Skärmtid

Skärmtid

Ipads, X-box, Playstation, datorer och mobiltelefoner - i dagens värld finns det många saker som kan få oss att sitta som klistrade framför en skärm. Det är alarmerade att läsa statistik över hur mycket tid människor tillbringar framför en skärm. Hur påverkar detta vår relation med Gud? Den här samlingen tittar närmare på för- och nackdelar med dagens teknologi och uppmuntrar barnen att fundera på hur de kan använda den på bästa sätt och hur de kan sätta Gud i centrum. Vi tittar också på de faror som finns med den teknologi som vi alla har tillgång och samtalar om verklighetsflykt, prioriteringar och andra viktiga frågor. 

Samlingens längd: 74 min

Mål

 • Att samtala om de faror som finns med att tillbringa för mycket tid framför en skärm. 
 • Att prata om hur vår skärmtid påverkar vår relation med Gud.
 • Att tillsammans med barnen fundera på hur vi kan använda vår skärmtid på ett positivt sätt.

Beskrivning

Ipads, X-box, Playstation, datorer och mobiltelefoner - i dagens värld finns det många saker som kan få oss att sitta som klistrade framför en skärm. Det är alarmerade att läsa statistik över hur mycket tid människor tillbringar framför en skärm. Hur påverkar detta vår relation med Gud? Den här samlingen tittar närmare på för- och nackdelar med dagens teknologi och uppmuntrar barnen att fundera på hur de kan använda den på bästa sätt och hur de kan sätta Gud i centrum. Vi tittar också på de faror som finns med den teknologi som vi alla har tillgång och samtalar om verklighetsflykt, prioriteringar och andra viktiga frågor. 

Material till samlingen

 • Projektor
 • dator
 • A3 papper
 • färgpennor
 • Projektor
 • dator
 • Biblar
 • A3 papper
 • färgpennor
 • Projektor
 • dator
 • Biblar
 • dator
 • Projektor
 • Bilaga Återskapa Instagrambild
 • dator
 • Projektor
 • Bilaga varningsskyltar
 • Papper och pennor
 • saxar

Samlingens moduler

Motstå frestelsen

Aktivera
5 mins

Lek

 • Dela in barnen i par och ge varje par en skål med Haribo gummibjörnar.
 • OBS! Ingen får vid något tillfälle äta någon gummibjörn.
 • Den ene ska slicka på gummibjörnarna och sedan sätta fast dem på den andres ansikte. 
 • De ska försöka få så många gummibjörnar som möjligt att fastna på 20 sekunder. 

Säg
Det kan vara en utmaning att slicka på gummibjörnarna utan att äta upp någon. Idag ska vi samtala om hur mycket tid vi tillbringar på nätet eller på våra telefoner. Precis som det kan vara svårt att inte äta en gummibjörn när du slickat på den, så kan det vara svårt att inte öppna och läsa ett meddelande som kommer via sociala medier. Även om du håller på att göra något annat så är det svårt att ignorera det olästa meddelandet som ligger och väntar på att bli öppnat. 

Fråga

 • Klarar du av att ignorera ett meddelande som kommit eller känner du att du måste öppna det på en gång och se vad det är?
 • Varför tror du det är så svårt att ignorera ett meddelande?

Säg
En av anledningarna till att det är svårt att ignorera ett meddelande eller sluta surfa på Internet är enligt vissa forskare att vi  har en inbyggd längtan efter information. När våra hjärnor vänjer sig med att få information från ett visst håll så kommer vi naturligt att vilja gå tillbaka till den källan för att få mer information. Ofta är detta något positivt men det kan också vara skadligt i vissa situationer. Idag ska vi samtala om hur vi kan använda vår tid framför skärmen på bästa sätt. 

Modul material
Gummibjörnar (eller liknande)
skålar

Gömda skedar

Aktivera
5 mins

Lek

 • (Den här aktiviteten är en variant på det klassiska kortspelet “Spoons”.)
 • Använd en kortlek och plocka ut lika många set av fyra likadana kort som du har spelare. Med andra ord - om du har fem spelare kan du använda 4st 3:or, 4 st 8:or, 4 st 10:or och 4 st kungar. Lägg bort de andra korten. 
 • Du behöver också skedar - färre än du har spelare. (Fem skedar om du har sex spelare, sju skedar om det är åtta spelare.)
 • Blanda och dela ut korten - varje person ska ha fyra kort. 
 • Målet är att få fyra likadana kort på handen.
 • Barnen gör det genom att välja ut ett kort och lägga ner det till vänster om sig (med valörsidan neråt så ingen kan se vilket kort det är). 
 • När de har gjort detta plockar alla upp kortet på sin högra sida och sedan väljer man ut ett nytt kort och lägger ner det på vänster sida för att sedan ta upp nästa kortet på den högra sidan. 
 • När någon får fyra likadana kort på handen så tar den spelaren en sked från mitten och då ska alla andra också så snabbt som möjligt ta en sked. Den som blir utan sked är ute ur leken. 
 • I den här varianten av "Spoons" som vi kallar för gömda skedar så lägger du endast en sked i mitten och de andra  skedarna har du gömt på någon plats i rummet. När någon tar skeden i mitten så kommer ett mindre kaos att inträffa eftersom alla kommer att försöka hitta en gömd sked så snabbt som möjligt.  

Säg
Det är inte kul att vara den ende som blir utan en sked! 

Fråga
Vi människor tycker inte om att missa saker. Tror ni att det är det som driver oss att tillbringa så mycket tid framför våra telefoner eller på nätet?

 

Modul material
Kortlek
skedar

Varningsskyltar

Fundera
6 mins

Förberedelser: Förbered ett sätt att visa den bifogade powerpoint presentationen.

Aktivitet

 • Visa barnen de olika varningsskyltarna från den bifogade bilagan.
 • Dela ut papper, pennor och saxar.
 • Låt barnen göra egna varningsskyltar där de varnar personer för skärmtid (sociala medier, TV-spel, mobiltelefoner). 

Fråga
Vilka faror tror ni det finns med att hela tiden vara uppkopplad framför en skärm?

Modul material
dator
Projektor
Bilaga varningsskyltar
Papper och pennor
saxar

Återskapa Instagram bild

Aktivera
6 mins

Aktivitet
Visa powerpoint presentationen och be barnen försöka återskapa Instagram fotot med hjälp av sina egna kroppar.

Fråga

 • Vad är det bästa med Instagram?
 • Vad tror du Gud tycker om Instagram?
 • Hur tror du Instagram påverkar hur människor ser på sig själva?

 

Modul material
dator
Projektor
Bilaga Återskapa Instagrambild

Filter i våra liv

Fundera
12 mins

Säg
I de kommande aktiviteterna ska vi titta på de olika “filter” vi använder oss av (sätt som vi eller andra ser på oss) och hur den tid vi tillbringar på nätet påverkar hur andra ser på oss.  
Vi använder normalt filter för att få något att se ut på ett speciellt sätt. Vi använder filter för att förändra och göra en bild annorlunda. Vi kan få en bild att t.ex. se äldre ut, vara mer elegant eller bli mer romantisk. På samma sätt kan vi ibland leva våra liv “bakom ett filter” - bara visa upp en del av vem vi är eller till och med visa upp något som inte alls är den vi är på riktigt. Folk ser kanske dig genom ett filter (de har satt en etikett på dig - eller så har du själv gjort det).  Du är i människors ögon “den roliga”, “den smarta”, “den snygga”, “den coola” eller kanske  “den inte så populära” eller “den tråkige”. 
Det är viktigt att komma ihåg att Gud ser oss för den vi är - inte den vi verkar vara.  När Jesus blev döpt hördes Guds röst som sa: “Detta är min älskade Son, den som jag har utvalt. Jag gläder mig över honom.” Det här var innan Jesus blev känd som en duktig lärare, som helare av sjuka eller som en Frälsare. Gud älskade Jesus redan innan han gjort alla dessa saker. Detsamma gäller för oss - Gud älskar oss inte för att vi är “den snygga” utan för att vi är den Han har skapat oss att vara.

Aktivitet - Del 1:
Dela in barnen i grupper med två eller tre personer i varje och ge varje grupp namnet på en biblisk person. Deras uppgift är att hitta det “filter” - eller det sätt som dessa bibliska personer såg på sig själva (Något de var tvungna att lägga åt sidan för att Gud skulle kunna verka och låta sin plan ske i deras liv).

 • Moses: 2 Mosebok 4:1–17
 • Gideon: Domarboken 6:11–18
 • Abraham och Sara: 1 Mosebok 17:15–21

Lyssna på vad grupperna har kommit fram till och diskutera vilka “filter” dessa bibliska personer hade och hävdade inför Gud. 

Aktivitet - Del 2:
Ge ytterligare en biblisk person till varje grupp. Be dem nu titta på hur dessa personer inte lät sitt “filter” hindra dem från att göra det som Gud ville göra i deras liv. 

 • Rahab: Josua 2:1–7
 • David: 1 Samuelboken 17:38–51
 • Lam man: Markus 2:1–12
 • Paulus: Apg 9:19–22

Samtala
Lyssna på vad grupperna har kommit fram till. Samtala om hur personerna inte lät sina “filter” hindra dem från att göra Guds vilja. 

Fråga

 • Varför använder vi filter på foton?
 • Varför använder vi “filter” i våra egna liv? Varifrån kommer dessa “filter”?
 • Hur vill Gud att vi ska vara?

 

Modul material
Biblar

En video om skärmtid

Visa
4 mins

Videoklipp

Titta på följande videoklipp tillsammans: https://youtu.be/e5kgLCUd4fc

Modul material
Projektor
dator

Hur skulle Jesus använda Facebook?

Fundera
9 mins

Förberedelser: Skriv följande mening på ett A3-papper - “Hur skulle Jesus använda sociala medier?” Gör lika många kopior av pappret som du kommer att ha grupper.

Läs
Markus 4:1–3

Säg
Det här bibelordet är början på berättelsen om såningsmannen, en mycket känd liknelse. När vi läser den är det lätt att missa det som Jesus gör innan han börjar berätta berättelsen. Det hade samlats så mycket folk runt Jesus att han klev i en båt, satte den i sjön och predikade från båten. Vilken idé?!? Konstigt??!!??
Anledningen Jesus gjorde på det sättet är kanske att han visste att ljud hörs bättre över vatten. Jesus flyttade sig så att alla skulle kunde höra bra. Jesus var en mycket skicklig kommunikatör. Han var helt klart villig att pröva nya saker för att kunna kommunicera med människor. 

Aktivitet

 • Dela in barnen i grupper med 3–4 personer i varje.
 • Ge en kopia av meningen “Hur skulle Jesus använda sociala medier?” till varje grupp och låt barnen skriva ner svar och idéer på pappret.
 • Låt grupperna berätta för varandra vad de kommit fram till. 
Modul material
Biblar
A3 papper
färgpennor

Föräldrar och barn

Aktivera
6 mins

Lek

 • Låt barnen ställa sig på ett led och ge dem endera rollen som “förälder” eller “barn”. Det ska vara två föräldrar för varje barn. (Gå längs ledet och ge dem rollerna: Förälder, Förälder, Barn, Förälder, Förälder, Barn, o.s.v..) Om det totala antalet barn är delbart med tre så låt det sista “barnet” bli en “förälder”. 
 • Säg åt “föräldrarna” gå runt i rummet och barnen krypa på golvet tills du blåser i en visselpipa eller ropar - “Hitta ett barn”. 
 • Då måste två föräldrar hitta ett barn och barnen måste hitta föräldrar. De gör det genom att föräldrarna “kopplar ihop” sina armar så att det blir som en "sits" där barnet kan sätta sig. 
 • Föräldrarna kan bara ha ett barn och barnen måste ha två föräldrar. De bildar en “familj”.
 • Den som inte kommer med i en “familj” är ute ur leken. Kör några försöksrundor innan du börjar eliminera personer. Kom ihåg att om antalet barn är delbart med tre så måste du göra det sista barnet till en förälder. 

Säg
Sociala medier och skärmtid är effektiva sätt att koppla ihop människor, men det kan också bidra till att några känner sig utanför. Det finns statistik som visar att så många som 40% har känt sig utsatt för nätmobbning.

Påverkan av sociala medier

Visa
5 mins

Visa
Visa något av följande videoklipp som du tycker kan passa in i er situation:

Modul material
Projektor
dator

Problemträd

Fundera
8 mins

Aktivitet
Dela in barnen i grupper med tre i varje och ge varje grupp ett blankt A3-ark. Be dem rita ett stort, fint träd på pappret. Det ska ha rötter, trädstam och grenar med löv. På trädstammen ska de skriva ett problem. På varje rot ska de skriva anledningen till problemet och på löven ska de skriva resultatet (effekten) av problemet. Ge varje grupp en av dessa tre problem att skriva på trädstammen:

 • Titta på för mycket TV
 • Spela för mycket TV-spel
 • Tillbringa för mycket tid på Snapchat/Instagram/Facebook

Uppmuntra dem att tänkta på alla möjliga anledningar till just det problemet och vad resultatet kan bli av problemet.  T.ex. för mycket TV-tittande kan leda till mindre fysisk aktivitet, som i sin tur leder till viktökning som kan leda till sämre självförtroende och som då kan kan leda till färre vänner o.s.v.

Till ledaren: Om du vill hjälpa barnen att förstå uppgiften kan du själv rita upp ett träd med förslag och sätta upp det på väggen som ett exempel för dem att hämta inspiration från. När barnen är klara med sina träd, sätt upp dem på olika platser i rummet. 

Säg
Du kanske tänker att för mycket TV-tittande inte är något stort problem och att effekten av det inte är så allvarligt. Den här aktiviteten visar dock att även någon litet som att ligga för mycket i soffan och titta på TV i slutändan kan få stora konsekvenser i våra liv. Det betyder att det är viktigt att vi tänker på hur vi tillbringar vår tid. Jesus önskar att du använder din tid på bästa sätt och utnyttjar det till att göra bra saker i ditt liv, och det handlar även om hur mycket skärmtid vi har.

Be
Ge barnen möjlighet att gå runt i rummet och titta på de olika “problemträden” och be dem välja ut ett problem som de skulle vilja att Gud hjälpte dem med. Ta en stund av tystnad och uppmuntra barnen att be om Guds hjälp med det specifika problemet. 

Modul material
A3 papper
färgpennor

Välj en utmaning

Kom ihåg
3 mins

Utmaning
Uppmuntra dig själv och barnen att anta en av följande utmaningar under den kommande veckan:

 • Ingen skärmtid efter kl 20:00. (Ingen TV, mobil, dator, o.s.v.)
 • Ingen aktivitet på sociala medier. Inga SMS, ingen Facebook, chat eller liknande under hela veckan. Endast telefonsamtal. 
 • Att varje kväll lägga upp en länk till en artikel eller video som handlar om din tro eller något som du stöder, t.ex. en hjälporganisation. 
 • Ge bort 10 kr till välgörande ändamål för varje timme av skärmtid som du har under en dag. 

Online evangelist

Visa
5 mins

Säg
Att visa sin kristna tro på Facebook betyder inte att man måste “predika”, kritisera andra eller uppdatera sin Facebook status med en bibelvers var femte minut. Att dela ett videoklipp eller stödja en kristen kampanj mot svält och orättvisor kan vara en perfekt sätt att visa hur din tro tar praktiska uttryck. Här är några videoklipp som du skulle kunna dela - som en start: 

Modul material
Projektor
dator