Skärmtid

Skärmtid

Ipads, X-box och Playstation, datorer, mobiltelefoner - det finns många saker idag som får oss att sitta som klistrade framför en skärm. Det är alarmerade att läsa statistik över hur mycket tid vi tillbringar framför en skärm. Hur påverkar detta vår relation med Gud? Den här samlingen tittar närmare på för- och nackdelar med dagens teknologi och uppmuntrar barnen att tänka på hur de kan använda den på bästa sätt och hur de kan  sätta Gud i centrum bland dagens teknologi. Vi tittar också på de faror som finns med den teknologi som vi alla har tillgång till. Vi samtalar om verklighetsflykt, prioriteringar och andra viktiga frågor. 

Samlingens längd: 74 min

Mål

 • Att diskutera med barnen hur de kan använda sin skärmtid på ett positivt sätt.
 • Att få barnen att tänka på hur deras skärmtid påverkar deras relation med Gud.
 • Att göra barnen medvetna om de faror som finns med att tillbringa för mycket tid framför en skärm. 

Beskrivning

Ipads, X-box och Playstation, datorer, mobiltelefoner - det finns många saker idag som får oss att sitta som klistrade framför en skärm. Det är alarmerade att läsa statistik över hur mycket tid vi tillbringar framför en skärm. Hur påverkar detta vår relation med Gud? Den här samlingen tittar närmare på för- och nackdelar med dagens teknologi och uppmuntrar barnen att tänka på hur de kan använda den på bästa sätt och hur de kan  sätta Gud i centrum bland dagens teknologi. Vi tittar också på de faror som finns med den teknologi som vi alla har tillgång till. Vi samtalar om verklighetsflykt, prioriteringar och andra viktiga frågor. 

Material till samlingen

 • Projektor
 • dator
 • A3 papper
 • färgpennor
 • Projektor
 • dator
 • Biblar
 • A3 papper
 • färgpennor
 • Projektor
 • dator
 • Biblar
 • dator
 • Projektor
 • Bilaga Återskapa Instagrambild
 • dator
 • Projektor
 • Bilaga varningsskyltar

Samlingens moduler

Motstå frestelsen

Aktivera
5 mins

Lek

 • Dela upp barnen i par och ge varje par en skål med Haribo Gummibjörnar eller liknande.
 • (Ingen får vid något tillfälle äta någon gummibjörn).
 • Den ene ska slicka på gummibjörnarna och sedan sätta fast dem på den andres ansikte. 
 • De ska försöka sätta fast så många gummibjörnar som möjligt på 20 sekunder. 

Säg
Det kan vara en utmaning att slicka på gummibjörnarna och inte äta upp någon. Idag ska vi samtala om hur mycket tid vi tillbringar på nätet, på våra telefoner, X-box, och vi ska prata om det positiva och negativa kring att tillbringa den tiden på dessa aktiviteter. Precis som att det kan vara svårt att inte äta en gummibjörn när du slickade på den, så kan det vara svårt att inte öppna och läsa ett meddelande som kommer via sociala medier. Även om du håller på att göra något annat så är det svårt att ignorera det olästa meddelandet som ligger och väntar på att bli öppnat. 

Fråga

 • Om du håller på och göra något annat, klarar du av att ignorera ett meddelande som kommit eller känner du att du måste öppna det och se vad det är?
 • Varför tror du det är så svårt att ignorera ett meddelande?

Säg
En av anledningarna till att det är svårt att ignorera ett meddelande eller anledningen till att vi tillbringar timmar med att surfa på internet är att vi enligt vissa forskare har en inbyggd längtan efter information. När våra hjärnor vänjer sig med att få information från ett visst håll så kommer vi naturligt att vilja gå tillbaka till den källan för att få mer information. Ofta är detta något positivt men det kan också vara skadligt i vissa situationer. Idag ska vi samtala om hur vi på bästa sätt kan använda vår tid framför en skärm. 

Modul material
Gummibjörnar (eller liknande)
skålar

Gömda skedar

Aktivera
5 mins

Lek

 • (Den här leken är en variant på den klassiska leken (kortspelet) “Spoons”).
 • Använd en kortlek och plocka ut lika många set av fyra likadana kort som du har spelare. Med andra ord - om du har fem spelare kan du använda 4st 3:or, 4 st 8:or, 4 st 10:or och 4 st kungar. Lägg bort de andra korten. 
 • Du behöver också skedar - färre än du har spelare. (Fem skedar om du har sex spelare, sju skedar om det är åtta spelare.)
 • Blanda och dela ut korten - varje person ska få fyra kort. 
 • Målet är att få fyra likadana kort på handen.
 • Barnen gör det genom att välja ut ett kort och lägga ner det till vänster om sig (med valörsidan neråt så ingen kan se vilket kort det är). 
 • När alla har gjort det plockar alla upp kortet på sin högra sida och sedan väljer man ut ett nytt kort och lägger ner det på vänster sida för att sedan ta upp nästa kortet på den högra sidan. 
 • När någon får fyra likadana kort på handen så tar den spelaren en sked från mitten och så måste alla andra så snabbt som möjligt ta en sked och den som blir utan sked är ute ur leken. 
 • I den här varianten som vi kallar för gömda skedar så lägger du endast en sked i mitten och de andra  skedarna har du gömt på någon plats i rummet. När någon tar skeden i mitten så kommer ett mindre kaos att inträffa eftersom alla kommer att försöka hitta en gömd sked så snabbt som möjligt.  

Säg
Att stå där som den ende utan en sked medan alla andra har sina “troféer” i sina händer är inte lätt. 

Fråga
Är det känslan att man kan missa något det som driver oss att tillbringa så mycket tid framför en skärm? Varför tror du annars att vi tillbringar så mycket tid på våra telefoner eller på nätet?

 

Modul material
Kortlek
skedar

Varningsskyltar

Fundera
6 mins

Aktivitet

 • Visa de olika varningsskyltarna med PowerPoint. 
 • Be barnen göra sina egna varningsskyltar där de varnar personer för skärmtid (sociala medier, TV-spel, mobiltelefoner). 

Fråga
Vad tror ni att farorna är med all den skärmtid som vi har och att vi ständigt är uppkopplade?

Modul material
dator
Projektor
Bilaga varningsskyltar

Återskapa Instagram bild

Aktivera
6 mins

Aktivitet
Visa PowerPoint presentationen och be barnen försöka återskapa Instagram fotot genom att använda sig själv (sina kroppar) för att återskapa bilden. 

Fråga

 • Vad är det bästa med Instagram?
 • Vad tror du Gud tycker om Instagram?
 • Hur påverkar Instagram hur människor ser på sig själva och upplever sig själv?

 

Modul material
dator
Projektor
Bilaga Återskapa Instagrambild

Filter i våra liv

Fundera
12 mins

Säg
I de kommande aktiviteterna ska vi titta på de olika “filter” vi använder i våra liv (sätt som vi eller andra ser på oss) och hur den tid vi tillbringar på nätet påverkar hur människor ser oss.  
Vi använder normalt filter för att få något att se ut på ett speciellt sätt. Vi använder filter för att förändra och göra en bild annorlunda. Vi kan få en bild att se mer romantisk ut, äldre, svartvit eller mer elegant. På samma sätt kan vi ibland leva våra liv “bakom ett filter” - bara visa upp en del av vem vi är eller till och med visar upp något som inte alls är den riktiga jag. Folk ser kanske dig genom ett filter (satt en etikett på dig - eller du själv har gjort det).  Du är i människors ögon “den roliga”, “den smarta”, “den snygga”, “den coola” eller kanske  “den inte så populära”, “den tråkiga”. 
Det är viktigt att komma ihåg att Gud ser oss för den vi är - inte den vi verkar vara.  När Jesus blev döpt hördes Guds röst som sa: “Detta är min älskade Son, den som jag har utvalt. Jag gläder mig över honom.” Det här var innan Jesus blev känd som en duktig lärare, som helare av sjuka eller som Frälsaren. Gud älskade Jesus redan innan Jesus gjorde alla dessa bra saker. Detsamma gäller för oss - Gud älskar oss inte för att vi är “den snygga” utan för att vi är den Han har skapat oss att vara.

Aktivitet - Del 1:
Dela upp barnen i grupper med två eller tre och ge varje grupp en biblisk person. Deras uppgift är att hitta det “filter” - det sätt som dessa bibliska personer såg på sig själv. (Att förstå hur dessa bibliska personer var tvungna att lägga åt sidan detta “filter” - sätt att se sig själv - för att Gud skulle kunna verka och låta sin plan ske i deras liv).

 • Moses: 2 Mosebok 4:1-17
 • Gideon: Domarboken 6:11-18
 • Abraham och Sara: 1 Mosebok 17:15-21

Lyssna på vad grupperna har kommit fram till och diskutera vilka “filter” dessa bibliska personer hade och försökte använda inför Gud. 

Aktivitet - Del 2:
Ge ytterligare en biblisk person till varje grupp och be dem titta på hur dessa personer inte lät sitt “filter” hindra dem från att göra det som Gud ville göra i deras liv. 

 • Rahab: Josua 2:1-7
 • David: 1 Samuelboken 17:38-51
 • Lam man: Markus 2:1-12
 • Paulus: Apg 9:19-22

Samtala
Lyssna på vad grupperna har kommit fram till. Samtala om hur dessa bibliska personer inte lät dessa “filter” hindra dem från att göra Guds vilja. 

Fråga

 • Varför använder vi filter på foton?
 • Varför använder vi “filter” i våra egna liv? Varifrån kommer dessa “filter”?
 • Hur vill Gud att vi ska vara?

 

Modul material
Biblar

Hur skulle Jesus använda Facebook?

Fundera
9 mins

Läs
Markus 4:1-3

Säg
Det här bibelordet är början på liknelsen om såningsmanen, en mycket känd liknelse. Men det är lätt att missa det som Jesus gör innan han börjar berätta berättelsen. Det hade samlats så mycket folk runt Jesus att han hoppar i en båt och satte den i sjön och predikade från båten? Vilken idé?!? Konstigt??!!??
Anledningen Jesus gjorde på detta sättet är att han visste att ljud hörs bättre över vatten. Jesus flyttade sig så att alla skulle kunde höra bra. Jesus var en mycket skicklig kommunikatör. Han var helt klart villig att pröva nya saker för att kunna kommunicera med människor. 

Aktivitet

 • Dela upp barnen i grupper av tre eller fyra i varje grupp.
 • Skriv i mitten av A3 papper - “Hur skulle Jesus använda sociala medier?” 
 • Ge ett A3 papper till varje grupp och låt barnen skriva ner svar och idéer runt omkring meningen i mitten av pappret.
 • Låt grupperna berätta för varandra vad de kommit fram till. 
Modul material
Biblar
A3 papper
färgpennor

Föräldrar och barn

Aktivera
6 mins

Lek

 • Låt barnen ställa sig på ett led och ge dem endera rollen som “förälder” eller “barn”. Det ska vara två föräldrar för varje barn. Gå längs ledet och ge dem rollerna: Förälder, Förälder, Barn, Förälder, Förälder, Barn, o.s.v.. Om det totala antalet barn är delbart med tre så låt det sista “barnet” bli en “förälder”. 
 • Låt sedan “föräldrarna” gå runt i rummet och barnen krypa på golvet tills du blåser i en visselpipa eller ropar - “Hitta ett barn”. 
 • Då måste två föräldrar hitta ett barn och barnen måste hitta föräldrar. De gör det genom att föräldrarna “kopplar ihop” sina armar och barnet sätter sig i deras armar. 
 • Föräldrarna kan bara ha ett barn och barnen måste ha två föräldrar. De blir en “familj”.
 • Den som inte kommer med i en “familj” är ute ur leken. Kör några försöksrundor innan du börjar eliminera personer. Kom ihåg att om antalet barn är delbart med tre så måste du göra det sista barnet till en förälder. 

Säg
Sociala medier och skärmtid är effektiva sätt att koppla ihop människor, men det kan också bidra till att några känner sig utanför. Det finns statistik som visar att så många som 40% har känt sig utsatt för nätmobbning.

Problemträd

Fundera
8 mins

Aktivitet
Dela upp barnen i grupper med tre i varje och ge varje grupp ett blankt A3 papper. Be dem rita ett stort, fint träd på pappret. Det ska ha rötter, trädstam och grenar med löv. På trädstammen ska de skriva ett problem. På varje rot ska de skriva anledningen till problemet och på löven ska de skriva resultatet (effekten) av problemet. Ge varje grupp en av dessa tre problem att skriva på trädstammen:

 • Titta på för mycket TV
 • Spela för mycket TV-spel
 • Tillbringa för mycket tid på Snapchat/Instagram/Facebook

Uppmuntra dem att tänkta på alla möjliga anledningar till just det problemet och vad resultatet kan bli av problemet.  T.ex. för mycket TV-tittande, vilket leder till mindre fysisk aktivitet, som i sin tur leder till viktökning som kan leda till sämre självförtroende och som då kan kan leda till färre vänner. 

Till ledaren: Om du vill hjälpa barnen att förstå uppgiften så kan du rita upp ett träd och skriva in exempel och sätt upp på väggen som ett exempel för dem att hämta inspiration från. När barnen är klara med sina träd, sätt upp dem på olika platser i rummet. 

Säg
Du kanske tänker att för mycket TV-tittande inte är något stort problem och att effekten av det inte är så allvarligt. Den här aktiviteten visar dock att även någon litet som att ligga för mycket på soffan och titta på TV kan i slutändan få stora konsekvenser i våra liv. Det betyder att det är viktigt att vi tänker på hur vi tillbringar vår tid. Jesus önskar att du använder din tid på bästa sätt och utnyttjar det till att göra bra saker i ditt liv, och det handlar även om hur mycket skärmtid vi har.

Be
Ge barnen möjlighet att gå runt i rummet och titta på de olika “problemträden” och be dem välja ut ett problem som de skulle vilja att Gud hjälpte dem med. Ta en stund av tystnad och uppmuntra barnen att be om Guds hjälp med det specifika problemet. 

Modul material
A3 papper
färgpennor

Välj en utmaning

Kom ihåg
3 mins

Utmaning
Utmana dig själv och barnen att välja en av dessa utmaningar under den kommande veckan:

 • Ingen skärmtid efter kl 20:00. (Ingen TV, mobil, dator, o.s.v.)
 • Ingen aktivitet på sociala medier. Inga SMS, ingen Facebook, chat eller liknande under hela vecka. Endast telefonsamtal. 
 • Att varje kväll lägga upp en länk till en artikel eller video som handlar om din tro eller något som du stöder, t.ex. en hjälporganisation. 
 • Ge bort 10 kr till välgörande ändamål för varje timme av skärmtid som du har under en speciell dag. 

Online evangelist

Visa
5 mins

Säg
Att visa sin kristna tro på Facebook betyder inte att man måste “predika”,  kritisera andra eller uppdatera din Facebook status med en bibelvers var femte minut. Att dela ett videoklipp eller stödja en kristen kampanj mot svält och orättvisor kan vara en perfekt sätt att visa hur din tro tar praktiska uttryck. Här är några videoklipp som du skulle kunna dela - som en start: 

Modul material
Projektor
dator