Sjunga

Sjung ut!

Psaltaren är en av de mest omnämnda och citerade böckerna i Bibeln. Ett stort antal av de lovsånger som vi sjunger tillsammans har sitt ursprung i Psaltaren. Men vilken nytta har vi egentligen av en poesibok om Gud?  I de här samlingarna tittar vi närmare på några av de fantastiska sanningarna som uppenbaras i Psaltaren och vad de kan lära oss om vår relation med Gud. 

Samlingens längd: 67 min

Mål

 • Vad undervisningen skall förklara: Hur psaltarens sånger kan hjälpa oss att prisa Gud i alla situationer. 
 • Vad gruppen skall lära sig: Att förstå hur Psaltarens sånger vill tala in i våra liv idag. 
 • Centrala kapitel: Psaltaren 10, 23, 30 och 139

Beskrivning

Psaltaren är en av de mest omnämnda och citerade böckerna i Bibeln. Ett stort antal av de lovsånger som vi sjunger tillsammans har sitt ursprung i Psaltaren. Men vilken nytta har vi egentligen av en poesibok om Gud?  I de här samlingarna tittar vi närmare på några av de fantastiska sanningarna som uppenbaras i Psaltaren och vad de kan lära oss om vår relation med Gud. 

Material till samlingen

 • Penna och papper
 • Biblar
 • Biblar
 • stillsam musik och något att spela upp den på
 • Biblar
 • dagstidningar
 • svarta sopsäckar
 • saxar
 • dubbelhäftande tejp
 • Snöre
 • pennor
 • Bibel
 • musik på mp3 eller mobil samt en högtalare
 • ögonbindlar och maskeringstejp
 • Bibel
 • Korta nyheter från veckans händelser. (Valfritt: karaoke ljudfiler)
 • några utvalda musikinstrument
 • en Bibel
 • pappersnäsdukar

Samlingens moduler

Vad har maten med saken att göra?

Smaka
10 mins

Mål: Introducera ämnet och äta lite under tiden 
 
Förberedelser: Ställ fram snackset på ett bord.

Aktivitet

 • När gruppen kommer in så sätter alla sig runt bordet med snackset, men be dem att vänta lite så ingen börjar äta
 • Förklara att dagens samling kommer att handla om Psaltaren och att ni kommer att bekanta er lite med den boken.
 • Ge en Bibel till var och en.
 • Förklara för dem att innan man får äta av maten måste man först söka reda på en vers ur Psaltaren som handlar om mat.
 • När alla har hittat ett exempel får man börja äta.
Modul material
småplock (snacks)
Biblar

Ett Herrans liv

Aktivera
5 mins

Mål: Att gruppen skall utvidga begreppet lovsång. 
 
Förberedelser: Placera instrumenten i en halvcirkel runt om i rummet. 
 
Läs
Psaltaren 98:4-6 
  
Aktivtet

 • Dela upp gruppen i två lag.
 • Lagen får ställa upp på var sin sida om instrumenten, d.v.s. där halvcirkeln börjar och slutar.
 • På "Klara - färdiga - gå!" springer den förste tävlande ur varje lag till musikinstrumentet som ligger närmast och producerar något slags ljud  Hen fortsätter att beta av instrument efter instrument tills alla har blivit spelade för att sedan återvända till sitt lag och lämna över till nästa tävlande. Lagen startar från var sin ände så att man spar tid och båda lagen kan tävla samtidigt.
 • Om det finns blåsinstrument utlagda kan de tävlande vilja ha en våtservett för att torka munstyckena.
 • Det första laget där samtliga medlemmar spelat alla instrument har vunnit.
Modul material
några utvalda musikinstrument
en Bibel
pappersnäsdukar

Nyheter med musik!

5 mins

Mål: Klä nyheter ur vardagen i en musikdräkt
 
Förberedelser: Skriv ut eller skriv av några nyheter från veckan som varit på ett A4- ark. Förbered några karaoke-versioner av aktuell musik eller lovsånger.

Säg 
Många av Psaltarens verser har blivit till lovsånger. I en del fall har man helt enkelt bara tonsatt verserna rakt av utan omformulering.  

Aktivitet

 • Be om 2-3 frivilliga.
 • Utmana dem att sjunga veckans nyheter till ett av de karaoke-spår du valt.
Modul material
Korta nyheter från veckans händelser. (Valfritt: karaoke ljudfiler)

Herren är min herde

Aktivera
5 mins

Mål: Att leda fåren till nya fräscha betesmarker.
 
Förberedelser: Använd maskeringstejpen för att göra ett kors någonstans i rummet.
 
Läs
Psaltaren 23:1-2
 
Aktivitet

 • Välj fyra frivilliga
 • Förklara att en av dem kommer att vara får, medan de andra tre är herdar.
 • Fåret förses med ögonbindel, snurras runt några varv och placeras någonstans i rummet.
 • De tre herdarna måste guida fåret till de nya betesmarkerna, som korset på golvet symboliserar.
 • Utmaningen: En herde får bara säga "höger", den andre får bara säga "vänster" och den tredje bara säga "rakt fram".
 • När herdarna tycker att fåret står på korset skall all ropa "Sitt" samtidigt, men de får bara ropa det en gång. 
 • Om gruppen är stor kan man upprepa leken med fyra nya frivilliga och se vilka herdar som lyckas få sitt får till målet på kortast tid. 
Modul material
ögonbindlar och maskeringstejp
Bibel

Vad står det?

Fundera
5 mins

Mål: Ta reda på gruppens förkunskaper om Psaltaren

Fråga

 1. Vem eller vilka skrev texterna i Psaltaren? (Kung David skrev massor, men även andra, särskilt andra kungar, har också bidragit) ·Var har du hört Psaltarens verser läsas eller sjungas?
 2. Varför tror du Bibeln innehåller en hel bok bara med poesi?
 3. Varför är Psaltaren en av de mest citerade och lästa böckerna i Bibeln?  

Säg
Psalmerna i psaltaren var dåtidens lovsång. De användes som en gemensam plattform när flera personer ville samlas och lovsjunga Gud tillsammans. Psaltarens ord är tusentals år gamla men lika aktuella idag och används i lovsånger som sjungs i våra församlingar. De är inte bara poesi, utan också ett kraftfullt instrument för att lovsjunga Herren.

I lust och nöd

Lyssna
8 mins

Mål: Att ge förståelse för Psaltarens innehåll.
 
Förberedelser: Hitta tre olika sorters musikstycken: ett glatt och livligt, ett dramatiskt samt ett fridfullt.
Prata i förväg med tre personer ur gruppen som känner sig trygga med högläsning. 

Säg
Psaltaren är mer än bara en trevlig poesisamling i största allmänhet. Det är en berättelse som tar oss genom mänsklighetens sätt att förhålla sig till Gud, genom enkla och svåra tider. Rätt ofta när Psaltarens texter återfinns i våra lovsånger återspeglar de tider av glädje och tacksamhet. 
 
Läs
Psaltaren kapitel 30 (i bakgrunden spelas den glada och livliga musiken). 
 
Säg
I den här psalmen kan man tydligt höra glädjen i orden. Man kan med rätta anta att den skrevs när man gladde sig i Herren och ville uttrycka sin tacksamhet. Det finns emellertid också texter i Psaltaren som fullkomligt osar frustration och besvikelse. I dessa texter känner vi igen många av de frågor som vi själva ställer till Gud när vi har det svårt.
  
Läs
Psaltaren 10:1-11 (i bakgrunden spelas den dramatiska musiken). 
 
Säg 
Den här psalmen börjar med en bön att Gud skall gripa in i en svår livssituation. Författaren använder sången som ett sätt att uttrycka sig inför Gud och berätta för Gud vad som tynger hjärtat. Texten är brutalt ärlig och osminkad! Andra sånger är mera som kärleksdikter i vilka författaren berättar hur nöjd han är med livet och tackar Gud för det. 
 
Läs
Psaltaren 139:1-10 (i bakgrunden spelas den lugna och avslappnande musiken). 
 
Säg
Än idag använder sig många av Psaltarens texter för att klä sina känslor i ord och berätta hur man mår i en viss livssituation. Så här säger Matt Redman, en känd lovsångsledare och -kompositör: 
"I Psaltaren går inte en enda rad till spillo och ingen sång är en blindgångare. Varje sång fullkomligen doftar sanning om vem Gud är och ger ett passionerat gensvar på den sanningen. Några är kompromisslösa, ohämmade lovsånger där författarna är helt uppslukade av att lovprisa Gud. Andra är klagovisor – sånger av förtvivlan – men precis lika känslofyllda,  där författarna desperat vänder sig till den ende som de vet kan gripa in i deras situation. Psaltaren är passionerad tillbedjan när den är som bäst." 
Mer än något annat lär Psaltaren oss att vi ska lovprisa Herren i alla livssituationer och i allt vi gör. 
 
 
 

Modul material
Bibel
musik på mp3 eller mobil samt en högtalare

Om 500 år

Aktivera
7 mins

Mål: Att göra något eller någon från 2000-talet framtidssäker och anpassad till 2500-talet. 

Förberedelser: Ställ fram de material du förberett i en låda på golvet.
 
Till ledaren: Den här aktiviteten hjälper till att illustrera och konkretisera den efterföljande modulen som heter "Mer än ord". 

Aktivitet

 • Utmana gruppen att välja en sak (eller person) och ge den/hen en look som kommer att kännas modern även om 500 år.
 • Ungdomarna får välja vilken sak som helst (inom rimlighetens ramar) och de kan använda allting i materiallådan, samt annat material som de råkar ha på sig. Om du har en större grupp, så dela in den i mindre grupper som sedan får jämföra sina resultat med varandra.
 • Ge grupperna 5 minuter att arbeta och när de presenterar sina resultat, be dem förklara vilka ändringar de gjort och varför de tror att dessa kommer att vara viktiga om 500 år.
Modul material
dagstidningar
svarta sopsäckar
saxar
dubbelhäftande tejp
Snöre
pennor

Mer än ord

Fundera
8 mins

Mål: Att lära oss att Psaltaren också handlar om saker som kommer att ske i framtiden. 
 
Förberedelser: Jobba med modulen "Om 500 år". 
 
Säg
Den förra aktiviteten handlade om saker som vi tror fortfarande kommer att finnas om 500 år. Det får oss så klart att fundera på om någonting annat från vår tid kommer att kännas aktuellt om 500 år?
 

Fråga

 1. Vilka personer från 2000-talet kommer att vara kända även år 2500?
 2. Vilka uppfinningar kommer fortfarande att vara användbara?
 3. Vilka böcker eller filmer kommer fortfarande att kännas slagkraftiga? 

Läs 
Psaltaren 22:1-18 
 
Säg 
Precis som andra sånger i psaltaren är även denna ett kraftfullt uttryck av ärlighet, där författaren verkligen berättar för Gud hur livet känns just nu. Men inte bara det...
 
Läs 
Matteus 27:32-46 
 
Säg
Vi har säkert hört den beskrivningen av Jesu död många gånger förut, så vi vet precis vad som hände. Men lägg märke till vad Jesus ropar i sin dödskamp. Det är första versen i Psaltaren 22!
Trots att den psaltarpsalmen skrevs flera hundra år tidigare, så var den oerhört aktuellt för det som Jesus genomled. Den fick en helt ny betydelse! Många menar till och med att psalm 22 förutspår det som Jesus gick igenom så många år senare. Så psaltarpsalmerna är inte bara ett underbart uttryck för att lovsjunga Gud, utan de är ytterst relevanta för saker som hände på Jesu tid, som händer idag och som kommer att hända i framtiden!

Modul material
Biblar

Tillsammans

Lyssna
5 mins

Mål: Att barnen ska öva sig på att ta till sig budskapet i en psalm.

Säg

Psaltarens sånger var på Jesu tid en gemensam källa ur vilken man hämtade böner och lovsånger när man träffades och även för Jesus var de ett viktigt sätt att uttrycka sig på.

Aktivitet

 • Läs Psaltaren 23 högt för varandra tillsammans som en grupp med stillsam musik i bakgrunden.
 • Man kan stafett-läsa eller läsa unisont. 
 • Läs långsamt och be ungdomarna verkligen lyssna på och ta till sig orden och vad de betyder.
 • Avsluta med en bön.
Modul material
Biblar
stillsam musik och något att spela upp den på

Fri skrivning

Fundera
8 mins

Mål: Att gruppen skall skriva en egen psaltarpsalm 
 
Säg
Psalm 23 är en av de mest omtyckta i hela Psaltaren, men bildspråket kanske känns lite främmande nu för tiden. Som det där med fåren och herden till exempel. Hur skulle denna psalm låta om den skulle beskriva vår tid och ha vår omgivning som utgångspunkt? 
 
Aktivitet

 • Ge barnen en Bibel var.
 • Uppmuntra dem att komma fram med en Psalm 23 i modern tappning.
 • Om du har en stor grupp så dela in ungdomarna i mindre grupper.
 • Antingen kan hela gruppen skriva om hela psalmen, eller så kan varje grupp få två eller tre verser var att uppdatera.
 • När verserna är färdiga så be dem läsa upp dem för alla. Det vore en fin gest att också sätta upp den nya versionen någonstans där alla kan läsa den.
Modul material
Penna och papper
Biblar

Sjung om Hans kärlek

Kom ihåg
1 mins

Mål: Att sammanfatta budskapet i dagens samling.
 
Säg 
Psaltaren är en gammal bok, men den är fortfarande aktuell för de liv vi lever idag. Den ger oss kraftfulla ord som vi kan använda för att lovprisa Gud. Den uppmuntrar oss att vara ärliga mot Gud och att dela hela vårt liv med Honom. Psaltaren utmanar oss att lovsjunga Gud, oavsett omständigheterna.