Fly bort från allt detta onda och arbeta i stället för det som är rätt och gott. Lita på Gud och älska andra människor. Lär dig att ha tålamod och var vänlig. Fortsätt att kämpa för Gud. Håll fast vid det eviga liv som han har kallat dig till och som du på ett så frimodigt sätt bekänt inför många vittnen.

Säg 
Ibland kan vår tron och vandring med Gud vara som en kamp. Med Guds hjälp kan vi klara av och vinna den kampen och även växa i vår tro. Tron är något som kan växa och utvecklas. Den växer när vi söker Gud och önskar lära oss mer om honom. 

Svärdduellen

Fundera
5 mins

Till ledaren: Om du inte har ett svärd av skumplast eller inte vill ta sönder det kan du utföra leken med ihoprullade dagstidningar. Be då barnen föreställa sig att det är svärd de håller i.

Aktiviteter

 • Låt två personer komma fram för en svärdduell.
 • Ge båda deltagare ett svärd av skumplast. (Det ena svärdet ska vara trasigt eller delat itu rakt ned till handtaget. Om du använder dagstidningar gör du det ena "svärdet" kortare och inte lika stabilt.)
 • Låt dem fäktas mot varandra en stund.

Läs 
Hebreérbrevet 4:12 "Guds ord är fullt av liv och kraft. Det är vassare än ett skarpslipat svärd och skär snabbt och djupt in i varje vrå av vårt innersta. Det avslöjar vad som är Guds tankar i oss och vad som är våra egna dolda motiv. Det ger oss en sann bild av vårt innersta." SVL
 

Samtala om

 • Vilket var det bästa vapnet i den här kampen?
 • Varför tror du att Bibeln beskrivs som ett svärd?
Modul material
Bibeln
svärd av skumplast (du kan ev. använda ihoprullade dagstidningar om du inte har svärd)

Tvärtomleken

Aktivera
5 mins

Lek

 • Låt barnen ställa sig i en cirkel.
 • Ledaren tar en boll och ställer sig i mitten av cirkeln.
 • Kasta sedan bollen till olika personer i cirkeln.
 • Om ledaren säger "Fånga" ska personen släppa bollen och om ledaren säger "släpp" ska personen fånga bollen.
 • Om de gör fel är de ute ur leken.

Säg
Ibland kan livet vara lite svårt att hänga med i och ibland fattar vi fel beslut. Vi kanske missuppfattar vad någon säger till oss eller gör ett misstag. Det är okej att göra fel ibland eller att vara osäker på vad vi ska göra. Vi kan bara försöka göra vårt bästa. Ett sätt som kan hjälpa oss att ta rätt beslut är att läsa vår Bibel och tar tid för bön. Det kan vara en stor hjälp till oss att fatta rätt och bra beslut. Bibel ger oss oss vägledning och Gud hör våra böner och kan hjälpa oss när vi inte vet vilket val vi ska göra. 

Modul material
en mjuk boll

Visa ord

Samtala
4 mins

Samtala om
Fråga barnen om de har några bra tips hur vi bäst kan läsa Bibeln. Vad hjälper dem att läsa Bibeln? Låt dina hjälpledare vara med och besvara frågan också.

Viskningar

Aktivera
5 mins

Lek

 • Välj ut en bibelvers att läsa.
 • Be barnen ställa sig i en cirkel i rummet.
 • Viska sedan versen till den person som står till vänster om dig och be denne i sin tur viska den vidare till nästa person.
 • Fortsätt på det sättet tills versen har gått hela cirkeln runt.
 • Be sedan den siste personen att säga versen högt.

Säg
När en berättelse går från en person till en annan kan den ibland förlora sin ursprungliga mening. Ibland går den till och med inte alls att förstå. Det är därför det är viktigt att läsa Bibeln själv och inte bara förlita oss på vad andra säger att det står i Bibeln. På så sätt försäkrar vi oss om att Bibeln verkligen säger det vi tror att den gör. På det sättet gör vi också tron till vår egen.

Besvarade böner

Samtala
5 mins

Säg
Bön är ett sätt att växa i vår tro. När vi ber sträcker vi oss mot Gud och öppnar upp vårt sinne för att Hans vägledning. Vi kan inte räkna med att lära känna någon som vi aldrig spenderar tid med. 
 
Samtala om
Fråga om någon i gruppen har fått svar på bön någon gång. Har Gud besvarat deras böner eller har de hört om någon annan som fått sina böner besvarade? Be dina hjälpledare vara med och besvara frågan om de vill.
 
Aktivitet

 • Fundera på om ni som grupp vill börja föra en bönelogg så att ni kan skriva in de saker ni ber för. Sedan kan ni gå tillbaka för att se vilka böner som ni fått bönesvar på.
 • Börja med att fråga vad de skulle vilja att ni ber för i gruppen.
 • Skriv in det i er böneloggbok och be tillsammans för de saker som nämnts.
Modul material
Papper och penna

Be för dina fiender

Be
5 mins

Läs
Matteus 5:44 "Men jag säger: Älska era fiender! Be för dem som förföljer er!" SVL
 
Säg
Ett sätt som vi kan utveckla vår egen tro på är att be för andra människor, inte bara för oss själva eller de vi tycker om. Vi bör be som Bibeln uppmanar oss att göra: att be även för dem som irriterat eller sårat oss. Vi behöver inte tycka om personen bara för att vi ber för dem. 
 
Aktivitet

 • Be barnen tänka på någon de tycker om.
 • Låt sedan en hjälpledare läsa upp följande bön: “Jesus låt din kärlek flöda genom den person som vi tänker på just nu, låt ditt ljus skina över dem och välsigna dem i allt de gör.”
 • Be dem sedan tänka på någon som de är ovänner eller till och med fiende med och läs sedan samma bön igen.
Modul material
Bibel

Kreativa böner

Be
10 mins

Säg
Det är inte alla som tycker att det är enkelt att prata med Gud, men Gud känner oss och vet vad vi tänker i våra hjärtan. Försök att hitta ett sätt att kunna uttrycka dina känslor till Gud på. VIssa tycker att det är lättare att uttrycka det vi känner genom att skriva ned det eller rita något. 

Aktivitet

 • Ställ fram pennor och papper och eventuellt annat pysselmaterial och uppmuntra barnen att ge uttryck för sina känslor.
 • Vad vill de uttrycka/säga till Gud?
 • Spela lite lugn lovsångsmusik i bakgrunden medan barnen arbetar.

Bön
Tack Gud att du hör våra böner. Det spelar ingen roll om vi säger dem högt, tänker dem i våra hjärtan eller uttrycker dem på något annat sätt. Du känner våra tankar. Hjälp oss att lära känna dig Gud bättre och att ta tid för dig i våra liv. Amen.

 

Modul material
Papper och pennor
ev. annat pysselmaterial
Bakgrundsmusik

Herrens bön

Be
5 mins

Läs
Slå upp och läs “Fader vår” tillsammans från en Bibel. (Matteus 6:9-13)
 
Säg

Det här är den bön som Bibeln lär oss att be. Den har tre viktiga delar:

 1. Att tacka Gud för vad han gjort
 2. Att be om förlåt för saker som vi gjort
 3. Att tala om för Gud vilka behov vi har

Dessa tre kan sammanfattas med: Tack, förlåt, och snälla. Den här typen av bön kan vara ett viktigt steg för oss att bygga vår egen tro.

Bön
Be tillsammans: Först för något ni är tacksamma för, sedan för något ni vill be om förlåt för och till sist något som vi behöver.

Modul material
Bibel