håller varandra i händerna

Min tro 4: Berätta om Jesus

Det här är den sista samlingen i en serie med fyra delar där vi lär oss vad det innebär att ha en egen tro. I denna samling kommer vi att fokusera på en naturlig del av en levande tro – nämligen att låta den flöda över till andra. När vi förstår vad det innebär att ha en "egen" tro, inser vi också att vi borde dela den med andra. I denna samling kommer vi att titta på hur vi kan göra detta. Vi funderar över olika sätt vi kan dela med oss av vår tro och ger barnen möjlighet att öva på att berätta sitt vittnesbörd.

Samlingens längd: 100 min

Mål

 • Att hjälpa barnen utveckla sin tro genom att prata om den.
 • Att uppmuntra barnen att berätta om sin tro för sina vänner.
 • Att ge varje barn en chans att öva sig på att berätta om sin tro för varandra.

Beskrivning

Det här är den sista samlingen i en serie med fyra delar där vi lär oss vad det innebär att ha en egen tro. I denna samling kommer vi att fokusera på en naturlig del av en levande tro – nämligen att låta den flöda över till andra. När vi förstår vad det innebär att ha en "egen" tro, inser vi också att vi borde dela den med andra. I denna samling kommer vi att titta på hur vi kan göra detta. Vi funderar över olika sätt vi kan dela med oss av vår tro och ger barnen möjlighet att öva på att berätta sitt vittnesbörd.

Material till samlingen

 • hårdkokt ägg (ett var)
 • markeringspenna
 • servetter
 • papper från aktiviteten “Ditt vittnesbörd”
 • tändstickor
 • hink med vatten
 • papper från aktiviteten “Ditt vittnesbörd”
 • Papper och pennor
 • slät tapetrulle
 • pennor
 • Biblar
 • 20-kronors sedel
 • skräp av något slag
 • Tejp
 • sax
 • 2 stolar
 • spelkulor eller leksaksbil
 • bilagan “Hjälpa dina vänner på vägen”
 • Biblar
 • dator
 • Projektor
 • 2 ägg
 • en skål
 • våtservetter

Samlingens moduler

Berättarna

Fundera
10 mins

Förberedelser: Skriv ut en kopia av bilagan “Berättarna” till varje par och klipp ut den understrukna titeln och de “förbjudna” orden som hör ihop med den.

Lek

 • Låt barnen dela upp sig i par och ställa sig mitt emot varandra.
 • Ge varje par de utklippta orden från bilagan “Berättarna”. 
 • Be dem placera lapparna på golvet mellan sig utan att titta på dem (textsidan nedåt).
 • Låt dem göra sten, sax, påse om vem som ska börja.
 • Vinnaren får starta genom att dra en av lapparna på golvet och försöka få den andre att lista ut vad titeln på berättelsen är. 
 • Förklara att de inte får använda sig av de förbjudna orden på papperslappen för att beskriva berättelsen och de får definitivt inte säga namnet på berättelsen.
 • När partnern gissat rätt får denne i sin tur dra en lapp från högen på golvet.
 • De kan under lekens gång välja bort en berättelse som de inte vill göra.
 • Ställ en timer på t.ex. 4 minuter och se vilket lag som lyckats lista ut flest berättelser under den tiden.

Säg 
Desto bättre du känner till en berättelse desto lättare är det att förklara den för någon annan. Så är det också med Guds berättelse och hans kärlek till oss. Ju bättre vi känner Gud desto lättare är det att berätta om Honom för våra kompisar. Berättelsen om Guds kärlek till oss är den mest spännande berättelsen du någonsin kan höra. Den är full av spänning, liv och hopp. Det är en berättelse som vi borde dela med dem runt omkring oss, helt enkelt för att vi vill att andra också ska lära känna honom!

Modul material
Bilagan berättarna
saxar

Vad är berättelsen?

Visa
8 mins

Säg
Innan vi börjar fundera på hur vi kan dela vår tro med våra vänner är det viktigt att förstå varför vi ska göra det. Vi delar vår tro, för vi vill att andra ska veta vad Gud har gjort för oss människor. Vi vill att andra ska förstå Guds kärlek till oss människor. Det är detta som kallas för evangelium. Vad är det som vi ska berätta till andra?

Aktivitet 

 • Be barnen sätta sig i en ring på golvet.
 • Förklara att ni som grupp kommer att berätta en berättelse från Bibeln.
 • Det är berättelsen om skapelsen, syndafallet och Guds plan att rädda alla människor genom Jesus.
 • Förklara att ni kommer att inleda berättelsen genom att t.ex. säga “I begynnelsen…”
 • Nästa person ska sedan fortsätta berättelsen genom att berätta vad som hände därefter (t.ex. skapade Gud himmel och jord…)
 • Fortsätt berätta en bit var tills ni tycker att berättelsen är klar.

Videoklipp
Titta sedan på följande videoklipp tillsammans: https://www.youtube.com/watch?v=KGlx11BxF24 #fallingplates (CRU)
För en svensk textning finns en tillgänglig arbetsversion som fungerar bra att visa även om den har vissa små fel: fallingplates.com/sv 

Modul material
dator
Projektor
Högtalare

Trasiga relationer

Samtala
6 mins

Förberedelser: Ställ fram en skål och ett ägg på ett bord (samt håll ett ägg gömt). Använd dessa som illustration när du berättar. (Se instruktionerna nedan för rörelser.)
 
Säg

 1. Håll upp ägget och visa gruppen hur världen i början var helt perfekt (precis som detta ägg är helt och fint). Det fanns inget som skiljde Gud och oss människor åt. Vi kunde vandra sida vid sida med honom i den vackra värld som han skapat för oss.
 2. Berätta att vi människor en dag tänkte att vi visste bättre än Gud och vi valde att gå våra egna vägar istället för att följa hans anvisningar/väg. Resultatet av detta blev att allt gick sönder. Vår relation med Gud gick sönder och vi kunde inte längre vandra sida vid sida med honom. Knäck äggskalet mot skålens kant medan du fortfarande håller i ägget. 
 3. Nu var världen trasig och människors relation med varandra blev också trasig.
 4. Försök sätta ihop ägget igen, med gulan och vitan inuti ägget. (Det är omöjligt.) Du kan även be ett av barnen försöka laga ägget om du vill.
 5. Ända sedan detta hände har människan försökt komma på sätt att fixa den här trasiga situationen. Vi tänker t.ex. att om vi bara är tillräckligt duktiga, snälla eller ger pengar till hjälporganisationer så kan vi fixa problemet. Det går dock inte, och därför ser vår värld ut som den gör. Vi kanske kan fixa vissa trasiga bitar i vår värld men vi kommer aldrig att kunna laga det som blivit förstört genom syndafallet.
 6. Ta nu fram ett nytt helt ägg och säg att det finns hopp. Gud är vårt hopp och han har gett oss en ny väg till en relation med honom. Gud har skapat denna väg genom att ge sin sons liv på korset för oss. Jesus betalade priset för oss eftersom han älskar oss. När vi väljer att följa Guds plan för våra liv blir vi som det här nya ägget (håll upp det hela ägget) – vår relation med Gud är hel igen och vi kan vandra med honom för alltid!

Säg
Guds frälsningsplan gäller inte bara för oss. Den gäller även för våra kompisar. De goda nyheterna om vad Gud har gjort för oss borde vi även berätta för andra! Om vi ​​inte berättar för andra om vad Gud har gjort för oss, är det lite som att ha botemedel mot cancer, men inte berätta det för någon om det. Våra kompisar behöver Gud, och vi har en viktig roll i att hjälpa dem lära känna honom!

Modul material
2 ägg
en skål
våtservetter

Våga riskera

Visa
10 mins

Videoklipp
Titta på följande videoklipp tillsammans: https://www.youtube.com/watch?v=nVzzhq5whWE
(ALL BLACKS #TackleTheRisk #AllBlacks | AIG JAPAN)
 
Till ledaren: Om du känner att det passar in i aktiviteten kan du läsa dikten nedan för gruppen och låta dem i några minuter reflektera över vad den betyder. Fortsätt annars med nästa del av  modulen.
 
Läs

Dikt
Till min vän, 
Min vän jag ställer mig dömande nu och känner att det är ditt fel på något sätt. På jorden gick jag bredvid dig varje dag men du visade mig aldrig vägen. Du kände Herren i sanning och ära, men berättade aldrig om Honom för mig. Jag hade inte mycket kunskap om honom men du kunde ha lett mig fram till Honom. Fastän vi levde tillsammans på jorden berättade du aldrig om din relation med Honom och nu står jag här fördömd på grund av det du inte tog chansen att berätta. Du lärde mig många saker, det är sant. Jag kallade dig vän och litade på dig. Nu har jag förstått att det är för sent och att du kunde ha räddat mig från mitt öde. Vi vandrade tillsammans på dagen och pratade om natten, men du misslyckades med att visa mig till ljuset. Du lät mig leva och lät mig dö, medveten om att jag aldrig hade lärt känna Gud. Ja, jag kallade dig vän i livet och skrattade tillsammans med dig genom glädje och strid. Men ändå, när jag kommit till slutet av mitt liv ... kan jag inte längre ringa dig!

Författare okänd

Säg
Helvetet är inte något vi pratar om särskilt ofta. Det verkar alldeles för dystert och för svårt att prata om. Bibeln är dock tydlig. Romarbrevet 6:23 säger oss att "syndens lön är döden". I Johannes 3:18 läser vi  "De som tror på honom blir inte dömda. Men de som inte tror på honom är redan dömda för att de inte tror på Guds ende Son.”  SVL . Helvetet innebär evig separation från Gud. Precis som vi såg i den här videon, kan vi dock spela en avgörande roll för att rädda våra vänner. Som kristna känner vi kanske till konsekvenserna av att inte tro på Gud, och vi känner också till den fantastiska frälsningsplan som Gud i kärlek gett till oss – därför borde vi ta risken och visa våra vänner på vägen! I videon såg vi hur rugby laget All Blacks tacklade oskyldiga personer till marken, och det var inte tills i slutet av videon som vi insåg varför. De såg faran och de räddade dessa personer som fanns i deras närhet. Vi är kallade att göra detsamma. Vi ser riskerna och vi kan hjälpa människorna i vår närhet.

Modul material
dator
Projektor

Frukten av att dela

Lyssna
9 mins

Läs 
Josua 2:1-21 
 
Säg 
De två spionerna fick se stor frukt av att dela sin tro med Rahab. När de först träffade Rahab var hon långt från Gud. Hon visste ingenting om Honom, men när de två spionerna kom in i hennes hus förändrades allt. De delade med sig av sin tro med Rahab och Rahab trodde. Som ett resultat blev hon räddad när israeliterna kom för att förstöra Jeriko. Rahab delade sedan sin tro med sin familj, som i sin tur också blev räddade! Berättelsen slutar dock inte där. Spionernas vittnesbörd ledde till något ännu större...
 
Läs 
Matteus 1:1-16 
 
Säg
En av de frukter som vi ser av att spionerna delade sin tro med Rahab var att Rahab sedan kom att bli en viktig person i Jesu härkomst. Rahab blev en förfader till Jesus – hon var en del av Jesu familj! Allt detta hände p.g.a. att spionerna var modiga nog att dela sin tro med Rahab! Det finns en fras som säger att "stora dörrar svänger på små gångjärn". Det krävdes mod av spionernas att prata med Rahab och som ett resultat blev historien ändrad för alltid. När vi tar mod till oss att vara de "små gångjärnen" i någon kompis liv vet vi aldrig vilka "stora dörrar" Gud öppnar som ett resultat av detta. Är det inte värt ett försök att se något sådant hända!
 
Samtala om

 • Vad kan vi lära oss av den här historien om spionerna och Rahab?
 • Varför tror du att det är så viktigt att ta en risk och dela vår tro med andra?
 • Vad tror du händer när vi inte gör det?
Modul material
Biblar

Hjälpa dina vänner på vägen

Aktivera
10 mins

Förberedelser: Ställ fram två stolar cirka 50 cm från varandra. Gör detta för alla lagen. Förbered även material som barnen kan använda till brobygget (sax, tejp, tidningar, samt "skräp" som kan vara till användning).
 
Lek

 • Dela in barnen i grupper av 4-5 personer. 
 • Be dem ställa sig vid sina respektive stolar.
 • Förklara för lagen att målet med leken är att bygga en bro mellan de två stolarna genom att använda det material de har blivit givna.
 • Tanken är att de sedan ska kunna rulla en spelkula över bron från den ena stolen till den andra. Förklara att de måste samarbeta inom laget.
 • Ge dem cirka fem minuter att utföra uppdraget och se sedan efter hur de olika lagen lyckats med uppgiften.
 • Om du inte har spelkulor kan små leksaksbilar fungera som ett alternativ.
 • När alla är färdiga plockar ni undan stolarna och lägger fram ett par kopior av bilagan “Hjälpa dina vänner på vägen” på olika bord.
 • Be dem studera bilagan en stund.

Säg 
Innan ni byggde bron fanns det inget sätt för kulan att rulla från den ena stolen till den andra. Precis så var det även för oss. Innan Gud gjorde det möjligt fanns det inget sätt för oss att ha en relation med Honom. Det var Jesu död på korset som blev en “bro” för oss till en relation med Gud. Vi har en viktigt roll i att hjälpa våra vänner att se vem Gud är, och det är vår uppgift att berätta för våra vänner om Gud och vad Jesus gjort på korset för oss. På så sätt hjälper vi Gud att bygga den bron in i människors liv.

Modul material
skräp av något slag
Tejp
sax
2 stolar
spelkulor eller leksaksbil
bilagan “Hjälpa dina vänner på vägen”

Den är din!

Fundera
5 mins

Förberedelser: För den här leken måste du vara villig att offra en 20-kronors sedel.
 
Lek

 • Be en frivillig komma fram.
 • Förklara att du nu kommer att ge dem något som tillhör dig och som de måste vara rädda om. Det är en viktig uppgift som de får.
 • Ge personen en 20-kronors sedel att ta hand om.
 • Vänd nu på situation och fråga om den frivillige är villig att riva sedeln i två delar fast de vet om att den tillhör dig. Utmana personen att göra det.
 • Hindra sedan personen i sista minuten och förklara att du faktiskt tänkt ge sedeln till honom/henne.
 • 20-kronors sedeln tillhör nu den frivillige som kom fram.
 • Fråga personen igen om han/hon nu skulle vara villig att riva 20-kronors sedeln, eftersom han/hon nu äger sedeln. 

Säg
Poängen med detta är att förstå att var och en av oss har fått ett uppdrag. På samma sätt som uppdraget i aktiviteten var att ta hand om sedeln, har vi fått ett uppdrag att berätta om vår tro och om vad Jesus har gjort för oss människor. Det är ett uppdrag som passar oss alla och är utformat efter de individuella förmågor som vi har. Vi tänker ofta att det är någon annans jobb att berätta om Jesus för människor, och vi tycker kanske inte att det är viktigt för oss. (Det är enklare att tänka sig riva sönder en sedel som tillhör någon annan än att riva sönder sin egen sedel.) När vi förstår att Gud har ett uppdrag som är specialdesignat just för dig och mig borde det förändra hur vi ser på saken. (På samma sätt som det är mycket svårare att riva sönder en sedel som man själv äger). Gud kallar dig och mig till en väldigt specifik tjänst för honom. Vårt uppdrag är att leva för honom och berätta för andra att om den tro vi har och vad Gud betyder för oss. 

Modul material
20-kronors sedel

Paulus vittnesbörd

Lyssna
8 mins

Säg
Vi har lärt oss att Gud är svaret på hur vi människor kan få en bra relation med Gud igen. Vår roll är att berätta om Gud för andra människor och vittna om vad Gud har gjort för oss. Nu ska vi läsa om en man som gjorde just detta. Han heter Paulus och han var en av de största evangelisterna på bibelns tid.
 
Till ledaren:Ställ fram papper och pennor på borden. Läs bibeltexten och låt barnen rita upp en tidslinje av berättelsen medan de lyssnar.
 
Läs
Apostlagärningarna 22:1-21 
 
Till ledaren: Efter du läst klart ber du barnen göra följande tre indelningar på sin tidslinje: FÖRE; MÖTET MED GUD; EFTER

Säg 
Ett bra sätt att berätta vårt vittnesbörd till våra vänner är att förklara hur våra liv såg ut innan vi mötte Gud, vad hände när vi träffade/upptäckte Gud och hur det har förändrat oss? Detta är precis vad vi ser Paulus göra i den här berättelsen när han berättar om sitt liv. För de som känner att tron inte kom lika plötsligt som för Paulus, kan man fokusera på vad Gud betyder i deras liv och hur Gud är en verklighet i vardagen.

Modul material
slät tapetrulle
pennor
Biblar

Ditt vittnesbörd

Fundera
10 mins

Till ledaren: Du bör ha gjort modulen "Paulus vittnesbörd" innan du gör denna aktivitet.

Säg
En viktig del av Paulus berättelse är att förstå vilken roll Ananias har i den. Gud skickade specifikt Ananias för att prata med Paulus. Gud visste vem Ananias var och vilken inverkan han kunde ha på Paulus liv. Det är samma Gud som känner oss och ser vilken inverkan vi kan ha på andra. Gud använder det specifika med våra liv för att leda andra till honom.
Din livsberättelse, oavsett vad du tycker om den, är unik och värd att dela med dina kompisar. Ibland är vår berättelse och upplevelser av Gud nyckeln till att andra ska förstå Guds roll i deras liv. Vi ska nu ta ett par minuter till att fundera på våra livsberättelser och hur vi kan använda de unika delarna av våra liv för att berätta för andra om Jesus.

Aktivitet

 • Dela ut en bit papper och en penna till varje person.
 • Be dem att dra två horisontella linjer på pappret för att dela in sidan i 3 sektioner.
 • Be dem ge varje avdelning en av följande rubrike:
  • Vem jag var före 
  • När jag träffade Gud
  • Vem jag är nu
 • Ge dem några minuter att fundera på de tre olika rubrikerna och skriva ner saker som de kommer att tänka på.
 • Be dem sedan lägga undan pappret på ett säkert ställe för att de kan jobba vidare på det senare i samlingen.

 

Modul material
Papper och pennor

Dela ditt vittnesbörd

Aktivera
10 mins

Till ledaren: Nedan finner du två olika aktiviteter som du kan göra med barnen för att få dem att träna på sitt vittnesbörd. Om de känner sig osäkra på vad de ska säga kan de titta på det papper de fyllt i från aktiviteten “Ditt vittnesbörd” och använda det som ett stöd.
 
Säg 
Det räcker inte att bara känna till vår egen livsberättelse – vi behöver också fundera på hur vi kan berätta den för andra på ett bra sätt! Det kan vara lite skrämmande att tala om vårt liv med andra människor, men vi ska börja med att träna på det här tillsammans med kristna vänner vi känner väl. 

Aktivitet
OBS! Välj ett av följande tillvägagångssätt:

Aktivitet 1

 • Dela in barnen två grupper.
 • Låt den ena gruppen ställa sig i en cirkel mitt i rummet med ryggen vänd mot mitten av cirkeln.
 • Låt den andra gruppen bilda en cirkel utanför den första cirkeln.
 • Detta ska innebära att varje person i den första gruppen står vänd mot en person i den andra gruppen.
 • Förklara att den person som står i den inre cirkeln nu har två minuter på sig att berätta om sig själv för personen som står framför dem.
 • När de två minuterna har gått ber du alla ta ett steg till höger och nu är det de som står i den yttre cirkeln som ska berätta om sig själv för den som står i den inre.
 • Upprepa detta ett par gånger så att varje person har minst två möjligheter att berätta om sig själv för någon och lyssnat till två andra personers berättelser.

Aktivitet 2

 • För den här aktivitet behöver du en skål/gryta med vatten som skickas runt för att lägga de använda tändstickorna i.
 • Var försiktig så att ingen bränner sig!
 • Be en frivillig komma fram för att demonstrera aktiviteten. 
 • Ge denne en tändsticksask och förklara att utmaningen är att berätta om sig själv under den tid tändstickan brinner.
 • Ge dem någon minut att fundera på vad de ska säga innan ni börjar.
 • Hämta en ask med tändstickor.
 • Förklara att de har den tid det tar för deras tändsticka att brinna ner, till att dela sitt vittnesbörd med resten av gruppen.
 • Uppmärksamma barnen på att de ska kasta tändstickan i vattenskålen så fort de börjar känna att det blir varmt eller att de inte vågar hålla i den längre. De ska inte hålla tändsticka så länge att de bränner sig. 
 • Skicka runt skålen i ringen tills alla har fått försöka (eller låt en hjälpledare hålla i skålen medan barnen fokuserar på tändstickan!)
Modul material
tändstickor
hink med vatten
papper från aktiviteten “Ditt vittnesbörd”

Vilka vi är nu

Samtala
6 mins

Säg
Att dela med oss av våra livsberättelser är inte det enda sättet att dela vår tro med andra människor. Vilka vi är (vår karaktär) säger ofta lika mycket om vem Gud är och varför är det värt det att lära känna Honom som en massa ord vi uttalar! När någon upptäcker att vi är kristna kommer de att lägga märke till hur vi agerar. 1 Peter 2: 9 säger “Men så är det inte för er. Ni är utvalda av Gud själv. Ni är kungens präster, heliga och rena. Ni är Guds eget folk och ska berätta om honom som ledde er ut ur mörkret till sitt underbara ljus.” SVL. Vi bör helt enklet vara annorlunda eftersom vi tror på Honom. Det faktum att vi är annorlunda berättar/visar på vem Gud är. När vi älskar varandra visar vi på Guds kärlek. När vi är vänliga mot andra visar det på Guds vänlighet. När vi inte skvallerar och sprider negativa saker - visar det dem att Gud är en helig Gud. Därför ska vi vara annorlunda! 

Aktivitet

 • Be barnen ta fram pappret de skrev i aktiviteten “Ditt vittnesbörd”.
 • I den här tredje delen av aktiviteten har barnen redan skrivit ner ett par saker som visar hur de är annorlunda eftersom de tror på Gud.
 • Ge ut pennor till alla och be dem fundera en stund på detta igen.

Låt dem arbeta i par för att besvara följande frågor:

 1. På vilket sätt är de annorlunda som kristna?
 2. På vilket sätt är de annorlunda än sina icke-kristna kompisar?
 3. Hur visar det på vem Gud är?
 4. På vilka sätt är du inte annorlunda än dina icke-kristna kompisar? Är det något område där du borde låta Gud förändra dig?
Modul material
papper från aktiviteten “Ditt vittnesbörd”

Äggvänner

Be
8 mins

Förberedelser: Koka tillräckligt med ägg innan samlingen att det räcker till varje deltagare.
 
Aktivitet

 • Ge varje person ett hårdkokt ägg och en märkpenna.
 • Förklara att ni kommer att ta en stund till att be för någon person som de önskar ska bli en kristen.
 • Be dem skriva namnet på den person de tänker på eller om de inte vill namnge personen kan de rita deras ansikte (så gott de kan) på ägget.
 • Låt dem sedan antingen skala och äta ägget medan de ber för personen eller hålla ägget i handen medan de ber.
Modul material
hårdkokt ägg (ett var)
markeringspenna
servetter