Krona

Ordspråk 2: Ser du kronan?

Detta är den andra av två samlingar där vi fokuserar på ordspråksboken och vishet. Vishet hjälper oss att dagligen välja Guds väg i livets olika situationer. Den förbereder och hjälper oss att fatta svåra beslut och den skyddar våra hjärtan (vårt inre) mot det som kan dra oss bort från Gud. I den här samlingen lär vi oss om hur visheten är en värdefull gåva från Gud, som är tänkt att hjälpa oss att växa och leva i en bra gemenskap med andra. Samlingen borde leda till samtal om skillnaderna mellan människor i olika åldrar och hur vi kan dra nytta av varandras livserfarenheter för att få mer vishet i våra liv.
 

Samlingens längd: 99 min

Mål

Att förstå att vishet är en värdefull gåva från Gud och andra människor. 

Beskrivning

Detta är den andra av två samlingar där vi fokuserar på ordspråksboken och vishet. Vishet hjälper oss att dagligen välja Guds väg i livets olika situationer. Den förbereder och hjälper oss att fatta svåra beslut och den skyddar våra hjärtan (vårt inre) mot det som kan dra oss bort från Gud. I den här samlingen lär vi oss om hur visheten är en värdefull gåva från Gud, som är tänkt att hjälpa oss att växa och leva i en bra gemenskap med andra. Samlingen borde leda till samtal om skillnaderna mellan människor i olika åldrar och hur vi kan dra nytta av varandras livserfarenheter för att få mer vishet i våra liv.
 

Material till samlingen