Semla

Påskfastan

Fastetiden är en tid när vi kan reflektera över hur Jesus valde att lägga det bekväma livet åt sidan för att komma närmare Gud. Det var tufft och utmanande för honom att fasta under en sådan lång tid men resultatet blev att han fylldes av den Helige Ande. Sluta inte att äta choklad under fastetiden (eller vad du väljer att göra) bara för att det ska se bra ut, eller för att du vill gå ner några kilon. Låt fastetiden istället vara en tid när du väljer att lägga saker åt sidan för att komma närmare Gud. Det är det som påskfastan handlar om - att förbereda sig för att möta Gud. 

Samlingens längd: 86 min

Mål

 • Att hjälpa barnen förstå vad påskfastan (fastetiden) handlar om.
 • Att fundera över hur Jesus valde att lägga saker åt sidan för att komma närmare Gud. 
 • Att ge barnen tid att tänka på vad de skulle kunna göra under påskfastan för att komma närmare Gud. 

Beskrivning

Fastetiden är en tid när vi kan reflektera över hur Jesus valde att lägga det bekväma livet åt sidan för att komma närmare Gud. Det var tufft och utmanande för honom att fasta under en sådan lång tid men resultatet blev att han fylldes av den Helige Ande. Sluta inte att äta choklad under fastetiden (eller vad du väljer att göra) bara för att det ska se bra ut, eller för att du vill gå ner några kilon. Låt fastetiden istället vara en tid när du väljer att lägga saker åt sidan för att komma närmare Gud. Det är det som påskfastan handlar om - att förbereda sig för att möta Gud. 

Material till samlingen

 • papper
 • pennor
 • bilaga - Bakom masken
 • Snöre
 • pennor
 • sax
 • Tejp
 • Biblar
 • semlor
 • Papperstallrikar
 • ballonger
 • upp och nedvänt bord
 • Tejp
 • maskeringstejp
 • minst 5 större skumgummibollar
 • små stenar
 • skålar eller koppar
 • små munsbitar (godis eller desert)
 • Biblar
 • Projektor
 • en bricka
 • 10 olika godisar
 • diskhandduk

Samlingens moduler

Äggkamp

Aktivera
5 mins

Till ledaren: Det kan vara en bra idé att täcka bordet du håller till på med en plast eller med täckpapper för att gör det enklare att snabbt städa upp. Se till att du har våtservetter eller liknande för barnen att torka av sig med. 
 

Lek

 • Fyll två skålar (i lagom storlek för denna aktivitet) med spraygrädde och göm ett antal mini-chokladägg i grädden.
 • Ställ fram två tallrikar bredvid skålarna, en till varje tävlande. (Det här är en annorlunda variant på den klassiska leken “apple bobing”  -https://www.youtube.com/watch?v=41ODipTfZDg)
 • Låt de tävlande under en minut plocka upp så många ägg med sin mun som de kan ur grädden.
 • Vinnare är den som lyckas plocka upp flest ägg under 1 minut.

 
Säg
När fastan börjar vet vi att påsken snart är här och vi ser fram emot vad påsken betyder. För många handlar det om påskgodis och chokladägg, men påsken är naturligtivs mycket mer än bara godis. Fastetiden är en period där vi väljer att lägga något åt sidan, det kan vara godis och choklad eller viss sorts mat, men syftet för fastetiden glöms ofta bort. Vi kommer att prata mer om fastans syfte under den här samlingen. 

Modul material
skålar
spraygrädde
mini chokladägg
tallrikar
våtservetter

40 sekunder

Fundera
5 mins

Säg
Jesus var i öknen i 40 dagar och 40 nätter och därför är dagens fastetid 40 dagar lång. 

Aktivitet

 • Dela upp barnen i grupper ge varje grupp ett blädderblockspapper och en markeringspenna att skriva med.
 • Förklara att de ska försöka komma på saker som man kan lägga åt sidan under fastetiden.
 • Ge varje grupp 1 minut på sig att skriva så många saker som de hinner på sitt papper.

Diskutera
Låt de olika grupperna berätta vad de har skrivit ner. Fråga barnen varför de tror att människor väljer att lägga dessa saker åt sidan under fastetiden (påskfastan). Samtala gärna om synd, frestelser och andra saker som tar fokus från Gud. 

Modul material
blädderblock
pennor

Vad saknas

Aktivera
6 mins

Lek

 • Förbered en brick med 10 olika godisar.
 • Visa brickan för barnen och ge dem en chans att memorera vilka godisar som ligger på brickan.
 • Placera sedan en diskhand/servett över brickan och ta bort en godis utan att barnen ser vilken du tagit bort.
 • Låt barnen titta igen och förklara att de ska försöka se vilken godis som saknas.
 • Den som först gissar rätt vinner ett pris.
 • Upprepa aktiviteten ett par gånger. 

 
Säg
Ofta ser vi på fastetiden som en tid när saker saknas eller “tas bort” ur våra liv, ungefär som den här leken. Vi borde istället se på fastetiden som en tid när vi får möjlighet till en djupare relation med Gud. 

Modul material
en bricka
10 olika godisar
diskhandduk

Jesus i öknen

Visa
10 mins

Läs
Lukas 4:1–13

Säg
Bibeln säger inte så mycket om vad Jesus gjorde i öknen under de 40 dagar som har var där. Det här videoklippet beskriver hur Jesu dagar kan ha sett ut. Fundera medan ni tittar på videoklippet hur Jesus kan ha känt sig under dessa 40 dagar. 

Video
https://www.youtube.com/watch?time_continue=111&v=P-6a25Yo2wE 
(40 - A Video of Jesus in The Wilderness (Adam Young))

Fråga

 • Vad tänker du när du ser den här videon?
 • Tror du att öknen var en bra upplevelse för Jesus?
 • Tror du att öknen skulle vara en bra upplevelse för oss? Skulle vi också behöva närma oss Gud på något sätt?

Till ledaren: Om barnen börjar prata om en 40 dagars fasta förklara för dem att det finns hälsorisker med extremt långa tider av fasta. 

Alternativ video
Du kan också välja att visa följande videoklipp från Netflix - The Bible - Avsnitt 6 (minut 15:49–11:37) där vi ser hur Jesus frestas av djävulen. Detta klipp fokuserar endast på själva frestelsen. 

Modul material
Biblar
Projektor

Sten eller munsbit

Smaka
5 mins

Lek

 • Ställ ut ett antal upp- och nedvända plastmuggar som endera har en liten sten eller en munsbit under dem.
 • Låt barnen komma fram och välja en mugg. Om den innehåller en munsbit får de äta den men om det är en sten så ska de lägga stenen i en hög på em utvald plats i rummet. 

Säg
Kan du föreställa dig hur gärna Jesus skulle ha ätit en munsbit när han var i öknen? Djävulen försökte att fresta honom att göra mat av stenarna men Jesus motstod frestelsen. I den här leken hade ni en ganska god chans att få en munsbit medan Jesus visste att han skulle utstå 40 dagar utan mat. Även om det var en stor utmaning så antog Jesus den för att komma närnare Gud.

Modul material
små stenar
skålar eller koppar
små munsbitar (godis eller desert)

Försvarare

Aktivera
10 mins

Lek

 • Dela upp barnen i 2 eller 4 lag (beroende på hur många barn ni har) och dela in rummet i lika många delar med hjälp av maskeringstejp. 
 • Kasta in ett antal bollar på planen och förklara att det är lagens uppgift att hålla bollarna borta från sitt område. Det kan ske genom att rulla bort bollarna eller kasta in dem i de andra gruppernas områden. Barnen måste dock hela tiden sitta på sina stjärtar.
 • Efter en minut stannar du leken och räknar hur många bollar finns i varje område. 
 • Samla in bollarna och tävla igen. Gör detta så många gånger du önskar och räkna sedan ihop resultatet och utse ett vinande lag. 

Säg
Fokuset i denna lek handlar om att så snabbt som möjligt få bort bollarna från sitt område och inte hålla i bollarna för länge. Under påskfastan kan det vara enkelt att säga att man ska sluta göra ett antal saker men det kan vara en utmaning att klara av det när vi hela tiden frestas, precis som att det var svårt att hålla ditt område rent från bollarna.

 

Modul material
maskeringstejp
minst 5 större skumgummibollar

Hinder i vägen

Aktivera
6 mins

Lek

 • Be barnen blåsa upp en ballong och knyta den. (Du kan också välja att i förväg själv blåsa upp ballongerna).
 • Barnen ska sedan fästa sin ballong på golvet med hjälp av tejp. (Skapa en dubbelsidig tejp så att ballongen fäster på golvet.)
 • Om du skulle ha heltäckningsmatta eller annat golvmaterial som inte passar för att tejpa fast ballongerna kan du använda dig av ett avlångt bord som du vänder upp och ner. Tejpa då ballongerna på undersidan av bordet.
 • Ballongerna ska sättas fast sida vid sida och på så sätt skapa en “matta” av ballonger. (Gör inte ballong mattan för bred). 
 • Välj ut en frivillig som ska försöka att gå på ballongmattan. Du behöver förmodligen en ledare på varje sida av ballongmattan som den frivillige kan hålla sig i. 

Säg
Jesus gick ut i öknen för att komma närmare Gud och han var tvungen att lämna sitt vanliga, bekväma liv för att göra detta. På samma sätt som ballongerna hindrade oss från att lätt kunna gå över golvet/bordet kan det finnas saker i våra liv som hindrar oss från att komma närmare Gud. Det är sådana saker som vi borde fundera på att lägga åt sidan i våra liv så att vi kan komma Gud närmare så som Jesus gjorde. 

Modul material
ballonger
upp och nedvänt bord
Tejp

Vittnesbörd

Samtala
7 mins

Lyssna
Be en av dina ledare berätta om ett tillfälle när de var tvungna att göra något som var annorlunda mot sitt vanliga “bekväma” (kristna) vardagsliv. Kom de närmare Gud genom detta? Isåfall, på vilket sätt? Var det något som gjorde det svårt eller mer komplicerat? 
Du kan även välja att låta en av dina ledare ge ett vittnesbörd om ett sådant tillfälle eller göra en intervju med någon.

Diskutera 

 • Finns det något som Gud utmanar dig att göra, t.ex. i skolan, hemma eller i kyrkan som du normalt inte gör?
 • Vad hindrar dig från att göra detta?
 • Vad är du orolig och rädd för? Vad kan gå fel?

 

Semlekampen

Aktivera
6 mins

Lek

 • Dela upp barnen i lika stora lag.
 • Dela sedan upp dessa lag i två delar, där ena halvan av laget står på en sida av rummet och den andra halvan på andra sidan - mittemot varandra.  
 • Ge varje lag två papperstallrikar - en på varje sida av rummet - samt EN semla.
 • På en given signal ska den som står först i kön springa med semlan på tallriken till andra sidan rummet och utan att ta hjälp av händerna lämna över semlan till den andra personens tallrik. 
 • Personen med den nu tomma tallriken springer tillbaka och lämnar över den tomma tallriken till näste man i tur. 
 • När tallriken är överlämnad får personen med semlan börja springa och sedan upprepas detta tills alla har sprungit. 
 • Om semlan skulle falla ner på marken måste de plocka upp den och gå tillbaka och göra om den sista sträckan. 
 • Det lag som först har lyckats få semlan hela vägen har vunnit. 

 
Säg
Vi äter inte semlor för att fira semlans dag, utan eftersom det är sista dagen innan påskfastan börjar. Fettisdagen var tidigare en festdag innan man skulle börja fasta. Även för oss finns det en tid för fest och en tid där vi försöker närma oss Gud. Det är upp till oss att fundera på vad vi kan lägga åt sidan (fasta ifrån) för att komma närmare Gud. Det finns en tid för fest men också en tid av fasta och närmande till Gud. 

 

Modul material
semlor
Papperstallrikar

Inte ensam

Samtala
8 mins

Läs
Markus 1:12–13 
“Omedelbart därefter blev Jesus ledd ut i öknen av den helige Ande. Där frestade djävulen honom i fyrtio dagar, och han levde ensam tillsammans med de vilda djuren. Och änglarna kom och stod till hans tjänst.” (SVL)

Säg 
I den här bibelversen kunde vi läsa att det var den helige Ande som ledde Jesus ut i öknen. Den helige Ande var den som gav honom styrka och änglarna stod till hans tjänst. 

Fråga

 • Hur vet vi när den helige Ande säger till oss att göra något?
 • Känns det bra att den helige Ande är med oss? Varför då?
 • Tar Gud hand om oss när vi väljer att göra något svårt och utmanande?

 

Modul material
Biblar

Bakom masken

Aktivera
12 mins

Säg
Dagen innan påskfastan börjar firar vi i Sverige Fettisdag medan andra länder har festivaler som t.ex. Mardi Gras eller karnevalen i Rio de Janerio. På dessa festivaler bär många masker. Masker symboliserar ofta att vi försöker dölja vår synd eller vem vi egentligen är. Fastan är en tid då vi tar av oss dessa masker, är ärliga med oss själva och inför Gud.  Det är viktigt att vi förstår att Gud verkligen vet vilka vi är, att han förlåter oss, älskar oss och uppmuntrar oss att växa andligt och bli dem han skapat oss till att vara.

Aktivitet

 • Ge varje barn en kopia av bilagan “Bakom masken” och be dem klippa ut masken.
 • På utsidan av masken ska de skriva hur andra beskriver dem som människor (vad deras kompisar tycker om dem), de kan också skriva ned sina starka sidor, det som de är duktiga på och vilken personlighet de har.
 • På insidan av masken ska de skriva ner sina rädslor, misstag och det som de tvivlar på och tycker är jobbigt. 
 • Se till att de hinner göra masken klar så att de kan ta med den hem. 

 
Säg
Vi har delar av vårt liv som vi gärna visar andra - saker som vi är duktig på - men vi har även saker som vi helst håller för oss själva. Gud ser alla våra sidor, vår personlighet och karaktär. Det kan finnas saker som vi vill ändra på i våra liv eller talanger som vi vill utveckla mer och använda för att tjäna Gud. Fastetiden är den tiden på året då vi kan låta Gud förändra oss till det bättre.

Modul material
bilaga - Bakom masken
Snöre
pennor
sax
Tejp

Ändra på saker

Kom ihåg
6 mins

Aktivitet

 • Låt barnen tänka på några praktiska saker som de kan ändra på under påskfastan (eller för alltid med start under påskfastan). 
 • Låt dem fundera på vad de kan göra för att förbättra sin relation med Gud. T.ex. titta mindre på TV/dator och istället läsa Bibeln mer eller låta bli att köpa godis efter skolan och istället ge de pengarna till ett gott ändamål. 
 • Föreslå även några mer abstrakta saker som de kan ändra på som t.ex. att sluta svära, inte tala illa om andra eller andra dåliga vanor som de vet att de borde sluta med. 
 • Låt barnen skriva ner på ett papper de saker som de vill ändra på och ta med sig listan hem. Några av barnen kanske också är villiga att berätta vilka förändringar som de planerar att göra. 

 
Bön
Käre Gud, förlåt oss att vi så ofta glömmer bort Dig. Hjälp oss att ändra på våra dåliga vanor och ta mer tid för Dig. Tack för att Du vill vara vår vän och att vi kan få lära känna Dig bättre och få hjälp av Dig att ändra på våra dåliga vanor. Amen. 

 

Modul material
papper
pennor