Krona

Ordspråk 2: Ser du kronan?

Detta är den andra av två samlingar där vi fokuserar på ordspråksboken och vishet. Vishet hjälper oss att dagligen välja Guds väg i livets olika situationer. Den förbereder och hjälper oss att fatta svåra beslut och den skyddar våra hjärtan (vårt inre) mot det som kan dra oss bort från Gud. I den här samlingen lär vi oss om hur visheten är en värdefull gåva från Gud, som är tänkt att hjälpa oss att växa och leva i en bra gemenskap med andra. Samlingen borde leda till samtal om skillnaderna mellan människor i olika åldrar och hur vi kan dra nytta av varandras livserfarenheter för att få mer vishet i våra liv.
 

Samlingens längd: 99 min

Mål

Att förstå att vishet är en värdefull gåva från Gud och andra människor. 

Beskrivning

Detta är den andra av två samlingar där vi fokuserar på ordspråksboken och vishet. Vishet hjälper oss att dagligen välja Guds väg i livets olika situationer. Den förbereder och hjälper oss att fatta svåra beslut och den skyddar våra hjärtan (vårt inre) mot det som kan dra oss bort från Gud. I den här samlingen lär vi oss om hur visheten är en värdefull gåva från Gud, som är tänkt att hjälpa oss att växa och leva i en bra gemenskap med andra. Samlingen borde leda till samtal om skillnaderna mellan människor i olika åldrar och hur vi kan dra nytta av varandras livserfarenheter för att få mer vishet i våra liv.
 

Material till samlingen

 • guldkrona (utklippt från guldfärgat papper)
 • “ädelstenar” (dekorstenar/akrylstenar)
 • Lim
 • vattentät papperskorg (helst svart)
 • stenar (1 per barn)
 • gummiband
 • pennor
 • små pappersbitar
 • halsdukar (scarf)
 • ögonbindlar
 • en stor låda med olika slags kläder – försök att få saker representerar olika åldrar och generationer - från småbarn till de äldre
 • Biblar
 • tidskrifter (veckotidningar)
 • Tidningar
 • klister
 • saxar
 • stora pappersark
 • Biblar
 • kungakrona (eller mäktig hatt)
 • grå peruk
 • färgpennor
 • stora pappersark
 • ett par vandringskängor
 • ett par flip-flops
 • ett par sneakers
 • en hat
 • några skokartonger eller andra skor för speciella ändamål

Samlingens moduler

Skulle du vilja äta detta?

Smaka
8 mins

Aktivitet

 • Uppmuntra barnen att göra det intressantaste kex/mackan som de kan tänka sig; desto häftigare kombination av pålägg desto bättre.
 • Utmana sedan barnen att äta sitt eget kex/macka eller att byta med någon annan och äta deras.
 • Ge barnen tid för att försöka att övertala varandra att byta sinsemellan.

Säg
Du kanske var nöjd med det kex/macka som du hade gjorde åt dig själv, men när du såg du vad de andra hade gjort ville du ha det istället. Det behöver inte alltid betyda att man är avundsjuka utan det kan var att man beundran det den andre har gjort eller har. Samma sak gäller de gåvor som Gud har gett till olika människor. Vi kan be Gud att han också ger oss lite av de gåvor som han har gett till andra.

Modul material
bröd
kex
olika pålägg som tex honung sylt bredbar ost
godis
Nutella

Twisterspel

Aktivera
10 mins

Till ledaren: Om du inte kan få tag på Twisterspel kan du göra ett hemmagjort alternativ genom att ta färgade pappersark och häftmassa (eller tejp) och fästa dem på golvet. Använd sedan ett par tärningar eller en hemmagjord snurra för att bestämma vilken kroppsdel som ska vara på vilken färg.
 
Lek

 • Tejpa ihop Twisterspelen (med hjälp av en tejp som du sedan lätt kan få bort). Tejpa dem så att punkterna på de olika spelplanerna kommer nära varandra. 
 • Låt alla barnen spela Twister samtidigt. (Om du har en liten grupp räcker det med en spelplan).

 
Fråga

 • Vilka taktik använde du?  Försökte du själv stå stadigt eller få de andra att falla?
 • Vilket är den smartaste  taktiken i den här leken?

 
Säg
För att vinna det här spelet behöver du mer än bara kunskap om hur spelet fungerar. Du behöver en strategi och en plan hur du skall stå stadigt samtidigt som du anpassar dig till de andra. Samma sak gäller i livet. Ibland hamnar vi i konstiga och besvärliga situationer och då behöver vi vishet hur vi kan stå upprätt och hitta vägar runt problemen och utmaningarna. Det är i sådana situationer som vi kan vända oss till Gud och be Honom om hjälp att kunna stå upprätt och ta oss igenom situationen på bästa sätt. 

Modul material
4 Twisterspel (eller ett hemmagjort Twister)

Där du går

Fundera
6 mins

Förberedelser: Lägg de olika skorna i lådor/väskor som man inte kan se igenom.

Tänkvärt

 • Be en frivillig komma fram och välja en av skolådorna. De får titta i lådan/väskan men de får inte berätta vad som är i den för de andra. 
 • Låt den frivillige sedan agera ut användningen av skorna och de andra  ska gissa vilka skor som är i lådan.
 • Upprepa detta med andra frivillig, tills alla skorna har blivit visade.

 
Fråga

 • Skulle du kunna tänka dig att fotvandra upp i ett berg i flip-flops? Gå till ett kungligt bröllop i sneakers?
 • Varför är det viktigt att ha rätt skor?
 • Varför kan man inte använda ett par skor för allt?

 
Säg
Kunskap är att veta vart jag är på väg, men vishet är som att ha de rätta skorna på sig för att komma dit man ska gå. Du kanske vet en massa saker men vishet är att använda den kunskapen i vardagen på ett sätt som kommer att hjälpa sig ta de rätta besluten.

Modul material
ett par vandringskängor
ett par flip-flops
ett par sneakers
en hat
några skokartonger eller andra skor för speciella ändamål

Vis eller smart

Fundera
10 mins

Aktivitet

 • Dela upp barnen i mindre grupper och ge varje grupp ett stort pappersark och en penna.
 • Be barnen dela papperet i två delar och rita på den ena delen en stereotyp av en verkligt smart person och på den andra en riktigt vis person. (Lägg särskilt märke till skillnaderna mellan de båda).
 • När teckningarna är färdiga be varje grupp att visa sina bilder och berätta om skillnaderna för varandra.
 • Rösta om vilken av de båda (vis eller smart) som barnen helst skulle vilja vara. 

 
Säg
Vi är alla väldigt olika. Gud har gjort oss unika så att vi kan göra fantastiska saker för Honom. En del av oss är smarta eller sportiga. Andra är duktiga på att bry sig om andra, medan några är musikaliska, eller kanske duktiga fiskare. Vi är alla olika, men vi behöver alla vishet. Vishet hjälper oss att göra de rätta valen och gå de rätta vägarna. Det behöver vi alla och vi kan alla få vishet.
 
Bibeln säger: ”Om någon av er saknar vishet, borde ni be Gud, som ger generöst till alla utan att hitta fel, och ni kommer att få det” (Jakob 1:5). Ni behöver inte vänta tills ni blir jättegamla och bli skrynkliga för att bli visa. Du behöver inte vara  en Yoda  - du behöver bara be Gud och läsa i Hans ord och du kan få det.

Modul material
färgpennor
stora pappersark

Stå upp…

Lyssna
5 mins

Aktivitet
Aktiviteten har fem steg:

 • Stå upp! – Be hela gruppen ställa sig upp.
 • Förbli stående om… - Använd några av frågorna här nedan och låt barnen besvara om de har gjort detta eller inte. Börja med några enkel roliga påståenden och fortsätt med några som kan kräva mera eftertanke. (De som svarar negativt på frågan ska sätta sig ner. Endast de som svara positivt på frågan ska stå upp). 
 • Berätta om det - Be någon av de som står upp att berätta om den händelsen för alla andra.
 • Ledarens kommentar -  Ge konkreta och positiva kommentarer till den som berättar om sin upplevelse och koppla deras erfarenhet till lektionens ämne.
 • Stå upp! – Fortsätt med nästa fråga.

 
Exempel på frågor: 

(Förbli stående…)

 • ... om du någon gång glömt att låsa toalettdörren och något har kommit in när du satt på toaletten
 • ... om du någon gång klivit på fel buss eller tåg och åkt åt fel håll.
 • ... om du någon gång har glömt bort att du hade ett prov i skolan och kom till klassen helt oförberedd.
 • … om du någon gång sagt något dåligt om en annan person religiösa tro
 • … om du kan komma ihåg en barnslig tanke som du tänkt om Gud
 • … om du kan tänka på något som är jobbigt med religion och tro
 • … om du någon gång blivit generad av religionen eller tro
 • … om du kan ge en anledning varför cirka 40% av svenskar tror på Gud
 • … om du tycker att människor borde hålla sin religion för sig själva och inte berätta om Gud för andra
 • … om du någon gång använt ordet Gud för att svära eller göra ett utrop av ilska, förvåning eller frustration
 • … om du har någon gång använt något från Bibeln för att hjälpa dig att göra ett viktigt val

 
Säg
Alla har vi upplevt olika saker och har olika historier att berätta. Det vi har upplevt hjälper oss dock att förstå livet bättre samt människor runt omkring oss. Vi får vishet från de saker vi varit med om och de misstag vi gjort. De människor vi väljer att umgås och vara kompisar med påverkar också hur vi växer som människor. När du tänker tillbaka på dina erfarenheter och upplevelser eller lyssnar till andra personers historier, fundera på hur Gud kan använda dem för att lära dig saker och ge dig vishet från dessa erfarenheter.

 

Bibliska ordspråk

Aktivera
12 mins

Samtala
Visa barnen den grå peruken och kungakronan och fråga dem vad skillnaden mellan dem är. Vad är det som gör dem olika från varandra och vilken av de två skulle de helst ha i verkligheten - en kungakrona eller grått hår? Be två frivilliga komma fram och en tar på sig peruken (grått hår eller något som liknar grått hår) och den andra kungakronan.

Be barnen bestämma vilken av dessa två är (eller symboliserar): 

 • viktigare
 • pålitligare
 • mer intressant
 • något som skulle kunna ge dig någonting du vill ha
 • rikare
 • förståndigare (mer vishet)

Fråga dem som bär kronan och peruken hur det känns att bära dem och om de skulle vilja bära en sådan.

Säg
Både kungakronan och peruken är kända attribut och de symboliserar vissa saker. När vi ser dem får de oss att tänka vissa saker. Saker som vi har lärt oss höra ihop med en kungakrona eller grått hår. 
 
Fråga

 • Vad är kungakronan till för och vad betyder den?
 • Vad är en kungakrona vanligen gjord av och varför?
 • Om någon bär en krona, vad säger det om dem?
 • Vad betyder grått hår?
 • Vad säger det om en person som har grått hår?

 
Läs
Läsa Ordspråksboken 16:31
“Grått hår är en ärekrona, och man finner den mest bland de gudfruktiga.”
 
Fråga
På vilket sätt skiljer sig detta ordspråk från sättet vi vanligtvis ser på någon som har grått hår?
 
Säg
Upplevelser och erfarenheter i livet ger oss vishet och den visdomen är viktigare än någonting annat, eftersom den hjälper oss att leva på ett bra och rätt sätt. Vi kanske inte alltid tycker att det är roligt att umgås med äldre människor, jämfört med att vara med kompisarna, men äldre personer har en vishet som vi kan lära oss från. Därför är kyrkan bra - vi kan träffa människor från olika åldersgrupper och lära oss från deras erfarenheter i livet.

Modul material
Biblar
kungakrona (eller mäktig hatt)
grå peruk

I sina bästa år

Fundera
8 mins

Säg
Vi har alla tankar kring ålderdomen och att vara gammal. Vi har också värderingar kring gamla människor. Hur vi ser på gamla människor påverkas delvis av bilder vi ser i media.
 
Aktivitet
Dela in barnen i mindre grupper och ge dem tidskrifter och tidningar att arbeta med. Be varje grupp titta igenom (vecko)tidningarna och hitta bilder på människor, antingen gamla eller unga och skilj dem åt genom att klistra fast dem på olika pappersark. (Bilder på unga människor på ett papper och gamla på ett annat. Varje grupp kan själv bestämma vad som menas med en ”gammal” eller ”ung” person). När de är klara kan ni sätta upp alla bilderna där hela gruppen kan se dem.
 
Fråga

 • Vad kan vi utläsa (dra för slutsats) när vi ser alla bilderna brevid varandra?
 • Vilken grupp människor (unga eller gamla) har media lyft fram att vara i sina bästa år?
 • På vilket sätt är det en motsats till ordspråket som vi har läst tidigare idag?

 
Säg 
Äldre människor får inte ofta någon central plats i medier och det kan betyda att vi påverkas av media hur vi ser på äldre människor och hur vi värderar dem. Ordspråket vi läste säger att vi inte borde se äldre människor som mindre värda, utan att de istället är i sina bästa år, med mycket erfarenhet och kunskap från att ha levt ett långt liv. 

 

Modul material
tidskrifter (veckotidningar)
Tidningar
klister
saxar
stora pappersark

När jag var barn

Lyssna
3 mins

Säg

Vi vill inte ge dig intrycket att bibeln säger att du inte är viktig eftersom du är ung, tvärt om. Ordspråket vi läste talar om vishet och att man får det genom erfarenhet. Det finns ett annat bibelord som kan hjälpa oss att förstå detta bättre.
 
Läs
Första Korintierbrevet 13:11
“När jag var barn talade och tänkte och resonerade jag som ett barn, men sedan jag blev vuxen sträcker sig mina tankar mycket längre och jag har lagt av det som är barnsligt.”
 
Säg
Vi kan alla titta tillbaka på sådant som vi brukade göra när vi var yngre och som vi inte skulle drömma om att göra nu. Detsamma gäller det vi tänker och den vishet vi får från att leva livet. Erfarenheten förändrar oss och göra oss mera mogna och hjälper oss att förhoppningsvis göra klokare val i livet.

 

Modul material
Biblar

Sex tidsperioder

Aktivera
10 mins

Aktivitet 
Dela in rummet och barnen i upp till sex mindre grupper (eller par) och ge grupperna till uppgift att skapa en av följande åldersgrupp:

 • Småbarn (baby)
 • Barn
 • Tonåring
 • Ung vuxen
 • Föräldrar
 • Morföräldrar/Farföräldrar

 
Genomförande:

 • Varje grupp ska gå genom lådan och välja ut kläder till att klä ut en av sina gruppmedlemmar på ett sätt som representerar åldersgruppen de ska representera.
 • Ge varje grupp chansen att visa upp sin skapelse. (En kort modevisning/catwalk är alltid ett bra alternativ).
 • Rösta fram en vinnare.
 • Låt dem sedan i sina smågrupperna (och fortfarande utklädda) diskutera vad deras åldersgrupp gör bättre än de andra åldersgrupperna. (T.ex. har barnen antagligen mindre hämningar och dansar mera medan föräldrar kan bättre klara av att både sköta hem och arbete). 
 • Samtala sedan alla tillsammans om det de kommit fram till i grupperna och se om det finns fler tankar kring detta.

 
Fråga

 • Vilken egenskap skulle du vilja ha från varje åldersgrupp?
 • Om du skulle kunna skapa den perfekta person genom att ta de bästa egenskaper från var och en av dessa åldersgrupper, vilka egenskaper skulle den personen ha?
 • Kan vi lära något från detta i våra liv? Hur kan vi lära oss från människor som vi känner i andra åldersgrupper än vår egen?

 
Säg
Alla inom kyrkan är viktiga och har något att bidra med samt vishet att dela med sig till andra. Vi borde alla lära oss att ta vara på den vishet som finns hos andra generationer. Att kunna vara en del av en kyrka där alla generation finns representerade är en fantastisk möjlighet för oss att lära oss mer och växa i vishet. Jag uppmuntrar er att prata med andra åldersgrupper och inte bara hålla dig till dina kompisar eftersom du kommer att växa mycket mera om du lär dig från andra generationer också. Kom också ihåg att du har erfarenheter och egenskaper som kan berika andras liv.

Modul material
en stor låda med olika slags kläder – försök att få saker representerar olika åldrar och generationer - från småbarn till de äldre

Stafett med begränsning

Aktivera
7 mins

Aktivitet

 • Välj ut en frivillig och visa dem en bana som de ska gå genom rummet. (Gör den så utmanande som möjligt men fortfarande säker och utan risk för att personen ska skada sig). Säg att de ska GÅ den så snabbt som möjligt.
 • Låt den frivillige utföra uppgiften och ta tid!
 • Välj ut ytterligare en frivillig och bind ihop de två frivilligas armar och låt dem utföra samma uppgift. (Det kommer förmodligen inte att bli så mycket svårare). 
 • Denna gång binder du även ihop deras ben - den enes högra ben med den andres vänstra. (Det borde gå mycket långsammare den här gången).
 • Som sista utmaning sätter du ögonbindlar på dem båda. Om det fortfarande är säkert, låt dem att försöka igen, annars fråga dem bara hur de känner för att gå banan nu.

 
Läs
I första Korintierbrevet 12: 20 – 21 står det skrivet:

“Därför består kroppen av många delar, men det är ändå bara en enda kropp. Ögat kan aldrig säga till handen: Jag behöver dig inte. Huvudet kan inte säga till fötterna: Jag behöver er inte.”

Säg
Kyrkan är en stor familj som kan liknas med en människokropp. Alla delar är viktiga. Vi är alla en del av den, dina kompisar, pastorn och den äldre damen som varje vecka hälsar på dig genom att nypa dig försiktigt i kinden. Alla, oavsett ålder,  spelar en viktig roll precis som alla dina kroppsdelar är viktig för att hela din kropp ska fungera på ett bra sätt.  Du kan försöka leva ditt kristna liv på egen hand men precis som våra frivilliga hade de svårt att ta sig runt banan med ögonbindlar på, blir det svårt om vi stänger ute viktiga personer i våra liv. Att lära känna andra och lära av dem är väldigt viktigt för att vi skall växa i vår tro. Var smart och var en del av hela kyrkan inte bara en liten del av det (dina kompisar).

Modul material
halsdukar (scarf)
ögonbindlar

Släpp din börda

Be
10 mins

Förberedelser: Fyll papperskorgen med vatten

Aktivitet

 • Ge varje barn en sten, ett gummiband, en bit papper och en penna.
 • Be dem skriva ner någonting som bekymrar dem på papperet och sedan sätta fast papperet på stenen med hjälp av gummibandet.
 • Låt dem hålla stenen i handen och bli medveten om dess tyngd och hur mycket stenen hindrar deras användandet av handen om de alltid skulle bära på den.
 • Tala om för dem att Gud vill att de skall lägga bort det som tynger dem och hindrar dem från att leva ett bra liv och istället fokusera på Gud. Gud önskar att de ska lita på Honom och att Han kan ta hand om dem och hjälp dem i livet. De kan få vishet från Honom hur de ska leva sina liv.
 • Låt barnen en efter en (när de är redo) komma fram och släppa ner stenen i vattnet som en bild av att de släpper det som bekymrar dem och lägger det hos Gud (vattnet får representerar Gud).

 
Till ledaren: Du kan sätta på lite musik i bakgrunden för att hjälpa barnen fokusera på sig själva och Gud istället för andra.

Modul material
vattentät papperskorg (helst svart)
stenar (1 per barn)
gummiband
pennor
små pappersbitar

En krona

Be
10 mins

Förberedelser: Gör en stor guldkrona.

Aktivitet 

 • Placera den stora kronan mitt i rummet och lägg fram olika dekorstenar/akrylstenar.
 • Förklara för barnen att de under livets gång genom sina erfarenheter skapar en (symbolisk) krona av visdom/vishet. Den är gjord från varje bra eller dumt beslut som de tagit, allt som har forma dem till klokare människor.
 • Be barnen välja ut en ädelsten och hålla den i handen.
 • Be dem att tänka på en nylig händelse/erfarenhet de varit med om och där de har lärt sig något den. Något som har hjälpt dem att växa i vishet. Kanske har de lärt sig en läxa av ett misstag de gjorde, eller kanske följde de ett användbart råd som de fick. Den handlingen är lik en juvel som är lagd till kronan.
 • Be barnen klistra fast ädelstenen på kronan som en symbol för det som de har lärt sig. De kan sätta fast ytterligare ädelstenar om de har andra händelser som de vill representera med en “ädelsten” i kronan - en annan viktig erfarenhet som de har lärt sig något från. 

 
Be tillsammans
Gud vår Fader, tack för att du älskar oss oavsett vilken ålder vi har eller erfarenheter vi har gjort. Hjälp oss att använda våra erfarenheter till att forma oss till de människor som du vill att vi skall vara. Amen.

Modul material
guldkrona (utklippt från guldfärgat papper)
“ädelstenar” (dekorstenar/akrylstenar)
Lim